Referenční popis modulu Provozovny

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
Název modulu Provozovny
Popis modulu Modul administrace provozoven

Obsah:

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@mango.cloud, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul slouží pro správu provozoven a přípojných míst páteřní sítě.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2. Záložka Provozovny

Na záložce Provozovny máte k dispozici seznam provozoven, jejich parametrů a přiřazení do skupin.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1. Tabulka Seznam provozoven zákazníků

premises list.png

tip Legenda s názvem "Plánované připomínky" znamená, že na provozovně je naplánovaná připomínka do budoucna.

tip Legenda s názvem "Připomínané připomínky" znamená, že na provozovně je připomínka, platná v aktuální čas. Legenda "Připomínané připomínky" má vyšší váhu než "Plánované připomínky", tedy pokud má provozovna jak připomínanou a tak plánovanou připomínku, bude zvýrazněna barvou pro připomínanou připomínku.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE ID provozovny  
Zákazník ANO Zákazník, kterému patří tato provozovna  
Adresa ANO Adresa provozovny  
Ulice NE Ulice provozovny  
č.p. NE Č.p. provozovny  
PSČ NE PSČ provozovny  
Město NE Město provozovny  
E-mail ANO Mail provozovny  
Telefon ANO Telefon provozovny  
Odběr   Definuje, zda je na provozovně povolen odběr zboží.  
Typ prodeje NE Odlišuje různé typy provozoven  
Vytvořeno NE Čas vytvoření záznamu provozovny  
Vytvořil NE Operátor, který záznam vytvořil  

warning Některé sloupce jsou specifické pro daný oborový segment, ve kterém je systém implementován. Pro ostatní obory nemají význam.

warning V některých sloupcích se zobrazují jednotlivé parametry. Ty jsou volně definovatelné pro lokace. Jejich zobrazení je závislé na konkrétním nastavení parametrů v lokaci

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.2. Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO Filtruje seznam dle identifikátoru šablony
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz
Označení Text ANO Filtruje seznam dle označení provozovny
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle ID zákazníka
Skupina Výběr ANO Filtruje seznam dle skupiny provozoven
Název Text NE Filtruje seznam dle názvu provozovny
Zákazník Text NE Filtruje seznam dle názvu zákazníka
E-mail Text NE Filtruje seznam dle emailu provozovny
Telefon Text NE Filtruje seznam dle telefonního kontaktu na provozovnu
Adresa Text NE Filtruje seznam dle adresy provozovny
Ulice Text NE Filtruje seznam dle ulice provozovny
č.p. Text NE Filtruje seznam dle čísla popisného provozovny
PSČ Text NE Filtruje seznam dle PSČ obce provozovny
Město Text NE Filtruje seznam dle města provozovny
Vytvořil Text NE Filtruje seznam dle operátora, který záznam vytvořil
Vytvořeno od - do Datum NE Filtruje seznam dle rozsahu dat vytvoření
Odběr zboží Výběr NE Filtruje seznam dle příznaku, zda je provozovna určená pro odběr zboží
Typ prodeje Výběr NE Filtruje seznam dle typu prodeje na provozovně

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3. Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány zde.

2.1.3.1. table_nav_insert Přidání provozovny
Tato akce vám umožní přidat novou provozovnu s nastavením jejich vlastností. Podmínkou přiřazení zákazníka k provozovně je mít u zákazníka zaškrtnutou provozovnu, ukázka na níže uvedeném obrázku.

premise add.png 4.1.11-Dial-EditaceZakaznika.jpg

Název Typ Povinné Validace Popis
Označení Text ANO   Označení provozovny. Toto označení musí být jedinečné v rámci daného zákazníka.
Název Text ANO   Název provozovny
Zákazník Výběr ANO   Zákazník, kterému patří tato provozovna
Oblast Výběr NE   Oblast, do které spadá tato provozovna
Obec Výběr NE   RUIAN adresa - obec
Část obce Výběr NE   RUIAN adresa - část obce
Ulice Výběr NE   RUIAN adresa - ulice
Číslo Výběr NE   RUIAN adresa - číslo popisné
Obec Text NE   Textová adresa - obec
PSČ Text NE   Textová adresa - PSČ
Ulice Text NE   Textová adresa - ulice
Číslo Text NE   Textová adresa - číslo popisné
E-mail Text NE Formát emailové adresy Mail provozovny
Telefon Telefonní číslo NE Telefonní číslo v národním nebo mezinárodním formátu Telefon provozovny
Souřadnice GPS Text NE   GPS souřadnice provozovny (stejný formát jako na www.mapy.cz)
Odběr zboží Zaškrtávátko NE   Definuje, zda je na provozovně povolen odběr zboží.
Typ prodeje Výběr ANO   Odlišuje různé typy provozoven

warning Některé položky jsou specifické pro daný oborový segment, ve kterém je systém implementován. Pro ostatní obory nemají význam, mohou být skryté.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3.2. table_nav_insert_copy Přidání provozovny s předvyplněním hodnot

Akce vám umožní vytvořit novou provozovnu. Dialog bude předvyplněn dle aktuální vybrané provozovny. Dialog je analogicky stejný jako dialog Přidání provozovny (více zde )

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3.3. table_nav_edit Editace provozovny

Akce vám umožní editovat aktuálně vybranou provozovnu. Dialog je analogicky stejný jako dialog Přidání provozovny (více zde )

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3.4. table_nav_delete Smazání provozovny

Akce vám umožní smazat aktuálně vybranou provozovnu.

premise del.png

Dialog slouží pouze pro potvrzení akce Smazání provozovny.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3.5. export Export seznamu včetně doplňujících parametrů ve formátu csv

Akce nabízí export provozoven s odpovídajícími parametry.

premise export.png

V dialogu musíte zadat datum, ke kterému chcete vyexportovat provozovny. V exportu jsou uvedeny hodnoty parametrů platné k zadanému dni.

Jako volitelný je datum změny. Pokud tento zadáte, exportovány budou pouze provozovny, u kterých se některý z parametrů změnil po zadaném datu. V exportu budou u příslušné provozovny všechny parametry.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3.6. event_groups Modul skupiny - skupiny, ve kterých figuruje tato provozovna (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)

Odskokové tlačítko do modulu Referenční popis modulu Skupiny zákazníků]]). V tomto modulu budou vyfiltrovány všechny skupiny, do kterých patří vybraná provozovna.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3.7. event_task_reminders Modul připomínky - připomínky, které patří k této provozovně (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)

Odskokové tlačítko do modulu Referenční popis modulu Připomínky]]). V tomto modulu budou vyfiltrovány všechny připomínky, patřící vybrané provozovně.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.1.3.8. event_task_reminders_add Modul připomínky - přidání připomínky (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)

Odskokové tlačítko do modulu Referenční popis modulu Připomínky]]). V tomto modulu se vám otevře dialog pro přidání připomínky s předvyplněným zákazníkem a provozovnou, která je aktuálně vybraná.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.2. Tabulka Parametry provozovny

V tabulce se zobrazují parametry aktuálně vybrané provozovny.

premise params list.png

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.2.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE ID parametru provozovny  
Název ANO Název parametru provozovny  
Platnost ANO Platnost parametru provozovny  
Hodnota ANO Hodnota parametru provozovny  
Vytvořil NE Operátor, který parametr vytvořil  
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření/změny parametru  

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.2.2. Filtry tabulky

Dle následujících hodnot můžete filtrovat jednotlivé záznamy.

Název Typ Defaultní Popis
Provozovna readonly ANO Název vybrané provozovny
K datu Datum ANO Datum, ke kterému se zobrazí hodnoty parametrů
ID Text NE ID parametru
Parametr Text NE Interní název parametru
Název Text NE Název parametru
Hodnota Text NE Hodnota parametru
Platnost od - do Datum NE Platnost parametru od - do
Vytvořil Text NE Operátor, který parametr vytvořil
Vytvořeno od - do Datum NE Datum, kdy byl parametr vytvořen

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.2.3. Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány zde.

2.2.3.1. table_nav_edit Editace hodnoty parametru
Tato akce vám umožní změnit hodnotu vybraného parametru.

premise params edit.png

Název Typ Povinné Validace Popis
Parametr Text NE readonly Název parametru
Hodnota Text NE   Hodnota parametru

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.2.3.2. aicon07 Otevření souboru

Akce vám umožní zobrazit soubor, který je jako hodnota parametru.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.3. Tabulka Skupiny

V tabulce se zobrazuje přiřazení vybrané provozovny do skupin.

premise groups.png

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.3.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Skupina ANO Název skupiny  
Členů ANO Počet provozoven ve skupině  
Poznámka ANO Poznámka ke skupině  

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.3.2. Filtry tabulky

Dle následujících hodnot můžete filtrovat jednotlivé záznamy.

Název Typ Defaultní Popis
Provozovna readonly ANO Název vybrané provozovny

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.3.3. Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány zde.

2.3.3.1. confirm_groups_multi Uložit nastavení skupin
Tato akce vám umožní uložit aktuální nastavení skupin..

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

2.3.3.2. event_groups Modul skupiny - detaily skupiny (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)

Odskokové tlačítko do modulu Referenční popis modulu Skupiny zákazníků]]). V tomto modulu budou vyfiltrovány všechny skupiny, do kterých patří vybraná provozovna.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3. Záložka Parametry

Na záložce Parametry máte k dispozici seznam provozoven, jejich parametrů včetně historie.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1. Tabulka Seznam provozoven zákazníků

premises list.png

tip Legenda s názvem "Plánované připomínky" znamená, že na provozovně je naplánovaná připomínka do budoucna.

tip Legenda s názvem "Připomínané připomínky" znamená, že na provozovně je připomínka, platná v aktuální čas. Legenda "Připomínané připomínky" má vyšší váhu než "Plánované připomínky", tedy pokud má provozovna jak připomínanou a tak plánovanou připomínku, bude zvýrazněna barvou pro připomínanou připomínku.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE ID provozovny  
Zákazník ANO Zákazník, kterému patří tato provozovna  
Adresa ANO Adresa provozovny  
Ulice NE Ulice provozovny  
č.p. NE Č.p. provozovny  
PSČ NE PSČ provozovny  
Město NE Město provozovny  
E-mail ANO Mail provozovny  
Telefon ANO Telefon provozovny  
Odběr   Definuje, zda je na provozovně povolen odběr zboží.  
Typ prodeje NE Odlišuje různé typy provozoven  
Vytvořeno NE Čas vytvoření záznamu provozovny  
Vytvořil NE Operátor, který záznam vytvořil  

warning Některé sloupce jsou specifické pro daný oborový segment, ve kterém je systém implementován. Pro ostatní obory nemají význam.

warning V některých sloupcích se zobrazují jednotlivé parametry. Ty jsou volně definovatelné pro lokace. Jejich zobrazení je závislé na konkrétním nastavení parametrů v lokaci

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.2. Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO Filtruje seznam dle identifikátoru šablony
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz
Označení Text ANO Filtruje seznam dle označení provozovny
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle ID zákazníka
Skupina Výběr ANO Filtruje seznam dle skupiny provozoven
Název Text NE Filtruje seznam dle názvu provozovny
Zákazník Text NE Filtruje seznam dle názvu zákazníka
E-mail Text NE Filtruje seznam dle emailu provozovny
Telefon Text NE Filtruje seznam dle telefonního kontaktu na provozovnu
Adresa Text NE Filtruje seznam dle adresy provozovny
Ulice Text NE Filtruje seznam dle ulice provozovny
č.p. Text NE Filtruje seznam dle čísla popisného provozovny
PSČ Text NE Filtruje seznam dle PSČ obce provozovny
Město Text NE Filtruje seznam dle města provozovny
Vytvořil Text NE Filtruje seznam dle operátora, který záznam vytvořil
Vytvořeno od - do Datum NE Filtruje seznam dle rozsahu dat vytvoření
Odběr zboží Výběr NE Filtruje seznam dle příznaku, zda je provozovna určená pro odběr zboží
Typ prodeje Výběr NE Filtruje seznam dle typu prodeje na provozovně

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3. Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány zde.

3.1.3.1. table_nav_insert Přidání provozovny
Tato akce vám umožní přidat novou provozovnu s nastavením jejich vlastností.

premise add.png

Název Typ Povinné Validace Popis
Označení Text ANO   Označení provozovny. Toto označení musí být jedinečné v rámci daného zákazníka.
Název Text ANO   Název provozovny
Zákazník Výběr ANO   Zákazník, kterému patří tato provozovna
Oblast Výběr NE   Oblast, do které spadá tato provozovna
Obec Výběr NE   RUIAN adresa - obec
Část obce Výběr NE   RUIAN adresa - část obce
Ulice Výběr NE   RUIAN adresa - ulice
Číslo Výběr NE   RUIAN adresa - číslo popisné
Obec Text NE   Textová adresa - obec
PSČ Text NE   Textová adresa - PSČ
Ulice Text NE   Textová adresa - ulice
Číslo Text NE   Textová adresa - číslo popisné
E-mail Text NE Formát emailové adresy Mail provozovny
Telefon Telefonní číslo NE Telefonní číslo v národním nebo mezinárodním formátu Telefon provozovny
Souřadnice GPS Text NE   GPS souřadnice provozovny (stejný formát jako na www.mapy.cz)
Odběr zboží Zaškrtávátko NE   Definuje, zda je na provozovně povolen odběr zboží.
Typ prodeje Výběr ANO   Odlišuje různé typy provozoven

warning Některé položky jsou specifické pro daný oborový segment, ve kterém je systém implementován. Pro ostatní obory nemají význam, mohou být skryté.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3.2. table_nav_insert_copy Přidání provozovny s předvyplněním hodnot

Akce vám umožní vytvořit novou provozovnu. Dialog bude předvyplněn dle aktuální vybrané provozovny. Dialog je analogicky stejný jako dialog Přidání provozovny (více zde )

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3.3. table_nav_edit Editace provozovny

Akce vám umožní editovat aktuálně vybranou provozovnu. Dialog je analogicky stejný jako dialog Přidání provozovny (více zde )

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3.4. table_nav_delete Smazání provozovny

Akce vám umožní smazat aktuálně vybranou provozovnu.

premise del.png

Dialog slouží pouze pro potvrzení akce Smazání provozovny.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3.5. export Export seznamu včetně doplňujících parametrů ve formátu csv

Akce nabízí export provozoven s odpovídajícími parametry.

premise export.png

V dialogu musíte zadat datum, ke kterému chcete vyexportovat provozovny. V exportu jsou uvedeny hodnoty parametrů platné k zadanému dni.

Jako volitelný je datum změny. Pokud tento zadáte, exportovány budou pouze provozovny, u kterých se některý z parametrů změnil po zadaném datu. V exportu budou u příslušné provozovny všechny parametry.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3.6. event_groups Modul skupiny - skupiny, ve kterých figuruje tato provozovna (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)

Odskokové tlačítko do modulu Referenční popis modulu Skupiny zákazníků]]). V tomto modulu budou vyfiltrovány všechny skupiny, do kterých patří vybraná provozovna.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3.7. event_task_reminders Modul připomínky - připomínky, které patří k této provozovně (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)

Odskokové tlačítko do modulu Referenční popis modulu Připomínky]]). V tomto modulu budou vyfiltrovány všechny připomínky, patřící vybrané provozovně.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.1.3.8. event_task_reminders_add Modul připomínky - přidání připomínky (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)

Odskokové tlačítko do modulu Referenční popis modulu Připomínky]]). V tomto modulu se vám otevře dialog pro přidání připomínky s předvyplněným zákazníkem a provozovnou, která je aktuálně vybraná.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.2. Tabulka Parametry provozovny

V tabulce se zobrazují parametry aktuálně vybrané provozovny.

premise params list.png

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.2.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE ID parametru provozovny  
Název ANO Název parametru provozovny  
Platnost ANO Platnost parametru provozovny  
Hodnota ANO Hodnota parametru provozovny  
Vytvořil NE Operátor, který parametr vytvořil  
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření/změny parametru  

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.2.2. Filtry tabulky

Dle následujících hodnot můžete filtrovat jednotlivé záznamy.

Název Typ Defaultní Popis
Provozovna readonly ANO Název vybrané provozovny
K datu Datum ANO Datum, ke kterému se zobrazí hodnoty parametrů
ID Text NE ID parametru
Parametr Text NE Interní název parametru
Název Text NE Název parametru
Hodnota Text NE Hodnota parametru
Platnost od - do Datum NE Platnost parametru od - do
Vytvořil Text NE Operátor, který parametr vytvořil
Vytvořeno od - do Datum NE Datum, kdy byl parametr vytvořen

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.2.3. Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány zde.

3.2.3.1. table_nav_edit Editace hodnoty parametru
Tato akce vám umožní změnit hodnotu vybraného parametru.

premise params edit.png

Název Typ Povinné Validace Popis
Parametr Text NE readonly Název parametru
Hodnota Text NE   Hodnota parametru

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.2.3.2. aicon07 Otevření souboru

Akce vám umožní zobrazit soubor, který je jako hodnota parametru.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.3. Tabulka Historie parametru

V tabulce se zobrazuje histori vybraného parametru.

premise param history.png

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.3.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Platnost ANO Datum, od kterého je parametr platný  
Hodnota ANO Hodnota parametru  
Vytvořil NE Operátor, který záznam v historii vytvořil  
Vytvořeno ANO Datum a čas, kdy byl záznam v historii vytvořen  
ID NE Interní id záznamu v historii  

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

3.3.2. Filtry tabulky

Dle následujících hodnot můžete filtrovat jednotlivé záznamy.

Název Typ Defaultní Popis
Provozovna readonly ANO Název vybrané provozovny
Parametr readonly ANO Název vybraného parametru
Hodnota Text NE Hodnota parametru
Platnost od - do Rozsah dat NE Platnost parametru
Vytvořil Text NE Operátor, který záznam vytvořil
Vytvořeno od - do Rozsah dat NE Datum vytvoření záznamu

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Provozovny

4. Uživatelská práva použitá v tomto modulu

Název Úroveň Hodnota Popis
INIT_MODULE 10 'PREMISES' Tento modul se operátorovi otevře po přihlášení
MODULE 10 'PREMISES' Právo na modul
MENU_ITEM 10 'ZÁKAZNÍCI.PROVOZOVNY' Právo na položku menu
MODULE_VIEW 10 'PREMISES_COMMON', 'PREMISES_PARAMETERS' Právo na záložku
PREMISES_INIT_VIEW 10 'PREMISES_COMMON', 'PREMISES_PARAMETERS' Tato záložka se operátorovi otevře po přihlášení
USER_DETAIL 10 0/1 Právo na modul Karta zákazníka, podmiňuje zobrazení odskokového tlačítka
PREMISES.INSERT 10 0/1 Právo na vložení provozovny
PREMISES.INSERT_COPY 10 0/1 Právo na vložení provozovny s předvyplněním
PREMISES.EDIT 10 0/1 Právo na editaci provozovny
PREMISES.DELETE 10 0/1 Právo na smazání provozovny
PREMISES.EXPORT_WITH_PARAMS 10 0/1 Právo na export provozoven ve formátu csv
PREMISES_PARAMS_LIST.EDIT 10 0/1 Právo na editaci parametru provozovny
PREMISES_GROUPS_LIST.CONFIRM 10 0/1 Právo na nastavení skupin provozoven

Pro přidání uvedených práv operátorům systému je potřeba, aby operátor měl shodnou či vyšší úroveň než definovanou u práva.

5. Odkazující články

Topic revision: r6 - 11 Aug 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback