Referenční popis modulu Nabídky

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_offer NABÍDKY
Název modulu NABÍDKY
Popis modulu Pomocí tohoto modulu můžete snadno a rychle vytvářet nabídky na Vámi nabízené produkty.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Než-li si představíme k čemu tento modul slouží a především jaké možnosti nabízí je potřeba zmínit jeho vazby na další moduly kterými jsou
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
.

Základním kamenem každého tržního hospodářství je vzájemné působení poptávky a nabídky. Nejdříve snadno a rychle vytvoříte poptávku kterou obchodní činnost začíná. Poptávku můžete buď akceptovat a reagovat na ní vlastní nabídkou, nebo jí zamítnout a ignorovat. Pokud na základě poptávky odešlete zpět poptávajícímu (potencionálnímu zákazníkovi) nějakou nabídku, máte možnost z ní vytvořit objednávku a odeslat nazpět, nebo nabídku zamítnout. Pokud zákazník nabídku zamítne nebo ignoruje, můžete díky aktivnímu marketingovému přístupu poptávajícího kontaktovat a připravit jinou nabídku, nebo nechat poptávku ve stavu odeslané nabídky. Pokud ale přijmete objednávku, máte znovu možnost tuto objednávku akceptovat a zadat do výroby, nebo objednávku zamítnete a zašlete oznámení zpět zákazníkovi.

Zjednodušené schéma postupu vývoje poptávky - nabídky - objednávky.

4.0.20-Schema.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

2. Záložky

Záložka Nabídky

Tabulka "Seznam nabídek"

Obsahuje seznam hlaviček nabídek. Jedná se pouze o hlavičky obsahující informace pro kterého zákazníka je nabídka určena, jaký způsob úhrady, typ dopravy atd.. je pro ní povolen. Seznam jednotlivých produktů, které jsou pro hlavičku přiřazeny naleznete v tabulce 'Produkty a jednorázové služby'.

Tabulka dále obsahuje statistiku všech nabídek dle jejich stavu. Statistiku lze skrýt. Více info: Grafické uživatelské rozhraní

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Identifikátor nabídky. offer_list.OL_ID
ID poptávky ANO ID poptávky z které byla nabídka vytvořena. Poptávku je možné si prohlédnout tím, že využijeme akce 'Modul Poptávky - poptávky tohoto zákazníka'. Na základě akce dojde k přesměrování do modulu
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
s předvyplněním konkrétní poptávky.
ID poptávky z které byla nabídka vytvořena. offer_list.O_EL_ID
Pořadí ANO   Prvně vytvořená nabídka má pořadí 1, pokud nad ní vyvoláme akci 'Kopie nabídky' dojde k vytvoření nové jejíž pořadové číslo bude 2, pokud akci opakujeme bude mít číslo 3 atd.. offer_list.OL_NUMBER
ID zákazníka NE   Identifikátor zákazníka. offer_list.OL_U_ID
Zákazník ANO   Jméno a příjmení zákazníka nebo název firmy/společnosti. IF(users.TYPE = 'P', COMPANY, concat(LAST_NAME, ' ', users.FIRST_NAME))
Nabídka ANO   Název nabídky. offer_list.OL_TITLE
Poznámka NE   Poznámka k nabídce. offer_list.OL_DESCRIPTION
Počet dní dodání ANO Určuje termín dodání daný počtem pracovních dní ode dne objednání. Lze zadat pouze jednu z hodnot 'Počet dní dodání' nebo 'Datum dodávky'. Počet pracovních dní ode dne objednání. offer_list.OL_DAY_DELIVERY
Datum dodávky ANO Určuje konkrétní datum dodání produktu. Lze zadat pouze jednu z hodnot 'Datum dodávky' nebo 'Počet dní dodání'. Datum dodání produktu. offer_list.OL_DATE_DELIVERY
Platnost ANO   Platnost nabídky. Za platné jsou považovány ty, které nemají datum platnosti starší než aktuální den, nebo ho nemají vyplněný.' offer_list.OL_VALIDITY
Způsob dopravy ANO Nové způsoby dopravy lze ve spolupráci supportu vytvořit, standardně vytvořené, připravené k použití jsou 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. Způsob dopravy. IF ( OL_TRANSPORT_SERVICE_ID IS NULL, 'Zvolit později', code_list.CL_VALUE )
Kontakt NE U nabídky může býž žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v CIBSu, typicky v CIBSu bude evidována společnost, která bude mít více zaměstnanců a nabídku budete chtít evidovat sice pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu
mod_submenu_users_contacts KONTAKTY
nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v CIBSu a mezi těmito osobami vybírat během vytváření či změny nabídky.
Kontaktní osoby platné pro nabídku. offer_list.OL_UC_ID
Expedováno ANO Datum expedice nabídky, přesněji datum spuštění akce 'Expedice nabídky'. Datum expedice nabídky. offer_list.OL_STATE
Vytvořeno NE   Datum a čas vytvoření nabídky. offer_list.OL_CREATED
Vytvořil NE   Autor, který nabídku vytvořil. offer_list.OL_L_ID
Přílohy ANO Přílohy ve formátu PDF přiložené k nabídce. Přílohy k této nabídce. offer_list.OL_ATTACHMENT
ID obch. NE   ID obchodníka, zprostředkovatele nabídky offer_list.OL_DEALER
Obchodník NE   Jméno obchodníka, zprostředkovatele nabídky offer_list.OL_DEALER (vazba na logins.ID)
ID prov. NE Identifikátor provozovatele lokace. Identifikátor provozovatele. offer_list.OL_PROVIDER_USER_ID
Provozovatel NE Název provozovatele lokace. Zákazník, nastavený jako provozovatel lokace. get_user_name(OL_PROVIDER_USER_ID)
ID provozovny NE Identifikátor provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně. Identifikátor provozovny. offer_list.OL_UP_ID
Provozovna NE Název provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru např. osobní odběr, odběr na provozovně. Název provozovny. user_premises.UP_NAME
Číslo objednávky NE Číslo objednávky, slouží zároveň jako odkaz přesměrující do modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
.
orders.O_ORDER_NUMBER
Bez DPH NE Cena bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. Cena bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. O_PRICE
S DPH NE Cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. Cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky. O_PRICE_WVAT
Celková hmotnost v kg NE Celková hmotnost v kilogramech. Celková hmotnost v kilogramech. O_TOTAL_WEIGHT
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID nabídky Číslo = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru nabídky.
Hledej Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Zákazník", "Nabídka", "Poznámka".
ID zákazníka Číslo = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru zákazníka.
Stav nabídky Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle stavu nabídky, na výběr jsou hodnoty: vše, otevřeno, expedováno, uzavřeno.
Platnost od, do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data platnosti nabídky.
Platné/neplatné Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle platnosti nabídky, za platné jsou považovány ty, které nemají datum platnosti starší než aktuální den nebo ho nemají vyplněný.
Pořadí Text obsahuje prázdné Filtruje seznam dle pořadí nabídky. Prvně vytvořená má pořadí 1, pokud nad ní vyvoláme akci 'Kopie nabídky' dojde k vytvoření nové jejíž pořadové číslo bude 2, pokud akci opakujeme bude mít číslo 3 atd...
Kompletace Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle kompletace nabídky, na výběr jsou hodnoty: vše, kompletní, částečná.
ID poptávky Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru poptávky z které byla nabídka vytvořena. Poptávku je možné si prohlédnout tím, že využijeme akci 'Modul Poptávky - poptávky tohoto zákazníka'. Na základě akce dojde k přesměrování do modulu s předvyplněním konkrétní poptávky.
Kontakt Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle kontaktní osoby platné pro nabídku. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Kontakt'.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle autora, který nabídku vytvořil.
Vytvořeno od, do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vytvoření nabídky.
Způsob dopravy Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle způsobu dopravy, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'.
Způsob úhrady Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle způsobu úhrady, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.
Počet dní dodání Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle termínu dodání daný počtem pracovních dní ode dne objednání.
Datum dodávky od, do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data dodání produktu.
Expedováno od, do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data expedice produktu.
Zákazník Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle jména, příjmení zákazníka případně názvu firmy/společnosti. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Zákazník'.
Nabídka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu nabídky.
Poznámka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle poznámky nabídky.
Číslo objednávky Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla objednávky z které byla nabídka vytvořena.
Příloha Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu příloh.
Obchodník Text Prázdné Nabídky zprostředkované zadaným obchodníkem.
ID prov. Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru provozovatele lokace.
Provozovatel Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle názvu provozovatele lokace.
ID provozovny Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru provozovny.
Provozovna Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle názvu provozovny.
Bez DPH Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle ceny bez DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky.
S DPH Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle cena s DPH za všechny produkty a jednorázové služby nabídky.
Celková hmotnost v kg Číslo obsahuje-prázdné Filtruje seznam dle celkové hmotnosti v kilogramech.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

Tabulka "Produkty a jednorázové služby"

Zobrazuje seznam všech produktů a jednorázových služeb, které jsou součástí hlavičky nabídky vybrané v tabulce 'Seznam nabídek'. Tabulka 'Detaily produktu nebo služby' představuje podrobný náhled na všechny parametry produktu/služby a jejich aktuálně nastavené hodnoty. Jejich změnu lze vykonat prostřednictvím akce 'Editace produktu/služby'. Tabulka 'Náhled produktu' zobrazuje vizuální náhled na grafiku produktu.

4.0.18-Tab-ProduktyAJednorazoveSluzby.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Interní ID záznamu, nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
offer_list_items.OLI_ID
Produkt/služba ANO   Název produktu/služby. Zobrazen je interní název i ten, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare. Druhý jmenovaný je uveden v závorce. offer_list_items.OLI_SN_ID
Počet ANO   Počet produktů/služeb.  
bez DPH ANO   Cena za příslušný počet produktů/služeb bez DPH.  
s DPH ANO   Cena za příslušný počet produktů/služeb s DPH.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo obshuje - prázdné Filtruje seznam dle interního ID záznamu, nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
Produkt/služba Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby. Hledat lze dle interního názvu i dle názvu, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare.
Počet Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle počtu produktů/služeb.
bez DPH od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle ceny bez DPH.
s DPH od-do Číslo prázdné Filtruje seznam dle ceny s DPH.

Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

Tabulka "Historie nabídky zákazníka"

Zobrazuje seznam všech událostí, včetně komentáře formou poznámky, které u nabídky nastaly např. změna adresy dodání, způsobu úhrady, datumu dodání, platnosti atd..

4.0.18-Tab-HistorieNabidkyZakaznika.jpg

Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Identifikátor záznamu v databázi. eo_history.EOH_ID
Akce ANO   Název akce, která u nabídky nastala. eo_history.EOH_EVENT
Poznámka ANO   Poznámka k akci, která u nabídky nastala. eo_history.EOH_NOTE
Kontakt NE   Kontakt na zákazníka skládající se z jména, příjmení a emailu. eo_history.EOH_UC_ID
Vytvořeno ANO   Datum a čas vytvoření záznamu v historii. eo_history.EOH_TIME
Vytvořil ANO   Autor, který událost vytvořil. eo_history.EOH_L_ID
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Akce Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu akce, která u nabídky nastala.
Poznámka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle poznámky k akci, která u nabídky nastala.
Kontakt Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle kontaktních údajů (jméno, příjmení, email) zákazníka.
Vytvořeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vytvoření záznamu v historii.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle autora, který událost vytvořil.

Akční tlačítka
Nejsou žádná.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

Záložka Statistika

Ve statistikách jsou zahrnuty pouze produkty a jednorázové služby. U nabídek je statistika dle jejich objemu a dle % úspěšnosti. Záložka obsahuje 4 tabulky, ve kterých lze zjistit statistiku podle zákazníků, obchodníků, skupin zákazníků a období otevření nabídky.

U všech statistik jsou k dispozici informace:
 • o nabídkách dle jejich stavu (všechny/expedované/uzavřené/nerealizované/realizované) a období:
  • Počet - jsou zahrnuty všechny nabídky včetně těch, které vznikly z jedné poptávky - viz sloupec Pořadí na záložce Nabídky
  • Suma (s/bez DPH) - jsou zahrnuty pouze poslední nabídky, které vznikly z jedné poptávky - viz sloupec Pořadí na záložce Nabídky
 • pouze u realizovaných nabídek:
  • % úspěšnost (% rozdíl mezi sumou bez DPH uzavřených a realizovaných nabídek)
 • pouze u statistiky podle období:
  • Rok
  • Měsíc

info Na realizované nabídky existuje objednávka, na nerealizované nabídky nikoliv.

info Počet u všech nabídek se nerovná součtu počtu v ostatních sloupcích (nejsou samostatně zobrazeny všechny stavy nabídek).

info Statistika podle skupin zákazníků nemá součty za sloupce proto, že zákazník se může vyskytovat ve více skupinách.

info Statistika podle skupin zákazníků zobrazuje pouze skupiny, u kterých je za dané období alespoň jedna nabídka. Nabídky bez skupiny jsou zařazeny do řádku s názvem skupiny "Žádná skupina".

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=OFFER, MODULE_VIEW=OFFER_OL, MODULE_VIEW=OFFER_STATISTICS_OL, MENU_ITEM=ZÁKAZNÍCI, MENU_ITEM=ZÁKAZNÍCI.NABÍDKY, OFFER_ACCEPTING, OFFER_DELETE, OFFER_EDIT, OFFER.EXPEDITION, OFFER.INSERT, OFFER.INSERT_COPY, OFFER.PRINT, OFFER.REJECTION.

Obecná související práva

 • právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
  mod_submenu_settings NASTAVENÍ
  je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy
 • právem PRODUCT_PERSONALIZED.GRAPHICS.OPTIONAL je možné v OPCARE dokončit vytvoření nebo editaci produktu v N/O bez vytvořené grafiky nebo přiloženého souboru s daty.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Nabídky - admin
Modul Nabídky - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu OFFER.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Nabídky

Topic revision: r7 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback