Referenční popis modulu Procesy na pozadí

Položka menu
menu_auto AUTOMAT
Položka podmenu
mod_submenu_backproc PROCESY NA POZADÍ
Název modulu PROCESY NA POZADÍ
Popis modulu Modul pro sledování úloh zpracovávaných na pozadí.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a možnostech filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_backproc PROCESY NA POZADÍ
slouží pro sledování úloh zpracovávaných na pozadí. Např. generování předpisů a dokladů, statistik TV programů, tržeb, upomínek, uzávěrky předpisů, aktivace, přenos služeb atd. Najetím kurzoru na řádek se zobrazí detailní informace, kde u "Zpráva:" lze nalézt výsledek zpracování. V modulu uvidíte všechny procesy týkající se lokace nebo i hromadné procesy (objekt = celé Mango) vyvolané uživatelem z jiné lokace. Dále se zobrazují procesy, které spustil jiný operátor a týkají se lokace nebo objektů v lokaci (zpravidla členové zákaznické podpory systému  MANGO ). U procesů, kde to je možné, se ve sloupci Průběh zobrazuje % průběh zpracování.

2. Úlohy modulu

Úlohy zpracovávané na pozadí a jejich výsledky jsou:

Název Popis Blokuje finanční procesy Typ výsledku Text výsledku #
DataServiceOverview Generování dat pro přehled datových přenosů Ne Negativní Data pro přehled datových přenosu se nepodařilo předgenerovat.
DataServiceOverview Generování dat pro přehled datových přenosů Ne Pozitivní Data pro přehled datových přenosů byla předgenerována.
DebitsPrecalculation Předpočítávání modulu pohledávky Ne Negativní Pohledávky nebyly vygenerovány.
DebitsPrecalculation Předpočítávání modulu pohledávky Ne Pozitivní Pohledávky byly vygenerovány. Bylo přegenerováno %COUNT_USERS zákazníků.
GenerateAccountingCorrelation Generování přehledu zúčtování podle účetních souvztažností Ne Negativní Přehled podle účetních souvztažností nebyl vygenerován.
GenerateAccountingCorrelation Generování přehledu zúčtování podle účetních souvztažností Ne Pozitivní Přehled podle účetních souvztažností byl vygenerován.
GenerateCheckingStatement Generování dat z CIBS pro Kontrolní výkaz DPH - SR Ne Negativní Kontrolní výkaz k DPH nebyl vygenerován.
GenerateCheckingStatement Generování dat z CIBS pro Kontrolní výkaz DPH - SR Ne Pozitivní Kontrolní výkaz DPH byl vygenerován.
GenerateDebitsDocsWriteOff Generování odpisů pohledávek Ne Negativní Odpisy pohledávek nebyly vygenerovány.
GenerateDebitsDocsWriteOff Generování odpisů pohledávek Ne Pozitivní Odpisy pohledávek byly vygenerovány.
GenerateInspectionReports Generování dat z CIBS pro Kontrolní hlášení DPH - ČR Ne Negativní Kontrolní hlášení k DPH nebylo vygenerováno. %MESSAGE
GenerateInspectionReports Generování dat z CIBS pro Kontrolní hlášení DPH - ČR Ne Pozitivní Kontrolní hlášení DPH bylo vygenerováno.
GenerateNonAttached Generování přehledu nedohledaných plateb Ne Negativní Nedohledané platby nebyly přegenerovány.
GenerateNonAttached Generování přehledu nedohledaných plateb Ne Pozitivní Nedohledané platby byly přegenerovány.
generate_portal_view Generování statistiky vchodových karet Ne Negativní Tabulka vchodových karet nebyla přegenerována. %ERROR_MESSAGE
generate_portal_view Generování statistiky vchodových karet Ne Pozitivní Tabulka vchodových karet byla přegenerována.
IPAddressesGeneration Generování IP adres z rozsahů Ne Negativní Rozsahy IP adres nebyly vygenerovány.
IPAddressesGeneration Generování IP adres z rozsahů Ne Pozitivní Rozsahy IP adres byly vygenerovány.
ImportPhoneCalls Import telefonních hovorů z CSV Ne Negativní Hovory nebyly importovány.
ImportPhoneCalls Import telefonních hovorů z CSV Ne Pozitivní Import telefonních hovorů byl dokončen: Bylo importováno %OK_call hovorů, %DUPLICITY_call duplicitních hovorů, %OK_sms zpráv, %DUPLICITY_sms duplicitních zpráv, %OK_data datových záznamů, %DUPLICITY_data duplicitních datových záznamů, %CLOSURE po uzávěrce a nastalo %ERROR chyb. Podrobnosti byly odeslány na váš e-mail.
ImportServicesDiscounts Hromadná aktualizace slev Ne Negativní Import slev nebyl dokončen. %ERROR_MESSAGE
ImportServicesDiscounts Hromadná aktualizace slev Ne Pozitivní Import slev byl dokončen: bylo aktivováno %OK slev, nastalo %WARN chyb. Podrobnosti byly odeslány na váš e-mail.
ImportUnitsCount Generování jednotek na adresách Ne Negativní Generování jednotek se nepodařilo provést. %MESSAGE
ImportUnitsCount Generování jednotek na adresách Ne Pozitivní Generování jednotek proběhlo v pořádku. %MESSAGE
import_users_services Import zákazníků a jejich služeb Ano Negativní Import zákazníků a dalších dat nebyl dokončen. %ERROR_MESSAGE
import_users_services Import zákazníků a jejich služeb Ano Pozitivní Import zákazníků a dalších dat byl dokončen: bylo importováno %OK zákazníků, nastalo %WARN chyb. Podrobnosti byly odeslány na váš e-mail.
InvoiceGeneration Generování dokladů Ano Negativní Došlo k chybě při generování faktur, kontaktujte support@mango.cloud a předejte informaci, jak byl nastaven dialog pro generování. %MESSAGE
InvoiceGeneration Generování dokladů Ano Pozitivní Bylo vygenerováno %RESULT dokladů ( faktur %RESULT_INVOICE, záloh %RESULT_ADVANCE, opravných daňových dokladů %RESULT_CREDIT_NOTE, opravných daňových dokladů k zálohové platbě na uniCredit %RESULT_CREDIT_NOTE_ADVANCE ), %ERR dokladů se nepodařilo vytvořit. Pokud počet vygenerovaných dokladů neodpovídá vašemu očekávání, pravděpodobně nebyla nalezena vhodná data pro splnění kritérií generování dokladů. Zkontrolujte vstupní kritéria. %MESSAGE
net_flow_export Vyhledávání v NetFlow datech Ne Negativní Proces exportu NetFlow dat nebyl úspěšně dokončen. %ERROR_MESSAGE
net_flow_export Vyhledávání v NetFlow datech Ne Pozitivní Proces exportu NetFlow dat byl úspěšně dokončen. URL ke stažení výstupu Vám byla doručena e-mailem.
PhoneNumberGeneration Přegenerování telefonních čísel Ne Negativní Seznam telefonních čísel nebyl vygenerován.
PhoneNumberGeneration Přegenerování telefonních čísel Ne Pozitivní Seznam telefonních čísel byl vygenerován.
ReimbursementRegulationsGen Předpisy úhrad Ano Negativní Došlo k chybě při generování předpisů úhrad, kontaktujte support@mango.cloud a předejte informaci, jak byl nastaven dialog pro generování. %MESSAGE
ReimbursementRegulationsGen Předpisy úhrad Ano Pozitivní Bylo vygenerováno %RESULT předpisů úhrad ( výzev k úhradě %RESULT_PROFORMA, vyúčtování služeb %RESULT_BILLING_SERVICE ), %ERR předpisů se nepodařilo vytvořit. Pokud počet vygenerovaných dokladů neodpovídá vašemu očekávání, pravděpodobně nebyla nalezena vhodná data pro splnění kritérií generování dokladů. Zkontrolujte vstupní kritéria. %MESSAGE
ReminderGeneration Generování upomínek Ne Negativní Došlo k chybě při generování upomínek, kontaktujte support@mango.cloud a předejte informaci, jak byl nastaven dialog pro generování. %MESSAGE
ReminderGeneration Generování upomínek Ne Pozitivní Bylo vygenerováno %COUNT upomínek %MESSAGE
ReturnedMoney Generování vrácených peněz zákazníkům Ne Negativní Soubor vrácených plateb nebyl vygenerován.
ReturnedMoney Generování vrácených peněz zákazníkům Ne Pozitivní Soubor vrácených plateb byl vygenerován.
RevenuesSummary Generování tržeb Ne Negativní Tržby nebyly vygenerovány.
RevenuesSummary Generování tržeb Ne Pozitivní Tržby byly vygenerovány.
ServicesActiveBulk Hromadná operace se službami zákazníků Ano Negativní Zpracování neproběhlo.
ServicesActiveBulk Hromadná operace se službami zákazníků Ano Pozitivní %OP_NAME %OK OK, %ERR nebylo možné zpracovat.
ServicesNodesUpdate Hromadná aplikace parametrů služby na parametry zařízení Ne Negativní Přenos parametrů ze služby na zařízení nebyl úspěšně dokončen.
ServicesNodesUpdate Hromadná aplikace parametrů služby na parametry zařízení Ne Pozitivní Přenos parametrů ze služby na zařízení byl úspěšně proveden.
services_active_bulk_activate Hromadná aktivace služeb Ano Negativní Služby nebyly aktivovány. %ERROR_MESSAGE
services_active_bulk_activate Hromadná aktivace služeb Ano Pozitivní Služby byly aktivovány: %OK aktivováno, %ERR nebylo možné aktivovat.
services_active_bulk_change Hromadná změna parametrů služeb Ano Negativní Služby nebyly změněny. %ERROR_MESSAGE
services_active_bulk_change Hromadná změna parametrů služeb Ano Pozitivní Služby byly změněny: %OK změněno, %ERR nebylo možné převést nebo nedošlo ke změně.
services_active_bulk_transfer Hromadný přenos služeb Ano Negativní Služby nebyly převedeny. %ERROR_MESSAGE
services_active_bulk_transfer Hromadný přenos služeb Ano Pozitivní Služby byly převedeny: %OK převedeno, %ERR nebylo možné převést.
services_bulk_groups_assign Hromadné přiřazení služeb do skupin Ne Negativní Přiřazení služeb do skupin nebylo změněno.
services_bulk_groups_assign Hromadné přiřazení služeb do skupin Ne Pozitivní Přiřazení služeb do skupin bylo úspěšně změněno.
SummaryDebitsIntervals Věková struktura pohledávek Ne Negativní Pohledávky podle věkové struktury nebyly přegenerovány.
SummaryDebitsIntervals Věková struktura pohledávek Ne Pozitivní Pohledávky podle věkové struktury byly přegenerovány.
TaxSumListGenerate Generování uzávěrky předpisů Ne Negativní Uzávěrka předpisů nebyla vygenerována. %MESSAGE
TaxSumListGenerate Generování uzávěrky předpisů Ne Pozitivní Uzávěrka předpisů byla vygenerována. %MESSAGE
TvProgramsReporting Generování statistiky TV programů Ne Negativní Statistika pro TV programy nebyla přegenerována.
TvProgramsReporting Generování statistiky TV programů Ne Pozitivní Statistika pro TV programy byla přegenerována.
users_bulk_groups_assign Hromadné přiřazení zákazníků do skupin Ne Negativní Přiřazení zákazníků do skupin nebylo úspěšně změněno.
users_bulk_groups_assign Hromadné přiřazení zákazníků do skupin Ne Pozitivní Přiřazení zákazníků do skupin bylo úspěšně změněno.
WarehouseOperation Zadání operace přesunu zařízení Ne Negativní Import skladové operace nebyl úspěšně proveden.
WarehouseOperation Zadání operace přesunu zařízení Ne Pozitivní Import skladové operace byl úspěšně proveden.
WarehouseOperationMulti Zadání operací přesunu zařízení Ne Negativní Zadání operací přesunu neproběhlo v pořádku.
WarehouseOperationMulti Zadání operací přesunu zařízení Ne Pozitivní Zadání operací přesunu proběhlo v pořádku.
# %XX jsou proměnné, které budou nahrazeny konkrétní hodnotou

U tabulek, kde lze použít proces na pozadí je k dispozici odskokové tlačítko do modulu
mod_submenu_backproc PROCESY NA POZADÍ
na zobrazení stavu nedokončených a chybných procesů. Dále se v těchto tabulkách v záhlaví za jejím názvem zobrazuje, jaký byl poslední stav procesu na pozadí nebo u nedokončených procesů aktuální stav. Evidují se stavy: Dokončeno, Dokončeno s chybou (stav modulu Progress: Chybné) a Probíhá (stav v modulu Progress: Běžící). Definice: generováno dne: dd.mm.rrrr hh:mm (Autor) - StavProgresu. Příklad: generováno dne: 10.4.2014 02:27 (Automat) - Dokončeno.

dialog generovano.png

Po dokončení probíhajícího procesu na pozadí se aktualizuje v záhlaví tabulky stav (pouze pokud je otevřený dialog ). Tam, kde žádná akce na pozadí ještě neproběhla, je v záhlaví tabulky uvedeno: generování dosud neproběhlo.

dialog negenerovano.png

Příklady nalezení místa, kde lze akci provést:
 • Generování dokladů - modul
  mod_submenu_invoices DOKLADY
  , tlačítko make_debits "Generování dokladů"
 • Generování dokladů - modul
  mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
  , tlačítko gmake_invoice "Vytvořit doklady ke všem vyfiltrovaným zákazníkům"
 • Předpisy úhrad - modul
  mod_reimbursement_regulations PŘEDPISY ÚHRAD
  , tlačítko reimbursement_reg_generation "Manuální generování dokladů"
 • Generování předpisů a dokladů - např. při vytvoření nové služby
 • Generování tržeb - modul
  mod_submenu_accountancy ÚČTO
  "Tržby", tlačítko "Generování tržeb" (zde se nepoužívá odhad času o předpokládaném dokončení zpracování procesu)
 • Generování vrácení peněz zákazníkům - modul
  mod_submenu_returned_money VRATKY
  , záložka "Export", tlačítko "Generování předpisu pro export pro poštu/banku"
 • Hromadný přenos služeb - modul
  mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
  , tlačítko "Hromadná změna služeb na jinou službu"
 • Hromadná změna parametrů služeb - modul
  mod_submenu_services_monthly_stat PŘEHLEDY
  , záložka "Předpisy", tlačítko "Hromadná změna atributů služeb"
 • Předpočítávání modulu pohledávky - modul
  mod_submenu_debits POHLEDÁVKY
  , záložka "Dle zákazníka", tlačítko "Generování pohledávek" (zde se nepoužívá odhad času o předpokládaném dokončení zpracování procesu)
 • Předpočítávání modulu pohledávky - modul
  mod_submenu_debits POHLEDÁVKY
  , záložka "Dle předpisu", tlačítko "Generování pohledávek" (zde se nepoužívá odhad času o předpokládaném dokončení zpracování procesu)
 • Přegenerování telefonních čísel - modul
  mod_submenu_phone_numbers TELEFONNÍ ČÍSLA
  , záložka "Telefonní čísla", tlačítko "Generování seznamu telefonních čísel"
 • Věková struktura pohledávek - modul
  mod_submenu_accountancy ÚČTO
  , záložka "Pohledávky", tlačítko "Generování věkové struktury pohledávek" (zde se nepoužívá odhad času o předpokládaném dokončení zpracování procesu)
 • Věková struktura pohledávek - modul
  mod_submenu_debits POHLEDÁVKY
  , záložka "Věková struktura", tlačítko "Generování věkové struktury pohledávek" (zde se nepoužívá odhad času o předpokládaném dokončení zpracování procesu)
 • Generování statistiky TV programů - modul
  mod_submenu_statistics STATISTIKA
  , záložka "TV", tlačítko "Přegenerování statistiky pro vybraný měsíc" (zde se nepoužívá odhad času o předpokládaném dokončení zpracování procesu)

V  MANGO  jsou dva druhy úloh, které je vhodné provádět na pozadí:
 • úlohy, které trvají dlouho (např. několik minut).
 • úlohy, jejichž úplné dokončení není urgentní pro pokračování práce v systému nebo úlohy, které se často opakují se stejnými vstupními daty (zde dojde ke spojení všech shodných úloh a ke zpracování v jeden čas, typicky přegenerování dat zákazníka). Tyto úlohy se provádí automaticky bez zásahu operátora Mango.

Výhody spuštění úloh na pozadí:
 • po potvrzení dialogu nemusíte čekat na zpracování, ale dále pracujete se systémem bez omezení
 • v případě nečinnosti se systémem Mango nedojde k přerušení zpracování úlohy (automatické odhlášení po vypršení timeoutu)
 • je možné se od systému odhlásit bez přerušení zpracování úlohy

Celý systém je koncipován do tří oblastí. První zajistí naplánování úlohy, druhá její provedení a poslední třetí zobrazení aktuálního stavu (úlohy i celého prováděcího systému).

Tabulka Procesy na pozadí

Tabulka obsahuje informace jako např. proces, kdo proces vytvořil a na kdy je naplánován. Při použití filtrů je možné omezit množinu dat např. omezení seznamu na konkrétní proces.
procesy na pozadi

Ukázka zpracování procesu

Modul
mod_submenu_services_monthly_stat PŘEHLEDY
, záložka Předpisy, akční tlačítko "Hromadná změna atributů služeb". Po potvrzení formuláře se Vám zobrazí dialog, kde vidíte stav zpracování Vašeho požadavku, čas běhu a čas dokončení zpracování požadavku. V dialogu můžete proces převést na pozadí (tlačítko Dokončit na pozadí) a pokračovat v práci s Mango.

Dialog po naplánování procesu:

dialog planovano.png

Dialog zpracovávaného procesu:

dialog bezici.png

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Procesy na pozadí - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu PROCESS_PROGRESS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Procesy na pozadí

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

5. Odkazující články

arrowbleft Grafické uživatelské rozhraní
arrowbleft Vymáhání pohledávek
arrowbleft Jak na definici produktu/služby
arrowbleft Jak pracovat s daňovými doklady (faktury, zálohy,...)
arrowbleft Jak na parametry služeb a produktů
arrowbleft Jak na hromadné změny jednoho či více atributů u služeb (cena, billing plán a perioda)

arrowbleft Jak na sklady v Mango
arrowbleft Referenční popis modulu Účto
arrowbleft Referenční popis modulu Doklady
arrowbleft Referenční popis modulu Netflow
arrowbleft Referenční popis modulu Předpisy úhrad
arrowbleft Referenční popis modulu Televize
arrowbleft Referenční popis modulu Zákazníci
arrowbleft Referenční popis modulu XXX
arrowbleft [[Mango.PublishPluginHistory#CibsDocReferencProgress][]]

6. Analýzy + požadavky + nastavení

Topic revision: r19 - 02 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback