Jak na parametry služeb a produktů

Pravidla pro zadání cen jednotlivých zón

U definic ceny pro jednotlivé zóny je potřeba zadávat cenu, tak jak se vypočítává v definici služby, tedy pokud definice služby má výpočet ceny "Z ceny s daní", musejí být ceny pro jednotlivé zóny zadány také s cenou s daní. Pokud je výpočet ceny "Z ceny bez daně", musejí být ceny pro jednotlivé zóny zadány také ceny bez daně.

Programový tip pro daný kanál a Programové tipy pro příbuzné kanály

Parametry 'Programový tip pro daný kanál' a 'Programové tipy pro příbuzné kanály' jsou k dispozici u tříd služeb, které mají IPTV složku [Kódovaná TV (Antik), IPTV, Triple Play, Dual Play: internet + IPTV, Dual Play: data + IPTV] a slouží pro informování koncových zákazníků o programových tipech. Parametry byly vytvořeny v souvislosti funkcionality Jak na nastavení TV balíčků obsahující kanály zdarma, ale je možné je používat obecně. Popis celé funkcionality naleznete ZDE.

Parametry třídy Hlasová služba GSM

Systém CIBS podporuje GSM služby. Pro správnou funkčnost musí být v lokaci nadefinováno zařízení provozovatele SIM MAM .

Ke třídě Hlasová služba GSM navazují následující funkcionality:

help Přechod tarifu na jiný lze provést jak v rámci měsíce, tak k prvnímu dni následujícího měsíce. V případě změny tarifu uprostřed měsíce bude (retailová) faktura vypadat takto:
 • celý paušál za původní tarif
 • poměrná část (do konce měsice) za nový tarif.
V momentě změny tarifu bude k volným jednotkám (minuty, SMS) z původního tarifu přidána poměrná část jednotek z nového tarifu.

K dispozici je následující parametr pro účely zobrazení podrobného přehledu za vyúčtování služeb.
Název Typ Defaultní hodnota Popis Umístění v databázi
Příloha faktury - přehled GSM Zaškrtávátko 1 Zapnutí přílohy k faktuře (součty podle skupin a jejich zón). Parametr je k dispozici u třídy "Hlasová služba GSM" a "Balíček GSM". Jak zobrazit na faktuře přehled vyúčtování za GSM služby . services_class_params.CLASS_PAR_NAME='invoice_attachment_sum_gsm'

K dispozici jsou následující parametry SIM profilu (nelze editovat).
Název Typ Defaultní hodnota Popis Umístění v databázi
Přenese stav služby k zařízení. Zaškrtávátko Ano (zaškrtnuto) Slouží k přenosu stavu služby k zařízení do tabulky node_info. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='STATE'

K dispozici jsou následující parametry SIM profilu (lze přidat po založení služby).
Název Typ Defaultní hodnota Popis Umístění v databázi
Maximální počet zařízení Výběr 1x SIM Maximální povolený limit pro danou třídu zařízení. V případě překročení limitu je při zakládání koncového zařízení třídy SIM oznámeno:
limit zařízení
services_class_params.CLASS_PAR_NAME='ntype_limit'; code_list::NTYPE_LIMIT_PAR
ID tarifu Výběr   ID GSM tarifu daného operátorem - bez nastavení nebude služba fungovat. Při přidávání nového tarifu kontaktujte support CIBSu (přidáme ID tarifu do systému). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='gsm_tariff_id'; code_list::GSM_TARIFF_ID
Telefonní číslo Telefon   Přiřazené telefonní číslo (MSISDN) services_class_params.CLASS_PAR_NAME='msisdn'

K dispozici jsou následující parametry SIM profilu (vzniknou při založení služby).

Název Typ Defaultní hodnota Popis Umístění v databázi
Blokování příchozích hovorů Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) všech příchozích hovorů - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/incomingCall'
Blokování příchozích roamingových hovorů Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) příchozích roamingových hovorů - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/incomingRoamingCall'
Blokování příchozích SMS v roamingu Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) příchozích SMS v roamingu - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/incomingRoamingSms'
Blokování příchozích SMS Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) všech příchozích SMS - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/incomingSms'
Blokování odchozích hovorů Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) všech odchozích hovorů - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/outgoingCall'
Blokování odchozích mezinárodních hovorů Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) odchozích mezinárodních hovorů (tj. do cizí země / sítě) - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/outgoingInternationalCall'
Blokování odchozích mez. roaming. hovorů Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) odchozích mezinárodních hovorů v roamingu - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/outgoingInternationalRoamingCall'
Blokování odchozích mez. SMS v roamingu Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) odchozích mezinárodních SMS v roamingu - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/outgoingInternationalRoamingSms'
Blokování odchozích mezinárodních SMS Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) odchozích SMS (tj. do cizí země / sítě) - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/outgoingInternationalSms'
Blokování odchozích SMS Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) všech odchozích SMS - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/outgoingSms'
Heslo pro blokaci Text 1234 Heslo, které bude vyžadováno při omezování služeb vyžádané zákazníkem - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByCustomer/userBlockingPassword'
Blokování příchozích hovorů operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) všech příchozích hovorů - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/incomingCall'
Blokování příchozích SMS operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) všech příchozích SMS - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/incomingSms'
Blokování odchozích hovorů operátorem Výběr žádné Nastavení blokování odchozích hovorů, volby: None – žádné hovory nejsou blokovány; All – všechny hovory jsou blokovány; International – blokovány hovory z/do zahraničí; ExceptHomeCountry – blokovány hovory z/do zahraničí mimo volání do ČR - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/outgoingCall'; code_list::GSM_OUT_INT_CALL
Blokování odchozích SMS operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) všech odchozích SMS - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/outgoingSms'
Blokování audiotexu operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) přístupu k audiotexovým službám (předvolby 900 - 909) - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/audiotex'
Blokování GPRS operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) GPRS (datové přenosy) - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/gprs'
Blokování MMS operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) MMS (multimediální zprávy) – pokud je zakázáno, je zakázáno i nastavení "Povolení MMS" - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/mms'
Blokování roamingu operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) roamingu - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_barringByOperator/roaming'
Blokování hlasové schránky operátorem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Blokování (Ano) služby hlasové schránky – pokud je blokováno, je blokováno i nastavení "Povolení hlasové schránky zákazníkem" - nastavení ze strany operátora. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_voiceMail/blocked'
ČAU (ČPÚ) kód pro migraci MSISDN Řetězec Prázdné Slouží pro účely migrace tel. čísla mezi mobilními operátory a je k dispozici pro GSM služby v síti VODAFONE (Quadruple). Údaj je k dispozici na kartě zákazníka, záložce Parametry, tabulce Další parametry produktu nebo služby. Koncový zákazníci mají k údaji přístup v nastavení služeb na koncových stránkách. Ve všech případech nelze parametr editovat. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='cau'
Povolení hlasové schránky zákazníkem Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) hlasové schránky (schránka se aktivuje prvním přístupem k ní a nastavením přesměrování) - pokud operátor zakázal hlasovou schránku, nemá toto nastavení vliv - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_voiceMail'
Hlasová schránka - jazyk Výběr česky Nastavuje jazyk hlasové schránky (čeština, angličtina) - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_voiceMail/language'; code_list::GSM_VOICEMAIL_LANG
Hlasová schránka – hovor bez zprávy Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) upozornění, pokud někdo volal do hlasové schránky a nezanechal žádnou zprávu - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_voiceMail/enableNoMessageNotification'
Hlasová schránka – hovor se zprávou Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) upozornění, pokud někdo nezanechal hlasovou zprávu - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_voiceMail/notificationSmsEnable'
Hlasová schránka – PIN Číslo 5184 PIN pro přístup do hlasové schránky - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). Na parametr je zavedena restrikce. V případě nesprávného formátu systém pod výrazem "Chybný PIN" oznámí hlášku: PIN pro hlasovou schránku musí být v délce 4-6 číslic a nesmí mít 4-6 stejných po sobě jdoucích čísel, 1234, 123456, 654321, 4321 apod. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_voiceMail/pin'
Oznámení o zmeškaném hovoru Výběr česky Nastavení posílání SMS s telefonními čísly (ve zvoleném jazyce), ze kterých se volajícímu pokoušeli dovolat (SMS je poslána po opětovném přihlášení do sítě) - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_missedCallAlert'; code_list::GSM_MISSED_CALLALERT
Přesměrování hovoru – obsazeno Tel. číslo   Telefonní číslo (začíná předvolbou + 9 číslic) pro přesměrování, je-li číslo obsazeno – nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_callForwarding/busyNumber'
Přesměrování hovoru – nedostupný Tel. číslo   Telefonní číslo (začíná předvolbou + 9 číslic) pro přesměrování, je-li číslo nedostupné – nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_callForwarding/unreachableNumber'
Přesměrování hovoru – neodpovídá Tel. číslo   Telefonní číslo (začíná předvolbou + 9 číslic) pro přesměrování, když není hovor přijmut – nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_callForwarding/notRespondingNumber'
Přesměrování hovoru – bezpodmínečné přesměrování Tel. číslo   Telefonní číslo (začíná předvolbou + 9 číslic) pro přesměrování všech hovorů – nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_callForwarding/unconditionalNumber'
Blokování SMS plateb Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) přístupu k premium SMS [SMS platby (předvolby 902) například SMS jízdenka, SMS parkovné, poplatky u lékaře, SMS pojištění a DMS; SMS Info, Zábava a Erotika (předvolby 900, 901, 903-909)] - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_premiumSmsBar'
Blokování uvítací SMS v roamingu Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) příjmu uvítacích SMS zpráv v roamingové zóně - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_welcomeRoamingSmsBar'
Čekání na hovor Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) přidržení hovoru. Při volbě „Ano“ systém upozorní na nově příchozí hovor a čekající nedostane obsazovací tón, ale hlášku, ať nezavěšuje. Hovor pak lze přijmout, aniž by se ukončil ten probíhající – nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_callWaiting'
Držení hovoru Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) přidržení hovoru (při volbě Ano je v průběhu hovoru příjemce zapípáním upozorněn na dalšího volajícího, se kterým je možné se spojit, aniž by došlo k přerušení původního hovoru) – nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_callHold'
Filtr obsahu pro dospělé Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Zakázání (Ano), povolení (Ne) obsahu pro dospělé. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_adultContentFilter'
Informovat o volání na portované číslo Zaškrtávátko Ano (zaškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) hlasového oznámení identifikace operátora volajícímu (tzv. přenesená čísla od jiného operátora) - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_portedNumberCallsNotificaton'
Povolení MMS Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolí (Ano), zakáže (Ne) MMS (multimediální zprávy) - pokud operátor zakázal MMS, nemá toto nastavení vliv - nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_mms'
Potlačení identifikace volajícího Výběr zapnuto; dočasně lze vypnout Nastavuje zobrazení čísla v odchozích hovorech. Volby: vždy vypnuto (číslo dané SIM karty vždy volající vidí na display), vždy zapnuto (identifikace volajícího je vždy potlačena a nelze ji zapnout ani pro jednotlivý hovor), vypnuto; dočasně lze zapnout (identifikace volajícího je potlačena ale lze ji zapnout pro jednotlivý hovor přidáním *31# před volané číslo), zapnuto; dočasně lze vypnout (je-li služba v tomto stavu, pro jednotlivý hovor lze indentifikaci volajícího potlačit přidáním #31# před) – nastavení ze strany zákazníka (čtení/zápis). services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_clir'; code_list::GSM_CLIR
Roaming - kontrola limitu Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) kontroly datového roamingu – nastavení ze strany zákazníka. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_dataRoamingCostControl'
Roaming – varování překročení 80% limitu Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) varování, když je dosaženo 80% limitu. Pokud není nastaven limit, varování nemůže být odesláno – nastavení ze strany zákazníka. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_dataRoamingCostControl/warningIf80PercentReachedEnabled'
Roaming – hodnota limitu Číslo 1300 Udává hodnotu limitu výdajů (poplatky pro denní / měsíční roamingové tarify jsou vyloučeny), která má být kontrolována – nastavení ze strany zákazníka. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_dataRoamingCostControl/lowLimit'
Roaming – povolení překročení limitu Zaškrtávátko Ne (odškrtnuto) Povolení (Ano), zakázání (Ne) překročení limitu (při volbě Ano a dosažení limitu je možné dále využívat datový roaming, při volbě Ne jsou příslušné služby zákazníka automaticky deaktivovány – nastavení ze strany zákazníka. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_dataRoamingCostControl/allowExceedingLimit'
Výdajový limit – omezení služeb Číslo Ne (odškrtnuto) Pouze pro postpaid – zadává se hodnota limitu v Kč. Jedná se o limit na SIM kartě za celý měsíc od 20. dne do 20. dne následujícího měsíce. Po dosažení tohoto limitu je SIM zablokována. Hodnota Spending limitu by měla být 2,5-násobek postpaidového limitu u GPCS účtu. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_limits/spendingLimit'
Výdajový limit – oznámení o překročení Číslo Ne (odškrtnuto) Pouze pro postpaid – zadává se hodnota limitu v Kč. Jedná se o limit na SIM kartě za celý měsíc od 20. dne do 20. dne následujícího měsíce. Pokud je tento limit dosažen, systém pošle upozornění. Hodnota Flexi limitu by měla být 99% Spending limitu. services_class_params.CLASS_PAR_NAME='m_limits/flexiLimit'

Parametry třídy Balíček GSM

GSM služby mohou disponovat různými balíčky (data, minuty, sms). Aby bylo možné aktivoval GSM balíčky, je potřeba si vytvořit skupinu služeb , do nich přidat balíčky a nastavit návaznosti (typ: Návazné přidané služby, počet: 0, podmínka: Bez podmínky) k bázovým službám, ve kterých budou balíčky dostupné.

Pozn.: pokud byl vytvořen účet pro speciálního operátora, který bude aktivovat pouze GSM služby, je potřeba vytvořit skupinu typu "Přístup operátora" a do ní vložit všechny GSM služby (i balíčky), aby je mohl aktivovat (přístup na vytvořenou skupinu je řešeno právem ACCESS_GROUP.SERVICE).

Pozn.: některé služby nemusí mít dostupné některé balíčky, je proto vhodné si vytvořit více skupin a k bázovým službám přiřadit návaznost pouze na skupiny služeb, které mají být dostupné.

Jak aktivovat balíčky se dozvíte ZDE .

K dispozici jsou následující parametry (přidávají se ručně po založení služby).
Název Typ Defaultní hodnota Popis Umístění v databázi
ID balíčku Výběr   ID GSM balíčku daného operátorem. Balíček je reprezentován názvem, ale do CRM odchází "ino" (ID GSM balíčku). Pokud není parametr definován, GSM balíček nebude fungovat! services_class_params.CLASS_PAR_NAME='gsm_package_id'; code_list::GSM_PACKAGE_ID
Skupinový balíček Zaškrtávátko   Příznak, zda je balíček pro skupinu SIM nebo pro jednotlivé  

K dispozici je následující parametr pro účely zobrazení podrobného přehledu za vyúčtování služeb.
Název Typ Defaultní hodnota Popis Umístění v databázi
Příloha faktury - přehled GSM Zaškrtávátko 1 Zapnutí přílohy k faktuře (součty podle skupin a jejich zón). Parametr je k dispozici u třídy "Hlasová služba GSM" a "Balíček GSM". Jak zobrazit na faktuře přehled vyúčtování za GSM služby . services_class_params.CLASS_PAR_NAME='invoice_attachment_sum_gsm'

Aktualizace parametrů - přenos parametrů na zařízení

Možnosti vytvoření a editace parametrů:
 1. individuální nastavení služby zákazníka - v modulu Karta zákazníka - aktualizace parametrů zařízení, na kterém je poskytována vybraná služba, je provedena okamžitě
 2. hromadné nastavení definice služby - v modulu Seznam produktů a služeb - aktualizace parametrů zařízení všech zákazníků, kteří mají tuto službu jako aktivní a zároveň nemají tento parametr nastaven u služby zákazníka se provádí na pozadí. Po změně parametru je možné sledovat průběh aktualizace v modulu Procesy na pozadí. Jedná se o proces Hromadná změna parametrů služeb.

Interní dokumentace

Seznam a popis parametrů datových služeb

Typ zařízení Název Popis Typ Obor hodnot Jednotka Indexovaný Editovatelný Doplňující odkazy
  count_type   SELECT HIGHER,OUT,IN,BOTH HIGHER / OUT / IN/ B Ne Ano  
  cus_change_from   BOOL   0/1 Ne Ano  
  cus_change_to   BOOL   0/1 Ne Ano  
  data_float_price   BOOL   0/1 Ne Ano  
  fup_count_type   SELECT OUT,IN,BOTH OUT / IN/ BOTH Ne Ano  
  hotspot Hotspotová služba SELECT NONE,FREE,MAC,TIME 0/1 Ne Ano  
  hotspot_group HS - skupina hotspotů NODEGROUP MIKROTIK,NAS   Ne Ano  
  max_down_speed Maximální download NUM 16   Ne Ano  
  penalty Smluvní pokuta STRING   Ne Ano  
  service_login Přihlašovací jméno služby STRING     Ne Ano  
  service_password Heslo služby STRING     Ne Ano  
  show_data_detail   BOOL   0/1 Ne Ano  
  show_data_fup Zobrazení FUP BOOL   0/1 Ne Ano  
  accounting_disabled Neevidovat v účet. sestavách BOOL   0/1 Ne Ano  
  free_data   NUM 0 MB Ne Ano  
  fup_counting_disable_end Nepočítat FUP do NUM 0..23 hod. Ano Ano Rozšířené nastavení FUP a ŕízení rychlostí
  fup_counting_disable_start Nepočítat FUP od NUM 0..23 hod. Ano Ano Rozšířené nastavení FUP a ŕízení rychlostí
  fup_counting_disable_wdays Nepočítání FUP - dny STRING   dny v týdnu Ano Ano Rozšířené nastavení FUP a ŕízení rychlostí
  fup_data_value   NUM 0 MB Ano Ano  
  fup_disable_end Neaplikovat FUP do NUM 0..23 hod. Ano Ano Rozšířené nastavení FUP a ŕízení rychlostí
  fup_disable_start Neaplikovat FUP od NUM 0..23 hod. Ano Ano Rozšířené nastavení FUP a ŕízení rychlostí
  fup_disable_wdays Neaplikovat FUP - dny STRING   dny v týdnu Ano Ano Rozšířené nastavení FUP a ŕízení rychlostí
  fup_down_speed   NUM 16 kbit/s Ano Ano  
  fup_period   SELECT DAY,WEEK,MONTH DAY / WEEK / MONTH Ano Ano  
  fup_up_speed   NUM 16 kbit/s Ano Ano  
  hotspot_port_limit HS - max. poč. přihlášení NUM 1   Ne Ano  
  price_hour Cena za hodinu PRICE 0 Ne Ano  
  price_mb   PRICE 0 Ne Ano  
  show_data   BOOL   0/1 Ne Ano  
  speed_interval_down_max Maximální rychlost downloadu NUM 0 MB Ano Ano  
  speed_interval_down_min Minimální rychlost downloadu NUM 0 MB Ano Ano  
  speed_interval_end Rychlosti - platí do NUM 0..23 hod. Ano Ano  
  speed_interval_start Rychlosti - platí od NUM 0..23 hod. Ano Ano  
  speed_interval_up_max Maximální rychlost uploadu NUM 0 MB Ano Ano  
  speed_interval_up_min Minimální rychlost uploadu NUM 0 MB Ano Ano  
  speed_interval_wday Rychlosti pro FUP - dny STRING   dny v týdnu Ano Ano  
DS_MODEM int_access Lokální síť BOOL   0/1 Ne Ano  
DS_MODEM down_speed Maximální download NUM 16 kbit/s Ne Ano Maximalní rychlost směrem z Internetu ke koncovým zařízením (v D2.0 sablonach max.hodnota 52000)
DS_MODEM up_speed Maximální upload NUM 16 kbit/s Ne Ano Maximalní rychlost směrem od koncových zařízení do Intermetu (v D2.0 sablonach max.hodnota 10000)
NG_MODEM max_down_speed Maximální download NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NG_MODEM max_up_speed Maximální upload NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC agr_group   NUM 0   Ne Ano  
NIC agr_group_number Počet členů ve skupině NUM     Ne Ano  
NIC agr_max_down_speed Maximální download skupiny NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC agr_max_up_speed Maximální upload skupiny NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC agr_min_down_speed Garantovaný download skupiny NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC agr_min_up_speed Garantovaný upload skupiny NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC allow_mac_change   BOOL   0/1 Ne Ano  
NIC burst_limit Burst limit down NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC burst_limit_up Burst limit up NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC burst_time Burst time down NUM 0 s Ne Ano  
NIC burst_time_up Burst time up NUM 0 s Ne Ano  
NIC burst_treshold Burst treshold down NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC burst_treshold_up Burst treshold up NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC external_id Externí ID STRING     Ne Ano  
NIC ext_access Síť Internet BOOL   0/1 Ne Ano  
NIC fup_enabled   BOOL   0/1 Ne Ano  
NIC int_access Lokální síť BOOL   0/1 Ne Ano  
NIC max_down_speed Maximální download NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC max_up_speed Maximální upload NUM 16 kbit/s Ne Ano  
NIC min_down_speed Garantovaný download NUM 1 kbit/s Ne Ano  
NIC min_up_speed Garantovaný upload NUM 1 kbit/s Ne Ano  
WIFI burst_limit Burst limit down NUM 16 kbit/s Ne Ano  
WIFI burst_limit_up Burst limit up NUM 16 kbit/s Ne Ano  
WIFI burst_time Burst time down NUM 0 s Ne Ano  
WIFI burst_time_up Burst time up NUM 0 s Ne Ano  
WIFI burst_treshold Burst treshold down NUM 16 kbit/s Ne Ano  
WIFI burst_treshold_up Burst treshold up NUM 16 kbit/s Ne Ano  
WIFI external_id Externí ID STRING     Ne Ano  
WIFI max_down_speed Maximální download NUM 16 kbits/s Ne Ano  
WIFI max_up_speed Maximální upload NUM 16 kbits/s Ne Ano  
WIFI min_down_speed Garantovaný download NUM 1 kbit/s Ne Ano  
WIFI min_up_speed Garantovaný upload NUM 1 kbit/s Ne Ano  

Seznam a popis parametrů hlasových služeb

Typ zařízení Název Popis Typ Obor hodnot Jednotka Indexovaný Editovatelný Doplňující odkazy
  busy_transfer přesměrování "obsazeno" SELECT NONE, EMAIL,FAXBOX,P   Ne Ano  
  busy_transfer_number číslo pro přesměrování "obsazeno" PHONE VALID_PHONE   Ne Ano  
  clip_value údaje v CLIP BOOL     Ne Ano  
  forced_transfer přesměrování "ihned" SELECT NONE, EMAIL,FAXBOX,P   Ne Ano  
  forced_transfer_number číslo pro přesměrování "ihned" PHONE VALID_PHONE   Ne Ano  
  free_minute Počet volných minut NUM   min. Ne Ano  
  free_minute_numbers Tel. čísla volných minut STRING   min. Ne Ano  
  invoice_attachement Příloha faktury - detailní výpis BOOL   0/1 Ne Ano  
  invoice_attachment_sum Příloha faktury - přehled BOOL   0/1 Ne Ano  
  limit_price Měsíční limit PRICE   Ne Ano  
  limit_units_per_event Limit délky hovoru NUM   s Ne Ano  
  min_price_flag Minimální měsíční hovorné BOOL   0/1 Ne Ano  
  missed_calls_report report zmeškaných hovorů BOOL     Ne Ano  
  ring_transfer přesměrování "nehlásí se" SELECT NONE, EMAIL,FAXBOX,P   Ne Ano  
  ring_transfer_delay počet sekund vyzvánění pro "nehlásí se" NUM     Ne Ano  
  ring_transfer_number číslo pro přesměrování "nehlásí se" PHONE VALID_PHONE   Ne Ano  
  show_calls Zobrazení hovorů BOOL   0/1 Ne Ano  
  show_calls_sum Zobrazení sumy hovorů BOOL   0/1 Ne Ano  
  sip_account_name SIP účet STRING   SIPname Ne Ano  
  sip_billing_plane Účtovací plán NUM 1 id Ne Ano  
  sip_bill_interval Účtovací interval NUM 0 s Ne Ano  
  sip_peak_end Konec špičky TIME   HH:MM Ne Ano  
  sip_peak_end_day Poslední den špičky NUM 1..7 1-7 Ne Ano  
  sip_peak_start Start špičky TIME   HH:MM Ne Ano  
  sip_peak_start_day První den špičky NUM 1..7 1-7 Ne Ano  
  sip_phone_number Telefonní číslo PHONE VALID_PHONE tel. č. Ne Ano  
  sip_price_start Cena za spojení PRICE 0 Ne Ano  
  sip_secret SIP heslo STRING   heslo Ne Ano  
  sip_secret SIP heslo STRING   heslo Ne Ano  
  sip_start_interval Minimální délka NUM 0 s Ne Ano  
  sip_trunk_ip IP trunku IP   IP Ne Ano  
  sip_trunk_num_end Konec trunku PHONE VALID_PHONE tel. č. Ne Ano  
  sip_trunk_num_start Začátek trunku PHONE VALID_PHONE tel. č Ne Ano  
  sip_type Typ služby SELECT EXTER,ACCOUNT,TRUNK   Ne Ne  
  sip_zone_bill_interval Účtovací interval pro zónu NUM 1 s Ano Ano  
  sip_zone_price_off Cena (mimo špičku) PRICE 0 Ano Ano  
  sip_zone_price_peak Cena (špička) PRICE 0 Ano Ano  
  sip_zone_start_interval Minimální délka pro zónu NUM 0 s Ano Ano  
  srv_first_name jméno ke službě STRING     Ne Ano  
  srv_last_name příjmení ke službě STRING     Ne Ano  
  srv_mail mail ke službě STRING     Ne Ano  
  srv_phone telefon ke službě PHONE     Ne Ano  
  transfer_email email STRING     Ne Ano  
  unavailable_transfer přesměrování "nedostupný" SELECT NONE, EMAIL,FAXBOX,P   Ne Ano  
  unavailable_transfer_number číslo pro přesměrování "nedostupný" PHONE VALID_PHONE   Ne Ano  
  voice_number_visibility_internal Zveřejnění č. v interním tel. seznamu BOOL 1   Ne Ano  
  voice_number_visibility_public Zveřejnění č. ve veřejném tel. seznamu BOOL 1   Ne Ano  
  accounting_disabled Neevidovat v účet. sestavách BOOL   0/1 Ne Ano  
  sip_zone_price_start Cena za spojení pro zónu PRICE 0 Ano Ano  
SIP_DEVICE external_id Externí ID STRING     Ne Ano  
SIP_DEVICE enabled_international_prefix Povolený mezinárodní prefix pro odchozí hovory NUM 1 - 999   ANO Ano  

Vysvětlivky a příklady použití k jednotlivým parametrům

Rozšířené nastavení FUP a ŕízení rychlostí

Jedná se o parametry:
 • Neaplikovat FUP do (fup_disable_end) - číslo z intervalu 00 .. 23 hod. => určuje čas do něhož se neaplikuje FUP
 • Neaplikovat FUP od (fup_disable_start) - číslo z intervalu 00 .. 23 hod. => určuje čas od něhož se neaplikuje FUP
 • Neaplikovat FUP - dny (fup_disable_wdays) - textový řetězec => obsahující číselnou reprezentaci dnů v týdnu [1 (pondělí) až 7 (neděle)] oddělených čárkou, kdy se nemá aplikovat FUP
 • Nepočítat FUP do (fup_counting_disable_end) - cislo z intervalu 00 .. 23 hod. => určuje čas do něhož se nepočítá FUP
 • Nepočítat FUP od (fup_counting_disable_start) - cislo z intervalu 00 .. 23 hod. => určuje čas od něhož se nepočítá FUP
 • Nepočítání FUP - dny (fup_counting_disable_wdays) - textový řetězec => obsahující číselnou reprezentaci dnů v týdnu [1 (pondělí) až 7 (neděle)] oddělených čárkou, kdy se nemá počítat FUP

Poznámky
 1. Index těchto parametrů je potřeba nastavovat od hodnoty 001
 2. Pro daný index musi být zadány všechny tři hodnoty, tj. buď trojice parametrů fup_disable_wdays, fup_disable_start, fup_disable_end a nebo trojice parametrů fup_counting_disable_wdays, fup_counting_disable_start, fup_counting_disable_end
 3. Při zadávání času se zadává pouze hodina, takže hodnota od 23 a do 23 reprezentuje časový interval od 23:00 do 23:59

Priklad:
 1. ukázka nastavení služby "Maxi", tak aby se neaplikoval FUP každou sobotu a neděli Nepočítání FUP - dny
 2. ukázka nastavení služby "Mini", tak aby se FUP nepočítal v pondělí od 00:00 do 02:59 (index 001 - červená barva) a ve středu od 12:00 do 12:59 (index 002 - modrá barva) Neaplikovat FUP - dny

Povolený mezinárodní prefix pro odchozí hovory (enabled_international_prefix)

Cílem tohoto parametru je definovat do kterých cizích zemí je možné se službou volat. Nastavení spočívá pouze v přiřazení parametru 'Povolený mezinárodní prefix pro odchozí hovory' (pro každý prefix založit samostatný parametr) ke službě s nastavením hodnoty reprezentující telefonní předvolbu dané země (např. 7 - Rusko, 49 - Německo, 421 - Slovensko) a to můžeme realizovat dvěma způsoby:
 • 1) přiřazení parametru k definici služby, modul 'Produkty a služby', tabulka 'Parametry služby nebo produktu'. Přiřazením parametru tímto způsobem zajistíte, že se nastavení bude týkat všech zákazníků s touto aktivní službou.

4.0.12-Tab-ParametrySluzbyNeboProduktu.jpg

 • 2) přiřazení parametru k aktivní službě zákazníka v tabulce 'Další parametry služby nebo produktu'. Přiřazením parametru tímto způsobem je možné konfigurovat odchozí hovory per zákazník, ovšem pokud není prefix nastaven dle bodu 1. To by potom tento způsob neměl smysl.

4.0.12-Tab-DalsiParametryProduktuNeboSluzby.jpg

Pokud nebude žádný parametr nastaven, bude povoleno veškeré volání.

Topic revision: r10 - 07 Jul 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback