Školení: w2p

1. Seznámení s programem školení

Stručné seznámení s následným průběhem školení.

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

2. Základy Opcare

Seznámení se strukturou systému (moduly, záložky, sloupce, filtry, akční tlačítka, pohledy).
 • Součástí implementace jsou vytvořeny operátorské účty s nastavením práv zaměřené na činnost operátora (výroba, grafik, administrativa..). arrowbright Více info: Práva, role s ohledem na operátory a jejich specifické činnosti
 • Systém je modulární, na úrovni práv lze skrývat jednotlivé moduly, záložky, tabulky, akce
  • Na úrovni tabulky lze nastavovat filtry, sloupce a následně ukládat pohledy

arrowbright Více info: Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

3. Závislosti produktů, skupin, termínů a dopravy

Vysvětlení závislostí mezi produkty, skupinami produktů, jejich napojení na termíny a dopravce. Ukázka diagramu těchto závislostí.
 • Vytvořit skupinu produktů typu termíny dopravy
 • Po vytvoření produktu je potřeba provést jeho přiřazení do skupiny, která musí být typu termíny dopravy
  • Produkt může být současně pouze v jedné skupině typu termíny dopravy
  • Pro vybranou skupinu lze nastavit termíny dodání s omezením na dopravce
 • Dva typy dopravců, provozovna reprezentující osobní oddběr nebo dopravci dle číselníku (Česká pošta, PPL, kurýr, messenger atd..)
 • Dostupnost produktů lze omezit pro vybraného zákazníka nebo skupinu zákazníků

arrowbright Více info: Produkty

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

4. Kategorie produktů, Selfcare, editace legend

Zařazení produktů do kategorií. arrowbright Více info: Kategorie produktů
Podrobný popis Selfcare krok za krokem. arrowbright Více info: Podrobný popis krok za krokem
Práce s legendami. arrowbright Více info: Podrobný popis krok za krokem

 • Může být pouze jedna top kategorie, pod níž jsou přiřazené podřízené kategorie
 • Kategorie tvoří hloubkou neomezený strom produktů
 • Pro editaci legend v Seflcare je nutno mít vytvořeného zákazníka s parametrem "Editace legend"
  • Legenda, která je prázdná obsahuje křížek
  • Do legendy lze zapsat text nebo přidat obrázek a to jak k samotnému parametru tak jeho hodnotě

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

5. Tvorba ceníku

Vytvoření nového produktu kopií stávajícího, editace parametrů, obory hodnot, zařazení do kategorie a skupiny, vytvoření záznamu v ceníku (pevná cena, dopočítaná cena, kalkulační server).
 • BestBuy cena pouze pro ceník s pevnou cenou
 • Aplikace ceníku pouze při shodě celé sady parametrů
 • Systém nejdříve hledá cenu u produktu, dále v cenících, případně nakonec se obrací na kalkulační server
 • Každý ceník je vhodné použít na jiné praktické příklady, podrobně o jednotlivých typech v dokumentaci CibsCalculations
 • V případě jednotkové ceny je důležité mít správně nastaven obor hodnot u parametru počet

arrowbright Více info: Referenční popis modulu Produkty/služby, Podrobný popis krok za krokem

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

6. Objednávka produktu

Vytvoření objednávky ze Selfcare i Opcare, různé způsoby úhrady, různé produkty. Předání objednávky k expedici a následné dokončení.
 • Objednávka může být vytvořena zákazníkem v Selfcare nebo operátorem v Opcare
 • V rámci implementace získáte standardní způsoby úhrady, arrowbright Více info:Billing - způsoby úhrady
  • Pro platbu kartou je potřeba zprovoznit platební bránu založenou na standardu 3D Secure
 • Objednávka může být dokončena i bez expedice, záleží zda produkty, které jsou v ní obsaženy expedici vyžadují
 • Objednávka může být expedována částečně nebo kompletně

arrowbright Více info: Tvorba objednávek koncovým zákazníkem, Zpracování poptávek, nabídek, objednávek provozovatelem

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

7. Vytvoření zákazníka s BP fakturace zpětně

Vytvoření zákazníka přes Opcare, nastavení vybraného způsobu úhrady.

 • Zákazník může být založen registrací v Selfcare nebo operátorem v Opcare
  • Pouze v Opcare lze zákazníkovi omezit jaké uvidí způsoby úhrady

arrowbright Více info: Práce se zákazníky (vytvoření, skupiny)

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

8. Nabídky

Popis nabídky, vytvoření objednávky z nabídky, tisk, dokončení a expedice.
 • Z nabídky lze jednoduchou formou vytvořit objednávku

arrowbright Více info: Zpracování poptávek, nabídek, objednávek provozovatelem

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p

9. Doklady, importy bankovních výpisů, uzávěrky, výkazy pro účetní

Generování dokladů - manuální / automatické. Import plateb z banky, párování. Uzávěrky předpisů, plateb, účetní analytika - podklady pro účetní.
 • Doklady mohou být generovány a následně expedovány automaticky vždy v celou hodinu
 • Jednou za měsíc je nutné provést uzávěrku sběrných dokladů předpisů a plateb za jednotlivé pokladny, účty
  • Pro potřeby účetnictví je potřeba udělat jednou za měsíc generování účetních souvztažností pro které je podmínkou mít uzávěrku sběrných dokladů předpisů
 • Systém může importovat soubory s bankovními výpisy pokud nám je nahrajete na úložiště, přímé napojení s bankou pouze pro ČSOB a FIO

arrowbup Zpět na obsah: Školení: w2p
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
schema-zavislosti-produktu-skupin-terminu-dopravy.jpgjpg schema-zavislosti-produktu-skupin-terminu-dopravy.jpg manage 959 K 24 Jun 2016 - 05:50 RuzickaResalCz Schéma závislostí produktů, skupin termínů a dopravy
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback