Referenční popis modulu Platby

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_payments PLATBY
Název modulu PLATBY
Popis modulu Vkládání a přehled plateb, párování, definice pokladen a účtů

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

mod_submenu_payments PLATBY
slouží pro vkládání a přehled plateb, provádění importu plateb z bankovních účtů a SIPO plateb a párování plateb. V modulu
mod_submenu_payments PLATBY
se pro úspěšné vkládání hotovostních plateb a import plateb z bank. účtů evidují pokladny a účty, kde jejich stav následně slouží pro uzávěrky.

S ohledem na existenci hodnoty parametru zákazníků (viz modul Parametry) a s ohledem na skupinu služeb (viz modul Skupiny služeb), je možné v modulu
mod_submenu_payments PLATBY
slouží filtrovat platby podle existence parametru u zákazníka (rozšířený filtr Parametr zákazníka) a nebo existence zařazení alespoň jedné služby ve skupině služeb (rozšířený filtr skupina Služeb). Ve volitelném sloupci Suma se zobrazuje hodnota spárované částky s ohledem na služby zahrnuté ve zvolené skupině služeb a s rozlišením, zdali je částka po splatnosti nebo nikoliv (rozšířený filtr Splatnost). Tip pro použití: Evidence zákazníků v externím věrnostním systému s možností výše uvedeného filtrování. Jako rozšíření je možné zobrazit název parametru a v závorce jeho hodnotu (sloupec Parametry), pokud je v modulu Parametry nastaven u parametru příznak "Platby".

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

2. Záložky

Záložka Platby

Tabulka Seznam plateb

Obsahuje seznam vložených/importovaných plateb s ohledem na vybranou pokladnu/účet a vybrané období.

Akční tlačítka

Nedohledané platby
Mango zajišťuje evidenci nedohledaných plateb (platby od zákazníka, u kterých se neví, od koho jsou). Označení platby za nedohledanou (nemá přiřazeného zákazníka) je možné tlačítkem auto join n.png "Nastavení / zrušení příznaku nedohledané platby" nebo můžete použít označení pro všechny vyfiltrované platby, tlačítko auto join all n.png. Aby bylo možné označit platbu za nedohledanou, musí mít platba datum po poslední uzávěrce. Takto označená platba, nebude bránit uzávěrce. Zároveň s označením jako nedohledaná platba se v modulu Interní doklady v tabulce "Interní daňové doklady" vytvoří záznam bez přiřazeného zákazníka s nejvyšší sazbou DPH a DUZP s datumem platby. Dokud tato platba ještě není v uzávěrce, lze označení nedohledané platby libovolně zrušit stejným tlačítkem jako pro označení nedohledané platby. Pokud se takovéto platbě přiřadí zákazník, označení se automaticky zruší. Pokud se najde zákazník a platba se celá napáruje, je označení nedohledaná také zrušeno a provedeno vyrovnání DPH. Pokud již platba prošla uzávěrkou, je možné pro vyhledání platby a spárování použít tlačítko auto join.png "Nalezení zákazníka, případně i platby podle VS a podle částky" (spárování proběhne jen v případě, kdy v modulu Zákazníci máte vyfiltrovaného zákazníka, kterému se má nedohledaná platba přiřadit). Dokud je k nedohledané uzavřené platbě přiřazen zákazník a je napárovaná jen částečně, případně vůbec, nelze provést uzávěrky.

Převod nedohledaných plateb na typ Ostatní
Nedohledané platby je možné i po uzávěrce převést na platby typu Ostatní. V modulu Účto , záložce "Přehled nedohledaných plateb" se po vygenerování nového přehledu aktualizují hodnoty ve sloupcích "Hodnota - nedohledané". V tabulce "Nedohledané platby" budou přehozené platby pod filtrem "Dohledané - Ostatní". U dříve vygenerovaných přehledů se nic nezmění. Na pohledávky změna mít vliv nebude (platby nejsou svázány k zákazníkům). Na sběrné doklady plateb vliv nebude. Z ostatních plateb se DPH neodvádí (nejsou na nic nepárované). V sestavě sběrných dokladů předpisů se v nedohledaných platbách (Nedohl.) provede odpočet těchto změněných plateb, ale pouze u nově vygenerovaného dokladu, původní doklady zůstanou beze změny. Nově vygenerovaný doklad má DUZP 1.den po poslední uzávěrce. Pokud nedohledaná platba nebude v uzávěrce, záznamy k nedohledané platbě se smažou.

U převedení plateb do ostatních můžete určit, na který souvztažmý účet se má taková platba zaúčtovat. V položce Souvztažný účet dialogu akce other Nastavení / zrušení příznaku ostatní platby (platby mimo rámec Mango). můžete souvztažný účet vybrat. Číselník souvztažných účtů lze doplnit případně změnit přes zákaznickou podporu.

Screenshot - 29. 11. 2018 , 16 08 12.png

Hromadné přeplacení vyfiltrovaných plateb na poslední předpis bázové služby
Z vyfiltrovaných plateb se vyberou jen ty, které mají přiřazeného zákazníka a u platby je kladná nespárovaná částka. Přeplacení na poslední nenulový předpis bázové periodické služby se provede za předpokladu, že zákazník nemá na žádném jiném předpise dluh.

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezené množiny dat dle nastavených filtrů, např. omezení seznamu pouze na nespárované platby.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis Hint
Suma od - do Číslo Prázdné ... Filtruje seznam plateb s ohledem na filtry "Skupina služeb" a nebo "Splatnost", které odpovídají sumě napárovaných částek. Zobrazí seznam plateb s ohledem na filtry "Skupina služeb" a nebo "Splatnost", které odpovídají sumě napárovaných částek.
Parametr zákazníka Výběr *VŠE ... Filtruje seznam plateb s omezením na zákazníky, kteří mají vyplněný zvolený parametr zákazníka (viz modul Parametry ). Zobrazí seznam plateb s omezením na zákazníky, kteří mají vyplněný zvolený parametr zákazníka (modul Parametry).
Skupina služeb Výběr *VŠE ... Filtruje seznam plateb s omezením na služby zákazníků, které jsou zahrnuty (alespoň jedna služba) ve zvolené skupině služeb (viz modul Produkty a služby ). Zobrazí seznam plateb s omezením na služby zákazníků, které jsou zahrnuty ve zvolené skupině služeb (viz modul Produkty a služby).
Splatnost Výběr *VŠE ... Filtruje seznam plateb s omezením na předpisy služeb, které jsou uhrazeny před/po splatnosti. Hodnoty: Do splatnosti - předpisy uhrazené před jejich splatností s ohledem na datum platby, Po splatnosti - předpisy uhrazené po jejich splatnosti s ohledem na datum platby. Zobrazí seznam plateb s omezením na předpisy služeb, které jsou uhrazeny před/po splatnosti.
Parametry Text Prázdné ... Filtruje seznam plateb dle názvu parametru nebo hodnoty. Parametry, které mají nějakou hodnotu a zároveň mají v modulu Parametry nastaven příznak "Platby". Zobrazuje se zde název parametru a v závorce jeho hodnota.
IBAN Text Prázdné ... Filtruje seznam na platby se zadaným účtem ve formátu IBAN. Zadávání je možné jak v písemné podobě (CZ65 0800 0000 1920 0014 5399), tak v elektronické (CZ6508000000192000145399). Číslo účtu ve formátu IBAN
Zúčtováno Rozsah dat prázdné   Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později. Zúčtováno bankou. Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později.

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Hint
Suma Ne   Zobrazí seznam plateb s ohledem na filtry "Skupina služeb" a nebo "Splatnost", které odpovídají sumě napárovaných částek.
Parametry NE   Parametry, které mají nějakou hodnotu a zároveň mají v modulu Parametry nastaven příznak "Platby". Zobrazuje se zde název parametru a v závorce jeho hodnota.
IBAN Ne Zobrazuje číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN je možné pouze importovat z bankovního výpisu, pokud formát bankovního výpisu podporuje předávání IBAN v položkách jednotlivých plateb. Číslo účtu ve formátu IBAN
Zúčtováno Ne Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později. Zúčtováno bankou. Při platbě kartou je úhrada provedena hned, ale ke zúčtování bankou dojde později.
Poznámka k platbě Ano Raiffaisenbank: V případě importu z webového rozhraní banky se zde zobrazují sloučené informace z položky "info" a "název účtu zákazníka" (položky ve webovém rozhraní). Poznámka k platbě.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

Záložka Nastavení

Tabulka Seznam pokladen a bankovních účtů

Obsahuje seznam pokladen a účtů. Parametry musejí být nastaveny dle skutečnosti. Seznam parametrů je popsán ZDE .

Kromě standardních GPC formátů systém podporuje formát k importu bankovních výpisů banky Poštová banka, a.s. (Slovensko). Pro nastavení účtu vyberte v definici účtu v poli "Import" hodnotu "Formát GPC (Poštová banka)", kód banky 6500 PABK. Ve sloupci Import se pro rozlišení mezi standardním gpc formátem uvádí gpp.

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezené množiny dat dle nastavených filtrů.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis Hint
IBAN Text Prázdné ... Filtruje seznam na účty se zadaným účtem ve formátu IBAN. Zadávání je možné jak v písemné podobě (CZ65 0800 0000 1920 0014 5399), tak v elektronické (CZ6508000000192000145399). Číslo účtu ve formátu IBAN
Odpisy Výběr NE ... Filtruje seznam, zdali u záznamů typu Pokladna proběhly odpisy formou ano / ne. Pokladna je určena pro evidenci odpisů pohledávek (odpis se provádí v modulu 'Pohledávky', záložce 'Dle předpisu', akcí 'Vytvoření odpisů').

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Hint
IBAN Ne Zobrazuje číslo účtu ve formátu IBAN. Číslo účtu ve formátu IBAN
Odpisy ANO Sloupec značí formou ano / ne, zdali je pokladna určena pro evidenci odpisů pohledávek. Pokladna je určena pro evidenci odpisů pohledávek (odpis se provádí v modulu 'Pohledávky', záložce 'Dle předpisu', akcí 'Vytvoření odpisů').

Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

Záložka Import

Tabulka Import výpisů

Tabulka slouží pro přehled zpracování automatického importu bankovních výpisů . Výsledek o importu je odeslán emailem na nastavenou emailovou adresu  MANGO  partnera.

4.0.12-tab-importVypisu.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Lokace ANO   Obchodní lokace do které je soubor importován (specifikuje se při nahrávání souboru) installations.NAME
Účet ANO Jde o účet definovaný na záložce Účty Účet do kterého je soubor importován (specifikuje se při nahrávání souboru) pay_accounts.PA_NAME
Operátor ANO   Jméno operátora, který nahrál soubor. CONCAT_WS( ' ', NULLIF( TRIM( logins.SURNAME ), '' ), NULLIF( TRIM( logins.FIRST_NAME ), '' ) )
P ANO Hodnoty Ano, Ne Soubor je zařazen do zpracování. bank_statement_upload.BSU_CONFIRMED
Jméno souboru ANO   Jméno souboru specifikovaného při nahrání bank_statement_upload.BSU_FILE_NAME
Kontrolní součet NE   Kontrolní součet obsahu souboru MD5 bank_statement_upload.BSU_FILE_MD5
Nahráno ANO   Datum a čas nahrání souboru bank_statement_upload.BSU_UPLOADED
Start ANO Kontrola, zdali existuje soubor ke zpracování probíhá v intervalu 5min. Datum a čas zahájení zpracování souboru (vlastního importu plateb) bank_statement_upload.BSU_STARTED
Konec ANO   Datum a čas dokončení zpracování souboru (vlastního importu plateb) bank_statement_upload.BSU_FINISHED
Výsl. ANO Seznam chybových stavů Výsledný k importu souboru (hodnota větší než 0 udává úspěšný výsledek) bank_statement_upload.BSU_RESULT
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Jméno souboru", "Účet" a jména operátora.
ID souboru Číslo Prázdné Filtruje seznam dle ID souboru.
Účet Výběr *VŠE Filtruje seznam na soubory importované pro zadaný účet.
Stav Výběr Nedokončené a chybné. Bližší popis voleb pod tabulkou. Filtruje seznam dle vybtraného stavu zpracování importu souborů.
Nevyřazené Zaškrtávátko Zaškrtnuto Filtruje pouze soubory (zaškrtnuto), které nebyly vyřazeny ze zpracování, viz akce Vyfiltrované soubory vyřadí trvale ze zpracování. Akci nelze vrátit zpátky! .
Nahráno od - do Datum Prázdné Filtruje seznam dle data nahrání souboru.
ID lokace Číslo Prázdné Filtruje seznam souborů zařazených do zvolené lokace.
ID účtu Číslo Prázdné Filtruje seznam souborů zařazených pod zadané ID účtu.
ID operátora Číslo Prázdné Filtruje seznam dle souborů nahraných zadaným ID operátora.
P Text Prázdné (hodnoty Ano, Ne ) Filtruje seznam dle stavu zařazení do zpracování.
Kontrolní součet Číslo Prázdné Filtruje seznam dle kontrolního součtu obsahu souboru.
Výsl. Číslo Prázdné ( Seznam chybových stavů ) Výsledný k importu souboru (hodnota větší než 0 udává úspěšný výsledek)

Volby filtru Stav
 • Nedokončené a chybné - jedná se o soubory, které buď čekají na zpracování, nebo jsou právě zpracovávány a nebo jsou dokončeny s chybou.
 • Nedokončené - jedná se o soubory, které buď čekají na zpracování nebo jsou právě zpracovávány.
 • Probíhající - jedná se o soubory, které jsou právě zpracovávány (zpracování začalo a ještě neskončilo)
 • Dokončené a chybné - jedná se o soubory, jejichž zpracování bylo již dokončeno (včetně souborů, jejichž zpracování nebylo zahájeno z důvodu chyby v přecházejících souborech). Zde jsou obsaženy jak úspěšně dokončené tak chybně dokončené soubory.
 • Chybné - jedná se o soubory, jejichž zpracování bylo dokončeno s chybou (včetně souborů, jejichž zpracování nebylo zahájeno z důvodu chyby v přecházejících souborech).

Akční tlačítka

 • tlačítko bs import remove.png "Vyfiltrované soubory vyřadí trvale ze zpracování. Akci nelze vrátit zpátky!"
 • tlačítko bs import remove multi.png "Vybrané soubory vyřadí trvale ze zpracování. Akci nelze vrátit zpátky!"

Akce slouží pro vyřazení nesprávně uploadovaných souborů viz Kontrolní mechanismy . Ze zpracování lze vyřazovat pouze soubory, jejichž zpracování ještě nebylo zahájeno (sloupeček Start je prázdný). Po provedení systém oznámí hlášku:
4.0.12-bubbles-vyrazeni.png

Postup zpracování souboru

 • Upload souborů se provádí dle definice automatického importu bankovních výpisů .
 • Systém v intervalu 5 minut kontroluje, zdali jsou k dispozici soubory pro zpracování.
 • Pokud je pro jeden účet nahráno více souborů a import jednoho z nich selže, zastaví se zpracování následujících souborů.
 • Každá lokace disponuje vlastní frontou pro zpracování souborů, kde jako první bude zpracováván první nahraný soubor (FIFO).

Kontrolní mechanismy

Chyby při uploadu souborů:
 • -1 - neplatná session
 • -2 - operátor nemá právo na upload souborů
 • -3 - operátor nemá na operace se zadaným Mango účtem právo
 • -4 - zadaný Mango účet neexistuje (pay_accounts)
 • -5 - zadaný Mango účet není typu bankovní účet (pay_accounts)
 • -6 - zadaný Mango účet není aktivní (pay_accounts)

Systém Vám ve sloupci Výsl. zobrazuje informace o dokončení zpracování importu bankovního výpisu. Chyby se dělí do 4 kategorií:
 • a. Chyby při automatickém zpracování, při kterých se daemon na zpracování pokouší znovu soubory zpracovávat (jsou bez kódu chyby)
  • Soubor nebyl zpracován - nepodařilo se jej rozbalit ke zpracování. Systém se pokusí soubor zpracovat při dalším kole zpracování.
   • V tomto případě např. není místo na disku. Jakmile se uvolní, tak se soubory zpracují. Soubory se pro import musí přenášet mezi db úložištěm a adresáři na frontendu (.../bank/CT) protože importovací PHP funkce je čte pouze z tohoto úložiště.
 • b. Chyby při automatickém zpracování importu - soubory se dále nezpracovávají
  • -1001: Soubor nebyl zpracován - nepodařilo se přihlásit uživatele registorvaného pro import tohoto souboru.
   • Uživatele zaregistrovaného pro import (registruje se při posílání souborů na server) se nepodařilo přihlásit k AppBus (funkce na přihlášení neposkytuje přesnější info o důvodu nepřihlášení).
  • -1002: Soubor nebyl zpracován - zracování předchozího souboru bylo ukončeno chybou. Soubor je vyřazen ze zpracování.
   • Podle příslušnosti k účtu byl nalezen soubor, který skončil chybou. To vyřadí všechny následující soubory ze zpracování.
 • c. Chyba v souvislosti s kontrolou posloupnosti souboru - soubory se dále nezpracovávají
  • 0: Soubor nebyl importován
   • Toto je příklad, kdy importovací funkce neříká žádný bližší detail.
   • Sem patří i všechny níže neuvedené kódy.
  • -1: Soubor nebyl importován - tento bankovní výpis již byl importován
   • Kontroluje se interní číslování výpisů (provádí banka) se sloupečkem PL_BANK_DOC_ID v tabulce pay_list.
  • -2: Soubor nebyl importován - tento výpis nenavazuje na poslední importovaný výpis
   • Kontroluje se interní číslování výpisů (provádí banka) se sloupečkem PL_BANK_DOC_ID v tabulce pay_list.
  • -3: Soubor nebyl importován - je očekáván výpis s číslem 1
  • -4: Soubor nebyl importován - nepovolené bankovní spojení
   • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_NUMBER a PA_ACCOUNT_PREFIX.
  • -5: Soubor nebyl importován - importujete jinou banku
   • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_BANK.
 • d. Chyba při vlastním importování plateb (sekvence souborů je v pořádku) - soubory se dále nezpracovávají
  • 0: Soubor nebyl importován
   • Toto je opět příklad, kdy importovací funkce neříká žádný přesnější detail.
  • -1: Soubor nebyl importován - pokus o vložení platby do uzavřeného období.
   • Tuto chybu to podle mě hlásí kdykoliv, kdy se nepodaří založit platbu voláním PHP funkce fisc_make_payment.
  • -4: Soubor nebyl importován - nepovolená bankovní spojení.
   • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_NUMBER a PA_ACCOUNT_PREFIX.
  • -5: Soubor nebyl importován - importujete jinou banku.
   • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_BANK.
  • -6: Soubor nebyl importován - importujete jinou banku.
   • Kontrolují se údaje v tabulce pay_accounts PA_ACCOUNT_BANK.

Tabulka Import výpisů

Tabulka slouží pro přehled zpracování automatického importu bankovních výpisů . Výsledek o importu je odeslán emailem na nastavenou emailovou adresu  MANGO  partnera.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

Záložka Karty

Jakmile zákaník zaplatí přes platební bránu banky, vznikne v Mangu záznam s platbou. Pozor, jedná se však o záznam, který nebyl zúčtován bankou. Tento záznam nám tedy neřekne, zdali platba na účet skutečně dorazila a nelze ji použít pro zúčtování účetních souvztažností. Dále je potřeba si uvědomit, že operace (přesměrování zpět z platební brány do Mango) není garantována a pokud se stane, že platba není v Mango zaznamenána, tak banka to nevnímá jako problém. Jak k tomu může dojít? Zákazník byl přesměrován na platební bránu, tam zadal údaje z karty a zaplatil. Pak mu platební brána zobrazila hlášku ve znění "Platba byla provedena, za chvíli budete přesměrováni zpět do e-shopu" (přesné znění záleží na bance). Pokud zákazník nepočkal na přesměrování a rychle zavřel prohlížeč, k přesměrování už nedošlo a v Mango tedy platba nevznikla. Platba se neztratí, přijde ve výpisu, ale takovéto platby automaticky nepárujeme, abyste věděli, že u nich došlo k nestandardnímu průběhu. Spárování provedete manuálně.

Ukázka záznamu platby, vytvořeného ihned po úhradě na platební bráně

4.2.11-SeznamPlateb.jpg

Jakmile peníze dorazí na účet, proveďte klasický import plateb do Manga. V klasickém bankovním výpise bude celkový součet všech karetních transakcí za typ karty a den, variabilní symbol je složen z typu karty a datumu (např.42070217, 222060217). Dokud se neprovede import provizí, jedná se stále o záznamy plateb, které nedokazují, že platba skutečně přišla a nejsou zúčtované. Kromě klasického bankovního výpisu si z banky stáhněte i soubor s provizemi. Tento soubor je nutné nahrát na záložce Karty, tabulka Přehled provizí. Na základě tohoto importu dojde k doplnění čísla dokladu u plateb a vyplnění volitelného sloupce Zúčtováno. Teprve nyní jsou platby kartou považovány za zúčtované bankou, tudíž máme jistotu, že nám peníze na účet dorazili.

Ukázka zúčtovaných plateb u nichž proběhlo dohrání provizí. Na obrázku jsou vidět i tři korunové platby, které nejsou zúčtované.

4.2.11-SeznamPlateb-Provize.jpg

Import provizí je velice důležitý při práci s účetními souvztažnostmi. Níže na obrázku je ukázka účetních souvztažností se zúčtovanými karetními transakcemi a provizemi. Jakmile zákazník uhradí přes platební bránu a vznikne pouze záznam platby v Mangu bez provedeného zúčtování bankou, jedná se pouze o peníze tzv. na cestě a níže v tabulce je vidíte jak první červeně označený řádek. Jakmile však provedete klasický import bankovních výpisů a následně provizí, dojde k zúčtovánmí těchto plateb. Níže na obrázku 2 a 3 červeně označený řádek.

4.2.11-UcetniSouvztaznosti.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.CREATE, PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.EDIT, PAYMENTS.PA_LIST.ACTION.DELETE, PAY_ACCOUNT.CREATE, PAY_ACCOUNT.EDIT, PAY_ACCOUNT.DELETE, PAYMENTS.ATTACH_OVERPAY,APPBUS.PAYMENTS.ATTACH_OVERPAY, PAYMENTS_ATTACH_BANK_ACC_USERS_ADD

Obecná související práva

Seznam práv pro import bankovních výpisů

 • BANK_STATEMENT.UPLOAD - umožňuje automatický upload souborů
 • BANK_IMPORT.EMAIL (option lokace, nastavuje support) - kam je možné zapsat e-mail na který bude odeslána informace o provedení zpracování importu.
 • PAYMENT_BANK_IMPORT - právo na import plateb z elektronického výpisu bankovního účtu
 • PAYMENT_LIST_PA_ID - právo na konkrétní účet, nebo 0 pro všechny.
 • PAYMENT_LIST_INSERT - právo na vložení plateb
 • MODULE_VIEW s hodnotou PAYMENTS_BANK_IMPORT (právo na záložku Import)

Pro účely automatického importu bankovních výpisů Vám support založí operátora "Automatický import platby".

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Platby - admin
Modul Platby - user
Role finance - admin
Role finance - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu PAYMENTS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .
Jak na Platby ZDE .
Jak spárovat platby ZDE .
Jak vytvořit hotovostní platbu ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Platby

Topic revision: r19 - 25 May 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback