Referenční popis modulu Šablony

Položka menu
menu_system NASTAVENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_templates ŠABLONY
Název modulu ŠABLONY
Popis modulu Modul návrhu a správy šablon dokumentů.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Mnoho funkcionalit systému vyžaduje pro vygenerování výstupu šablonu. Šablonou může být buď jednoduchý prostý text nebo třeba strukturovaný dokument obsahující html tagy. Některé šablony mohou obsahovat i obrázky. Dále mohou šablony obsahovat i bloky a proměnné, které jsou pak při použití nahrazeny odpovídajícími daty z CIBS. Šablony lze využít např. pro generování dokumentů ve formátu pdf, při odesílání emailu nebo sms, ale i např. pro vygenerování DHCP konfigurace nebo zařízení.

Šablony je možné vytvářet, kopírovat, editovat, mazat, importovat, exportovat a nastavovat pravidla pro automatický výběr šablon na základě provedení akce operátorem systému.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

2. Záložky modulu

Záložka "Šablony"

Záložka obsahuje hlavní tabulku "Seznam šablon lokace", dále pak tabulky definující parametry dané šablony a historii změn provedených nad šablonami. V tabulce "Seznam šablon lokace" se zobrazuje seznam všech vytvořených šablon dané lokace.

Tabulka "Seznam šablon lokace"

Zde jsou zobrazeny všechny vytvořené šablony dané lokace, případně i globální šablony (definované supportem).

4.0.15-Tab-SeznamSablonLokace.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Sloupce tabulky
Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID ANO ID šablony. text_templates.TT_ID
Lokace ANO Zařazení šablony do lokace. Pokud je zaškrtnuto 'Globální šablony' jako název lokace se zobrazí 'Globální šablona'. text_templates.TT_CT
Název ANO Název šablony. text_templates.TT_NAME
Typ ANO Typ šablony. text_templates.TT_TTT_ID
Typ obsahu ANO Typ obsahu šablony. Může se jednat o čistý text, html nebo PDF. text_templates.TT_FORMAT
Formát ANO Formát obsahu šablony. Hodnota představuje rozměry šablony a je zobrazena pouze v případě typu obsahu PDF. text_templates.TT_CONTENT_TYPE
Vytvořil ANO Autor + datum a čas vytvoření šablony. text_templates_history.TTH_L_ID, text_templates_history.TTH_DATETIME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO Filtruje seznam dle identifikátoru šablony.
Hledej text Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Název" a "Typ".
Typ Výběr ANO Filtruje šablony dle zvoleného typu ve výběrovém poli
Globální šablony Zaškrtávátko ANO Pokud je zaškrtnuto, zobrazí i globálně definované šablony (vytvořené supportem) ze kterých je možné vytvořit kopii a přizpůsobit k obrazu svému).
Typ obsahu Text NE Filtruje seznam dle typu obsahu šablony.
Název Text NE Filtruje seznam dle názvu šablony.
Text šablony Text NE Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se statickým textem uvnitř šablon.
Vytvořil Text NE Filtruje seznam dle jména, příjmení nebo data vytvoření šablony.
Poslední změna Text NE Filtruje seznam dle obsahu poslední změny.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Tabulka "Parametry šablony"

Tabulka zobrazuje informace o parametrech vybrané šablony.
4.0.15-Tab-ParametrySablony.jpg
Mezi tyto parametry patří:
  • MARGIN_TOP odsazení šablony nahoře
  • MARGIN_BOTTOM odsazení dole
  • MARGIN_LEFT odazení vlevo
  • MARGIN_RIGHT odsazení vpravo
  • HEADER_HEIGHT výška záhlaví
  • FOOTER_HEIGHT výška zápatí.
  • ATTACHMENT_NAME název přílohy, bližší info jak dochází k sestavení tohoto názvu ZDE .
Hodnoty parametrů jsou uvedeny v milimetrech a lze je použít při editaci šablony ZDE v právém horním rohu.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Sloupce tabulky
Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název ANO Název parametru text_templates_params.TTP_NAME
Hodnota ANO Hodnota parametru text_templates_params.TTP_VALUE

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Název Text NE Filtruje seznam dle názvu parametru.
Hodnota Číslo NE Filtruje seznam dle hodnoty parametru.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Tabulka "Historie změn šablony"

Zde jsou zobrazeny všechny historicky provedené změny nad vybranou šablonou. V okamžiku kdy je šablona při editaci uložena, je v této tabulce zaznamenán záznam. Díky těmto záznamům je možné obnovit starší zálohy.
4.0.15-Tab-HistorieZmenSablon.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Sloupce tabulky
Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Autor ANO Autor změny šablony text_templates_history.TTH_L_ID
Datum ANO Datum a čas změny šablony text_templates_history.TTH_DATETIME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Autor Text NE Filtruje seznam dle jména či příjmení autora.
Datum Text NE Filtruje seznam dle data změny šablony.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Tabulka "Detail šablony"

Zobrazuje náhled vybrané šablony. V případě šablon typu PDF je potřeba nejdříve šablonu editovat, vyvolat náhled a provést uložení. Teprve potom bude promítnut náhled do detailu. 4.0.15-Tab-DetailSablony.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Záložka "Automatický výběr"

Výchozí nastavení CIBS je takové, zě Vás v tiskovém dialogu nutí provést volbu konkrétní šablony, která se má pro daný tisk dokumentu použít.

4.0.15-Dial-TiskDokumentu.jpg

To, ale může, v případě překliknutí a volby nesprávné šablony, mít pro Vás velmi nepříjemné následky, kdy následně se zákazníkem musíte vyřešit opravnou expedici dokumentu s použitím již správné šablony. Nutnost ruční vybírání šablon můžete v CIBSu vypnout a povolit tzv. "automatický výběr". Toto provedete na záložce "Automatický výběr". Zde si totiž můžete nadefinovat pravidla, kdy se má, která šablona pro tisk použít a ostatní již automaticky zajistí CIBS za Vás.

Tabulka "Typy dokumentů"

Automatický výběr šablony se zápíná / vypíná pomocí odkazu "Automatický" / "Ruční" v tabulce "Typ dokumentů". Po zapnutí volby automatický výběr se zobrazí tabulka "Pravidla pro výběr šablon". 4.0.15-Tab-PravidlaProVyberSablony-RucniVyber.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Sloupce tabulky
Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ dokumentu ANO Typ dokumentu text_templates_types.TTT_TITLE
Výběr ANO Způsob výběru šablony IF(IFNULL(get_config_value(CONCAT('TEXT_TEMPLATES.AUTOSELECT.', UPPER(TTT_TYPE)), 11), 0), 'Automatická', 'Ruční') AS AUTO

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Filtry tabulky
Žádné.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Tabulka "Pravidla pro výběr šablony"

Tabulka slouží pro definování pravidel v případě nastavení automatického výběru tabulky 'Typy dokumentů'. Tabulka vždy obsahuje automaticky vložené pravidlo "Vždy" se šablonou "Globální". Toto pravidlo je tzn. 'bezpečnostní', nejde smazat a použije se v případě, když by ani jedno z Vámi nadefinovaných pravidel nebylo splněno.

4.0.15-Tab-PravidlaProVyberSablony.jpg

Příklad automatického výběru šablony:
1. pokud typ smluvního dokumentu je 'predavaci_protokol_resal', tak se pro tisk použije šablona 'predavaci_protokol_resal'
2. jinak pokud je typ smluvního dokumentu je 'smlouva_ognet_uo', tak se pro tisk použije šablona 'smlouva_ognet_uo'
3. jinak se vždy použije globální šablona 'Smlouva'
Pomocí šipek nahoru a dolu lze určit prioritu podmínek.

U nastavených automatických výběrů pro určitý typ dokumentu se v dialogu pro tisk místo výběru šablony zobrazí "automatický výběr":
4.0.15-Dial-TiskSmlulvnihoDokumentu.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Sloupce tabulky
Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Podmínky ANO Podmínky, které musí být splněny, aby se dané pravidlo aplikovalo text_templates_autoselect.TTA_HR_CONDITION
Šablona ANO Použitá šablona text_templates_autoselect.TTA_TT_ID

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Filtry tabulky
Žádné.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

table_nav_insert "Vytvořit nové pravidlo pro výběr šablony"
Umožní nadefinovat podmínky pro určitý typ dokumentu, na základě kterých bude šablona automaticky vybírána v tiskovém dialogu.

4.0.15-Tab-VlozeniPravidlaProVyberSablony.jpg

Příklad nastavení podmínek, které musí být splněny současně, aby byla vybrána příslušná šablona. Mezi jednotlivými podmínkami platí logická spojka AND (a zároveň). Podmínky, které se nabízejí k dispozici jsou závislé na výběru typu dokumentu, v tomto případě pro smluvní dokument.

Pokud je vytvořena nová šablona typu Smluvní dokument/Smlouva je potřeba kontaktovat support, který založí nový záznam v databázi.

Seznam dostupných pravidel
Typ dokumentu Typ hodnoty Logický operátor Hodnota
Doprava - expedice Doprava je, není CP nadefinované typy dopravy, např. PPL, Česká pošta, Messenger, Osobní odběr
Faktura Způsob expedice je, není Pro způsob expedice Tisk, Email, Náhled a Provisioning lze nastavit, jaká faktura se automaticky použije.
Faktura Skupina zákazníka je, není CP nadefinované typy faktur, např. Faktura email, Faktura SIPO
Montážní list Typ procesu je, není CP nadefinované typy montážních listů
Smlouva Skupina zákazníka, Typ smluvního dokumentu je, není CP nadefinované typy smluv, např. Předávací protokol, ..
Upomínka Způsob expedice je, není Pro způsob expedice Tisk, Email, Náhled a Provisioning lze nastavit, jaká upomínka se automaticky použije.
Výzva k úhradě Způsob expedice je, není Pro způsob expedice Tisk, Email, Náhled a Provisioning lze nastavit, jaká výzva k úhradě se automaticky použije.
Zálohový daňový doklad Způsob expedice je, není Pro způsob expedice Tisk, Email, Náhled a Provisioning lze nastavit, jaký zálohový daňový doklad automaticky použije.

help U ostatních typů šablon nejsou v tuto chvíli k dispozici žádná pravidla. Kontaktujte support v případě potřeby nových pravidel.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

edit_service "Změnit pravidlo pro výběr šablony"
Dialogové okno pro editaci pravidel pro výběr šablony je shodné s dialogovým oknem pro přidání nového pravidla.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

table_nav_delete "Smazat pravidlo pro výběr šablony"
Provede smazání vybraného pravidla.
4.0.15-Dial-SmazaniPravidla.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=TEMPLATES, MENU_ITEM=SYSTÉM, MENU_ITEM=SYSTÉM.TEMPLATES , MODULE_VIEW=TEMPLATES_TEMPLATES_AUTOSELECT, MODULE_VIEW=TEMPLATES_TEMPLATES_LIST , TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.DELETE, TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.EDIT, TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.INSERT, TEXT_TEMPLATES.TEMPLATE.SHOW

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Obecná práva

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul Šablony zadat hodnotu TEMPLATES.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Šablony - admin
Modul Šablony - edit
Modul Šablony - user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Šablony

Topic revision: r4 - 09 Nov 2022, MichalBednar
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback