Referenční popis modulu Poptávky

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
Název modulu Poptávky
Popis modulu Představuje nástroj, umožňující rychlou a snadnou správu poptávek pro Vaše zákazníky/obchodní partnery.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Než-li si představíme k čemu tento modul slouží a především jaké možnosti nabízí je potřeba zmínit jeho vazby na další moduly kterými jsou
mod_submenu_offer NABÍDKY
a
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
.

Základním kamenem každého tržního hospodářství je vzájemné působení poptávky a nabídky. Tento modul představuje nástroj, kde snadno a rychle vytvoříte poptávku kterou obchodní činnost začíná. Poptávku můžete buď akceptovat a reagovat na ní vlastní nabídkou, nebo jí zamítnout a ignorovat. Pokud na základě poptávky odešlete zpět poptávajícímu (potencionálnímu zákazníkovi) nějakou nabídku, máte možnost z ní vytvořit objednávku a odeslat nazpět, nebo nabídku zamítnout. Pokud zákazník nabídku zamítne nebo ignoruje, můžete díky aktivnímu marketingovému přístupu poptávajícího kontaktovat a připravit jinou nabídku, nebo nechat poptávku ve stavu odeslané nabídky. Pokud ale přijmete objednávku, máte znovu možnost tuto objednávku akceptovat a zadat do výroby, nebo objednávku zamítnete a zašlete oznámení zpět zákazníkovi.

Zjednodušené schéma postupu vývoje poptávky - nabídky - objednávky.

4.0.20-Schema.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

2. Záložky

Nejsou žádné.

Tabulka "Seznam poptávek"

Obsahuje seznam hlaviček poptávek. Jedná se pouze o hlavičky obsahující informace pro kterého zákazníka je poptávka určena, jaký způsob úhrady, typ dopravy atd.. je pro ní povolen. Seznam jednotlivých produktů, které jsou pro hlavičku poptávky přiřazeny naleznete v tabulce 'Produkty a jednorázové služby'.

4.0.19-Tab-SeznamPoptavekZakaznika.jpg

Sloupce tabulky

Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE Identifikátor poptávky v databázi. ID poptávky. enquiry_list.EL_ID
Stav ANO Stav poptávky určuje v jaké fázi se nachází. Poptávka může nabývat následujících stavů: Otevřená -> Potvrzená -> Uzavřená. Ke každému stavu se pojí i úkony, které lze vykonat. Např. měnit položky v poptávce lze pouze pokud je ve stavu 'Otevřená', v okamžiku kdy je odeslána zákazníkovi nebo potvrzená není možné provést její úpravu. Odesláním či potvrzením dojde ke změně stavu na 'Potvrzená'. Stav poptávky. enquiry_list.EL_STATE
ID zákazníka NE Identifikátor zákazníka evidovaného v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
ID zákazníka. enquiry_list.EL_U_ID
Poptávka ANO   Název poptávky. enquiry_list.EL_TITLE
Nabídka ANO V okamžiku kdy je poptávka transformována do
mod_submenu_offer NABÍDKY
nebo využít přechodové akce 'Modul Nabídky - nabídky tohoto zákazníka', která zajistí přesun do modulu s automatickým předvyplněním nabídky s tímto identifikátorem.
ID nabídky. order_list.OL_EL_ID
Číslo objednávky ANO V okamžiku kde je nabídka transformována do objednávky, pomocí akce 'Vytvoření objednávky z nabídky', je do tohoto sloupce uloženo číslo objednávky. Pomocí tohoto čísla je možné objednávku vyhledat v modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
nebo využít přechodové akce 'Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka', která zajistí přesun do modulu s automatickým předvyplněním objednávky s tímto číslem.
Číslo objednávky. orders.O_ORDER_NUMBER
Datum dodávky ANO   Datum dodání produktu. enquiry_list.EL_DATE_DELIVERY
Způsob dopravy ANO Nové způsoby dopravy lze ve spolupráci supportu vytvořit, standardně vytvořené, připravené k použití jsou 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. Způsob dopravy. enquiry_list.EL_TRANSPORT_SERVICE_ID
Způsob úhrady ANO Způsoby úhrady reprezentují billing plány, které jsou nastaveny na základě vzájemné komunikace mezi CIBS partnerem a supportem. Snadno lze vytvořit nové způsoby úhrady s ohledem na možnosti billing plánu. Způsob úhrady. billing_plans.BP_NAME
Kompletace ANO   Způsob, jakým je objednávka expedována, na výběr je kompletní nebo částečná. enquiry_list.EL_COMPLETE
Kontakt NE U poptávky může býž žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v CIBSu, typicky v CIBSu bude evidována společnost, která bude mít více zaměstnanců a poptávku budete chtít evidovat sice pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v CIBSu a mezi těmito osobami vybírat během vytváření či změny poptávky.
Kontaktní osoby platné pro poptávku. CONCAT( UC_LAST_NAME,'', UC_FIRST_NAME,'(', UC_EMAIL,')')AS CONTACT
Odesláno ANO Datum kdy je poptávka odeslána/potvrzena pomocí akce 'Potvrzení poptávky'. Datum kdy je poptávka odeslána/potvrzena pomocí akce 'Potvrzení poptávky'. DATE_FORMAT( EOH_TIME, '%d.%m.%Y %H:%i' ) AS EOH_TIME
Vytvořeno NE   Datum a čas vytvoření poptávky. enquiry_list.EL_CREATED
Vytvořil NE   Autor, který poptávku vytvořil. enquiry_list.EL_L_ID
Přílohy ANO Přílohy poptávky ve formátu PDF. enquiry_list.EL_ATTACHMENT
Název přílohy NE   Název dokumentu přiloženého v příloze. enquiry_list.EL_ATTACHMENT_LIST
ID provozovatele NE Identifikátor provozovatele lokace. Identifikátor provozovatele. enquiry_list.EL_PROVIDER_USER_ID
Provozovatel NE Název provozovatele lokace. Zákazník, nastavený jako provozovatel lokace. get_user_name(EL_PROVIDER_USER_ID)
ID provozovny NE Identifikátor provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru objednávky např. osobní odběr, odběr na provozovně. Identifikátor provozovny. user_premises.UP_ID
Provozovna NE Název provozovny přičemž provozovna je vnímána jako jedna z možností odběru objednávky např. osobní odběr, odběr na provozovně. Název provozovny. user_premises.UP_NAME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID poptávky Číslo = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru poptávky.
Hledej Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Zákazník".
ID zákazníka Číslo = prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru zákazníka.
Zadáno od,do Datum >= první den aktuálního měsíce, <= poslední den aktuálního měsíce Filtruje seznam dle data vytvoření poptávky.
Stav poptávky Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle stavu poptávky.
Kompletace Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle kompletace nabídky, na výběr jsou hodnoty: vše, kompletní, částečná.
Poptávka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu poptávky.
Kontakt Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle kontaktní osoby platné pro poptávku. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem 'Kontakt'.
Poznámka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle poznámky.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle autora, který nabídku vytvořil.
Vytvořeno od,do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vytvoření poptávky.
Způsob dopravy Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle způsobu dopravy, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'.
Způsob úhrady Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle způsobu úhrady, výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.
Odesláno od,do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data odeslání/potvrzení poptávky.
Bez nabídky Zaškrtávátko nezaškrtnuto Pokud je zaškrtnuto, jsou do výběru zahrnuty pouze poptávky z nichž nebyla vytvořena nabídka.
Nabídka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle ID nabídky, která byla z poptávky vytvořena.
Číslo objednávky Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle čísla objednávky z které byla poptávka vytvořena.
ID provozovatele Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru provozovatele lokace.
Provozovatel Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle názvu provozovatele lokace.
ID provozovny Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru provozovny.
Provozovna Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle názvu provozovny.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

Tabulka "Produkty a jednorázové služby"

Zobrazuje seznam všech produktů a jednorázových služeb, které jsou součástí hlavičky poptávky vybrané v tabulce 'Seznam poptávek'. Tabulka 'Detaily produktu nebo služby' představuje podrobný náhled na všechny parametry produktu/služby a jejich aktuálně nastavené hodnoty. Jejich změnu lze vykonat prostřednictvím akce 'Editace produktu/služby'. Tabulka 'Náhled produktu' zobrazuje vizuální náhled na grafiku produktu.

4.0.20-Tab-ProduktyAJednorazoveSluzby.jpg

Sloupce tabulky

Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Interní ID záznamu, nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
enquiry_list_items.ELI_ID
Produkt/služba ANO   Název produktu/služby. Zobrazen je interní název i ten, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare. Druhý jmenovaný je uveden v závorce.  
Počet ANO   Počet produktů/služeb. IFNULL( pppkd.PPP_VALUE, pppk.PPP_VALUE )
bez DPH ANO   Cena za příslušný počet produktů/služeb bez DPH.  
s DPH ANO   Cena za příslušný počet produktů/služeb s DPH.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo obshuje - prázdné Filtruje seznam dle interního ID záznamu, nejedná se o ID definice produktu/služby z modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.
Produkt/služba Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu produktu/služby. Hledat lze dle interního názvu i dle názvu, který je prezentován zákazníkovi v SelfCare.
Počet Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle počtu produktů/služeb.

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

Tabulka "Historie poptávky zákazníka"

Zobrazuje seznam všech událostí, včetně komentáře formou poznámky, které u poptávky nastaly např. změna adresy dodání, způsobu úhrady, datumu dodání, platnosti atd..

4.0.19-Tab-HistoriePoptavkyZakaznika.jpg

Sloupce tabulky

Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   Identifikátor záznamu v databázi. eo_history.EOH_ID
Akce ANO   Název akce, která u poptávky nastala. code_list.CL_VALUE
Poznámka ANO   Poznámka k akci, která u poptávky nastala. eo_history.EOH_NOTE
Kontakt NE   Kontakt na zákazníka skládající se z jména, příjmení a emailu. CONCAT( UC_LAST_NAME, ' ', UC_FIRST_NAME,' ( ', UC_EMAIL, ' ) ') AS CONTACT
Vytvořeno ANO   Datum a čas vytvoření záznamu v historii. eo_history.EOH_TIME
Vytvořil ANO   Autor, který událost vytvořil. CONCAT_WS( ' ', NULLIF( TRIM( logins.SURNAME ), '' ), NULLIF( TRIM( logins.FIRST_NAME ), '' ) ) AS EOH_L_NAME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky

Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle identifikátoru záznamu v databázi.
Akce Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu akce, která u poptávky nastala.
Poznámka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle poznámky k akci, která u poptávky nastala.
Kontakt Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle kontaktních údajů (jméno, příjmení, email) zákazníka.
Vytvořeno od-do Datum >= prázdné, <= prázdné Filtruje seznam dle data vytvoření záznamu v historii.
Vytvořil Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle autora, který událost vytvořil.

Akční tlačítka

Nejsou žádná.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=ENQUIRY, ENQUIRY_ENQUIRY, ENQUIRY_ENQUIRY_DETAIL, ZÁKAZNÍCI, ZÁKAZNÍCI.POPTÁVKY, ENQUIRY.INSERT, ENQUIRY.INSERT_COPY, ENQUIRY.EDIT, ENQUIRY.DELETE, OFFER.GENERATE, ENQUIRY.EDIT, ENQUIRY.PRINT, OFFER.REJECTION.

Obecná související práva

  • právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
    mod_submenu_settings NASTAVENÍ
    je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy
  • právem PRODUCT_PERSONALIZED.GRAPHICS.OPTIONAL je možné v OPCARE dokončit vytvoření nebo editaci produktu v N/O bez vytvořené grafiky nebo přiloženého souboru s daty.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Poptávky - admin
Modul Poptávky - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu ENQUIRY.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Poptávky

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback