Unicredit bodový-finanční

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Úvod

Zajímá Vás co je to uniCredit, jak se s ním pracuje a jaké Vám přináší možnosti? Všechny tyto informace nalaznete v dokumentaci "UniCredit bodový-finanční".

Dříve než se podíváme na podrobný popis této dokumentace, řekněme si co vlastně uniCredit je a k čemu ho lze použít. Každý zákazník, který je v CIBSu registrován může na svůj účet sbírat finanční kredit tedy standardní hotovost nebo bodový kredit tedy body, které mohou rovněž odpovídat finanční částce. Finanční kredit lze dobít několika způsoby:

Bodový kredit lze získat:

Využití kreditu v systému CIBS slouží především k úhradě produktů/služeb.

Podmínkou použití uniCreditu je mít v modulu mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
definovány 2 služby třídy uniCredit. Obě služby jsou již vytvořené při implementaci. Není třeba je dále nastavovat.

4.1.6-Tab-ProduktySluzby.jpg

Na kartě zákazníka, záložce Info je možné v tabulce Produkty a služby nastavením filtrů zobrazit obě tyto aktivní služby.

4.1.5-Tab-ProduktySluzby-KartaZakaznika.jpg

Kompletní správa uniCreditu je pak řešena na "Kartě zákazníka" záložce "uniCredit", jednotlivé akce této záložky jsou popsané níže v této dokumentaci, kapitola 3. Záložka UniCredit.

Aby mohl zákazník nasbírané body spotřebovávat je nutné mít pro vybraný produkt vytvořen ceník s pevným typem ceny. arrowbright Více info: Kalkulace - výpočty cen produktů

2. Pojmy

Obecné pojmy Mango

CP Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP informační systém Mango
Mango Print systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel vlastník licence Mango
Selfcare zákaznické rozhraní Mango
Opcare operátorské rozhraní Mango
Třída kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt3. Záložka "UniCredit"

3.1 Tabulka "Služby uniCredit"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".


gmake_payment "Vytvořit platbu za službu uniCredit v hotovosti"
Na konto zákazníka vloží finanční kredit. Akci je možné vyvolat pouze nad službou 'uniCredit finance'. V případě vyvolání akce nad službou 'uniCredit body' systém oznámí hlášku.

4.1.5-Tab-SluzbyUnicredit-chyboveHlaseni.jpg

4.1.5-Dial-VytvoritPlatbuUnicredit.jpg

Název Kurzorová nápověda
Pokladna Pokladna do které se má částka vložit.
Částka Finanční částka, která bude zákazníkovi přičtena.
Poznámka Poznámka k platbě.
Datum platby Datum platby.

Záznam o dobití kreditu je ihned evidován v tabulce 'Historie uniCredit'.

4.1.5-Tab-HistorieUnicreditu-dobiti.jpg


unicredit_change "Upravit hodnotu bodového uniCreditu"
Akce upraví hodnotu bodového kreditu. Spustit lze pouze nad službou 'uniCredit body'. V případě vyvolání nad službou 'uniCredit finance' systém oznámí hlášku.

4.1.5-Tab-SluzbyUnicredit-chyboveHlaseni2.jpg

4.1.5-Dial-UpravitStavBodovehoUnicreditu.jpg

Název Kurzorová nápověda
Akce Akce kterou chceme nad body vykonat. K dispozici je navýšení nebo ponížení aktuálního stavu bodů.
Body Počet bodů o které chceme upravit stav bodového uniCreditu.

Záznam o dobití kreditu je ihned evidován v tabulce 'Historie uniCredit'.

4.1.5-Tab-HistorieUnicreditu-dobitiBodu.jpg


gift_apply "Dobít bodový kredit dárkovým certifikátem"
Akce zajistí dobití bodového kreditu s využitím dárkového certifikátu. Podrobné informace k této funkcionalitě naleznete v dokumentaci "Věrnostní systém".


table_nav_insert "Dobít finanční kredit platební kartou"
Akce zajistí dobití finančního kreditu platební kartou nebo úhradu vybraného produktu/služby platební kartou. Pokud v dialogu vybereme pouze službu 'uniCredit finance' dojde k dobití finančních prostředků na účet vybraného zákazníka. Pokud vybereme jiný produkt/službu, dojde k jeho uhrazení.

4.1.5-Dial-ZaplatitPlatebniKartou.jpg

Název Kurzorová nápověda
Datum platby Datum platby.
Částka Finanční částka, která bude zákazníkovi přičtena.
VS/č. smlouvy Variabilní symbol zákazníka, slouží k jednoznačné identifikaci při párování platby.
Služby zákazníka Aktivní služby zákazníka které budou uhrazeny nebo na které bude dobit kredit.
Poznámka Poznámka k platbě.


gmake_returned_money "Vrátit peníze z použitelného zůstatku uniCreditu."
Akce vrátí uniCredit z účtu zákazníka zpátky do CIBSové pokladny.

4.1.5-Dial-VraceniUnicreditu.jpg

Název Kurzorová nápověda
Částka Finanční částka, která bude zákazníkovi vrácena z použitelného zůstatku uniCreditu do CIBSové pokladny.
Pokladna Pokladna do níž bude vrácená částka evidována.
Datum Datum k němuž chceme vrácení peněz realizovat.
Poznámka Poznámka k platbě.


unicredit_actualpaid_check "Zkontrolovat uniCredit z důvodu blokování a odblokování služeb"
Akce zkontroluje stav finančního kreditu vybraného zákazníka k aktuálnímu dni a pokud existují neuhrazené předpisy, systém se je pokusí uhradit. Pokud předpisy nelze uhradit, dojde k zablokování služby, případně celého balíčku. Pokud byla služba zablokována a provedla se úhrada, dojde k odblokování služby, případně celého balíčku. Podrobnější informace k této akci a jejímu použití naleznete v dokumentaci "Úhrada služeb předplatným uniCredit dle splatnosti předpisu".

4.1.5-Dial-KontrolaKreditu-blokaceOdblokace.jpg


unicredit_prepaid_waiting_check "Zkontrolovat rezervaci kreditu pro objednávky ve stavu "Objednaná - čeká na platbu""
Akce zkontroluje stav uniCreditu vybraného zákazníka zda jeho stav je dostatečný k plnému vykrytí objednávy ve stavu 'Objednaná - čeká na platbu'. Podrobnější informace k této akci a jejímu použití naleznete v dokumentaci "Billing - způsoby úhrady".

4.1.5-Dial-KontrolaRezervaceUnicreditu.jpg


unicredit_phonet_load "Přenos kreditu z/do ústředny Phonet"
Akce umožňuje manuální přesun kreditu z/do ústředny Phonet. Podrobnější informace k této akci a jejímu použití naleznete v dokumentaci Systému Phonet.

4.1.5-Dial-PrenosKredituPhonet.jpg

Název Kurzorová nápověda
Služba Služba jejíž stav budeme v ústředně Phonet měnit.
Částka Částka k přenosu. V případě kladné částky se navýši kredit ve Phonet, v případě záporné se poníží. Při přenosu se provádí kontrola na aktuální stav kreditu.


3.2 Tabulka "Povolené služby"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".

table_nav_insert "Povolit uniCredit"
Akce umožňuje povolit čerpání uniCreditu pro vybranou službu.


table_nav_delete "Zakázat uniCredit"
Akce umožňuje zakázat čerpání uniCreditu pro vybranou službu.


3.3 Tabulka "Historie uniCredit"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".

unicredit_deatach "Smazání záznamu z historie"
Akce umožňuje smazat záznam z historie. Smazání záznamu provede odpárování částky od produktu/služby a vrácení částky na finanční kredit. Pokud je předpis ke kterému je uniCredit napárován již v uzavřeném období, smazání záznamu neprojde. Odpárování lze provést pouze u finančního kreditu a to pouze typu čerpání. Informaci o čerpání poznáte ze sloupce 'Pohyb'.


3.4 Tabulka "Bodové certifikáty"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci "Karty zákazníka".

gift_apply "Vytvořit dárkový certifikát"
Akce umožňuje vytvořit dárkový certifikát. Po vytvoření certifikátu je nutné provést jeho expedici akcí 'Expedice dárkového certifikátu'. Neexpedované certifikáty je možné smazat jak v Selfcare tak Opcare akcí 'Smazání dárkového certifikátu'. Podrobnější informace k této funkcionalitě naleznete v dokumentaci 'Věrnostní systém - dárkový certifikát'.

4.1.5-Dial-VytvoreniDarkovehoCertifikatu.jpg

Název Kurzorová nápověda
Body Počet bodů o které chcete upravit stav bodového kreditu.
Datum platnosti Datum platnosti.
Email Email na který lze expedovat certifikát.

Dárkový certifikát může zákazník uplatnit v Selfcare na záložce Můj účet, podzáložce 'Bodový a finanční uniCredit', tabulce Služby uniCredit tlačítkem Dobít bodový kredit.


table_nav_delete "Smazat dárkový certifikát"
Certifikát již nelze smazat pokud byl použit nebo je neplatný.


transfer_service "Expedovat dárkový certifikát"
Pokud je zadaná emailová adresa, provede se expedice dárkového certifikátu na uvedenou emailovou adresu. Pokud není provede se tisk do PDF.


table_nav_insert "Vytvořit certifikát doporučení"
Zákazník, který má body na bodovém kreditu, může vygenerovat certifikát doporučení. Jeho uplatněním může nově registrovaný zákazník uplatnit tyto body při registraci. Registrací nového zákazníka může obdržet body i doporučující zákazník. Počet bodů je nastaven při implementaci, doporučený i doporučující dostávají každý 500 bodů. Certifikát doporučení je možné vygenerovat v Selfcare v záložce "Doporučit" tlačítkem Odeslat PDF s doporučením.

Pokud se zadá emailová adresa, provede se expedice na uvedenou emailovou adresu. Pokud není, provede se jen tisk do PDF. Dialogy Vytvoření certifikátu doporučení v Opcare a Selfcare se liší pouze stylováním. Oba mají položku email příjemce. Pokud se neuvede, certifikát se zobrazí k tisku. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci "Věrnostní systém - certifikát doporučení".


event_unicredit "Modul uniCredit - dárkové certifikáty vybraného zákazníka"
Akce zajistí přechod do modulu Unicredit' s předvybráním záznamů vztahující se k zákazníkovi z jehož karty přecházíme. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.


3. Doplňující informace

3.1 Notifikace o dobití a zaokrouhlení částek

Systém umožnuje po provedené platbě notifikovat zákazníka SMS zprávou o dobití kreditu a finančním zůstatku. SMS zpráva obsahuje Jméno nebo název zákazníka, jaká částka byla dobita, aktuální zůstatek a celkový zůstatek. Příklad: Dobiti sluzby uniCredit - Novak Jan castkou 98.00 Kc. Zustatek 339.84 Kc / 339.84 Kc.

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback