Referenční popis modulu Objednávky

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
Název modulu Objednávky
Popis modulu Objednávky produktů a služeb zákazníků

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
má vazby na další moduly, kterými jsou
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
.

Základním kamenem každého tržního hospodářství je vzájemné působení poptávky a nabídky. Nejdříve se vytváří poptávka, kterou obchodní činnost začíná. Poptávka se může buď akceptovat a reagovat na ní vlastní nabídkou, nebo jí zamítnout a ignorovat. Pokud se na základě poptávky odešle zpět poptávajícímu (potencionálnímu zákazníkovi) nějaká nabídka, je možné z ní vytvořit objednávku a odeslat zpět, nebo nabídku zamítnout. Pokud zákazník nabídku zamítne nebo ignoruje, je možné díky aktivnímu marketingovému přístupu poptávajícího kontaktovat a připravit jinou nabídku, nebo nechat poptávku ve stavu odeslané nabídky. Pokud se ale přijme objednávka, je možné znovu tuto objednávku akceptovat a zadat do výroby, nebo objednávku zamítnout a zašlat oznámení zpět zákazníkovi.

mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
slouží pro přehled objednávek koncových zákazníků jako je aktivace služby, zrušení služby, změna parametrů služby či převod služby na jinou službu. Především slouží pro správu objednávek produktů a služeb, které zákazník provede v SelfCare. Z modulu je rozpoznatelný stav objednávky, cena původních služeb, cena po objednání, cena po dokončení objednávky a jakou měrou se podílel obchodník na zprostředkování objednávky. Obsahuje také podrobnou historii změn objednávky, tedy informace o tom, kdo a kdy vytvořil objednávku s jakou konfigurací produktů nebo služeb a pak i změny této objednávky až po stav, když šla do expedice a po informaci, jak byla objednávka nakonec realizována.

Zjednodušené schéma postupu vývoje poptávky - nabídky - objednávky.

4.0.20-Schema.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

2. Záložky

Záložka Objednávky

Tabulka "Objednávky zákazníka"

Obsahuje seznam hlaviček objednávek. Jedná se pouze o hlavičky obsahující informace od kterého zákazníka je objednávka určena, jaký způsob úhrady, stav objednávky, datum objednání atd. je pro ní povolen. Seznam jednotlivých produktů a služeb, které jsou pro hlavičku přiřazeny, lze nalézt v tabulce 'Produkty a jednorázové služby'. Objednávka, která je po termínu expedice je podbarvena červeně. U každé objednávky evidujeme datum očekávaného objednání, počet dní dodání a termín expedice. Pokud je termín expedice takový, že se již nestihne datum dodávky s ohledem na počet dodacích dnů, dojde k jejím zvýraznění.

Tabulka dále obsahuje statistiku všech objednávek dle jejich stavu. Statistiku lze skrýt. Více info: Grafické uživatelské rozhraní

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Číslo objednávky ANO Číslo objednávky, které vzniklo při objednání přes SelfCare nebo vzniklo v okamžiku, kdy byla nabídka transformována do objednávky, akcí Jak na nabídky). Číslo objednávky, které vzniklo při objednání přes SelfCare nebo vzniklo v okamžiku, kdy byla nabídka transformována do objednávky, pomocí akce "Vytvoření objednávky z nabídky". orders.O_ORDER_NUMBER
Stav objednávky ANO   Otevřená: nově vytvořená objednávka zákazníkem (bez čísla objednávky); Objednaná: vzniká ze stavu "Objednaná" nebo "Objednaná - čeká na platbu", pokud zákazník zaplatí; Objednaná - čeká na platbu: vzniká z otevřené objednávky, pokud je vybrán billing plán, který je hrazen formou PREPAID a očekává se přijetí platby ; Stornovaná: vzniká ze všech stavů kromě stavu "Dokončená", na stornování kromě stavu "Objednaná" je potřeba mít právo; Expedice: vzniká ze stavu "Objednaná", pokud má produkty, které mají nastavenou expedici; Připravená: vzniká ze stavu "Expedice" (stav jen pro e-shop); Dokončená: vzniká ze stavů "Objednaná", "Expedice" nebo "Připravená" orders.O_STATE (zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'ORDER_STATE')
ID zák. ANO   Identifikátor zákazníka orders.O_USER_ID
Zákazník ANO   Jméno nebo název zákazníka funkce: get_user_name(USER_ID)
Smlouva NE   Číslo smlouvy zákazníka users.AGR_NAME
Otevření obj. ANO   Datum vytvoření objednávky (jedná se pouze o její otevření, nikoli objednání) orders.O_DATE_ORDER
Přijato ANO   Datum přijetí požadavku k vytvoření objednávky orders.O_DATE_FILING
Kanál ANO Jakým kanálem byla objednávka pořízena. Komunikační kanál při pořízení objednávky orders.O_CRM_CHANNEL (zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'CRM_CHANNEL')
Obchodník ANO   Jméno obchodníka, zprostředkovatele objednávky orders.O_DEALER (vazba na logins.ID)
ID NE Identifikátor objednávky. ID objednávky orders.O_ID (primární klíč, používá se i k vazbě do tabulky orders_items.OI_O_ID)
Referenční číslo NE   Referenční číslo zákazníka zadané v hlavičce objednávky orders.O_REFERENCE_NUMBER
ID Jednotky S NE Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno. Interní identifikátor servisované jednotky, ke které patří objednávka orders.O_NODE_ID
Adresa jednotky S NE   Adresa servisované jednotky (včetně patra a čísla bytu), ke které patří objednávka. Rozlišení patra (podlaží) a bytu (zásuvka) je následující: před lomítkem se uvádí patro, za lomítkem byt (2/5). Pokud není uvedeno lomítko a je uvedena pouze jedna hodnota, vyjadřuje se tím patro (5). Pokud je uvedeno pouze lomítko a hodnota (/5), vyjadřuje se tím číslo bytu. CONCAT_WS ...
Oblast S NE Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno. Oblast, pod kterou spadá servisovaná jednotka, která se k objednávce váže. Jde o oblast definovanou s rolí "Reporting" (modul Oblasti). groups_address.GA_TITLE
Město S NE   Město, pod které spadá servisovaná jednotka uir_cities.UC_NAME
ID Jednotky E NE Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno. Interní identifikátor cílové jednotky (po akci stěhování), ke které patří objednávka orders.O_NODE_ID_E
Adresa jednotky E NE   Adresa cílové jednotky včetně patra a čísla bytu (po akci stěhování), ke které patří objednávka. Rozlišení patra (podlaží) a bytu (zásuvka) je následující: před lomítkem se uvádí patro, za lomítkem byt (2/5). Pokud není uvedeno lomítko a je uvedena pouze jedna hodnota, vyjadřuje se tím patro (5). Pokud je uvedeno pouze lomítko a hodnota (/5), vyjadřuje se tím číslo bytu. CONCAT_WS ...
Oblast E NE Pokud u objednávky není jednotka, pole není vyplněno. Oblast, pod kterou spadá cílová jednotka (po akci stěhování), která se k objednávce váže. Jde o oblast definovanou s rolí "Reporting" (modul Oblasti). groups_address.GA_TITLE
Město E NE   Město, pod které spadá cílová jednotka (na kterou se provádí akce stěhování) uir_cities.UC_NAME
ID obch. NE   ID obchodníka, zprostředkovatele objednávky orders.O_DEALER
Způsob úhrady NE   Způsob úhrady (u objednávek ve stavu 'Otevřená' a objednávky pořízené přes
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
není k dispozici). Podrobnější informace k billing plánu vyjadřující způsob úhrady naleznete v dokumentaci Billing plán. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.
billing_plans.BP_NAME
Název objednávky NE   Název objednávky zákazníka orders.O_TITLE
Poznámka NE   Poznámka zákazníka k objednávce orders.O_NOTE
Vytvořeno NE   Datum a čas vytvoření objednávky orders.O_CREATED
Vytvořil NE   Autor, který objednávku vytvořil orders.O_CREATOR (vazba na logins.ID)
Cena s daní NE   Celková cena objednávky s daní funkce: orders_get_value( 'price', orders.O_ID )
Původní služby NE   Seznam produktů a služeb zákazníka před objednáním orders.O_SERVICES_LIST_NAME_O
P.cena NE Cena s ohledem na sloupec Původní služby. Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní před objednáním orders.O_PRICE_O
P.bez DPH NE Cena s ohledem na sloupec Původní služby. Cena bez DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní před objednáním orders.O_PRICE_WO_VAT_O
P.cena K NE Cena s ohledem na sloupec Původní služby. Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka s kampaněmi před objednáním orders.O_PRICE_C_O
Objednáno NE   Datum objednání (potvrzení objednávky) orders.O_DATE_REALIZATION
Služby po objednání NE   Seznam produktů a služeb zákazníka po objednání orders.O_SERVICES_LIST_NAME_R
O.cena NE Cena s ohledem na sloupec Služby po objednání. Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní po objednání orders.O_PRICE_R
O.cena K NE Cena s ohledem na sloupec Služby po objednání. Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka s kampaněmi po objednání orders.O_PRICE_C_R
Důvod storna NE Zobrazuje důvod storna objednávky. Obsah číselníku lze pro CIBS partnera definovat. Důvod storna objednávky (zadaný ve WIZARDu nebo v dialogu storna objednávky) zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'ORDERS.CANCEL.REASON'
Dokončeno NE   Datum a čas dokončení/storna objednávky orders.O_DATE_STORNO_DONE
Služby po dokončení NE   Seznam produktů a služeb zákazníka po dokončení/stornu objednávky orders.O_SERVICES_LIST_NAME_D
D.cena NE Cena s ohledem na sloupec Služby po dokončení. Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní po dokončení objednávky orders.O_PRICE_D
D.cena K NE Cena s ohledem na sloupec Služby po dokončení. Cena včetně DPH za produkty a služby zákazníka bez kampaní po dokončení objednávky orders.O_PRICE_C_D
Kompletace NE   Způsob, jakým je objednávka expedována (kompletně nebo částečně) orders.O_COMPLETE, podmínka: IF(O_COMPLETE = 1 ,'Kompletní','Částečná')
Dny dodávky NE   Počet dnů dodání. Pokud je objednávka ve stavu Objednaná - čeká na platbu, dojde k přepočtu termínu očekávaného dodání objednávky podle data uhrazení platby. orders.O_DAY_DELIVERY
Datum dodávky NE   Termín očekávaného dodání objednávky orders.O_DATE_DELIVERY
Termín expedice NE   Termín nejpozdější expedice objednávky s ohledem k očekávanému termínu dodání CAST( orders.O_DATE_DELIVERY AS DATETIME ) - INTERVAL cltrsrv_term.CLP_VALUE HOUR
bez DPH NE   Cena bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby jedné objednávky SUM( IF( IFNULL( OI_PP_ID , 0 ) > 0, PP_PRICE_WO_VAT, IF( sn.TYPE = 'S', get_price_specify_vat( sprd_price.SPRD_VALUE, CURDATE(), sprd_sn.SPRD_VALUE, 0, O_PROVIDER_USER_ID, O_USER_ID ), NULL ) ) )
s DPH NE   Cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby jedné objednávky SUM( IF( IFNULL( OI_PP_ID , 0 ) > 0, PP_PRICE, IF( sn.TYPE = 'S', get_price_specify_vat( sprd_price.SPRD_VALUE, CURDATE(), sprd_sn.SPRD_VALUE, 1, O_PROVIDER_USER_ID, O_USER_ID ), NULL ) ) )
Body NE   Celkový počet stržených bodů za tuto objednávku SUM( product_personalized_discounts.PPD_POINTS )
Doprava NE Automaticky vytvořené způsoby dopravy, které může uživatel použít jsou 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. Další způsoby dopravy lze vytvořit ve spolupráci se support@cibs.cz. Způsob dopravy a případný dopravce (bližší info pod tlačítkem HELP v dialogu vytvoření/editace hlavičky objednávky) zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'TRANSPORT_SERVICES'
Doručovací adr. NE   Adresa dodání objednávky pro dopravu prostřednictvím dopravce funkce: uir_address_get( orders.O_UA_ID )
Kontakt NE U objednávky může být žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v systému. Příklad: V systému je evidována společnost, která má více zaměstnanců a objednávka se chce sice evidovat pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu
mod_submenu_users_contacts KONTAKTY
nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v systému a mezi těmito osobami vybírat během vytváření či změny objednávky.
Kontakt zákazníka, který vytvořil objednávku, případně k ní naposledy přidal produkt nebo změnil její stav CONCAT( UC_LAST_NAME, ' ', UC_FIRST_NAME,' ( ', UC_EMAIL, ' ) '), zdroj: users_contacts
ID prov. NE   ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. Podrobné vysvětlení k provozovateli lokace naleznete v dokumentaci Nastavení lokace s více provozovateli orders.O_PROVIDER_USER_ID
Provozovatel NE   Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. Podrobné vysvětlení k provozovateli lokace naleznete v dokumentaci Nastavení lokace s více provozovateli. funkce: get_user_name(O_PROVIDER_USER_ID)
ID provozovny NE   Identifikátor
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
, přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně.
zdroj: user_premises.UP_ID
Provozovna NE Název
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
, přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně.
Provozovna, ke které je přiřazena tato kalkulace. Pokud není vyplněna provozovna, lze kalkulaci přiřadit ke všem produktům. zdroj: user_premises.UP_NAME
Telefony NE   Telefonní čísla zákazníka funkce: contact_phone_numbers_get( users.USER_ID )
E-maily NE   E-maily zákazníka funkce: contact_email_addresses_get( users.USER_ID )
ID nabídky NE   ID nabídky - kliknutím na ID lze vyfiltrovat nabídku v modulu Nabídky, která náleží této objednávce orders.O_OL_ID
ID procesů NE   Procesy, které se týkají této objednávky order_maintenance_list_id_show( 'oi.OI_O_ID' ), zdroj: maintenance_list.ML_ID
Var.symbol NE   Doklady, které se týkají této objednávky order_invoice_head_id_show( 'oi.OI_O_ID' ).'), zdroj: invoice_head.IH_VS
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

help Ve sloupcích "Původní služby", "Služby po objednání" a "Služby po dokončení" se zobrazují bázové služby (hlavní) oddělené čárkou a za nimi závislé služby (např. balíčky) uvedené v závorce. Příklad zobrazení dvou bázových a jedné závislé služby: Bazova1,Bazova2 (Zavisla1).

help Servisovaná jednotka (aktuální jednotka zákazníka, na které jsou služby řešené v objednávce) má u sloupců uvedenu zkratku S a cílová jednotka (na kterou bude nastěhována služba ze servisované jednotky či aktivována nová v rámci stěhování) má uvedenu zkratku E. Údaje o cílové jednotce E jsou uvedeny pouze u objednávek, které vznikly funkcionalitou stěhování (akce Stěhování nebo akce Zrušení služby).

help Stavy služeb a finančního portfolia - objednané služby (čím přispěl obchodník):
 • Původní služby a P.cena - Seznam služeb zákazníka těsně před objednáním a celková výše za tyto služby
 • Služby po objednání a O.cena - Seznam služeb zákazníka ihned po objednání a celková výše za tyto služby
 • Služby po dokončení a D.cena - Seznam služeb zákazníka po dokončení objednávky a celková výše za tyto služby. Zde se mohou však promítnout další okolnosti od stavu naplánování objednávky (další úpravy objednávky, např. odebrání služby během objednání, případně i storno objednávky). Dokončením je myšleno zapojením služeb.

DB tabulka =orders=
Název Popis
O_SERVICES_LIST_ID_R Obsahuje services_active.ID bázové služby oddělené čárkou a za nimi services_active.ID závislé služby uvedené v závorce. POZOR: V případě přechodu na jinou službu s aktivací návazných služeb, které fyzicky vzniknou až po zapojení bázové služby, nejsou v tu dobu ještě známy services_active.ID závislých služeb, proto se v tomto případě v databázovém sloupci použije jako identifikátor služby vazba services_name.ID (ID definice služby) a users.USER_ID (ID zák.) oddělené mezi sebou čárkou, např. 123_45678.
O_SERVICES_LIST_NAME_R Obsahuje bázové služby oddělené čárkou a za nimi závislé služby uvedené v závorce. Příklad zobrazení dvou bázových a jedné závislé služby: Bazova1,Bazova2 (Zavisla1). Sloupec "Služby po objednání"
O_OR_PLUS Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které jsou objednány jako nové mezi fázemi "původní (O)" a "objednání (R)" (Akce aktivace služby, přechod služby na jinou – nová služba, stěhování s aktivací nové služby).
O_OR_MINUS Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které jsou rušeny mezi fázemi "původní (O)" a "objednání (R)" (Akce zrušení služby, přechod služby na jinou – ukončovaná služba, stěhování s ukončením původní služby).
O_RD_PLUS Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které jsou dokončeny a přitom nebyly objednány ve fázi objednání - mezi fázemi "objednání (R)" a "dokončeno (D)" (Akce doaktivace služby v průběhu objednání objednávky).
O_RD_MINUS Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které byly ve fázi objednání objednány, nabyly však dokončeny (ztracené objednávky) – mezi fázemi "objednání (R)" a "dokončeno (D)" (Akce zrušení služby v průběhu objednání objednávky).
O_OD_PLUS Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které po dokončení objednávky přibyly oproti původnímu stavu – mezi fázemi "původní (O)" a "dokončeno (D)" (Akce dokončení aktivace nové služby, přechodu služby na jinou, stěhování s aktivací nové služby, deaktivace služby v průběhu objednání objednávky).
O_OD_MINUS Výpočet se provádí v proceduře orders_sum_services. Údaj je reprezentován ID služby z services_active.ID. Oddělovač více záznamů je čárka, závislé služby jsou uvedeny v závorce. Sloupec obsahující služby, které byly po dokončení objednávky zrušeny – mezi fázemi "původní (O)" a "dokončeno (D)" (Akce po dokončení objednávky na zrušení služby, přechod služby na jinou – ukončena služba, stěhování s ukončením původní služby).
# popis sloupců pro účely vyhodnocování změn služeb

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo Prázdné Objednávka dle zadaného ID.
Hledej Text Prázdné Porovnávání výrazu se provádí se sloupci Zákazník (jméno nebo příjmení zákazníka, název společnosti) a Kontakt (jméno nebo příjmení kontaktu, e-mail).
Číslo objednávky Číslo Prázdné Dle čísla objednávky.
ID Zákazníka Číslo Prázdné Objednávky, které patří zadanému ID zákazníka.
Otevření obj. od - do Datum Aktuální měsíc Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí otevření obj.).
Kanál Výběr *VŠE Objednávky, které byli pořízeny vybraným kanálem.
Stav objednávky Výběr *VŠE Objednávky dle stavů. Obsah číselníku lze pro CIBS partnera definovat. Otevřená: nově vytvořená objednávka zákazníkem (bez čísla objednávky); Objednaná: vzniká ze stavu "Objednaná" nebo "Objednaná - čeká na platbu", pokud zákazník zaplatí; Objednaná - čeká na platbu: vzniká z otevřené objednávky, pokud je vybrán billing plán, který je hrazen formou PREPAID a očekává se přijetí platby ; Stornovaná: vzniká ze všech stavů kromě stavu "Dokončená", na stornování kromě stavu "Objednaná" je potřeba mít právo (seznam práv); Expedice: vzniká ze stavu "Objednaná", pokud má produkty, které mají nastavenou expedici; Připravená: vzniká ze stavu "Expedice" (stav jen pro e-shop); Dokončená: vzniká ze stavů "Objednaná", "Expedice" nebo "Připravená"
Způsob úhrady Výběr *VŠE Objednávky dle způsobu úhrady, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.
Důvod storna Výběr *VŠE Objednávky, které byly stornovány dle vybraného kódu storna. Obsah číselníku lze pro CIBS partnera definovat.
Název objednávky Text Prázdné Dle názvu objednávky.
Referenční číslo Text Prázdné Dle ref. čísla objednávky.
pouze obchodní Zaškrtávátko nezaškrtnuto Pouze na obchodní objednávky (Jak dochází k omezení zobrazení služeb).
bez expedice Zaškrtávátko nezaškrtnuto Objednávky, které nebyly dosud expedovány.
Přijato od - do Datum Prázdné Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí přijetí objednávky).
Termín expedice od - do Datum Prázdné Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí termínu expedice objednávky).
Datum dodávky od - do Datum Prázdné Objednávky, které splňují podmínku na zadaný datum (rozpětí termínu dodávky objednávky).
Vytvořil Text Prázdné Uživatel, který objednávku vytvořil.
Vytvořeno Datum Prázdné Dle data vytvoření objednávky.
ID obch. Číslo Prázdné Objednávky zprostředkované zadaným ID obchodníka.
Obchodník Text Prázdné Objednávky zprostředkované zadaným obchodníkem.
ID prov. Číslo obsahuje - prázdné Dle identifikátoru provozovatele lokace.
Provozovatel Výběr *VŠE Dle názvu provozovatele lokace.
ID provozovny Číslo prázdné Dle identifikátoru
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
.
Provozovna Výběr *VŠE Dle názvu
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
.
ID nabídky Číslo Prázdné Objednávky, které patří k zadanému ID nabídky (objednávky, které vznikly na základě nabídky).
ID procesu Číslo Prázdné Objednávky, které patří k zadanému ID procesu (objednávky, ke kterým vznikly procesy).
Oblast Výběr --Nevybráno-- Objednávky týkající se pouze vybrané oblasti.
Město Výběr --Nevybráno-- Objednávky týkající se pouze vybraného města.
Doručovací adresa Text Prázdné Objednávky týkající se pouze zadané doručovací adresy.
Kontakt Text Prázdné Dle kontaktní osoby platné pro objednávku. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Kontakt'.
Telefony Číslo Prázdné Seznam objednávek dle tel. čísla evidovaného u zákazníka.
E-maily Číslo Prázdné Seznam objednávek dle e-mailu evidovaného u zákazníka.
ID Jednotky S Číslo Prázdné Dle interního identifikátoru servisované jednotky, ke které patří objednávka.
ID Jednotky E Číslo Prázdné Dle interního identifikátoru cílové jednotky (po akci stěhování), ke které patří objednávka.
Adresa jednotky S Text Prázdné Adresa servisované jednotky (včetně patra a čísla bytu), ke které patří objednávka.
Adresa jednotky E Text Prázdné Adresa cílové jednotky včetně patra a čísla bytu (po akci stěhování), ke které patří objednávka.
Oblast S Text Prázdné Oblast, pod kterou spadá servisovaná jednotka, která se k objednávce váže.
Oblast E Text Prázdné Oblast, pod kterou spadá cílová jednotka (po akci stěhování), která se k objednávce váže.
Město S Text Prázdné Město, pod které spadá servisovaná jednotka, kterého se týká objednávka.
Město E Text Prázdné Město (týkající se cílové jednotky na kterou se provádí akce stěhování), kterého se týká objednávka.
Původní služby Text Prázdné Objednávky obsahující zadaný název služby těsně před objednáním objednávky.
P.cena od - do Číslo Prázdné Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v Původní služby - cena s DPH a bez kampaně.
P.bez DPH od - do Číslo Prázdné Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v Původní služby - cena bez DPH a bez kampaně.
P.cena K od - do Číslo Prázdné Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v Původní služby - cena s DPH včetně kampaně.
Služby po objednání Text Prázdné Objednávky obsahující zadaný název služby ihned po objednání objednávky.
O.cena Číslo Prázdné Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v Služby po objednání - cena s DPH bez kampaně.
O.cena K Číslo Prázdné Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v Služby po objednání - cena s DPH včetně kampaně.
Objednáno od - do Datum Prázdné Datum počátku objednání objednávky (započení realizace).
Služby po dokončení Text Prázdné Objednávky obsahující zadaný název služby po dokončení, případně stornu objednávky.
D.cena Číslo Prázdné Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v Služby po dokončení - cena s DPH bez kampaně.
D.cena K Číslo Prázdné Cena objednávky v závislosti na seznamu služeb v Služby po dokončení - cena s DPH včetně kampaně.
Dokončeno od - do Datum Prázdné Datum dokončení/storna objednávky.
Cena s daní od - do Číslo Prázdné Celková cenu objednávky s daní.
Kompletace Výběr *VŠE Dle kompletace objednávky, na výběr jsou hodnoty: *VŠE, kompletní, částečná.
Poznámka Text Prázdné Objednávky obsahující zadaný výraz v poznámce u objednávky.
Smlouva Text Prázdné Dle čísla smlouvy zákazníka.
Variabilní symbol Číslo Prázdné Objednávky se zadaným var. symbolem.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

help Filtr "Pouze obchodní", pokud bude zapnutý, bude omezovat zobrazení objednávek takto:
 • Objednávky ve stavu Dokončená budou zobrazeny pouze tehdy, pokud pole "D.cena" nebude shodné s polem "P.cena" nebo pokud pole "D.cena K" nebude shodné s polem "P.cena K"
 • Objednávky ve stavu Objednaná budou zobrazeny pouze tehdy, pokud pole "O.cena" nebude shodné s polem "P.cena" nebo pokud pole "O.cena K" nebude shodné s polem "P.cena K"
 • Objednávky ve stavu Stornováná budou zobrazeny pouze tehdy, pokud pole "O.cena" nebude shodné s polem "P.cena" nebo pokud pole "O.cena K" nebude shodné s polem "P.cena K"
 • Objednávky ve stavu Otevřená budou všechny zobrazeny.

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Legenda tabulky

Tabulka "Interní daňové doklady" může zobrazovat legendu k typům dokladů.
Zobrazování legendy napříč systémem lze nastavit právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
mod_submenu_settings NASTAVENÍ
.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Tabulka "Produkty a jednorázové služby"

Seznam všech produktů a jednorázových služeb, které jsou součástí hlavičky objednávky vybrané v tabulce "Objednávky zákazníka". K tabulce se váže formulář "Detaily produktu nebo služby" s podrobným náhledem na všechny parametry produktu/služby a jejich aktuálně nastavené hodnoty. K tabulce se váže formulář "Náhled produktu" s vizuálním náhledem na grafiku produktu.

Sloupce tabulky #
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE ID záznamu akce (nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
).
ID položky objednávky orders_history.OH_ID
ID SPR NE ID záznamu připravovaných změn (nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
).
ID připravených dat položky objednávky services_prepare.SPR_ID
Akce ANO   Typ akce příslušející této položce objednávky funkce: orders_action_name_get
Produkt/služba ANO Zobrazen je interní název i ten, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare. Druhý jmenovaný je uveden v závorce. Služba nebo produkt, která je touto akcí ovlivněna services_active.SA_INV_NOTE nebo services_name.SN_EU_NAME nebo services_name.NAME nebo product_personalized.PP_NAME
Počet ANO   Počet objednaných kusů, resp. množství u objednaného produktu/služby  
bez DPH ANO   Cena za příslušný počet produktů/služeb bez DPH funkce: get_price_specify_vat
s DPH ANO   Cena za příslušný počet produktů/služeb s DPH funkce: get_price_specify_vat
Stav NE   Stavy položky produktu/služby: Otevřená, Objednaná, Expedice, Dokončená, Stornováno orders_items.OI_STATE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Číslo objednávky Číslo Číslo objednávky zákazníka, pokud je přiděleno. Číslo v závislosti na vybrané objednávce z tabulky Objednávky zákazníka.
Akce Text Prázdné Produkt nebo jednorázová služba s typem akce.
Produkt/služba Text Prázdné Název produktu/služby. Hledat lze dle interního názvu i dle názvu, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky
Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Tabulka "Periodické služby"

Seznam všech periodických služeb, které jsou součástí hlavičky objednávky vybrané v tabulce "Objednávky zákazníka".

Sloupce tabulky #
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Akce ANO   Typ akce příslušející této položce objednávky funkce: orders_action_name_get (zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'ORDERS_ACT_TYPES')
Služba ANO Zobrazen je interní název i ten, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare. Druhý jmenovaný je uveden v závorce. Služba, která je touto akcí ovlivněna services_active.SA_INV_NOTE nebo services_name.SN_EU_NAME nebo services_name.NAME nebo product_personalized.PP_NAME
Počátek ANO   Datum aktivace služby (od kdy je/bude služba funkční) services_active.DATE_START nebo hodnota SPRD_VALUE při existenci services_prepare_data.SPRD_NAME = 'DATE_START'
Konec ANO   Datum deaktivace služby (do kdy je služba funkční) services_active.DATE_END nebo hodnota SPRD_VALUE při existenci services_prepare_data.SPRD_NAME = 'DATE_END'
ID NE Interní ID záznamu akce (nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
).
ID položky objednávky orders_history.OH_ID
ID SPR NE Interní ID záznamu připravovaných změn (nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
).
ID připravených dat položky objednávky services_prepare.SPR_ID
Platit od NE   Datum počátku platby služby services_active.ACCOUNT_FROM nebo hodnota SPRD_VALUE při existenci services_prepare_data.SPRD_NAME = 'DATE_FROM'
Platit do NE   Datum ukončení platby služby services_active.ACCOUNT_TO nebo hodnota SPRD_VALUE při existenci services_prepare_data.SPRD_NAME = 'ACCOUNT_TO'
Parametry NE   Parametry akce položky objednávky Název z services_prepare_data.SPRD_NAME IN ( 'DATE_START', 'DATE_END', 'DATE_FROM', 'ACCOUNT_TO', 'BILLING_DATA', 'SERVICE_PARAMS' ) a její hodnota services_prepare_data.SPRD_VALUE
Billing NE   Parametry billingu služby Naformátovaná hodnota z services_prepare_data.SPRD_NAME = 'BILLING_DATA'
Par. sl. NE   Ostatní parametry služby Naformátovaná hodnota z services_prepare_data.SPRD_NAME = 'SERVICE_PARAMS'
Stav NE   D - ukončeno, S - stornováno , N - neukončeno orders_items.OI_STATE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Číslo objednávky Číslo Číslo objednávky zákazníka, pokud je přiděleno. Číslo v závislosti na vybrané objednávce z tabulky Objednávky zákazníka.
Akce Text Prázdné Periodická služba s typem akce.
Produkt/služba Text Prázdné Název periodické služby. Hledat lze dle interního názvu i dle názvu, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky
Grafické uživatelské rozhraní).

Seznam akcí periodických služeb

Název Popis
Aktivace produktu Vznikne při požadavku na aktivaci produktu.
Aktivace služby Vznikne při požadavku na aktivaci služby.
Aktivace služeb Vznikne při požadavku na zapojení služby (u služeb s oddělenou aktivací a zapojení).
Přechod služby na jinou Vznikne při požadavku na přechod služby na jinou.
Stěhování Vznikne při požadavku na stěhování služby.
Změna parametrů služby Vznikne při požadavku na změnu parametrů služby.
Zrušení služby Vznikne při požadavku na zrušení služby.

Akce: Aktivace služby, Akce: Aktivace služeb, Akce: Přechod služby na jinou

Název Popis
ADD_PARAM ID služby, ze které se přechází (akce: přechod služby na jinou službu)
AGREEMENT_DATE Datum sepsání smlouvy
AUTOCONNECT Automatické zapojení služby při dokončení akce
BP_ID ID billing plánu
BP_USER_DEFAULT_CHANGE Změnit výchozí BP zák.
CRM_CHANNEL Prodejní kanál
DATE_MIN Smluvní doba
DUE_DAYS Datum splatnosti
LOCATION Umístění služby
NAME Název služby
NEEDS_PROCESS Zdali je potřeba mít k akci vytvořený proces
NODEAVAIL_SGD_ID Dostupnosti na jednotce (pouze pro bázové služby)
NODE_ID ID jednotky
NOT_USE_CONNECT 1: zapojení ihned po založení služby/po dokončení procesu; 0: oddělená aktivace od zapojení
NOTE Poznámka
PERIOD Perioda služby
PREMISE_ID ID provozovny
PRICE Cena služby v závislosti na periodě služby
SA_BASE_ID ID bázové služby (pouze u závislých služeb)
SA_INV_NOTE Poznámka na fakturu
SALESMAN_ID ID obchodníka
SERVICE_ID ID definice služby - modul
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
SND_ID ID návaznosti - modul
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, záložka Ceny, tabulka Seznam návazností
UC_TYPE Typ unicredit služby
UNICREDIT_ASSIGN "default_yes": Lze přiřadit k UniCredit službě, standardně se přiřadí; "default_no": Lze přiřadit k UniCredit službě, standardně se nepřiřadí; "never": nelze přiřadit k uniCredit službě.
USER_ID ID zákazníka

Akce: Stěhování

Název Popis
DATE Datum plánovaného stěhování služby
N_SRC ID zdrojové jednotky (S)
N_DST ID cílové jednotky (E)
NODEAVAIL_SGD_ID Dostupnosti na jednotce (pouze pro bázové služby)
SA_ID ID stěhované služby

Akce: Změna parametrů služby

Název Popis
BP_ID ID billing plánu
BP_USER_DEFAULT_CHANGE Změnit výchozí BP zák.
DATE Datum plánované změny parametrů služby
DATE_MIN Smluvní doba
NAME Název služby
NODEAVAIL_SGD_ID Dostupnosti na jednotce (pouze pro bázové služby)
NOTE Poznámka
PERIOD Perioda služby
PRICE Cena služby v závislosti na periodě služby
PRICE_RESTORE Povolená změna ceny (změnit cenu je možné na základě práva USER_ACTIVATE_SERVICE_CHANGE_PRICE)
SALESMAN_ID ID obchodníka
SRV_ID ID služby

Akce: Zrušení služby
Jak klasické ukončení, tak ukončení služby v rámci stěhování (services_prepare typu 'move'), tj. ukončení služby na původní jednotce a na novou jednotku aktivována jiná služba.

Název Popis
CANCEL_REASON Důvod ukončení
CONTRACT_PENALTY Částka penalizace za předčasné zrušení služby
CREDIT_CREATE 1: vytvoří se opravný daňový doklad, když se ukončí služba, která má garanci (karta zákazníka: tlačítko "Ukončení služby"; modul
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
: tlačítko Služby > tlačítko Zrušení služby). V dialogu/formuláři na ukončení služby příznak "Vypořádání": datum garance se posune na shodné datum ukončení služby a vytvoří se opravný daňový doklad; 0: nevytváří se opravný daňový doklad (pro ostatní služby)
CHECK_DATES  
NEEDS_PROCESS 1: na tuto objednávku je potřeba mít vytvořený proces; 0: není potřeba
NOTE Poznámka
REGENERATE  
SA_ID ID služby
TRANSFER  

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Tabulka "Historie objednávky zákazníka"

Seznam všech událostí, včetně komentáře formou poznámky, které u objednávky nastaly. Např. vytvoření objednávky, přidání akce objednávky, objednání - čeká na platbu, změna ceny dopravy, realizace objednávky, předáno k expedici, dokončení akce objednávky, dokončení objednávky atd.

Sloupce tabulky #
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Identifikátor záznamu v databázi ID záznamu historie orders_history.OH_ID
Akce ANO Seznam akcí viz Seznam akcí objednávky Název akce, která u objednávky nastala orders_history.OH_EVENT (zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'ORDERS_EVENT_TYPE')
Poznámka ANO Generují se automaticky v závislosti na typu akce, kde se dle číselníku může doplnit typ akce + číslo objednávky nebo název služby. Poznámka k akci, která u objednávky nastala orders_history.OH_NOTE
Kontakt NE   Kontakt zákazníka (modul
mod_submenu_users_contacts KONTAKTY
), který provedl záznam do historie, skládající se z příjmení, jména a emailu (uvedený v závorce)
orders_history.OH_UC_ID
Vytvořeno ANO   Datum a čas vytvoření záznamu v historii orders_history.OH_TIME
Vytvořil ANO   Autor, který událost vytvořil orders_history.OH_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Číslo objednávky Číslo Číslo objednávky zákazníka, pokud je přiděleno. Číslo v závislosti na vybrané objednávce z tabulky Objednávky zákazníka.
ID Číslo Prázdné Historie dle identifikátoru záznamu.
Akce Text Prázdné Historie dle akce, která u objednávky nastala.
Poznámka Text Prázdné Poznámky k akci, která u objednávky nastala.
Kontakt Text Prázdné Kontaktní údaje (jméno, příjmení, email) zákazníka.
Vytvořeno od - do Datum >= prázdné, <= prázdné Dle data vytvoření záznamu v historii.
Vytvořil Text Prázdné Dle autora, který událost vytvořil.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky
Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Seznam akcí objednávky

Název Popis
Vytvoření objednávky Vznikne při vytvoření hlavičky objednávky.
Přidání akce objednávky Vznikne při přidání produktu/služby k vytvořené hlavičce objednávky.
Objednávka - změna způsob výpoč.dopravy Vznikne při změně způsobu výpočtu dopravy.
Objednávka - změna expedice faktur Vznikne při změně expedice faktur.
Objednávka - změna ceny dopravy Vznikne při změně ceny dopravy.
Objednávka - editace produktu Vznikne při editaci produktu.
Objednávka - změna způsobu úhrady Vznikne při změně způsobu úhrady.
Objednávka - změna způsobu dopravy Vznikne při změně způsobu dopravy.
Objednávka - změna zákazníka Vznikne při změně zákazníka.
Objednávka - změna skrytí ceny v položce Vznikne při změně skrytí ceny v položce.
Objednání - čeká na platbu Vznikne při objednání objednávky a čeká se na přijetí platby.
Realizace objednávky Akce, která se při vytvoření objednávky na pozadí z
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
nastaví ihned. Při vytvoření objednávky z modulu Objednávky nebo přes SelfCare je stav nejprve Otevřená, do stavu objednaná se objednávka posune tlačítkem orders_realization "Objednání objednávky - u otevřené objednávky provede objednání produktů / aktivaci služeb a objednávka přejde do stavu Objednaná".
Realizace akce objednávky Vznikne při realizaci položky objednávky.
Předáno k expedici Vznikne při předání položky/objednávky k expedici, tlačítkem orders_done "Dokončení celé objednávky - pokud je objednávka ve stavu Objednaná, provede se zapojení všech služeb/produktů bez ohledu na procesy a objednávka přejde do stavu Dokončeno. V případě povolení volby Expedice v definici produktu v modulu Produkty a služby přejde objednávka do stavu Expedice a do stavu Dokončeno se změní až po provedení expedice produktu.".
Wizard-Vygenerování objednávky Vznikne při plánování změn služeb v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
.
Zrušení objednávky Vznikne při zrušení celé objednávky.
Zrušení akce objednávky Vznikne při zrušení položky objednávky.
Storno objednávky Vznikne při stornování objednávky přes modul Objednávky.
Smazání akce objednávky Vznikne při smazání akce od objednávky.
Změna objednávky Vznikne při změně u objednávky.
Dokončení objednávky Vznikne při dokončení všech položky objednávky.
Dokončení akce objednávky Vznikne při dokončení položky objednávky.
# seznam akcí se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Záložka Statistika

Ve statistikách jsou zahrnuty pouze produkty a jednorázové služby (do ceny se zahrnují jen aktivace a přechody služeb). U objednávek je statistika dle jejich objemu a dle stavu (nezahrnují se stornované objednávky). Záložka obsahuje 4 tabulky, ve kterých lze zjistit statistiku podle zákazníků, obchodníků, skupin zákazníků a období otevření objednávky.

U statistiky podle zákazníků, obchodníků a skupin zákazníků jsou k dispozici informace:
 • o všech objednávkách (kromě stornovaných) dle jejich stavu a období:
  • Počet
  • Suma (s/bez DPH)
 • o všech dokončených objednávkách dle jejich stavu a období (ceny jsou uvedeny bez DPH):
  • Cena za produkty
  • Cena za jednorázové služby
  • Cena za materiál
  • Cena za zhodnocení
  • Počet využitých bodů

U statistiky podle období otevření objednávky jsou k dispozici informace:
 • počet objednávek
 • suma (s/bez DPH)
 • suma materiálu (s/bez DPH)
 • suma zhodnocení (s/bez DPH)
 • cena za produkty bez DPH
 • cena za služby bez DPH

info Statistika podle zákazníků může obsahovat záznamy bez zákazníka. Jde o otevřené objednávky nepřihlášeného zákazníka. arrowbright Více info: Jak pracovat s eshopem v  MANGO 

info Statistika podle skupin zákazníků nemá součty za sloupce proto, že zákazník se může vyskytovat ve více skupinách.

info Statistika podle skupin zákazníků zobrazuje pouze skupiny, u kterých je za dané období alespoň jedna objednávka. Objednávky bez skupiny jsou zařazeny do řádku s názvem skupiny "Žádná skupina".

info Ve statistice podle období otevření objednávky nelze porovnávat údaje (materiál, zhodnocení, cena za produkty a jednorázové služby) s ostatními tabulkami. Ostatní tabulky obsahují údaje pouze u dokončených objednávek, tabulka podle období otevření objednávky obsahuje kromě stornovaných všechny objednávky.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=ORDERS, MODULE_VIEW=ORDERS_ORD, MODULE_VIEW=ORDERS_STATISTICS_ORD, MENU_ITEM=ZÁKAZNÍCI, MENU_ITEM=ZÁKAZNÍCI.OBJEDNÁVKY, ORDER.UPDATE.USER, ORDERS.DELETE, ORDERS.DONE, ORDERS.EDIT, ORDERS.EDIT.EXPEDITION, ORDERS.EDIT.PREPARE, ORDERS.EDIT.REALIZATION, ORDERS.INSERT, ORDERS.INSERT.REALIZATION, ORDERS.ITEM.GRAPHICS_DOWNLOAD, ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DELETE, ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DELETE_ALL, ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DONE, ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.DOWNLOAD, ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.EDIT, ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.INSERT, ORDERS.ORDER_ITEMS_SINGLE.ACTION.MAINTENANCE, ORDERS.PRINT, ORDERS.REALIZATION, ORDERS.SHOPPING.BASKET.DELETE, ORDERS.SHOPPING.BASKET.REALIZATION, ORDERS.STORNO, ORDERS.STORNO.COVERAGE, ORDERS.STORNO.EXPEDICE, ORDERS.STORNO.PREPARE, ORDERS.STORNO.DONE, PRODUCT_PERSONALIZED.INSERT.

Obecná související práva

Předdefinované role

RoleSorted ascending
W2P Modul Objednávky - admin
W2P Modul Objednávky - user
Modul Objednávky - admin
Modul Objednávky - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu ORDERS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Objednávky

Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback