Referenční popis modulu Administrátoři

Položka menu
menu_system NASTAVENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
Název modulu Administrátoři
Popis modulu Správa uživatelů systému

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Zaměstnanci, zákazníci a spolupracující subjekty CIBS partnera (dále uživatel/operátor) do systému přistupují pomocí prohlížeče html stránek přes zabezpečený protokol HTTPS na základě svého přihlašovacího jména a hesla. Pro definici přístupů slouží právě modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
, kde lze uživatelům definovat role a práva pro přístup do jednotlivých modulů a jejich akcí.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

2. Záložky

Záložka "Uživatelé"

Záložka obsahuje aktivní i neaktivní uživatele systému s přehledem přiřazených rolí a práv. Podle oprávnění uživatele-administrátora lokace je možné vkládat/kopírovat/editovat/zneaktivňovat uživatele.

Tabulka "Seznam uživatelů"

Zde jsou zobrazeny uživatelé systému, kterým je možné přiřazovat role a práva. Uživatelům lze tak ovlivnit dostupnost jednotlivých modulů a akcí v systému.
4.0.14-tab-uzivateleSeznam.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
CIBS partner ANO Zobrazuje se pouze nadlokačním uživatelům. Název CIBS partnera cibs_partners.CP_NAME
Uživatel ANO, primární třídění   Uživatel systému zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME
Typ uživatele NE   Typ uživatele - člověk, stroj, kooperace logins.L_TYPE
Jméno NE   Jméno uživatele logins.FIRST_NAME
Příjmení NE   Příjmení uživatele logins.SURNAME
Login ANO   Přihlašovací jméno logins.LOGIN
Platnost hesla ANO Při vypršení platnosti hesla (údaj ve dnech, porovnání vůči datumu poslední změny hesla) je uživatel systému vyzván k provedení změny hesla. Platnost hesla logins.L_PASS_EXPIRE
Změna hesla ANO Při přihlašování do systému může být uživatel vyzván k okamžité změně hesla (pokud Pl. = 0) Změna hesla logins.L_PASS_EXPIRE
Úroveň ANO Vyšší úroveň zajišťuje možnost měnit uživatele s nižší úrovní. Úroveň uživatele. Uživatel-administrátor může spravovat pouze uživatelé s nižší uživatelskou úrovní. Uživatel-administrátor se shodnou nebo nižší úrovní uživatelé v seznamu vidí, ale nevidí jejich oprávnění a nemůže je spravovat. logins.L_LEVEL
PIN pro CC NE   PIN pro přihlášení - autorizace pro nahrávání hlášek na Call centrum, více informací v dokumentaci logins.L_PIN
E-maily ANO   E-maily uživatele oddělené čárkou (může na něj být zaslána informace ze systému a může být použit v šablonách, které uživatel expeduje). logins.MAIL
Telefon ANO   Telefon uživatele (může na něj být zaslána informace ze systému a může být použit v šablonách, které uživatel expeduje). Funkce: format_phone_number( logins.PHONE )
Poznámka ANO   Poznámka logins.NOTE
Obchod. zástupce ANO Při zaškrtnutí je umožněno zobrazovat pouze zákazníky, které vytvořil sám uživatel (je jejich obchodní zástupce). Obchodní zástupce logins.SALESMAN
Příjem SMS ANO Při zaškrtnutí je povolen příjem SMS zpráv od čísla uživatele do systému CIBS. Příjem SMS - povolením příjmu SMS je umožněno ovládat některé akce v systému (z daného čísla uživatele se mohou přijímat SMS a mají se zpracovávat). Jde o směr uživatel -> CIBS, nikoliv o SMS zasílané CIBSem uživatelům. Tyto SMS zprávy musí mít jasný formát, podle kterého systém pozná, kde a jak se mají zpracovat. logins.L_SMS_ENABLE
Podpis NE   Naskenovaný podpis / razítko - slouží pro možnost vložení naskenovaného podpisu do šablon, přes proměnnou {PR_AUTHOR_SIGNATURE} logins.L_SIGNATURE
Náhled NE Zobrazí náhled podpisu / razítka   logins.ID
Aktivní NE   Aktivní / neaktivní uživatel logins.L_ACTIVE
Změna hesla NE Zobrazí datum poslední změny hesla. Změna hesla logins.L_PASS_CHANGE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

info Bližší informace o sloupcích naleznete v popisu dialogu na "vložení uživatele".

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Jméno", "Příjmení", "E-maily" a "Telefon".
ID uživatele Číslo Prázdné Filtruje seznam dle ID uživatele.
Typ uživatele Výběr *VŠE Filtruje seznam dle typu uživatele.
CIBS partner Výběr *VŠE Filtruje seznam dle vybraného CIBS partnera. Zobrazuje se pouze nadlokačním uživatelům.
Role Výběr *VŠE Filtruje seznam na uživatele, kteří mají přiřazenou vybranou roli.
Uživatel Text Prázdné Filtruje seznam dle jména a příjmení uživatele.
Jméno Text Prázdné Filtruje seznam dle jména uživatele.
Příjmení Text Prázdné Filtruje seznam dle příjmení uživatele (pouze typ uživatele člověk a kooperace).
Úroveň Číslo Prázdné Filtruje seznam dle úrovně uživatele.
Aktivní Zaškrtávátko Zaškrtnuto Filtruje seznam na aktivní nebo všechny uživatele.
Login Text Prázdné Filtruje seznam dle přihlašovacího jména uživatele.
Platnost hesla Číslo Prázdné Filtruje seznam dle délky platnosti hesla.
Změna hesla Číslo Prázdné Filtruje seznam dle příznaku změny hesla.
Změna hesla od - do Datum Prázdné Filtruje seznam dle zadaného rozpětí poslední změny hesla.
PIN pro CC Číslo Prázdné Filtruje seznam dle PINu uživatele.
E-maily Text Prázdné Filtruje seznam dle e-mailů uživatele.
Telefon Číslo Prázdné Filtruje seznam dle telefonu uživatele.
Obch. zástupce Číslo Prázdné Filtruje seznam dle příznaku "Obchodní zástupce".
Příjem SMS Číslo Prázdné Filtruje seznam dle příznaku "Příjem SMS".
Poznámka Text Prázdné Filtruje seznam dle poznámky uživatele.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

Tabulka "Role uživatele"

Zde jsou zobrazeny přiřazené role vybraného uživatele v tabulce Seznam uživatelů.
4.0.14-tab-uzivateleRole.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Přiřazená role ANO, primární třídění   Název přiřazené role logins_roles.LR_NAME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Role uživatele Text Vybraný uživatel z tabulky Seznam uživatelů. Filtruje seznam rolí pro vybraného uživatele z tabulky Seznam uživatelů.
Přiřazená role Text Prázdné Filtruje seznam dle role.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

Tabulka "Seznam práv"

Zde jsou zobrazeny přiřazená práva vybraného uživatele v tabulce Seznam uživatelů.
4.0.14-tab-uzivatelePrava.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ oprávnění ANO, primární třídění   Typ oprávnění u_rights.NAME
Hodnota ANO   Hodnota práva u_rights.OPTIONS
Popis ANO   Umístění práva (modul/záložka/tabulka/tlačítko) nebo popis oprávnění rights_def.RD_TITLE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Práva uživatele Text Vybraný uživatel z tabulky Seznam uživatelů. Filtruje seznam práv pro vybraného uživatele z tabulky Seznam uživatelů.
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Typ oprávnění" a "Hodnota".
Typ práv Text Práva uživatele Filtruje seznam podle typu práv.
Typ oprávnění Výběr/Text *VŠE/Prázdné Filtruje seznam dle typu oprávnění.
Hodnota Text/Číslo Prázdné Filtruje seznam dle hodnoty práva.
Popis Text Prázdné Filtruje seznam dle umístění práva (modul/záložka/tabulka/tlačítko) nebo dle popisu oprávnění.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

Záložka "Role"

Záložka obsahuje seznam:
  • nadefinovaných rolí:
    • nadlokační role - k dispozici pro všechny CIBS partnery (role definuje support@cibs.cz). Jde o základní role pro přístup do modulů ve dvou úrovních - user (uživatelská oprávnění - pasivní pohled do modulu - bez možnosti změny dat) a admin (administrátorská oprávnění - aktivní pohled do modulu - možnost změny dat).
    • lokační role - k dispozici pouze v lokacích CIBS partnera (role definuje pověření administrátor CIBS partnera).
  • přiřazených práv u rolí:
    • role úrovně user (uživatelská oprávnění - pasivní pohled do modulu - bez možnosti změny dat) obsahuje typicky práva MENU_ITEM - přístup do menu a položky menu, MODULE - přístup do modulu, MODULE_VIEW - přístup do záložek modulu
    • role úrovně admin (administrátorská oprávnění - aktivní pohled do modulu - možnost změny dat) obsahuje pouze práva určená pro aktivní přístup do modulu - možnost změny dat

Popis, k čemu role slouží a proč je vytvářet naleznete ZDE.

Tabulka "Seznam rolí"

Zde jsou zobrazeny nadefinované role, které lze na záložce "Uživatelé" přiřazovat pro vybrané uživatele v tabulce Seznam uživatelů.
4.0.14-tab-seznamRoli.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
CIBS partner ANO Zobrazuje se pouze nadlokačním uživatelům (CIBS partner = *). Název CIBS partnera cibs_partners.CP_NAME
Role ANO, primární třídění   Název role logins_roles.LR_NAME
Úroveň ANO   Úroveň role. Roli může spravovat pouze uživatel s vyšší uživatelskou úrovní než je úroveň role. Role s vyšší úrovní uživatel nevidí, role se shodnou rolí uživatel vidí, ale nemůže je spravovat. logins_roles.LR_LEVEL
Poznámka ANO   Poznámka, která vyjadřuje účel role logins_roles.LR_NOTE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Role".
ID role Číslo Prázdné Filtruje seznam dle ID role.
CIBS partner Výběr *VŠE Filtruje seznam dle vybraného CIBS partnera. Zobrazuje se pouze nadlokačním uživatelům (CIBS partner = *).
Role Text Prázdné Filtruje seznam dle názvu role.
Úroveň Číslo Prázdné Filtruje seznam dle úrovně role.
Poznámky Text Prázdné Filtruje seznam dle poznámky role.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

Tabulka "Seznam práv"

Zde jsou zobrazeny přiřazená práva vybrané role v tabulce Seznam rolí.
4.0.14-tab-pravaRole.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Typ oprávnění ANO, primární třídění   Typ oprávnění u_rights.NAME
Hodnota ANO   Hodnota práva u_rights.OPTIONS
Popis ANO   Umístění práva (modul/záložka/tabulka/tlačítko) nebo popis oprávnění rights_def.RD_TITLE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Typ oprávnění" a "Hodnota".
Typ práv Text Práva role Filtruje seznam podle typu práv.
Práva role Text Vybraná role z tabulky Seznam rolí. Filtruje seznam práv pro vybranou roli z tabulky Seznam rolí.
Typ oprávnění Výběr/Text *VŠE/Prázdné Filtruje seznam dle typu oprávnění.
Hodnota Text/Číslo Prázdné Filtruje seznam dle hodnoty práva.
Popis Text Prázdné Filtruje seznam dle umístění práva (modul/záložka/tabulka/tlačítko) nebo dle popisu oprávnění.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

Záložka "Práva"

Záložka obsahuje přehled použitých práv u uživatelů a rolí.

Tabulka "Seznam práv"

Zde je zobrazen seznam dostupných práv.
4.0.14-tab-pravaSeznam.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID práva NE     rights_def.RD_ID
Typ oprávnění ANO, primární třídění   Typ oprávnění rights_def.RD_NAME
Typ ANO   Datový typ oprávnění (BOOL: ano/ne; CLASS_DEF: výběr ze specifických hodnot lokace; GROUP: seznam skupin služeb/zákazníků; LOCID: seznam lokací; MENUID: položky menu; MODULE: položky modulů; MODULEVIEW: položky záložek; NODEID: seznam TOP zařízení lokace; NUM: číslo; PAID: seznam pokladen a účtů; SELECT: výběr z obecných hodnot; STRING: textový řetězec) rights_def.RD_TYPE
Hodnoty ANO   Možné hodnoty práva zdroj: rights_def.RD_DOMAIN
Úroveň ANO   Úroveň práva. Právo může být přiděleno/zobrazeno uživatelem-administrátorem se shodnou nebo vyšší uživatelskou úrovní než je úroveň práva. Práva s vyšší úrovní uživatel v seznamu nevidí. rights_def.RD_LEVEL
Popis ANO   Umístění práva (modul/záložka/tabulka/tlačítko) nebo popis oprávnění rights_def.RD_TITLE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Název role" z tabulky Seznam rolí, "Poznámka" z tabulky Seznam rolí a "Typ oprávnění".
ID práva Číslo Prázdné Filtruje seznam dle ID práva.
ID uživatele Číslo Prázdné Filtruje seznam na práva přiřazené uživateli.
CIBS partner Výběr *VŠE Filtruje seznam práv použitých u vybraného CIBS partnera. Zobrazuje se pouze nadlokačním uživatelům (CIBS partner = *).
Role Výběr *VŠE Filtruje seznam na práva přiřazené ve vybrané roli.
Typ oprávnění Výběr/Text *VŠE/Prázdné Filtruje seznam dle typu oprávnění.
Typ Výběr *VŠE Filtruje seznam dle datového typu oprávnění.
Hodnoty Text/Číslo Prázdné Filtruje seznam dle hodnoty práva.
Úroveň Číslo Prázdné Filtruje seznam dle úrovně práva.
Popis Text Prázdné Filtruje seznam dle umístění práva (modul/záložka/tabulka/tlačítko) nebo dle popisu oprávnění.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

Tabulka "Seznam uživatelů"

Zde jsou zobrazeny uživatelé a role, které mají přiřazené právo vybrané v tabulce Seznam práv.
4.0.14-tab-pravaUzivele.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
CIBS partner ANO Zobrazuje se pouze nadlokačním uživatelům (CIBS partner = *). Název CIBS partnera cibs_partners.CP_NAME
Uživatel ANO, primární třídění   Uživatel systému zdroj: logins.SURNAME, logins.FIRST_NAME
Úroveň ANO   Úroveň uživatele. Uživatel-administrátor může spravovat pouze uživatelé s nižší uživatelskou úrovní. Uživatel-administrátor se shodnou nebo nižší úrovní uživatelé v seznamu vidí, ale nevidí jejich oprávnění a nemůže je spravovat v záložce Uživatelé. logins.L_LEVEL
Obchod. zástupce ANO Je umožněno (hodnota = 1) zobrazovat pouze zákazníky, které vytvořil sám uživatel (je jejich obchodní zástupce). Obchodní zástupce logins.SALESMAN
Hodnota práva ANO Sloupec je vyplněn za předpokladu, že má uživatel vybrané právo v tabulce Seznam práv přiřazené v záložce Uživatelé, tabulce Seznam práv. Zobrazí uživatele, co mají zadanou hodnotu práva (zdroj: záložka Uživatelé, tabulka Seznam práv) u_rights.OPTIONS
Název role => hodnota práva ANO Sloupec je vyplněn za předpokladu, že má uživatel vybrané právo v tabulce Seznam práv přiřazené v záložce Uživatelé, tabulce Seznam rolí. Zobrazí uživatele, co mají zadanou roli (zdroj: záložka Role, tabulka Seznam rolí) anebo hodnotu práva z role (zdroj: záložka Role, tabulka Seznam práv) logins_roles.LR_NAME
ID p.u. NE   ID složené z ID práva uživatele (tmp_rights - prvních 10 znaků) a ID uživatele (posledních 6 znaků)  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

info Pokud je vyplněný sloupec "Hodnota práva" i "Název role => hodnota práva" (např. u uživatele právo s hodnotou 1 a v roli 0), uživatel získává na danou akci právo (povolující hodnota je upřednostňována).

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Jméno", "Příjmení", "E-maily" a "Telefon" z tabulky Seznam uživatelů.
Právo uživatele Text Práva uživatele Filtruje seznam podle práv uživatele (hodnota nastavena z tabulky Seznam práv.
ID p.u. Číslo Prázdné Filtruje seznam dle složeného tvaru ID práva a ID uživatele.
ID uživatele Číslo Prázdné Filtruje seznam dle ID uživatele.
CIBS partner Výběr *VŠE Filtruje seznam dle vybraného CIBS partnera. Zobrazuje se pouze nadlokačním uživatelům (CIBS partner = *).
Uživatel Text Prázdné Filtruje seznam dle jména a příjmení uživatele.
Úroveň Číslo Prázdné Filtruje seznam dle úrovně uživatele.
Obch. zástupce Číslo Prázdné Filtruje seznam dle příznaku "Obchodní zástupce".
Aktivní uživatelé Zaškrtávátko Zaškrtnuto Filtruje seznam na aktivní nebo všechny uživatele.
Existence práva Výběr Existuje Filtruje podle toho, zda uživatel má příslušné právo nebo nemá.
Hodnota práva Číslo/Text Prázdné Zobrazí uživatele, co mají zadanou hodnotu práva (zdroj: záložka Uživatelé, tabulka Seznam práv).
Hodnota z role Číslo/Text Prázdné Zobrazí uživatele, co mají zadanou hodnotu práva z role (zdroj: záložka Role, tabulka Seznam práv)
Název role => hodnota práva Číslo/Text Prázdné Zobrazí uživatele, co mají zadanou roli (zdroj: záložka Role, tabulka Seznam rolí) anebo hodnotu práva z role (zdroj: záložka Role, tabulka Seznam práv)
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=ADMINS, ADMINS_*, SYSTÉM, SYSTÉM.ADMINISTRÁTOŘI, ADMINS_LIST.INSERT, ADMINS_LIST.INSERT_COPY, ADMINS_LIST.EDIT, ADMINS_LIST.DELETE, ADMINS_ROLES_LIST.INSERT, ADMINS_ROLES_LIST.INSERT_COPY, ADMINS_ROLES_LIST.EDIT, ADMINS_ROLES_LIST.DELETE, ADMINS_COMPETENCES_LIST.INSERT, ADMINS_COMPETENCES_LIST.DELETE, ADMINS_RIGHTS.INSERT, ADMINS_RIGHTS.EDIT, ADMINS_RIGHTS.DELETE, ADMINS_COMPETENCES_LIST.VIEW_ROLE_DEF

Obecná související práva

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu ADMINS.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Administrátoři - admin
Modul Administrátoři - user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Administrátoři

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback