Referenční popis modulu Zákazníci

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
Název modulu Zákazníci
Popis modulu Seznam zákazníků evidovaných v CIBS včetně parametrů k nim přidělených.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul zobrazuje seznam zákazníků ve vybrané lokaci systému CIBS. V rámci modulu je možné zákazníky přidávat, editovat a mazat. arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Zákazníci

2. Záložky

2.1. Záložka "Info"

CIBS: Základní obrazovka, dle CIBS partnera se může lišit její obsah (data, funkce):
4.0.0 Tab SeznamZakazniku.jpg

Podbarvení jednotlivých řádků zákazníků se řídí následujícími podmínkami a je vyhodnocováno v témže pořadí:
 • Pokud má jakoukoliv službu ve stavu k zapojení, je "Zákazník s nezapojenou službou" (v případě W2P jde o produkty, které jsou v objednávce ve stavu Objednaná nebo Objednaná - čeká na platbu. Změna stavu se provede, když produkt bude v objednávce ve stavu Expedice nebo Dokončená.
 • Pokud má jakoukoliv službu blokovanou, je "Zákazník s blokovanou službou"
 • Pokud má jakoukoliv službu aktivní a ta zároveň začala v minulosti, je bez barvy
 • A nakonec pokud má aktivní službu v budoucnu nebo nemá žádnou službu, je "Zákazník bez aktivní služby"
Všechny ukončené služby se ignorují a nijak do barev nezasahují.

2.1.1. Tabulka Seznam zákazníků

Tabulka zobrazuje seznam zákazníků v dané lokaci. Zákazníci jsou barevně odlišeni podle stavu jejich služeb.

2.1.1.1. Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
IBAN NE Zobrazí Číslo účtu ve formátu IBAN. Při chybném formátu IBAN se údaj nezobrazuje (situace může nastat při importu zákazníků, kdy se neprovádí kontrola správnosti IBAN). Číslo účtu ve formátu IBAN users.U_IBAN
Marketingové sdělení NE   Souhlas s využitím telefonního čísla a elektronické adresy k šíření obchodních a marketingových sdělení Poskytovatele users.U_INFO_MARKETING
E-mail NE   Zasílání všech typů šablon e-mailem users.INFO_MAIL
Tisk NE   Zasílání všech typů šablon poštou users.INFO_POST
SMS NE   Zasílání všech typů šablon SMS users.U_INFO_SMS
Slevová kampaň NE Zobrazí seznam všech kampaní zákazníka (bez ohledu na platnost). Všechny slevové kampaně, bez ohledu na jejich platnost (filtr "Platnost kampaní"). services_discounts.SD_NAME
Slevové kampaně (s ohledem na filtry) NE Zobrazí seznam všech kampaní zákazníka (s ohledem na platnost). Všechny slevové kampaně, s ohledem na stav ve filtru "Platnost kampaní". services_discounts.SD_NAME
Saldo NE Saldo zákazníka po splatnosti (dluh). Saldo zákazníka po splatnosti (dluh).  
Smluvní závazek NE Seznam dat vypršení smluvních závazků u služeb zákazníka. Pořadí dat odpovídá seznamu služeb ve sl. Služby (f.) Seznam dat vypršení smluvních závazků u služeb zákazníka. Pořadí dat odpovídá seznamu služeb ve sl. Služby (f.)  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

2.1.1.2. Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
IBAN Text Prázdné   Filtruje seznam na zákazníky se zadaným účtem ve formátu IBAN.
Marketingové sdělení Výběr *VŠE   Souhlas s využitím telefonního čísla a elektronické adresy k šíření obchodních a marketingových sdělení Poskytovatele
E-mail Výběr *VŠE   Zasílání všech typů šablon e-mailem
Tisk Výběr *VŠE   Zasílání všech typů šablon poštou
SMS Výběr *VŠE   Zasílání všech typů šablon SMS
Slevová kampaň Výběr *VŠE   Filtruje seznam na zákazníky, mající vybranou slevovou kampaň (omezení na platnost lze provést ve filtru "Platnost kampaní".
Platnost kampaní Výběr *VŠE   Filtruje seznam na zákazníky, mající vybranou slevovou kampaň s ohledem na zadanou platnost.
Slevová kampaň Text Prázdné   Filtruje seznam zákazníků na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Slevová kampaň".
Slevové kampaně (s ohledem na filtry) Text Prázdné   Filtruje seznam zákazníků na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Slevové kampaně (s ohledem na filtry)".
Saldo Číslo Prázdné   Filtruje saldo zákazníka po splatnosti (dluh) dle hodnoty zadané v rozsahu od - do.
Smluvní závazek od-do Datum >=prázdné <=prázdné   Omezí zobrazené záznamy pouze na zákazníky se službami, které mají nastavený smluvní závazek v zadaném rozsahu
2.1.1.3. Akční tlačítka

Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Tabulka tlačítek
tlačítko Popis
table nav insert.gif Umožňuje přidat zákazníka do tabulky Seznam zákazníků
table nav insert copy.gif Umožňuje přidat zákazníka do tabulky Seznam zákazníků s předvyplněním vybraného
table edit.gif Umožňuje editovat zákazníka v tabulce Seznam zákazníků
export xml.png Umožňuje exportovat seznam zákazníků včetně parametrů, aktivních služeb a parametrů služby ve formátu xml
event_protected_data "Přechod do modulu chráněné údaje"
send_group_pass_code Hromadné odeslání kódu pro změnu hesla. můžete nastavit délku trvání platnosti odkazu/kódu a provést zneplatnění současného hesla zákazníků.
protected_data_manual_erase Smazání chráněných údajů podle kategorií. arrowbright Více info: Mazání chráněných údajů

Formuláře tlačítek

Formulář tlačítka table nav insert.gif
4.3.21-VlozeniNovehoZakaznika.jpg

Název Typ Povinné Validace Popis
Přihlašovací jméno Text ANO Přihlašovací jméno má minimálně 6 znaků (písmena, číslice a znaky _ . @ -). Přihlašovací jméno zákazníka
Přihlašovací heslo Text ANO Heslo musí mít buď minimálně 8 znaků a jedno malé, jedno velké písmeno a jednu číslici, nebo více jak 12 znaků. Přihlašovací heslo zákazníka
Kontrola hesla Text ANO Heslo se musí shodovat s heslem uvedeným v "Přihlašovací heslo". Kontrola hesla
E-maily Text NE Musí být ve tvaru xxx@xxx.cz E-maily zákazníka, jednotlivé záznamy jsou oddělené čárkou
Fax zákazníka Text NE Musí být ve tvaru +mmm nnn nnn nnn Fax zákazníka
Telefony Text NE Musí být ve tvaru +XXX xxx xxx xxx, +XXX xxx xxx xxx, ... Telefony zákazníka, jednotlivé záznamy jsou oddělené čárkou. Bližší info k možnostem nastavení tohoto parametru ZDE
Marketingové sdělení Výběr NE   Souhlas s využitím telefonního čísla a elektronické adresy k šíření obchodních a marketingových sdělení Poskytovatele
Komunikační kanály Zaškrtávátko ANO, musí být určen alespoň jeden k.kanál e-mail nebo tisk   Nastavují se globální vlastnosti komunikačních kanálů, volby e-mail - zasílání všech typů šablon e-mailem. Lze nastavit automatické zaškrtnutí tohoto pole po zadání hodnoty "E-maily"; tisk - zasílání všech typů šablon poštou. Lze nastavit automatické zaškrtnutí tohoto pole po zadání hodnoty "Telefony"; SMS - zasílání všech typů šablon SMS
Provozovny A/N NE A/N Evidence provozoven zákazníkovi
Stav zákazníka Výběr NE   Volby: Aktivní, Neaktivní dočasně, Neaktivní trvale. Zákazníka nelze zneaktivnit v případech uvedených zde. Při trvalém zneaktivnění již nelze provést editaci údajů zákazníka (tedy ani provést změnu stavu) a přejít z modulu Zákazníci do modulu Wizard (hláška: Přechod nelze provést, zákazník je trvale neaktivní !). Při potvrzení dialogu s nastaveným trvalých zneaktivněním je uživatel systému na tohle upozorněn. Pokud jsou nastaveny kategorie chráněných údajů na automatické smazání , dojde i k trvalému smazání těchto údajů. U stavu "Neaktivní dočasně" se neprovádí smazání chráněných údajů a lze v budoucnu provést opětovné zaktivnění zákazníka.
SelfCare neautorizován A/N NE A/N Stav autorizace selfCare (koncových stránek)
IČO Text Ne   Pomocí nastavení je možné zapnout/vypnout kontrolu duplicity IČO. V případě zapnuté kontroly při pokusu založit/editovat zákazníka s duplicitním IČO systém nedovolí provést uložení a do chybové hlášky vypíše zákazníky se kterými dochází k duplicitě. .
DIČ Text Ne   Pomocí nastavení je možné zapnout/vypnout kontrolu duplicity DIČ. V případě zapnuté kontroly při pokusu založit/editovat zákazníka s duplicitním DIČ systém nedovolí provést uložení a do chybové hlášky vypíše zákazníky se kterými dochází k duplicitě.
DIČ DPH Text Ne   Týká se pouze Slovenských lokací. Pomocí nastavení je možné zapnout/vypnout kontrolu duplicity DIČ DPH. V případě zapnuté kontroly při pokusu založit/editovat zákazníka s duplicitním DIČ DPH systém nedovolí provést uložení a do chybové hlášky vypíše zákazníky se kterými dochází k duplicitě.
Načti data z rejstříku Tlačítko NE NE Tlačítko se zobrazí pouze v lokaci, která má zapnuté napojení na vyřejný registr ekonomických subjektů (ARES) v případě ČR nebo slovenského obchodního rejstříku v případě SK. . Načítání dat funguje tak, že je potřeba zadat buď IČO nebo název společnosti a stisknout toto tlačítko. Pokud jsou vyplněny obě položky přednost má IČO. Pokud se vyhledává dle názvu společnosti, může být nalezeno více záznamů. Pokud jich je více než 20, vyzve MANGO k upřesnění dotazu. Pokud jich je méně než 20 a více než 1 zobrazí se seznam ze kterého je nutné konkrétní firmu vybrat. Podle vybraného subjektu se automaticky aktualizuje zákazníkova adresa. Pokud se tato adresa liší od aktuálně zadané, MANGO o této změně informuje.
SIPO Číslo NE ANO: Kontrola duplicity sipo čísel u zákazníků se provádí v rámci SIPO smluv a navázaných obchodních lokací (v rámci jedné smlouvy a povolených obchodních lokací). Při přidávání/editaci zákazníka se SIPO číslem dojde ke kontrole duplicit (i u neaktivních zákazníků) a pokud byla duplicita nalezena, budete upozorněni na seznam zákazníků s duplicitními čísly a v jakých lokacích jsou. Informaci naleznete pod najetím kurzoru na text "Duplicitní sipo číslo v rámci sipo smlouvy". Pokud nebyla duplicita nalezena, bude zákazník přidán/upraven. Kontrola se provádí i při přidávání obchodní lokace k SIPO smlouvě a při změnách služeb (aktivace, změna, přechod) s billing plánem SIPO. Poštovní spojovací číslo.
Číslo smlouvy Číslo ANO/NE 1. Původní zákazník aktivní a nový zákazník aktivní = kontroluje se duplicita čísla smlouvy
2. Původní zákazník neaktivní a nový zákazník aktivní = kontroluje se duplicita čísla smlouvy pouze na základě nastavení USERS.DUPLICATE_CHECK.AGR_NAME_INACTIVE
3. Původní zákazník neaktivní a nový zákazník se stane neaktivní = kontroluje se duplicita čísla smlouvy pouze na základě nastavení USERS.DUPLICATE_CHECK.AGR_NAME_INACTIVE
4. Původní zákazník aktivní a nový zákazník se stane z neaktivní aktivní = kontroluje se duplicita čísla smlouvy (pokud u neaktivního zákazníka chcete provést změnu stavu na aktivní)
Je tedy zajištěno, aby nebyl případ, kdy by bylo více zákazníků se shodným číslem smlouvy.
Číslo smlouvy
Předč. Číslo NE NE Zadejte předčíslí účtu.
Číslo účtu Číslo ANO, pokud je vyplněno   Při vyplnění čísla účtu a banky se automaticky vytvoří IBAN v písemné podobě (elektronická forma: CZ6508000000192000145399, písemná forma: CZ65 0800 0000 1920 0014 5399).
Banka Výběr NE ANO, pokud je uvedena hodnota v "Číslo účtu" Při vyplnění čísla účtu a banky se automaticky vytvoří IBAN v písemné podobě (elektronická forma: CZ6508000000192000145399, písemná forma: CZ65 0800 0000 1920 0014 5399).
Číslo účtu ve formátu IBAN Text ANO, pokud je vyplněno číslo účtu a vybraná banka   Zadávání je možné jak v písemné podobě (CZ65 0800 0000 1920 0014 5399), tak v elektronické (CZ6508000000192000145399). Při vyplnění IBAN se automaticky vytvoří číslo účtu a banka. Při vyplnění IBAN v elektronické podobě dojde k transformaci IBAN do písemné podoby).
Párovat na bankovní spojení Zaškrtávátko NE Při zaškrtnutí musí být vyplněno číslo účtu a banka. Při zaškrtnutí se po odeslání dialogu provádí kontrola, jestli jiný aktivní zákazník nemá shodné č.ú/IBAN. Pokud ano, nelze zákazníka založit/editovat (při párování plateb by systém nepoznal, komu platbu napárovat, proto musí být záznam v rámci lokace jedinečný. V případě použití práva lokace PAYMENTS_ATTACH_BANK_ACC (pro nastavení kontaktujte support) se zobrazuje tento příznak, dle kterého je možné provádět párování plateb .
help Při odesílání sms zákazníkům  MANGO  kontroluje, zda je jedná o mobilní telefonní číslo umožňující příjem sms. Systém eviduje jednotlivé prefixy mobilních čísel včetně mezinárodní předvolby. Pokud pro některou zemi nemáme k dispozici konkrétní prefixy mobilních čísel, evidujeme pro danou zemi pouze mezinárodní předvolbu.
Např. ČR má telefonní předvolbu +420, mobilní prefixy mohou být +420 6.. (např. +420 605 335 152), +420 7.. (např. 731 698 753), atd...

Pro data předávaná supportu dodržujte následující formát:
Stát Předvolba Prefix
ČR +420 6
ČR +420 7
Sms se vždy odesílá pouze na jedno mobilní číslo. Pokud jich je u zákazníka evidováno více, odesílá se na to nejstarší.

help Pokud má operátor zakládající nového zákazníka přiřazené právo ACCESS_GROUP.USER (právo na danou skupinu zákazníků) pak je nově založený zákazník automaticky zařazen do všech skupin na která má operátor právo. Pokud operátor nemá právo na přiřazení do žádné skupiny nebo naopak do všech, při vytvoření zákazníka nedojde k přiřazení do žádné skupiny.

Formulář tlačítka export xml.png "Export seznamu zákazníků včetně parametrů, aktivních služeb a parametrů služby ve formátu xml".
users export xml.png

Párový element unit (k dispozici pouze pro export) obsahuje následující atributy (stav k 2.8.2013):
 • unit_id - ID jednotky
 • idadr - ID adresy z UIR pro jednotku
 • address - adresa bytové jednotky v textové formě
 • name - název bytové jednotky
 • flat - číslo bytu / podlaží
 • note - poznámka
 • parametry bytové jednotky (v podřízeném seznamu jako parameter name)

Příklad elementu:

   <unit id="145962" name="" idadr="26252911" address="Wonkova 432/1b, Hradec Králové, 50002" flat="" note="">
    <parameter name="PREWIRED" value="1"/>
   </unit>

Podmínky, za kterých lze/nelze zaktivnit/zneaktivnit zákazníka (týká se modulu "Zákazníci" a "Karta zákazníka"):

Zneaktivnit zákazníka (dočasně/trvale) v editaci nelze v případě, že:
 • Má nějakou aktivní nebo zablokovanou, neukončenou periodickou službu
 • Má vyúčtované variabilní ceny a období není v uzávěrce.
 • Má nějakou nedokončenou objednávku, nabídku, poptávku
 • Má u sebe nějaké nevyrovnané pohledávky provozovatele, kontrolujeme přeplatky i nedoplatky
 • Má u sebe nějaké nedokončené procesy
 • Je označen za provozovatele.

help Pro neaktivního zákazníka (dočasně/trvale) není možné vytvořit opravný daňový doklad, není možné mu přiřadit platbu ručně. Systém dohledá platbu i pro neaktivního zákazníka, ale nedovolí mu provést napárování.

help Při trvalém zneaktivnění zákazníka dojde i ke smazání chráněných údajů. arrowbright Více info: Přístup k chráněným údajům, logování a notifikace

Neaktivní zákazníci (dočasně/tvale) jsou v systému omezeni v souvislosti s vykonáváním běžných akcí:
 • Odeslání hromadného mailu/sms
  • Neaktivní zákazníci nejsou do zpracování vůbec vybráni, v dialogu se zobrazí hláška o tom, kolik zákazníků bude zpracováno a kolik ne. Pokud budou neaktivní všichni, vypíše se pouze chybová hláška a dialog se vůbec nezobrazí.

 • Funkce tisk dokumentu na kartě zákazníka
  • Pokud je zákazník neaktivní, zobrazí se chybová hlášeka a dokument se nevygeneruje.

 • Zařazení/vyřazení do/ze skupiny
  • Neaktivní zákazníci nebudou do zpracování vůbec vybráni, v dialogu bude zobrazena hláška o tom, kolik zákazníků bude zpracováno a kolik ne. Pokud budou neaktivní všichni, vypíše se pouze chybová hláška a dialog se vůbec nezobrazí.

 • Aktivace služby
  • Při aktivaci služby např. na kartě zákazníka se vypíše chybová hláška a dialog na aktivaci se vůbec nezobrazí.

 • Vytvoření objednávky
  • V dialogu na vytvoření hlavičky objednávky se zákazník vůbec nenabídne.

 • Přidání připomínky
  • V dialogu na vytvoření připomínky se zákazník vůbec nenabídne.

 • Přidání poznámky
  • Při editaci zákazníka nepůjde přidávat ani upravovat poznámka.

 • Vytvoření procesu
  • V dialogu na vytvoření servisního procesu se zákazník vůbec nenabídne.

U dialogu na zakládání či editaci zákazníka (modul Zákazníci, Wizard) systém u všech adres (sídlo, fakturační, doručovací), jména, příjmení a názvu společnosti kontroluje mezery před a za vloženým záznamem. Pokud je před a za vloženým záznamem mezera, systém tuto mezeru odstraní. Vyhledávání zákazníků tak nebude činit problém (záznamy s mezerou navíc nebyly nalezeny).

Dokumentace není kompletní, bude doplněno!!

Přiřazování zákazníků do skupin přes tzv. multiselect

CIBS umožňuje efektivně přiřazovat zákazníky ke skupinám/odebírat zákazníky od skupin. V modulu Zákazníci je možné přes tlačítko výběrové tlačítko pro vícenásobný výběr zákazníků označit záznamy pro přidání do skupin. Vybraný záznam je označen jako vybraný záznam, nevybraný záznam jako nevybraný záznam. Grafickou změnou shodného tlačítka pro vstup do dialogu pro nastavení skupin je rozpoznatelné, zda budete přiřazovat skupiny všem vyfiltrovaným záznamům v tabulce (tlačítko všechny záznamy) nebo vybraným záznamům (tlačítko vybrané záznamy). Tímto tlačítkem se Vám otevře dialog pro přiřazení záznamů do skupin. Je možné přiřadit jeden záznam do N skupin najednou (tzn. k 1 vybranému zákazníkovi přiřadíte více skupin) a nastavit N skupin k N záznamům najednou (tzn. k více zákazníkům přiřadíte více shodných skupin).

Přiřazení zákazníků do skupin

Zatržítka:
volba - všichni - skupina bude nastavena pro všechny vybrané zákazníky.
volba - někteří - skupina bude ponechána těm zákazníkům, kterým je již přidělena.
volba - nikdo - skupina nebude nikomu z vybraných zákazníků nastavena.

Příklad: V dialogu můžete přiřadit 6 zákazníků až do 2 skupin (N skupin k N záznamům najednou). Pokud by skupina byla vybrána černým zatržítkem volba - všichni, znamená to, že v této skupině již jsou všichni vybraní zákazníci. Pokud by skupina byla vybrána šedým zatržítkem volba - někteří, znamená to, že všichni vybraní zákazníci nejsou v této skupině, ale pouze jeho část. Změnou na černé zatržítko můžete skupinu nastavit všem vybraným zákazníkům. Odebráním zatržítka dojde ke zrušení skupiny u vybraných zákazníků. Změna voleb zatržítek je možné pouze na volba - všichni a volba - nikdo. V případě, že omylem odškrtnete volbu volba - někteří, je potřeba dialog zavřít a vyvolat ho přes patřičné tlačítko znovu. Tlačítkem potvrzeni dialogu se vytvoří proces pro zpracování Vašeho požadavku:

Přiřazení zákazníků do skupin - zpracování na pozadí
Je možné vyčkat na dokončení zpracování nebo použít tlačítko "Dokončit na pozadí" a vy mezitím můžete dále pracovat se systémem CIBS.

Úspěšné dokončení zpracování přiřazení zákazníků do skupin systém CIBS oznámí hláškou Přiřazení zákazníků do skupin - zpracování na pozadí - hláška nebo je možné nahlédnout do modulu Progress (informace k modulu ZDE ).

U zahrnutého seznamu zákazníků se změna projeví v modulu Zákazníci, tabulce Skupiny:

tabulka Skupiny

Hromadná aktivace služeb pro vyfiltrované zákazníky

CIBS umožňuje hromadně aktivovat službu zákazníkům, které máte vyfiltrované dle filtrů (možnost výběru zákazníků přes tzv. multiselect tlačítko výběrové tlačítko se u této funkce aktuálně nepodporuje). K hromadné aktivaci služeb se používá tlačítko Hromadná aktivace služeb pro vyfiltrované zákazníky.

Formulář tlačítka Hromadná aktivace služeb pro vyfiltrované zákazníky
Formulář Hromadná aktivace služeb

Formulář "Hromadná aktivace služeb" v záhlaví informuje, u jakého počtu bude provedena aktivace služeb, např. Aktivace bude provedena pro 13 vybraných zákazníků.

Název Typ Povinné Validace PopisSorted descending
Služba Výběr ANO Dle typu produktu či služby a případných návazností se zobrazují další volitelné pole pro definování hromadné aktivace služeb. Zde vyberte službu pro aktivaci.
K placení nejdříve od Datum ANO ... Zde se uvádí první den, kdy se započne služba zpoplatňovat.
Měsíční cena s DPH Číslo ANO/NE Automatická úprava formátu částky do tvaru x.xx Zde se uvádí měsíční nebo jednorázová cena služby s DPH. Zda je cena s DPH povinná je určeno definicí služby (modul Služby) v poli "Výpočet", volby: "Z ceny s daní", "Z ceny bez daně".
Měsíční cena bez DPH Číslo ANO/NE Automatická úprava formátu částky do tvaru x.xx Zde se uvádí měsíční nebo jednorázová cena služby bez DPH. Zda je cena s DPH povinná je určeno definicí služby (modul Služby) v poli "Výpočet", volby: "Z ceny s daní", "Z ceny bez daně".
K zapojení nejdříve od Datum ANO ... Zde se uvádí datum počátku aktivace (od kdy může být služba funkční).
Ceny návazných služeb Text ANO/NE ... Zde se pouze informativně uvádí výše měsíční částky za službu. V případě, že má služba vybrané ještě návazné služby, uvádí se celková jednorázová částka (typicky za instalační poplatek) a pak stálé měsíční platby za všechny služby. Příklad: Jednorázově 1000 a měsíčně 533. Zda se tato informace zobrazí, záleží na tom, zda služba má definované návaznosti.
Dle ceníku Zatržítko NE ... Zatrženo: U aktivovaných služeb nastaví cenu danou ceníkem pro danou oblast a datum aktivace (definuje se v modulu Služby). Pokud cena není v ceníku uvedena, použije se uživatelem zadaná cena. Nezatrženo: Nastaví cenu služby, kterou určíte v měsíční ceně.

Speciální pole pro hlasové služby:
Zveřejnění č. ve veřejném tel. seznamu (0/1) Zatržítko NE Volba se zobrazí, pouze pokud aktivujete službu využívající hlasových služeb (služba třídy: hlasová služba SIP, Dual Play, Triple Play) Zde se povoluje (zatrženo), zda se má telefonní číslo zveřejňovat ve veřejném tel. seznamu. Bližší informace ke generování veřejného tel. seznamu ZDE .
Zveřejnění č. v interním tel. seznamu Zatržítko NE Volba se zobrazí, pouze pokud aktivujete službu využívající hlasových služeb (služba třídy: hlasová služba SIP, Dual Play, Triple Play) Zde se povoluje (zatrženo), zda se má telefonní číslo zveřejňovat v interním tel. seznamu (tedy na koncových stránkách zákazníků, tzv. SelfCare). Bližší informace k SelfCare ZDE .

Speciální pole pro typ Produkt:
Typ produktu Text NE ... Zde se uvádí číslo typu produktu (typizované produkty).
Název typu produktu Text NE ... Zde se uvádí název typu produktu (typizované produkty). Příklad: Vizitka 85x55 V.
Druh papíru Text ANO ... Zde se uvádí standardizovaný druh papíru. Příklad: 300 g/m2 lesklý.
Barevnost Text ANO ... Zde se uvádí standardizovaná barevnost. Příklad: 4/4 CMYK.
Formát podkladu produktu Text ANO ... Zde se uvádí standardizovaný formát produktu. Příklad: 105x210mm DIN L.
Možnosti ořezu Výběr NE ... Zde se uvádí možnsti ořezu. Volby: Ne; Ano; Ano - zaoblit hrany.
Falcování Výběr NE ... Zde se uvádí možnosti falcování. Volby: Ne; Souběžné; Křížové; Harmonika.
Bigování Výběr NE ... Zde se uvádí možnosti bigování. Volby: Ne; Ano.
Perforace Výběr NE ... Zde se uvádí možnosti perforace. Volby: Ne; Ano.
Laminování Výběr NE ... Zde se uvádí možnosti laminování. Volby: Ne; Za studena; Za tepla.
Snášení Výběr NE ... Zde se uvádí možnosti snášení. Volby: Ne; Ano.
Možnosti vazby Výběr NE ... Zde se uvádí možnosti vazby. Volby: Ne; V1; V2; V3; V4; V5; V6; V7; V8.
Výsek - Násek Výběr NE ... Zde se uvádí možnosti výseku. Volby: Ne; Výsek; Násek.
Kooperace Zatržítko NE ... Zde se uvádí zda je nutná kooperace externí firmy. Volby: Ne; Ano.
Dodavatel Výběr NE ... Zde se uvádí dodavatel nebo výrobce produktu (ID zákazníka CIBSu).
Cesta k náhledu produktu Text NE ... Zde se uvádí cesta k souboru s náhledem.
Nákupní cena bez DPH Text NE ... Zde se uvádí nákupní cena bez DPH.
DPH nákupní ceny Text NE ... Zde se uvádí DPH nákupní ceny.
Složený/samostatný produkt Zatržítko NE ... Zatržením se určuje, že produkt je vyroben sloučením více vyráběných podproduktů a tím nebude pro něj primárně vytvořen výrobní proces, ale pouze pro jeho podprodukty.
Množství Zatržítko ANO ... Zde se uvádí počet kusů produktu.

Billing plán Výběr ANO ... Zde se vybírá způsob billingu služby. Dle nadefinovaného billing plánu se určuje způsob účtování služby. Pokud má zákazník zvolen defaultní billing plán (modul Zákazníci: editace zákazníka, volba "Billing plán"), při aktivaci bude službě nastaven jeho defaultní billing plán. V opačném případě bude službě nastaven billing plán uvedený ve formuláři "Hromadná aktivace služeb".
Perioda Výběr ANO ... Zde se uvádí účtovací perioda služby. Seznam period je dán definicí služby (modul Služby, pole Perioda pro billing ).
Minimální závazek Výběr ANO/NE ... Zde je možné vybrat minimální závazek. Volby: "neomezeno". Další možné volby závisí na požadavku CIBS partnera (např. 12 měsíců, 24 měsíců...).
Minimální závazek do Datum ANO/NE ... Zde se uvádí datum, do kterého platí minimální smluvní závazek. V případě, že v "Minimální závazek" je volba "neomezeno", můžete zde zadat libovolný datum. V případě, že je vybrána jiná volba, je datum pevně stanoven a nelze ho změnit (hodnota se vypočítává z datumu v "K zapojení nejdříve od").
Slevové kampaně Text ANO/NE ... Zde se pouze informativně uvádí seznam povinných slev, definovaných pro vybranou službu, které se budou aktivovat. Zobrazení povinných slev je dáno definicí slevy (modul Slevy).
Poznámka k aktivaci Text NE ... Zde je možné zadat poznámku k aktivaci služby. Poznámka bude zobrazena v historii na kartě zákazníka u typu události "Aktivace služby".
Poznámka na fakturu Text NE ... Zde je možné zadat poznámku pro zobrazení na faktuře. Volitelná možnost do šablon faktur - na žádost CIBS partnera.
Dealer Výběr ANO ... Zde se uvádí dealer, který zpostředkoval tuto službu. Na základě této informace je možné ohodnocovat dealera nebo sledovat statistiky jeho aktivity. Defaultně je předvybrán přihlášení operátor CIBSu, který provádí hromadnou aktivaci.
Datum sepsání smlouvy Datum ANO ... Zde se uvádí datum, kdy byla sepsána smlouva.
Prodejní kanál Výběr ANO ... Zde se uvádí kanál, kterým byla zprostředkována tato aktivace služby. Seznam voleb může být libovolný dle zadání CIBS partnera. Příklady: Telefonát, E-mail, Dopis, Prodejní místo, SelfCare).
K aktivaci Výběr/Zatržítko ANO/NE ... Uvádí službu, která se aktivuje zároveň se službou uvedenou v "Služba". Ze seznamu je možné provést výběr nebo je pevně určena (povinná) při aktivaci služby uvedená v "Služba". Toto se určuje v definici návazností (modul Služby). Zobrazení "K aktivaci" je závislé na definici návazností služby.
Slevová kampaň Výběr ANO/NE ... Uvádí slevové kampaně, které je možné aktivovat ke službě. Zda se nabízí slevová kampaň je dáno definicí slevy (modul Slevy).
Počátek kampaně Datum ANO/NE ... Zde se uvádí datum počátku kampaně. Datum, je vždy pevně daný dle datumu v "K zapojení nejdříve od" a nelze ho ručně měnit.
Konec kampaně Datum ANO/NE ... Zde se uvádí konec platnosti kampaně. Dle definici slevy (modul Slevy), je možné si konec kampaně určit ručně nebo datum předvyplnit dle počtu měsíců (pole "Čas. om"). Dále dle definice slevy (pole "Variabilita") je možné nastavit, zda lze/nelze měnit datum (hodnota "Bez možnosti úpravy" - nelze měnit datum).
Hodnota Text ANO/NE ... Zde se uvádí procentuální nebo pevná částka slevy (dle definice slevy). Dále dle definice slevy (pole "Variabilita") je možné nastavit, zda lze/nelze měnit hodnotu (hodnota "Bez možnosti úpravy" - nelze měnit hodnotu).
Zapojit Zatržítko NE ... Zatržením se provede zapojení služby [ignoruje se nastavení v definici služby (modul Služby, zatržítko "Oddělit aktivaci a zapojení")].
Výsledek e-mailem Zatržítko NE ... Umožňuje zaslat na email operátora (pokud je evidován), který aktivaci provedl zaslat email s výsledkem aktivace služeb.
Tlačítkem potvrzeni dialogu se Vám zobrazí potvrzovaní dialog, kde zkontrolujete správnost zadání:

Potvrzovací dialog hromadné aktivace služeb

a potvrzením dialogu se vytvoří proces pro zpracování Vašeho požadavku:

Hromadná aktivace služeb - zpracování na pozadí
Je možné vyčkat na dokončení zpracování nebo použít tlačítko "Dokončit na pozadí" a vy mezitím můžete dále pracovat se systémem CIBS.

Dokončení zpracování přiřazení zákazníků do skupin systém CIBS oznámí hláškou Hromadná aktivace služeb - zpracování na pozadí - hláška nebo je možné nahlédnout do modulu Progress (informace k modulu ZDE ).

Pokud u některých zákazníků nebylo možné provést aktivaci (dle informace z hlášky), možné příčiny mohou být:
 • Služba je vázána na dostupnost na zařízení typu jednotka a toto zařízení uvedenou dostupnost nemá.
 • Služba má nestornované faktury. Pokud jste si nechali zaslat výsledek na e-mail, bude hlášeno: Službu se nepodařilo převést! Na některé z obsažených období služby jsou vygenerovány nestornované faktury!
 • Služba (původní či nová) má nastavené restrikce (např. na ukončení služby pouze k poslednímu dni v měsíci, aktivace služby od prvního dne v měsíci,...) viz definice v modulu Produkty a služby. Pokud jste si nechali zaslat výsledek na e-mail, bude hlášeno: Službu se nepodařilo převést! Selhalo vytváření nové služby! - Službu XY (ID služby) pro uživatele Jméno Příjmení (UID zák.) nelze aktivovat: datum počátku služby (06.06.2011) nebo billingu (06.06.2011) nesplňuje nastavené restrikce.

Výsledkem celé funkcionality je hromadná aktivace služby vybraným zákazníkům (pokud to jeho nastavení umožňuje).

Hromadné přiřazení/vyřazení zákazníků do/ze skupin Hromadné přiřazení/vyřazení zákazníků do/ze skupin

Funkce umožňuje hromadný import z XML souboru, který provede hromadné přiřazení či hromadné vyřazení zákazníků z vybraných skupin zákazníků. Formát XML souboru je popsán v XSD definici "customers_groups.xsd". Po stisku tlačítka se zobrazí dialog, ve kterém je potřeba nejříve vybrat XML soubor, jenž se má naimportovat. Poté lze zaškrtnout skupiny, do kterých se importovaní zakaznící mají přiřadit a obdobně lze zaškrtnout skupiny zákazníků, ze kterých se mají odřadit. Po provedení importu se zobrazí zpráva Přiřazení zákazníků do skupin bylo úspěšně změněno. Tlačítko na hromadný import se zobrazí operátorům, kteří mají nastaveno právo USERS_LIST.IMPORT_USERS_GROUPS.

Příklad obsahu XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<users xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <user id="doplnit_ID_zakaznika"></user>
 <user id="doplnit_ID_zakaznika"></user>
</users>

Hromadné odeslání emailu/SMS

Hromadný email nebo SMS můžete zaslat i pouze vybraným kontaktům vyfiltrovaného zákazníka či zákazníků. K tomuto slouží tzv. role kontaktů, které jsou Vám nabídnuty v dialogu této akce. Pokud žádnou Roli nevyberete, případně pokud není vybraný typ kontaktu pro zákazníka definován, pak dochází k odeslání na email či tel. číslo z karty zákazníka. Pokud je ale daný typ kontaktu definován a obsahuje mobilní telefonní číslo nebo emailovou adresu, pak je pro odeslání emailu či sms vybrán právě tento kontakt.

Hromadné odeslání emailu/sms

Import/editace zákazníků a aktivních služeb #8208

Akce "Import/editace zákazníků a aktivních služeb" v modulu ZÁKAZNÍCI. V XML importu je možné (pokud je nastaven atribut services_active_id):
 • definovat závislé služby při aktivaci nových služeb
 • definovat závislé služby u stávajících aktivních služeb
 • ukončovat závislé služby u stávajících aktivních služeb

Seznam závislých služeb je uveden v typu dep_service_type. Do typu activated_service_type přidán nový atribut dep_service typu dep_service_type, který obsahuje právě seznam služeb závislých na dané bázové. Přidán nový atribut services_active_id (ID služby zákazníka). Tento atribut se vyskytuje jak u bázových (activated_service_type), tak závislých (dep_service_type) služeb. Pokud jsou atributy zadány, musí být vyplněny shodně s tím, jak jsou parametry služby nastaveny v databázi. To odpovídá tomu režimu kdy zpětně importuji vyexportovaná data! U atributů date_end a account_to, pokud jsou jejich hodnoty zadány a v DB není nic nastaveno (resp. není provedeno ukončení služby do budoucnosti - zjistí se podle historie služby, EVENT_TYPE = 6;), tak se provede ukončení služby. Pokud hodnoty jsou zadány a v databázi je nastaveno ukončení do budoucna, je toto považováno za chybu importu.

Definice závislé služby neobsahuje oproti bázové službě tyto atributy: last_node a atribut unit_id.

Tabulka import_users_activated_services obsahuje údaje: IUAS_I_BASE_SRV_ID (vazba na záznam o úpravě bázové služby, obsahuje IUAS_ID záznam služby, ke které závislá patří) a IUAS_SA_ID (závislá služba).

Analýza CibsCustomerDepServicesXMLAnalysis ZDE

import_discounts Import/editace slev aktivních služeb

Akce je podmíněna právem USERS.USERS_LIST.ACTION.IMPORT_DISCOUNTS.

Import/editaci slev aktivních služeb můžete provést formou importu XML souboru odpovídajícího definici services_active_discounts.xsd.

Import umožňuje aktivovat pomocí elementu services_active_discount_create službě zákazníka sa_id (id služby zákazníka) slevovou kampaň sd_id (id definice slevy) od určitého data sad_start do určitého data sad_stop (je nepovinný) s hodnotou sad_value (hodnota musí odpovídat definici slevy).

Dále import umožňuje editovat pomocí elementu services_active_discount_edit u existující slevy služby zákazníka sad_id (id slevy služby zákazníka) počátek kampaně sad_start (je nepovinný), konec kampaně sad_stop (je nepovinný), popř. hodnotu slevy služby zákazníka sad_value (je nepovinný).


image

Tabulka "Parametry zákazníka"

Záložka "Parametry"

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

Název Úroveň Hodnota Popis
USERS_LIST.BULK_GROUPS_ASSIGN 10 1 všechny záznamy, vybrané záznamy V seznamu zákazníků umožňuje hromadné přiřazení zákazníků do skupin
USERS_LIST.BULK_ACTIVATE_SERVICES 10 1 Hromadná aktivace služeb pro vyfiltrované zákazníky V seznamu zákazníků umožňuje hromadné aktivace služeb vyfiltrovaným zákazníkům.
USERS_LIST.IMPORT_USERS_GROUPS 10 1 Hromadné přiřazení či odřazení zákazníků do skupin V seznamu zákazníků umožňuje import hromadného přiřazení či odřazení zákazníků do skupin.
V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu USERS.

Související odkazy

Informace k funkcionalitě "Zpracování procesu" (modul Progress) je k dispozici ZDE .
Informace ke generování veřejného tel. seznamu ZDE .
Topic revision: r22 - 16 Sep 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback