Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu
mod_submenu_invoices DOKLADY
.

make_debits "Generování dokladů"

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro vygenerování dokladů zákazníkům. Generování probíhá ručně nebo lze zajistit automatizaci . Před provedením samotného generování dokladů je potřeba provést uzavření variabilní části předpisů, které CIBS partner využívá: ( Data , GSM , VoIP nebo VOD ).

Seznam nevyfakturovaných předpisů lze zjistit v modulu Interní doklady , příznak Nefakturované dle zákona, případně Všechny nevyfakturované s ohledem na uzavírané období).

4.0.12-form-generovaniDokladu.png

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda
Minimální cena Číslo ANO Výchozí hodnota 50. Pokud by byla celková částka dokladu, která by se skládala pouze z nadlimitů nižší než zadaná hodnota, doklad nebude vystaven. Tyto nefakturované předpisy se nekumulují (nedostanou se do dalšího období generování dokladů). V případě nevyplnění hodnoty se pod !!! zobrazí hláška: Minimální cena pro nadlimit k fakturaci musí být vyplněna. Minimální cena nadlimitu, která se fakturuje (v případě samotných nadlimitů)
Datum vystavení Datum ANO Na základě tohoto data budou pro generování zahrnuty předpisy s DUZP, které spadají do uvedeného rozsahu (Datum vystavení - 15 dní). Ze zákona máte povinnost vystavit doklad do 15 dnů od DUZP. V případě nevyplnění hodnoty se pod !!! zobrazí hláška: Datum vystavení musí být vyplněn. V případě chybného formátu se pod !!! zobrazí hláška: Chybný formát. Datum vystavení dokladů

Z jakých pokladů se akce provádí?
Jaké doklady budou vygenerovány je řízeno nastavením billing plánů u předpisů produktů a služeb. Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO). K těmto službám na dané období dle periody vznikají předpisy. Tyto předpisy slouží jako zdroj dat pro generování dokladů zákazníkům. Jaké doklady vzniknout je určeno na základě data v "Datum vystavení". Pro generování budou zahrnuty předpisy s DUZP, které spadají do uvedeného rozsahu (Datum vystavení - 15 dní).

Kdy akci provádět?
Ze zákona máte povinnost vystavit doklad do 15 dnů od DUZP. Pokud používáte nastavení billing plánů tak, že DUZP je prvního nebo posledního dne v měsíci, stačí akci spouštěn 1x nměsíčně se zadáním data v "Datum vystavení" tak, aby byly zahrnuty předpisy s DUZP, které spadají do uvedeného rozsahu (konec a počátek měsíce, např. generování 2. dne v měsíci).

Co se stane, když se akce spustí?
Po odeslání dialogu se zobrazí potvrzení:
4.0.12-form-generovaniDokladu-potvrzeni.png

Po odeslání dialogu na potvrzení se zobrazí průběh zpracování procesu "Generování faktur" (Průběh stavu: Plánováno > Běžící > Běžící - % s odhadem dokončení > Dokončeno). Více o průběhu zpracování naleznete ZDE .

4.0.12-form-generovaniDokladu-proces-Planovano.png

4.0.12-form-generovaniDokladu-proces-Bezici.png

4.0.12-form-generovaniDokladu-proces-Bezici-odhad.png

Po úspěšném dokončení se zobrazí hláška s počtem vystavených dokladů a zobrazí se seznam pouze vygenerovaných dokladů (nastavení filtru Pořadí):
4.0.12-bubbles-generovaniDokladu.png

info Generovat doklady je možné z modulu Faktury (vystaví se pro všechny zákazníky a jejich předpisy s DUZP, které spadají do uvedeného rozsahu v "Datum vystavení"), z modulu Zákazníci (vystaví se pro všechny vyfiltrované zákazníky a jejich předpisy s DUZP, které spadají do uvedeného rozsahu v "Datum vystavení"), z karty zákazníka (vystaví se pro všechny vyfiltrované služby a jejich předpisy s DUZP, které spadají do uvedeného rozsahu v "Datum vystavení").
info Podle podmínky návaznosti je možné vystavit k dokladu i např. poplatek za vystavení dokladu, více ZDE .
info Při opětovném generování dokladů, které by zahrnovalo stejné období zdanitelného plnění, by došlo pouze k případnému dogenerování dokladů pro předpisy, pro které ještě nebyly vygenerovány doklady (např. doklady byly generované 2. března, aktivace služby dnes 5. března s nastavením "Placení od" 1. března) nebylo u kterých došlo ke stornu dokladu .

Jak postupovat dále?
V případě chybného dokladu (např. zapomenutí změny ceny či provedení uzávěrek za Data , GSM , VoIP nebo VOD ) je možné provést storno dokladu a po změnách se službou znovu doklad vygenerovat. Na základě podkladů z expedovaného dokladu zákazník provádí úhradu. Úhradu může zákazník provést i v hotovosti, kdy operátor vybere doklad a použije funkci na vytvoření platby v hotovosti k položkám vybraného dokladu.

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

Generování nulových dokladů

V případě požadavku Mango partnera je možné umožnit generovat doklady:
 • a) i pro předpisy s nulovými částkami, které byli ovlivněny slevovou kampaní (sleva zapříčinila ponížení předpisu na nulovou částku).
 • b) pokud jejich celková částka je nula (např. služba A + 100 Kč, služba B - 100 Kč).

Kontrolní mechanismy

Systém může zobrazit hlášky:
 • Pro stejného operátora již běží generování dokladů procesem na pozadí, potvrzením dialogu se pouze připojíte k běžícímu procesu.
 • Nelze generovat doklady, právě je generuje jiný operátor
 • Invoices.Generate.NoRights - Doklady nelze generovat: Chybí právo GENERATE_INVOICES.
 • Invoices.GenerateInvoice.NoRights - Nelze generovat doklad: Chybí právo GENERATE_INVOICES.
 • Invoices.Generate.Blocked - Doklady nelze generovat: Provádění finančních operací je dočasně blokováno uživatelem %PP_L_NAME (%PP_PROC_NAME).
 • Invoices.GenerateInvoice.Blocked - Nelze generovat doklad pro zákazníka %USER_NAME (USER_ID=%USER_ID): Provádění finančních operací je dočasně blokováno uživatelem %PP_L_NAME (%PP_PROC_NAME).
 • Invoices.Generate.ParamsMissing - Doklady nelze generovat: Chybí parametry k procesu ID %PROCESS_ID
 • Invoices.Generate.SessionNotValid - Doklady nelze generovat: Uživatel nepřihlášen.
 • Invoices.GenerateInvoiceDetail.Fee - Nelze generovat detail dokladu pro uživatele %USER_NAME (UID = %USER_ID) pro období %MONTH/%YEAR: Chyba při generování poplatku.
 • Invoices.GenerateInvoiceDetail.Transaction - Nelze generovat detail dokladu pro uživatele %USER_NAME (UID = %USER_ID) pro období %MONTH/%YEAR: Interní chyba, nepodařilo se zahájit transakci.
 • Invoices.GenerateInvoiceDetail.NoRights - Nelze generovat detail dokladu pro uživatele %USER_NAME (UID = %USER_ID) pro období %MONTH/%YEAR: Chybí právo GENERATE_INVOICES.
 • Invoices.GenerateInvoiceDetail.NotLoggedIn - Nelze generovat detail dokladu pro uživatele %USER_NAME (UID = %USER_ID) pro období %MONTH/%YEAR: Uživatel nepřihlášen.
 • Invoices.GenerateAdvanceDetail.Transaction - Nelze generovat detail dokladu typu záloha pro uživatele %USER_NAME (UID = %USER_ID) pro období %MONTH/%YEAR: Interní chyba, nepodařilo se zahájit transakci.
 • Invoices.GenerateAdvanceDetail.NoRights - Nelze generovat detail dokladu typu záloha pro uživatele %USER_NAME (UID = %USER_ID) pro období %MONTH/%YEAR: Chybí právo GENERATE_INVOICES.
 • Invoices.GenerateAdvanceDetail.NotLoggedIn - Nelze generovat detail dokladu typu záloha pro uživatele %USER_NAME (UID = %USER_ID) pro období %MONTH/%YEAR: Uživatel nepřihlášen.

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

aicon01 "Editace dokladu"

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro editaci dokladu, např. změnu data splatnosti, dopsání poznámky k dokladu.

4.0.12-form-editaceDokladu.png

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum vystavení Datum ANO V případě nevyplnění hodnoty se zobrazí hláška: Položka musí být vyplněna. V případě chybného formátu se pod "Chyba" zobrazí hláška: Špatný formát data (mm.dd.rrrr). Datum vystavení dokladu invoice_head.DATE_V
Datum zd.plnění Datum ANO Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu nelze u dokladu editovat. Datum zdanitelného plnění dokladu invoice_head.DATE_U
Datum splatnosti Datum ANO Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu lze u dokladu editovat. V případě nevyplnění hodnoty se zobrazí hláška: Položka musí být vyplněna. V případě chybného formátu se pod "Chyba" zobrazí hláška: Špatný formát data (mm.dd.rrrr). Datum splatnosti dokladu invoice_head.DATE_S
Variabilní symbol Číslo NE Formát VS je definovatelný CIBS partnerem, pro každý typ dokladu, max. délka může být 10 znaků. Variabilní symbol invoice_head.VAR_SYM
Poznámka Text NE Poznámka k dokladu invoice_head.NOTE
Skrýt ceny Zaškrtávátko NE   Definuje, zda se v tisku dokladu, v tabulkách v SelfCare (koncové stránky) a v informačních e-mailech skryjí ceny u detailních položek. invoice_head.IH_HIDE_PRICE_DETAIL

Z jakých pokladů se akce provádí?
Editaci dokladu je možné provést nad vybraným záznamem dokladu, který byl vygenerován akcí Generování dokladů .

Kdy akci provádět?
Např. v případě potřeby změny datumu vystavení, splatnosti či doplnění poznámky na doklad zákazníka.

Co se stane, když se akce spustí?
U dokladu budou provedeny změny, které byly zadány.

Jak postupovat dále?
Pokud nebyl doklad expedován, proveďte expedici, popis funkcionality naleznete ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

table_nav_delete "Storno dokladu" a delete_all "Storno všech vyfiltrovaných dokladů"

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro provedení storna dokladu(ů).

4.0.12-form-stornoDokladu.png
nebo
4.0.12-form-stornoVsechDokladu.png

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Poznámka Text ANO   V poznámce musí být vyplněn důvod storna dokladu(ů). invoice_head.NOTE

Z jakých pokladů se akce provádí?
Storno je možné provést nad vybraným záznamem dokladu nebo u všech vyfiltrovaných dokladů.

Kdy akci provádět?
Např. v případě chybného dokladu (např. zapomenutí změny ceny či provedení uzávěrek za Data , GSM , VoIP nebo VOD ).

Co se stane, když se akce spustí?
Po úspěšném dokončení se zobrazí hláška:
4.0.12-bubbles-stornoDokladu.png.

Doklady budou označeny jako stornované (řádky budou podbarveny viz legenda).

V případě pokusu o storno již stornovaného dokladu se zobrazí hláška:
4.0.12-bubbles-stornoStornovanehoDokladu.png.

Jak postupovat dále?
 • po změnách se službou znovu doklad vygenerovat nebo
 • stornovaný doklad expedovat zákazníkovi (v šabloně bude uvedeno, že se jedná o stornovaný doklad - proměnná {INV_STORNO}, položky dokladu budou nahrazeny informací o stornu a důvodu storna. Finanční a daňové údaje budou prázdné.)

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

aicon07 "Tisk dokladu" a print_all "Tisk všech vyfiltrovaných dokladů"

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro tisk dokladu nebo pro tisk všech vyfiltrovaných dokladů .

Z jakých pokladů se akce provádí?
Tisk bude proveden nad vybraným záznamem dokladu nebo u všech vyfiltrovaných dokladů.

Kdy akci provádět?
Po provedení akce Generování dokladů .

Co se stane, když se akce spustí?
Doklady budou dle zvolené volby expedovány zákazníkům. Kmenová služba je na dokladu vždy jako první, pod ní budou řazeny případné závislé služby. Pokud je ke službě sleva, která má nastaveno zobrazení na dokladech, bude na zvláštním řádku pod službou a před název slevy předřazen lokalizovaný text - sleva. Pokud bude služba částečně /plně uhrazena zálohou, bude pod řádkem se slevou řádek se zálohou a bude u ní předřazen lokalizovaný text - záloha. Třídění informací na dokladech je tedy následující: ID kmenové služby, případně ID slevy vázané ke kmenové službě, případně ID zálohy vázané ke kmenové službě, pak ID 1. závislé služby, případně ID slevy vázané k 1. závislé službě, případně ID zálohy vázané k 1. závislé službě, pak ID 2. závislé služby,... Většinou je u faktur nastaveno, že služby s nulovou cenou (pokud není výsledkem uplatnění slevy), se tyto služby do faktury nezahrnou. Může se tedy stát, že na faktuře kmenová služba vůbec nebude. Pak závislé služby budou řazeny u sebe podle příslušnosti ke kmenové službě a řádky se slevami a zálohami se budou také zobrazovat viz. výše. Rozpad fixní a variabilní ceny na dokladu typu faktura se zobrazuje za předpokladu, že je na šabloně použita proměnná s názvem 'FIX_VAR_PRICE' (rozpad bude na jednom řádku např. 'Z toho fixní 150,00 Kč, hovorné 95,00 Kč’). Pokud použita nebude, tak bude rozpad fixní a variabilní ceny zobrazen po řádcích.

Jak postupovat dále?
V případě vygenerovaného souboru PDF, proveďte vytištění dokladů a poslání zákazníkům prostřednictvím pošty.

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

gmake_payment "Vytvořit platbu v hotovosti z položek vybraného dokladu"

K čemu akce slouží?
Na základě podkladů z expedovaného dokladu zákazník provádí úhradu. Úhradu může zákazník provést i v hotovosti, kdy operátor vybere doklad a použije funkci na vytvoření platby v hotovosti s částkou uvedená na dokladu (z položek vybraného dokladu).

4.0.12-form-platba.png

Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Pokladna Výběr ANO   Vyberte pokladnu, do které se má platba vložit pay_list.PL_PA_ID
Datum platby Datum ANO Výchozí hodnota: aktuální den Datum platby pay_list.PAYMENT_DATE
Poznámka Text ANO Výchozí hodnota: Platba za doklad č. {VS dokladu} Poznámka k platbě pay_list.NOTE

Z jakých pokladů se akce provádí?
Platba bude vytvořena pro vybraný záznam dokladu.

Kdy akci provádět?
V případě platby dokladu v hotovosti na pobočce CIBS partnera.

Co se stane, když se akce spustí?
Po provedení akce dojde k přesměrování do modulu Platby s vyfiltrovanou a spárovanou platbou.

Jak postupovat dále?
Vytiskněte zákazníkovi příjmový pokladní doklad nebo mu ho můžete poslat na e-mail.

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

FAQ

Generují se předpisy pro variabilní části služby (data, GSM, VoIP, VOD) v případě strhávání přes službu třídy UniCredit?

Pokud je na službu povoleno strhávání přes UniCredit, variabilní část předpisu se nevytváří a nejsou tedy samostatně fakturovány.

Proč se nezobrazují položky na dokladech?

K ovlivnění zobrazování položek na dokladech může být dáno:
 • nastavením příznaku "Externí služby" u účtovací skupiny (Více info: Referenční popis modulu Účtovací skupiny): Služby poskytované smluvním partnerem (přeprodej služeb, předpisy nejsou zahrnuty do účetnictví). Tento příznak má vliv na doklady. Služby, zahrnuté do této skupiny se na dokladu typu faktura nezobrazují, pokud je položka dokladu neuhrazená.

Jak naložit se zálohovým dokladem (odpočet/odvod DPH ze zálohy)?

Když vystavíte zálohu, máte daňovou povinnost odvést DPH. Pokud ji nepošlete zákazníkovi, nemůže si zákazník provést odpočet DPH, protože v následné faktuře je tato záloha zahrnuta (od výše faktury je odečtena záloha, tedy na faktuře budou nulové částky). Tedy pokud máte vystavenou zálohu, měla by být i expedována.

Jak se na dokladech zobrazuje období platnosti kampaně?

Pokud bude platnost kampaně např. 21.07.2014 - 20.7.2015, pak se na dokladu vystavené na účtovací období od 01.07.2014 - 31.07.2014 zobrazí období počátku platnosti kampaně tedy 21.07.2014 - 31.07.2014 (konec účtovacího období) a analogicky. Zobrazování období je řešeno proměnnou ITEMS_PERIOD.

Jak rychle vyhledat doklad dle VS?

Nejrychlejším způsobem je použit filtr VS a nastavit si logiku filtru na hodnotu "rovná se".

Proč se ve sloupci Billing nezobrazuje údaj u stornovaného dokladu?

Pokud došlo ke smazání služby, který se vyskytoval na stornovaném dokladu nebo pokud došlo k posunu termínu placení (neexistuje předpis uvedný na dokladj), tak je sloupec Billing prázdný (neexistuje předpis, ze kterého by se informace vzala).

Podepisuje CIBS doklady s elektronickým podpisem?

CIBS nepodepisuje doklady zasílané e-mailem elektronickým podpisem. V případě potřeby si do šablony typu "Text e-mailu (systémový)" a názvu "INVOICE_SEND_EMAIL" (název nesmíte měnit) můžete přidat text (platnost k roku 2011): Naše daňové doklady neobsahují originální podpis, nicméně splňují veškeré zákonem definované náležitosti, jak obsahově podle zákona č. 235/2004 Sb. § 28, o Dani z přidané hodnoty, tak formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnictví s novelou č. 353/2001 Sb.

Jaké šablony se používají pro expedici dokladů?

 • e-mailem - jde o šablony typu "Text e-mailu (systémový)" a "Předmět e-mailu (systémový)" s názvem "INVOICE_SEND_EMAIL" (název nesmíte měnit).
 • poštou - jde o šablony typu "Faktura" (název můžete měnit a můžete jich mít definovaných více).
 • SMS - jde o šablony typu "Text SMS (systémový)" s názvem "USER_INVOICE" (název nesmíte měnit).

Jak automaticky expedovat doklady?

Více informací se dozvíte ZDE .

Jak dochází k zobrazování dokladů v SelfCare?

Více informací se dozvíte ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .
Jak na automatické generování a automatickou expedici dokladů .
Jak expedovat dokument .
Další informace, kdy doklad ovlivňuje práci se službami najdete ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)
Topic revision: r5 - 22 Nov 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback