Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Referenční dokumentaci k modulu Inkasní platby/SIPO naleznete ZDE , kde je uveden i význam, k čemu modul slouží, co obsahuje a na základě čeho inkasní předpisy vznikají.

SEZNAM DOSTUPNÝCH AKCÍ
Záložka "Smlouvy", tabulka "Seznam smluv inkasních plateb": Záložka "Smlouvy", tabulka "Obchodní lokace": Záložka "Export", tabulka "Seznam předpisů inkasních plateb": Záložka "Platby" v modulu Platby, tabulka "Seznam plateb":

Aby bylo možné používat SIPO:

Aby bylo možné používat inkaso, musíte u zákazníků:

Záložka "Smlouvy", tabulka "Seznam smluv inkasních plateb"

table_nav_insert Přidání smlouvy

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro přidání smlouvy, bez které jinak není možné provést "Generování předpisu" pro inkasní platby. Tlačítko table_nav_insert otevře dialog pro zadání nové smlouvy.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Jako poklad pro vyplnění tabulky slouží uzavřená Mandátní smlouva s Českou poštou.

4.2.8-dialog-pridani-smlouvy.png

Název Popis Kurzorová nápověda
Typ Vyberte typ SIPO nebo INKASO (podle vybrané hodnoty dojde k omezení seznamu polí). Typ smlouvy
Na cestě (dní) Zadejte hodnotu, kolik dní může být SIPO nebo Inkaso na cestě, než Vám dorazí na účet. Počet dní pro definici doby peněz na cestě pro SIPO nebo Inkaso. SIPO se počítá od prvního dne v měsíci, pro který je generováno a Inkaso ode dne, ve kterém se má generovat.
Číslo organizace U SIPO zadejte číslo organizace získané při podpisu mandátní smlouvy. Číslo organizace přidělené od České pošty pro sipo platby.
Limitní den Nastavení nemá vliv na funkci, údaj slouží jen pro přehled. SIPO: Zadejte hodnotu, do jakého dne v měsíci musíte dle mandátní smlouvy předat SIPO předpis České poště. Limitní den v měsíci, kdy je nutné nejdéle poslat předpisy inkasních plateb na další měsíc.
Poznámka Můžete zadat libovolnou poznámku k mandátní smlouvě. Poznámka / popis ke smlouvě
Účet SIPO: Vyberte účet, na který budou přicházet SIPO platby. Účet, na který chodí SIPO platby.
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Kdy akci provádět - SIPO?
Ve chvíli, kdy byla uzavřena Mandátní smlouva s Českou poštou a máte zajištěné billing plány pro inkaso nebo SIPO.

Kdy akci provádět - Inkaso?
Ve chvíli, kdy máte:
 • zajištěné billing plány pro inkaso a zákazníci je mají definované u služeb
 • na Kartě zákazníka je uvedeno bankovní spojení, ze kterého mají být peníze odečteny.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Pole "Na cestě (dní)" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Zadejte dobu dní na cestě!" nebo v případě vyplnění menší hodnoty než 1 systém oznámí hlášku "Nejmenší povolená hodnota je 1!".
 • Pole "Číslo organizace" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Zadejte číslo organizace!" nebo v případě vyplnění kratší hodnoty než 6 číslic systém oznámí hlášku "Musí být zadáno 6 číslic!".
 • Pole "Limitní den" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Limitní den musí být vyplněn!" nebo v případě vyplnění jiné než povolené hodnoty systém oznámí hlášku "Limitní den musí být v intervalu 1 - 28!".

Co se stane, když se akce spustí?
Vytvoří se smlouva, pod kterou bude možné provádět "Generování předpisu" inkasních plateb.

Jak postupovat dále?
Aktivujte zákazníkům služby s billing plány pro inkaso nebo SIPO a podle limitního dne dle smlouvy proveďte "Generování předpisu".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

table_nav_edit Editace smlouvy

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro možnost provedení změn u existujících smluv. Tlačítko table_nav_edit otevře dialog pro editaci stávající smlouvy. Dialog je shodný jako u akce Přidání smlouvy.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem smlouvy. U SIPO jako podklad slouží uzavřená Mandátní smlouva s Českou poštou.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby provést úpravy u stávající smlouvy.

info Pozor, v případě SIPO musí údaje souhlasit s mandátní smlouvou.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Shodné jako u akce Přidání smlouvy.

Co se stane, když se akce spustí?
Uloží se změny u editované smlouvy.

Jak postupovat dále?
Pokračujte dosavadním způsobem v aktivaci služeb zákazníkům s billing plány pro inkaso nebo SIPO a podle limitního dne dle smlouvy proveďte "Generování předpisu".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

table_nav_delete Smazání smlouvy

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro smazání stávající definice smlouvy, u které nedošlo k použití u akce "Generování předpisu" pro inkasní platby.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem smlouvy.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby provést smazání nepotřebné smlouvy, u které nedošlo k použití u akce "Generování předpisu" pro inkasní platby.

info Pozor, v případě SIPO si zajistěte i ukončení mandátní smlouvy s Českou poštou.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Není možné provést smazání smlouvy, u které došlo k použití akce "Generování předpisu" pro inkasní platby nebo je u definice smlouvy evidována obchodní lokace.

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko table_nav_delete otevře potvrzovací dialog na smazání stávající smlouvy, ve kterém je informace o čísle organizace.

4.0.14-hlaska-smazani-smlouvy.png

Po odeslání se provede smazání stávající smlouvy.

Jak postupovat dále?
Založte novou smlouvu nebo v případě, že již nebudete tento způsob úhrady nabízet, proveďte u zákazníků s aktivním billing plánem pro inkaso nebo SIPO převod na jiný billing plán akcí transfer_services_all v modulu Přehledy.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

Záložka "Smlouvy", tabulka "Obchodní lokace"

table_nav_insert Přidání obchodní lokace

K čemu akce slouží?
Akce slouží k povolení použití smlouvy ve vybrané lokaci (bez ní není možné provést "Generování předpisu" pro inkasní platby).

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna k vybranému záznamu smlouvy.

Kdy akci provádět?
V případě založení nové smlouvy nebo v případě vzniku nové lokace CIBS partnera.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Nabízí se pouze lokace povolené pro operátora.
 • Kontrola duplicity sipo čísel u zákazníků se provádí v rámci SIPO smluv a navázaných obchodních lokací (v rámci jedné smlouvy a povolených obchodních lokací). Při přidávání obchodní lokace k SIPO smlouvě dojde ke kontrole duplicit a pokud byla duplicita nalezena, budete upozorněni na seznam duplicitních čísel a v jakých lokacích jsou. Pokud nebyla duplicita nalezena, bude obchodní lokace k SIPO smlouvě přidána. Kontrola se provádí i při zakládání/editaci zákazníka (i u neaktivních zákazníků) a při změnách služeb (aktivace, změna, transfer) s billing plánem SIPO.

Co se stane, když se akce spustí?
Dojde k povolení použití smlouvy ve vybrané lokaci.

Jak postupovat dále?
Podle limitního dne dle smlouvy proveďte "Generování předpisu".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

table_nav_delete Smazání obchodní lokace

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro smazání obchodní lokace přiřazené u vybrané smlouvy.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem obchodní lokace.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby provést smazání již nepotřebné smlouvy.

info Pozor, v případě SIPO si zajistěte i ukončení mandátní smlouvy s Českou poštou.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Žádné.

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko table_nav_delete otevře potvrzovací dialog na smazání obchodní lokace, ve kterém je informace o názvu lokace.

4.0.14-hlaska-smazani-lokace.png

Po odeslání se provede smazání obcohdní lokace a pokud smlouba neobsahuje žádnou lokaci, nebude možné pro smlouvu použít akci "Generování předpisu".

Jak postupovat dále?
Přidejte jinou obchodní lokaci nebo v případě, že již nebudete smlouvu používat a nemáte jiné smlouvy daného typu (Inkaso nebo SIPO), proveďte u zákazníků s aktivním billing plánem pro inkaso nebo SIPO převod na jiný billing plán akcí transfer_services_all v modulu Přehledy.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

Záložka "Export", tabulka "Seznam předpisů inkasních plateb"

table_nav_insert Generování předpisu

K čemu akce slouží?
Akce slouží k vygenerování předpisů pro inkasní platby. U billing plánu lze nastavit zahrnování dluhů z předchozích období, které lze omezit podle stavu služby (např. ukončená/zablokovaná služba, na které je dluh za předchozí období, se nemusí zahrnovat do SIPO předpisu/Inkasa).

arrowbright Více info: Billing plán

Z jakých pokladů se akce provádí?

4.0.14-dialog-generovani-predpisu-sipo.png

4.0.14-dialog-generovani-predpisu-inkaso.png

Název Popis Kurzorová nápověda
Typ Vyberte typ SIPO nebo INKASO, podle toho, jaký typ předpisu chcete generovat (pro vybraný typ musíte mít definovanou smlouvu).  
Datum   Datum vystavení předpisu.
Rozhodné datum Pouze pro Inkaso. Zahrne všechny předpisy zákazníků s billing plánem pro Inkaso, které spadají do rozhodného data. Datum, pro který se má předpis vystavit (včetně).
Měsíc Pouze pro SIPO. Měsíc, pro který se má předpis vystavit.
Rok Pouze pro SIPO. Rok, pro který se má předpis vystavit.
Nezaplacené Pokud je pole zaškrtnuté, tabulka Položky předpisu bude obsahovat pouze nezaplacené předpisy služeb zákazníků s billing plánem pro Inkaso nebo SIPO. Vytvořit předpis pouze pro nezaplacené částky.
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Kdy akci provádět?
Podle limitního dne dle definice smlouvy.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Pole "Datum" nebo "Rozhodné datum" - pokud je prázdné, systém oznámí hlášku "Datum musí být vyplněn!" nebo v případě chybného vyplnění systém oznámí hlášku "Datum musí být ve formátu DD.MM.RRRR!".

Co se stane, když se akce spustí?
Vytvoří se předpis inkasních plateb s položkami předpisu.

Jak postupovat dále?
Podle typu vygenerovaného předpisu proveďte akci export_H "Export hlavičky předpisu SIPO pro Českou poštu" nebo export "Export předpisu inkasních plateb" nebo v případě chybného datumu vystavení proveďte akci Editace předpisu.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

table_nav_edit Editace předpisu

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro možnost provedení změny datumu vystavení u předpisu inkasních plateb. Tlačítko table_nav_edit otevře dialog.

4.0.14-dialog-editace-predpisu.png

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem předpisu inkasních plateb.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby provést úpravy datumu vystavení u předpisů inkasních plateb.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Pokud dialog neobsahuje datum, systém oznámí hlášku "Položka musí být vyplněna".

Co se stane, když se akce spustí?
Uloží se změny u editovaného předpisu inkasních plateb.

Jak postupovat dále?
Podle typu vygenerovaného předpisu proveďte akci export_H "Export hlavičky předpisu SIPO pro Českou poštu" nebo export "Export předpisu inkasních plateb".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

table_nav_delete Smazání předpisu

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro smazání vygenerovaného předpisu inkasních plateb.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem předpisu inkasních plateb.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby provést smazání předpisu inkasních plateb, u které nedošlo k použití export_H "Export hlavičky předpisu SIPO pro Českou poštu" nebo export "Export předpisu inkasních plateb".

info Pozor, u exportovaných předpisů a následného smazání těchto předpisů nebude možné provést spárování dle přijatých plateb v importu inkasních plateb!

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Systém upozorňuje uživatele na problém s importem inkasních plateb při mazání exportovaného předpisu.

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko table_nav_delete otevře potvrzovací dialog na smazání předpisu inkasních plateb, ve kterém je informace o období předpisu.

4.2.8-hlaska-smazani-predpisu.png

Po odeslání se provede smazání předpisu inkasních plateb.

Jak postupovat dále?
Proveďte "Generování předpisu".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

export_H Export hlavičky předpisu SIPO pro Českou poštu

K čemu akce slouží?
Akce export_H slouží pro předání dat České poště, která ve prospěch Vašeho účtu inkasuje platby od všech plátců.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem předpisu inkasních plateb.

Kdy akci provádět?
Podle limitního dne dle definice smlouvy, po akci "Generování předpisu".

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Při použití akce export_H u předpisu typu Inkaso systém oznámí hlášku:
4.0.14-hlaska-export-jiny-predpis.png

Co se stane, když se akce spustí?
Vygeneruje se soubor ve tvaru OPcisloOrganizace.txt.

Jak postupovat dále?
Uložte soubor na Váš lokální disk, exportujte položky předpisu a pak šifrovacím programem CRYPTA poskytovaný od České pošty uložený soubor předpisů SIPO zašifrujte a zašlete jej na sjednaný kontaktní email České pošty.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

export Export předpisu inkasních plateb

K čemu akce slouží?
Inkaso: Akce export slouží pro předání dat bance, která formou povoleného inkasa u Vaších zákazníků strhne požadovanou částku ve prospěch Vašeho účtu.
SIPO: Akce export slouží pro předání dat České poště, která ve prospěch Vašeho účtu inkasuje platby od všech plátců.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem předpisu inkasních plateb.
Inkaso: Podporované formáty souborů jsou kpc (např. Česká spořitelna, Komerční banka, ...) a gemini (např. UniCredit Bank). Definice formátu se provádí nastavením účtu, pole Inkaso (modul Platby, záložka Účty).

Kdy akci provádět?
Po akci "Generování předpisu". U inkasa v limitní den dle definice smlouvy, u sipo nejpozději v limitní den dle definice smlouvy.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
V případě, že nejsou vygenerovány inkasa pro všechny lokace, systém oznámí hlášku:
hlaska-exportInkasa.png

Co se stane, když se akce spustí?
Inkaso: Vygeneruje se soubor ve tvaru ZkratkaBankyDatum.pripona, např. CS140410.kpc, kdy CS je zkratka banky (Česká spořitelna), 14 rok, 04 měsíc, 10 den, .kpc formát souboru.
SIPO: Vygeneruje se soubor ve tvaru ZMcisloOrganizace.txt.

Jak postupovat dále?
Inkaso: Uložte soubor na Váš lokální disk a bez dalších úprav importujte dávku ve Vašem internetovém bankovnictví.
SIPO: Uložte soubor na Váš lokální disk, exportujte položky předpisu a pak šifrovacím programem CRYPTA poskytovaný od České pošty uložený soubor předpisů SIPO zašifrujte a zašlete jej na sjednaný kontaktní email České pošty.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

Záložka "Platby" v modulu Platby, tabulka "Seznam plateb"

sipo_import Import inkasních plateb

K čemu akce slouží?
Akce slouží k provedení importu inkasních plateb (řádného nebo opakovaného). Tlačítkem sipo_import se otevře dialog, ve kterém přiložíte soubor k importu. Název soubor bývá ve tvaru ZAcisloOrganizace. Jako přípona se uvádí číslo, které se získává z VS poslední souhrnné platby (platba s poznámkou USP - SIPO), např. ZA111111.234.

4.2.8-dialog-pridani-souboru.png

Při nevložení souboru a odeslání dialogu systém pod !!! oznámí hlášku "Soubor musí být vyplněn".

Kdy a jak použít opakovaný import?
Opakovaný import má smysl provést v případě, kdy z nějakého důvodu nedošlo k úspěšnému dokončení řádného importu inkasních plateb. Při zaškrtnutí volby "Opakovaný import" je potřeba z další nabídky vybrat správné číslo SIPO smlouvy (nabízí se seznam smluv evidovaných v modulu mod_submenu_sipo SIPO
) a zvolit "Datum USP - SIPO od" (předvyplněno prvním dnem předchozího měsíce), což je datum platby USP - SIPO, od kterého se bude odvíjet opakovaný import. Datum nesmí být starší než první den po uzávěrce.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Z rozšifrovaného souboru se seznamem plateb, přijatý od České pošty.

Kdy akci provádět?
Před importem SIPO plateb je nutné mít v systému zadané či naimportované souhrnné platby (platba s poznámkou USP - SIPO). Podle Vaší smlouvy s Českou poštou Vám jsou zasílány buď postupně nebo jednorázově částky SIPO plateb. Při importu sipo plateb tedy systém hledá tyto platby, které by daly součet částek obsažených v souboru, který se hodláte naimportovat.

info Platby, ve kterých přijdou peníze z pošty, musí mít variabilní symbol odpovídající číslu sipa organizace a musí dohromady dát součet plateb, které jsou v importovaném souboru. Pokud tyto platby dohromady nedají celkovou částku z banky, z důvodu že pošta poslala peníze již ponížené o poplatek sipo (domluvte se s Českou poštou, aby Vám posílala platby neponížené o poplatek), pak vložte kladnou platbu s takto vzniklým rozdílem s variabilním symbolem čísla organizace a s poznámkou "USP - SIPO". Následně vložte zápornou platbu, u které již nesmíte mít variabilní symbol čísla organizace, ale jakýkoliv jiný. Doporučujeme k takovéto platbě připsat poznámku, že jde o poplatek za sipo.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Nepodařilo se vytvořit platbu, neplatný operátor.
 • Nepodařilo se vytvořit platbu, nemáte právo pro vytvoření platby.
 • Nepodařilo se vytvořit platbu, nemáte právo pro tuto pokladnu/účet.
 • Nepodařilo se vytvořit platbu, zasahuje do uzavřeného období.
 • Nepodařilo se vytvořit platbu, chyba v parametrech platby.
 • Nebyly nalezeny platby SIPO v bance ve výši ".$msg." Kč.
  • Problém je v tom, že suma v importovaném souboru nesouhlasí s částkou dle souhrnných plateb (platba s poznámkou USP - SIPO). Je nutné, aby u všech souhrnných plateb bylo v poznámce uveden výraz "USP - SIPO".
 • Název souboru neodpovídá předepsanému názvu.
 • Soubor nebyl nalezen.
 • Importovaný soubor SIPO je prázdný.
 • Platba zasahuje do uzavřeného období.
 • V detailních větách souboru neodpovídá číslo smlouvy.
 • Operátor nemá potřebné právo s účtem / pokladnou.
 • Soubor nebyl importován.
 • Nepodařilo se nakopírovat soubor sipo do ".$path .'/'.$FILENAME_name.", kontaktujte podporu CIBS.

Co se stane, když se akce spustí?
Provede se import plateb do systému a dle možností i spárování plateb. Případně se při opakovaném importu dohrají zbývající inkasní platby.

Po importu systém informuje o výsledku, např.: 959 záznamů, přidáno 959 plateb, nalezeno 959 uživatelů, spárováno 959 plateb.

info Import může trvat v řádu minut v závislosti na velikosti importovaného souboru. Počkejte do dokončení importu souboru. Ve shodném prohlížeči neotevírejte nové okno pro přihlášení do systému CIBS, jelikož tím můžete zrušit probíhající import. V případě problémů kontaktujte support (přiložte do emailu importovaný soubor pro účely následné kontroly stavu dokončení importu).

Jak postupovat dále?
Vyřešte případné nespárované platby. Dále můžete přes modul Pohledávky provést přegenerování stavu pohledávek a vygenerování upomínek.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

FAQ

Jaký je rozdíl mezi SIPO a Inkaso?

 • SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) provozuje Česká pošta, kdy ve prospěch Vašeho účtu inkasuje platby od všech plátců, u kterých máte nastaven billing plán se způsobem platby přes SIPO a na kartě zákazníka vyplněno zákazníkovo číslo SIPA (zákazník si musí zřídit u České pošty).
 • Inkaso se předává přímo bance, která zajistí strhávání přímo z účtu Vašich zákazníků.

Jaký smazat smlouvu?

 • Smazat smlouvu, pro kterou existuje vygenerovaný předpis inkasních plateb nelze. Můžete maximálně u smlouvy provést zrušení vazby na obchodní lokaci, tím nebudou generovány další inkasní předpisy.

Je možné vracet peníze zákazníkům přes SIPO?

Je možné do SIPO předpisu dostat variabilní částky (např. hovorné)?

 • Ano, nastavením lokace je možné zahrnout do inkasních předpisů i variabilní částky. V případě požadavku na změnu kontaktujte support.

Jak převést službu na billing plán SIPO?

 • Proveďte změnu služby (vyberte vhodný billing plán) s platností vždy k 1. dni následujícího měsíce. Příklad: Dnes 8.9. požádá zákazník o změnu způsobu úhrady z Fakturace zpětně na SIPO v měsíci. Vy u služby provedete změnu billing plánu na SIPO s platností k 1.10. Na konci září (nejpozději v limitní den dle definice smlouvy) vygenerujete SIPO na říjen. Začátkem října vyfakturujete ještě původním způsobem (Fakturace zpětně).

Doporučujeme si po prvním vygenerování inkasních plateb namátkově zkontrolovat zákazníky převedené na způsob úhrady přes SIPO.
Doporučujeme, abyste změnu billing plánu prováděli před vygenerováním inkasních plateb (tedy nejpozději v limitní den dle definice smlouvy), aby se nestalo, že se platba do SIPO nedostane a naopak v dalším měsíci generování inkasních plateb měl dva měsíční předpisy.

Proč není po převodu billing plánu předpis zákazníka v předpisu inkasních plateb?

 • Provedli jste změnu billing plánu k vhodnému termínu? Např. aktuální měsíc je září, změna billing plánu byla provedena s platností v průběhu října (tzn. že platí až od 1.11.) nebo později.
 • Provedli jste změnu billing plánu před vygenerováním inkasních plateb.

Lze omezit zahrnutí předpisů služeb podle stáří pohledávky?

 • Ano, nastavením lokace je možné zahrnout do inkasních předpisů pohledávky starší než N dní. Standardní nastavení je 0 (bez omezení). V případě požadavku na změnu kontaktujte support.

Jak poznám, které předpisy se zahrnuly do inkasních plateb?

 • Na kartě zákazníka, záložce "Saldo", tabulce "Saldo předpisů a plateb" je možné nahlédnout na částku, která odešla do předpisu inkasních plateb. Ve sloupci "Inkasa" je vyplněna částka a v tabulce "Inkasa - detail" je vidět seznam zahrnutých předpisů. Před zahrnutím předpisu do inkasního předpisu se kontroluje, zda není přeplatek nebo jsou peníze na cestě. Pokud ano, odečtou se částky od inkasního předpisu. Při najetí kurzorem na řádek, který obsahuje částku ve sloupci "Inkasa" CIBS zobrazí informace, jak byla docílena částka pro inkasní předpis.

4.0.14-bubles-inkasa.png

Příklad: vytváříme SIPO na květen, aktuální měsíc je duben:
 • Saldo Má Dáti: (předchozí měsíc duben)
 • Dal: předchozí měsíc duben
 • Aktuální měsíc: dlužná částka za aktuální měsíc květen
 • Na cestě: zohledňuje se, zda nejsou peníze na cestě. Pokud ano, odečte se tato částka od "Aktuální měsíc"
 • Přeplatek: zohledňuje se, zda zákazník má přeplatek. Pokud ano, odečte se tato částka od "Aktuální měsíc"

Jak probíhá výpočet pro zahrnutí částky do inkasní platby?

 • Sečte se Má Dáti a Aktuální měsíc, odečte se Na cestě a Přeplatek.

Provádí se zaokrouhlování částek v SIPO předpisu?

 • Ano, podle České pošty musejí být částky do SIPO zaokrouhleny na celé kouruny, proto CIBS zaokrouhlí částku směrem nahoru. Přijatou SIPO platbu napáruje do výše dluhu a nenapárované haléře se řeší individuálně.

Proč je hlášeno "soubor inkasních plateb nebyl vygenerován"?

 • Příčina může být v tom, že smlouva nemá přiřazenou obchodní lokaci. Proveďte kontrolu.

Proč je rozdílný počet položek v exportovaném souboru od položek v tabulce Položky předpisu?

Jak se nastavuje datum přijatých SIPO plateb?

Jsou 2 možnosti:
 • datum plateb se řídí max. datumem z importovaného SIPO souboru (výchozí nastavení)
 • datum plateb se řídí údajem dle souhrnné platby (platba s poznámkou USP - SIPO).

Proč se nespárovaly žádné SIPO platby?

Není možné provést spárování dle přijatých plateb v akci importu inkasních plateb pokud po exportování předpisů České poště došlo:
 • ke smazání exportovaných předpisů předaných České poště
 • k přechodu služeb na období v předpisu inkasních plateb předaných České poště
Platby je potřeba spárovat ručně nebo požádejte support o pomoc.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak na SIPO a INKASO (definice, generování, exporty a importy)
Topic revision: r10 - 13 Sep 2019, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback