Jak na definici produktu/služby

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Správa produktů/služeb je řešena v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
. V tomto modulu můžete produkty/služby přidávat, měnit, smazat, případně nad nimi vykonávat další akce.

1. Pojmy

Obecné pojmy Mango

CP Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP informační systém Mango
Mango Print systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel vlastník licence Mango
Selfcare zákaznické rozhraní Mango
Opcare operátorské rozhraní Mango
Třída kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt


arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2. Záložky

2.1 Záložka "Produkty a služby"

2.1.1 Tabulka "Seznam produktů/služeb"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci.

2.1.1.1 table_nav_insert "Vytvořit produkt/službu"
Účelem akce je vytvořit nový produkt/službu. V závislosti na typu (produkt/služba) je přizpůbena množina dostupných parametrů. Z tohoto důvodu si ukážeme dialog zvlášť pro produkt i službu.

Dialog vytvoření produktu
Význam jednotlivých parametrů naleznete v popisu pod obrázkem.

4.1.4-Dial-VytvoritProdukt.jpg

Název Popis Kurzorová nápověda
Název Název produktu/služby. Název produktu/služby.
Typ Výběr, zda se jedná o produkt nebo službu. Dle výběru typu se přizpůsobí množina dostupných parametrů. Výběr, zda se jedná o produkt nebo službu.
Typ výpočtu ceny Typ výpočtu ceny. K dispozici jsou zadaná - má největší význam pro segment ISP, jednotková nebo *vypočítaná z kalkulace*- má význam v segmentu W2P. Podrobnější informace k jednotlivým typům naleznete v dokumentaci 'Výpočet ceny produktu'. Typ výpočtu ceny.
Název pro EU Zástupný název produktu/služby, který se bude zobrazovat koncovému zákazníkovi např. na faktuře nebo Selfcare. Zástupný název produktu/služby, který se bude zobrazovat koncovému zákazníkovi např. na faktuře nebo Selfcare.
Třída Třída produktu/služby. Podrobný popis třídy naleznete v dokumentaci 'Produkty'. Třída produktu/služby.
Expedice Význam pouze u produktů. Parametr definuje zda je vyžadována expedice. Parametr definuje zda je vyžadována expedice.
Účtovací skupina Účtovací skupina produktu/služby. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Účtovací skupiny'. Účtovací skupina produktu/služby.
Výpočet Způsob výpočtu DPH. K dispozici jsou volby cena zadaná s / bez DPH. Podrobný popis naleznete v dokumentaci 'Způsob výpočtu DPH'. Způsob výpočtu DPH. K dispozici jsou volby cena zadaná s / bez DPH.
Výše DPH v % Výše DPH za produkt/službu. Výše DPH za produkt/službu.
Výchozí billing plán Billing plán, který bude nastaven jako výchozí při vytvoření nového produktu/služby. Billing plán, který bude nastaven jako výchozí při vytvoření nového produktu/služby.
Neaktuální Parametr definuje zda je produktu/služba aktivní. Neaktuální produkty/služby se již nezobrazují v nabídce pro aktivaci. Stávající produkty/služby dožijí standardní cestou dokud nebude objednávka s produktem dokončena. Dokud nedojde u služby ke změně nebo ukončení. Změna nastavení se tedy týká vždy nových aktivací. Parametr definuje zda je produktu/služba aktivní.
Balící jednotka TODO TODO
Číslo pro čárový kód Evidenční parametr do něhož je možné uložit např. interní kód produktu. Evidenční parametr do něhož je možné uložit např. interní kód produktu.
Záruční doba Evidenční parametr do něhož je možné uložit např. záruční dobu produktu. Evidenční parametr do něhož je možné uložit např. záruční dobu produktu.
Přiřazení k uniCreditu Parametr ovlivňuje zdali má dojít při aktivaci produktu/služby k přiřazení uniCreditu, tedy za předpokladu, že má zákazník uniCredit aktivní. Parametr ovlivňuje zdali má dojít při aktivaci produktu/služby k přiřazení uniCreditu, tedy za předpokladu, že má zákazník uniCredit aktivní.
Šablona VS Při vytvoření produktu/služby je možné zadat šablonu pro generování variabilního symbolu (políčko "Šablona VS"). Šablona může mít formát jako '12xxxxxx34', přičemž při aktivaci produktu/služby je blok nenumerických znaků v šabloně nahrazen vygenerovanou hodnotou tak, aby výsledný variabilní symbol byl jedinečný v rámci lokace (jedinečnost kontrolována proti VS aktivních služeb a zákazníka, číslům jejich smluv a VS faktur. . Blok nenumerických znaků může být nejvýše jeden, jsou přípustné formáty xxxxxxxx - generovat celý VS, nebo 123456789 - negenerovat nic, VS by pak byl stejný pro všechny služby a neunikátní). Při vytvoření produktu/služby je možné zadat šablonu pro generování variabilního symbolu.
Odměna do kreditního systému Význam hlavně u produktů. Parametr definuje odměnu do kreditního systému zákazníka v procentech. Při každém napárování částky bude do kreditního systému přičteno množství bodů, odpovídající zde zadané procentuální hodnotě této částky. Parametr definuje odměnu do kreditního systému zákazníka v procentech.
Skladová evidence Význam hlavně u produktů v souvislosti s vedením eshopu. Parametr definuje zda se produkt eviduje skladově. V případě, že není dostatečné množství na skladě, nelze produkt objednat. Parametr definuje zda se produkt eviduje skladově.
Dostupnost v Selfcare Parametr definuje způsob dostupnosti produktu/služby v Selfcare. K dispozici jsou omezení na vybraného zákazníka, skupinu zákazníků, pro všechny nebo pro nikoho. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Dostupnost produktu v SelfCare'. Parametr definuje způsob dostupnosti produktu/služby v Selfcare.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

Dialog vytvoření služby
Význam jednotlivých parametrů naleznete v popisu pod obrázkem.

4.1.4-Dial-VytvoritProduktSluzbu.jpg

Název Popis Kurzorová nápověda
Název Název produktu/služby. Název produktu/služby.
Typ Výběr, zda se jedná o produkt nebo službu. Dle výběru typu se přizpůsobí množina dostupných parametrů. Výběr, zda se jedná o produkt nebo službu.
Název pro EU Zástupný název produktu/služby, který se bude zobrazovat koncovému zákazníkovi např. na faktuře nebo Selfcare. Zástupný název produktu/služby, který se bude zobrazovat koncovému zákazníkovi např. na faktuře nebo Selfcare.
Třída Třída produktu/služby. Podrobný popis třídy naleznete v dokumentaci 'Produkty'. Třída produktu/služby.
Účtovací skupina Účtovací skupina produktu/služby. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Účtovací skupiny'. Účtovací skupina produktu/služby.
Periodicita Význam především u služby. Parametr definuje periodicitu, která může být jednorázová nebo periodická. Význam především u služby. Parametr definuje periodicitu, která může být jednorázová nebo periodická.
Perioda pro billing Perioda pro billování produktů/služeb. K dispozici jsou volby: kalendářní měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční, plovoucí měsíční (nezačíná od prvního v měsíci, ale např. od 10.6 - 10.7), plovoucí čtvrtletní, plovoucí pololetní, plovoucí roční, zpoplatněno najednou, perioda volená při aktivaci (lze použít při aktivaci služby, tuto volbu nedoporučujeme). Perioda pro billování produktů/služeb.
Fixní délka (měsíce) Význam především u služby. Parametr definuje fixní počet měsíců, pro které bude služba platná. Význam především u služby. Parametr definuje fixní počet měsíců, pro které bude služba platná.
Pozice Význam především u služby. Parametr definuje pozici služby v hierarchii. Na výběr jsou hodnoty bázová nebo závislá. Největší uplatnění nalezneme v souvislosti s definováním návazností. Např. při aktivaci bázové služby chceme aktivovat balíček TV kanálů kde všechny služby v rámci balíčku budou vedeny jako závislé. Parametr definuje pozici služby v hierarchii.
Výpočet Způsob výpočtu DPH. K dispozici jsou volby cena zadaná s / bez DPH. Podrobný popis naleznete v dokumentaci 'Způsob výpočtu DPH'. Způsob výpočtu DPH. K dispozici jsou volby cena zadaná s / bez DPH.
Cena s DPH Cena za produkt/službu včetně DPH. Cena za produkt/službu včetně DPH.
Výše DPH v % Výše DPH za produkt/službu. Výše DPH za produkt/službu.
Bez DPH Cena za produkt/službu bez DPH. Cena za produkt/službu bez DPH.
Částka DPH Částka DPH za produkt/službu. Částka DPH za produkt/službu.
Zaokrouhlení Výše zaokrouhlení při způsobu výpočtu ceny z ceny bez DPH. Výše zaokrouhlení při způsobu výpočtu ceny z ceny bez DPH.
Předplacený předpis Cena prvního předpisu s DPH se používá např. při navrhování ceny k úhradě při zavírání úkolů zdrojů (všude, kde není ještě znám předpis). Cena prvního předpisu s DPH se používá např. při navrhování ceny k úhradě při zavírání úkolů zdrojů (všude, kde není ještě znám předpis).
Variabilní cena Význam především u služby. Parametr definuje zda služba obsahuje variabilní část závislou na čerpání. Typickým příkladem jsou telefonní služby u nichž na počátku měsíce nevíme, kolik zákazník provolá. Význam především u služby. Parametr definuje zda služba obsahuje variabilní část závislou na čerpání. Typickým příkladem jsou telefonní služby u nichž na počátku měsíce nevíme, kolik zákazník provolá.
Název variabilní ceny Zástupný název pro variabilní cenu např. pro tisk faktury. Zástupný název pro variabilní cenu např. pro tisk faktury.
Volba minimální závazku Období na které se zákazník uvazuje hradit poskytování služeb. Období na které se zákazník uvazuje hradit poskytování služeb.
Výchozí billing plán Billing plán, který bude nastaven jako výchozí při vytvoření nového produktu/služby. Billing plán, který bude nastaven jako výchozí při vytvoření nového produktu/služby.
Nucený billing plán Billing plán je nucený a není možné zvolit jiný. Billing plán je nucený a není možné zvolit jiný.
Kód produktu/služby Kód produktu/služby, může sloužit k mnoha účelům, nepř. pro interní evidenci. Kód produktu/služby, může sloužit k mnoha účelům, nepř. pro interní evidenci.
Poznámka Textová poznámka, může obsahovat 150 znaků. Textová poznámka, může obsahovat 150 znaků.
Restrikce - počátek Význam především u služby. Nastavení restrikce pro počátek poskytování produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen první den v měsíci', 'První den v měsíci od 2 následujícího', 'První den v měsíci od následujícího'. Nastavení restrikce pro počátek poskytování produktu/služby.
Restrikce - konec Význam především u služby. Nastavení restrikce pro konec poskytování produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen poslední den v měsíci', 'Poslední den v měsíci od 2 následujícího', 'Poslední den v měsíci od následujícího'. Nastavení restrikce pro konec poskytování produktu/služby.
Počátek zpoplatnění Význam především u služby. Nastavení restrikce pro počátek zpoplatnění produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen první den v měsíci', 'První den v měsíci od 2 následujícího', 'První den v měsíci od následujícího'. Nastavení restrikce pro počátek zpoplatnění produktu/služby.
Konec zpoplatnění Význam především u služby. Nastavení restrikce pro konec zpoplatnění produktu/služby. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen poslední den v měsíci', 'Poslední den v měsíci od 2 následujícího', 'Poslední den v měsíci od následujícího'. Nastavení restrikce pro konec zpoplatnění produktu/služby.
Změna restrikce Význam především u služby. Nastavení restrikce pro změnu např. ceny, platby, periody. K dispozici jsou volby: 'Bez restrikce', 'Jen první den v měsíci', 'První den v měsíci od 2 následujícího', 'První den v měsíci od následujícího'. Nastavení restrikce pro změnu např. ceny, platby, periody.
Oddělit aktivaci a zapojení Význam pouze u služeb. Parametr definuje zda se služba zapojí rovnou s aktivací v CIBSu, nebo zda se služba v CIBSu aktivuje, ale fyzicky nebude zapojená, to nastane až na místo přijede technik. Jednoduše tedy oddělená aktivace od fyzického zapojení. Parametr definuje zda se služba zapojí rovnou s aktivací v CIBSu, nebo zda se služba v CIBSu aktivuje, ale fyzicky nebude zapojená, to nastane až na místo přijede technik.
Vyžadovat explicitní potvrzení stěhování Pokud je zaškrtnuto, stěhování neproběhne automaticky, ale je važadováno potvrzení operátora. Pokud není zaškrtnuto, stěhování se provede automaticky bez nutnosti zásahu. Pokud je zaškrtnuto, stěhování neproběhne automaticky, ale je važadováno potvrzení operátora. Pokud není zaškrtnuto, stěhování se provede automaticky bez nutnosti zásahu.
Oddělit přechod a zapojení Akce "Přechod na jinou službu". Při zatržení této volby dojde k oddělení aktivace od zapojení. Při nezatržení této volby bude služba po přechodu rovnou zapojena. Akce "Přechod na jinou službu". Při zatržení této volby dojde k oddělení aktivace od zapojení. Při nezatržení této volby bude služba po přechodu rovnou zapojena.
Nepárovat automaticky Význam pouze u služeb. Parametr definuje zda se ke službě budou párovat platby pomocí 'automatického párování' na nejstarší dluh. Na výběr hodnoty ANO / NE. Parametr definuje zda se ke službě budou párovat platby pomocí 'automatického párování' na nejstarší dluh. Na výběr hodnoty ANO / NE.
Zobrazit v Selfcare Parametr definuje, zda je služba viditelná v Selfcare. Parametr definuje, zda je služba viditelná v Selfcare.
Neaktuální Parametr definuje zda je produktu/služba aktivní. Neaktuální produkty/služby se již nezobrazují v nabídce pro aktivaci. Stávající produkty/služby dožijí standardní cestou dokud nebude objednávka s produktem dokončena. Dokud nedojde u služby ke změně nebo ukončení. Změna nastavení se tedy týká vždy nových aktivací. Parametr definuje zda je produktu/služba aktivní.
Přiřazení k uniCreditu Parametr ovlivňuje zdali má dojít při aktivaci produktu/služby k přiřazení uniCreditu, tedy za předpokladu, že má zákazník uniCredit aktivní. Parametr ovlivňuje zdali má dojít při aktivaci produktu/služby k přiřazení uniCreditu, tedy za předpokladu, že má zákazník uniCredit aktivní.
Šablona VS Při vytvoření produktu/služby je možné zadat šablonu pro generování variabilního symbolu (políčko "Šablona VS"). Šablona může mít formát jako '12xxxxxx34', přičemž při aktivaci produktu/služby je blok nenumerických znaků v šabloně nahrazen vygenerovanou hodnotou tak, aby výsledný variabilní symbol byl jedinečný v rámci lokace (jedinečnost kontrolována proti VS aktivních služeb a zákazníka, číslům jejich smluv a VS faktur. . Blok nenumerických znaků může být nejvýše jeden, jsou přípustné formáty xxxxxxxx - generovat celý VS, nebo 123456789 - negenerovat nic, VS by pak byl stejný pro všechny služby a neunikátní). Při vytvoření produktu/služby je možné zadat šablonu pro generování variabilního symbolu.
Lze provádět změnu ceny služby Parametr definuje, zda je možné měnit cenu služby. Parametr je velice důležitý zejména při práci s hlavičkami nabídek nebo objednávek. Pokud u produktu/služby nebudete mít zaškrtnuto, pak cenu v hlavičce nabídky nebo objednávky nezměníte, ani když budete mít veškerá potřebná práva. Parametr definuje, zda je možné měnit cenu služby.
Lze měnit cenu při aktivaci služby Parametr definuje, zda je možné měnit cenu při aktivaci služby. Parametr definuje, zda je možné měnit cenu při aktivaci služby.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.2 table_nav_insert_copy "Kopírovat produkt/službu"
Účelem akce je provést kopii vybraného produktu/služby. Dialog je totožný s akcí 'Vytvořit produkt/službu' s tím rozdílem, že hodnoty jednotlivých parametrů jsou již předvyplněny.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.3 table_nav_edit "Změnit produkt/službu"
Účelem akce je změnit vybraný produkt/službu. Dialog je totožný s akcí 'Vytvořit produkt/službu' s tím rozdílem, že hodnoty jednotlivých parametrů jsou již předvyplněny.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.4 aicon04 "Smazat produkt/službu"
Účelem akce je smazat vybraný produkt/službu. Produkt/služba nepůjde smazat, bude-li aktivován/na u zákazníka. V takovém případě dojde k zobrazení níže uvedené chybové hlášky. Řešením je produkt/službu pouze zneaktivnit a vytvořit nový nebo všem zákazníkům tento produkt/službu odstranit.

4.1.4-Dial-SmazatProduktSluzbu - chybové hlášení.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.6 import_xml "Import/editace záznamů ze souboru XML"
Účelem akce je import xml souboru obsahující definice produktů/služeb včetně parametrů. Soubor musí být tvořen pomocí services_definition.xsd. Tímto způsobem je možné hromadně pracovat s produkty/službami, např. je vytvářet nebo měnit.

4.1.4-Dial-ImportXML.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.7 event_services_bulk_groups_assign "Přiřazení záznamů do skupin"
Účelem akce je přiřazení vybraných produktů/služeb do skupin. Akci je možné vykonat nad více produkty/službami najednou. Podmínkou je označení těchto záznamů pomocí zeleného buttonu nacházející se v prvním sloupci tabulky. Podrobnější informace naleznete v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhranní'.

Je možné přiřadit jeden záznam do N skupin najednou (tzn. k 1 vybranému produktu/službě přiřadíte více skupin) a nastavit N skupin k N záznamům najednou (tzn. k více produktům/službám přiřadíte více shodných skupin).

4.1.4-Dial-PrirazeniZaznamuDoSkupin.jpg

Zatržítka:
volba - všichni - skupina bude nastavena pro všechny vybrané produkty/služby.
volba - někteří - skupina bude ponechána těm produktům/službám, kterým je již přidělena.
volba - nikdo - skupina nebude nastavena žádnému z vybraných produktů/služeb.

Příklad: V dialogu můžete přiřadit 2 produkty/služby až do 6 skupin (N skupin k N záznamům najednou). Pokud by skupina byla vybrána černým zatržítkem volba - všichni, znamená to, že v této skupině již jsou všechny vybrané produkty/služby. Pokud by skupina byla vybrána šedým zatržítkem volba - někteří, znamená to, že všechny vybrané produkty/služby nejsou v této skupině, ale pouze jejich část. Změnou na černé zatržítko můžete skupinu nastavit všem vybraným produktům/službám. Odebráním zatržítka dojde ke zrušení skupiny u vybraných produktů/služeb. Změna voleb zatržítek je možné pouze na volba - všichni a volba - nikdo. V případě, že omylem odškrtnete volbu volba - někteří, je potřeba dialog zavřít a vyvolat ho přes patřičné tlačítko znovu. Tlačítkem OK se vytvoří proces pro zpracování Vašeho požadavku.

Úspěšné dokončení zpracování přiřazení produktů/služeb do skupin systém CIBS oznámí hláškou "Přiřazení produktů/služeb do skupin bylo úspěšně provedeno." nebo je možné nahlédnout do modulu
mod_submenu_backproc PROCESY NA POZADÍ
.

U zahrnutého seznamu produktů/služeb se změna projeví v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, tabulce 'Skupiny produktů/služeb'.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.8 user_moodiness "Modul Zákazníci"
Účelem akce je přechod do modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
s předvybráním zákazníků, kteří využívají aktuálně vybraný produkt/službu, které nejsou ukončené. Kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.9 event_services_calculation "Náhled na ceník"
Účelem akce je náhled na ceník pro vybraný produkt/službu. Kliknutím na akci dojde k přesměrování na záložku 'Kalkulace', tabulku 'Seznam ceníků'. Do filtru se automaticky přednastaví ID produktu/služby pro níž nás ceník zajímá. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.10 event_warehouse_list "Modul skladů"
Účelem akce je vyhledat sklad, ve kterém je aktuálně tento produkt. Kliknutím na akci dojde k přesměrování do modulu
mod_submenu_warehouse_shifts SKLADY
na záložku 'Produkty'. Kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.1.11 event_warehouse_shifts "Modul skladových pohybů"
Účelem akce je vyhledat skladové pohyby, ve kterých figuruje aktuálně vybraný produkt. Kliknutím na akci dojde k přesměrování do modulu
mod_submenu_warehouse_list SKLADOVÉ POHYBY
. Kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.2 Tabulka "Parametry produktu/služby"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci.

Doplňující informace k parametrům naleznete v článku Jak na parametry služeb a produktů.

2.1.2.1 table_nav_insert "Vytvořit parametr"
Účelem akce je k produktu/službě přidat nový parametr. Atributy dialogu se mohou lišit v závislosti na parametru, který chceme přidat. Následující obrázek je tedy pouze ilustrativní. Podrobný popis jednotlivých atributů v rámci dialogu naleznete níže pod obrázkem.

4.1.4-Dial-VytvoritParametrProduktu.jpg

Název Popis
Parametr Název parametru. Parametr, který může být k produktu/službě přiřazen pouze jednou se po přidání automaticky odřadí z výběru pro vložení nového.
Index parametru Význam hlavně u služeb. Vztahuje se ke sloupci 'Pole'. Pokud je parametr označen jako pole což znamená, že je v tabulce obsažen vícekrát, typicky ceny za volání (špička, mimo špičku, zahraničí atd..), označují se jednotlivé parametry v rámci pole indexy např. 001, 002, 003 atd..
Hodnota Hodnota parametru.
Zobrazit v Selfcare Zobrazení parametru v Selfcare.
Obor hodnot Obor hodnot, kterých může parametr nabývat.
Obor hodnot EU Obor hodnot, ze kterých může zákazník v Selfcare vybírat.
Popis Podrobný popis parametru.

help Způsoby zadávání údajů do oboru hodnot:
 • Výběrové pole s hodnotami z číselníku - zvolením hodnot ze seznamu se omezí zobrazovaný seznam zákazníkům. Číselník definuje support.
 • Textové pole:
  • Samotná hodnota - např. 10 nebo Ahoj atd.
  • Rozsah číselných hodnot - např. 100..199. Minimum a maximum je spojeno dvěmi tečkami bez mezer.
  • Rozsah oddělených čárkou (bez mezer) - např. 10,11,12,13,14,15 nebo Ahoj,čau,nazdar.
  • Jednotlivé výše uvedené obory hodnot lze spojit do jednoho pomocí operátoru čárka. Lze tedy napsat obor hodnot "Ahoj,1..10, který bude obsahovat hodnoty "Ahoj", 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

To, jestli je parametr nějakého typu (např. STRING, NUM) nehraje pro obor hodnot roli. Obor hodnot je netypový. Tedy nejde říct, že je to integer, string, atd. Zadávají se jen hodnoty a vizuálně se v SelfCare nic nemění (pořád jde o textové pole). Při zadání jiného rozsahu z oboru hodnot nedojde v SelfCare ke zpracování požadavku (musí být zadána hodnota z oboru hodnot).

Tento obor hodnot se netýká jen parametrů služeb, ale i dalších parametrů (např. zařízení, zákazníci/provozovny, atd.).

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.2.2 table_nav_edit "Změnit parametr"
Účelem akce je změna parametrů. Dialog je totožný s akcí 'Vytvořit parametr' s rozdílem toho, že jednotlivé atributy mají již vyplněny hodnoty.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.2.3 table_nav_delete "Smazat parametr"
Účelem akce je smazat parametr. Parametry, které jsou označeny jako klíčové nebo povinné pro kalkulaci, viz sloupec 'Význam' nelze smazat. Systém v takovém případě, oznámí následující hlášky.

4.1.4-Dial-SmazatParametr chyboveHlaseni 1.jpg

4.1.4-Dial-SmazatParametr chyboveHlaseni 2.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.3 Tabulka "Skupiny produktů/služeb"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci.

2.1.3.1 confirm_groups "Uložit nastavení skupin"
Účelem akce je uložit nastavení skupin.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

2.1.4 Tabulka "Dostupnost pro provozovnu"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci.

2.1.4.1 confirm_premises "Upravit dostupnosti na provozovnách"
Účelem akce je uložit nastavení dostupnosti na provozovnách.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

3. Doplňující informace k produktům/službám

Upozorňování koncových zákazníků při provádění odchozího volání
Systém disponuje pro hlasové služby SIP upozorněními, které se přehrávají při provádění odchozího hovoru:
 • Upozornění, že ma zákazník zablokovanou službu. Po vytočení čísla se přehraje volajícímu hláška: "Služba byla zablokována, kontaktujte vašeho poskytovatele hlasových služeb." a pak se hovor automaticky zavěsí.
 • Upozornění, že byl překročen měsíční limit volání (u post paid služeb). Po vytočení čísla se přehraje volajícímu hláška: "Odchozí hovor není možný, byl překročen váš měsíční limit volání." a pak se hovor automaticky zavěsí.
 • Upozornění, že byl překročen limit délky hovoru. Po vytočení čísla se přehraje volajícímu hláška: "PIPNUTI, hovor byl ukončen, byl překročen maximální limitu délky hovoru." a pak se hovor automaticky zavěsí.
 • Upozornění, že není dostatečný kredit - u pre-paid - uniCredit. Po vytočení čísla se přehraje volajícímu hláška: "Odchozí hovor není možný, nemáte dostatečný kredit pro uskutečnění hovoru. Dobijte si prosím svůj kredit" a pak se hovor automaticky zavěsí.
 • Upozornění, že kredit - u pre-paid - uniCredit je pod XX Kč před uskutečněním hovoru. Po vytočení čísla se přehraje volajícímu hláška: "Dovolujeme si upozornit, že váš kredit je již blízko vyčerpání, dobijte si prosím co nejdříve svůj kredit, nyní bude realizován váš hovor" a pak teprve se teprve začne spojovat hovor. Hodnota notifikace nízkého kreditu se nastavuje u služby třídy UniCredit (definice nebo na kartě zák.).

Čísla tísňového volání jsou dostupná vždy.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na definici produktu/služby

Pravidla pro zadání cen jednotlivých zón
U definic ceny pro jednotlivé zóny je potřeba zadávat cenu, tak jak se vypočítává v definici služby, tedy pokud definice služby má výpočet ceny "Z ceny s daní", musejí být ceny pro jednotlivé zóny zadány také s cenou s daní. Pokud je výpočet ceny "Z ceny bez daně", musejí být ceny pro jednotlivé zóny zadány také ceny bez daně.

arrowbleft Zpět na:
Topic revision: r7 - 25 Aug 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback