Jak na poptávky

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Podrobné informace naleznete v modulu
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
.

1. Pojmy

Obecné pojmy Mango

CP Mango zákazník - vlastník licence Mango dle licenční smlouvy nebo pronájemce Manga
CT obchodní lokace - datový prostor v Mango zpravidla odpovídající obchodnímu subjektu Mango zákazníka s příslušným nastavením
Mango ISP informační systém Mango
Mango Print systém “web to print“ využívající platformu Mango
Support podpora, kterou pro CP zajišťuje dodavatel Mango
Zákazník koncový zákazník CP evidovaný v Mango
Provozovatel vlastník licence Mango
Selfcare zákaznické rozhraní Mango
Opcare operátorské rozhraní Mango
Třída kategorie, která pomocí množiny parametrů rámcově definuje službu nebo produkt


arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

2. Záložky

Modul neobsahuje žádné záložky.

Tabulka "Seznam poptávek"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
.

table_nav_insert "Vytvoření hlavičky poptávky"

Akce umožňuje vytvořit hlavičku poptávky do které budete moci následně vkládat produkty určené k poptávce zákazníkovi/obchodnímu partnerovi. Popis informací, které hlavička obsahuje naleznete pod následujícím obrázkem.

4.0.19-Dial-VytvoreniHlavickyPoptavky.jpg

Název Popis Kurzorová nápověda
Zákazník Zákazník, kterého se týká tato poptávka. Na výběr jsou zákazníci zaregistrovaní v CIBSu, správu nad těmito zákazníky lze vykonat v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
Zákazník, kterého se týká tato poptávka.
Kontakty U poptávky může býž žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v CIBSu, typicky v CIBSu bude evidována společnost, která bude mít více zaměstnanců a poptávku budete chtít evidovat sice pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu
mod_submenu_users_contacts KONTAKTY
nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v CIBSu a mezi těmito osobami vybírat během vytváření/změny poptávky.
Další kontakty vybraného zákazníka.
Stav poptávky Stav poptávky, při vytváření nové hlavičky poptávky je standardně předvyplněn stav 'Otevřená' a není možné ho změnit. Další stavy které v životním cyklu poptávky mohou nastat jsou Potvrzená -> Uzavřená. Ke každému stavu se pojí i úkony, které lze vykonat. Např. měnit položky v poptávce lze pouze pokud je ve stavu 'Otevřená', v okamžiku kdy je odeslána zákazníkovi nebo potvrzená není možné provést její úpravu. Odesláním či potvrzením dojde ke změně stavu na 'Potvrzená'. Stav poptávky.
Způsob úhrady Způsob, jakým bude poptávka účtována. Výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'. Nastavení způsobu úhrady je definováno nastavením billing plánů. Způsob úhrady.
Typ dopravy Typ dopravy, podrobnější informace k jednotlivým typům naleznete v doplňujících poznámkách pod tabulkou. Typ dopravy.
Způsob dopravy Způsob dopravy, podrobnější informace k jednotlivým způsobům naleznete v doplňujících poznámkách pod tabulkou. Způsob dopravy.
Datum dodávky Určuje konkrétní datum dodání produktu. Datum dodání produktu.
Kompletace   Určuje, zda může být dodávka expedována částečně nebo kompletní.
Popis poptávky   Popis poptávky, omezeno na 100 znaků.
Poznámka   Poznámka k poptávce.
Název přílohy   Název přílohy, omezeno na 50 znaků.
Popis přílohy   Popis přílohy, omezeno na 100 znaků.
Soubor   Jako soubor lze zvolit libovolný z následujících formátů (pdf, doc, docx, xls, jpg, gif, png, txt, xml). Maximální počet souborů není nijak omezen, maximální velikost 1 souboru je 1GB.

help Typ dopravy, na výběr jsou varianty:
  • Zvolit později - Bez výběru typu dopravy není možné poptávku dokončit, nicméně může nastat situace, kdy chceme zjistit pouze cenu poptávky pro zadanou kombinaci parametrů. Pro tyto účely není potřeba dopravu zadávat a je možné zvolit tuto hodnotu.
  • Osobní odběr - Jedná se o variantu s níž je možné poptávku dokončit. Vzhledem k tomu, že odběr probíhá osobně, není nutné zadávat žádné adresní údaje pro doručení.
  • Dopravcem - V okamžiku volby této varianty dojde k zpřístupnění další položky pod názvem 'Způsob dopravy' kde je možné blíže specifikovat způsob dopravy. Výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express', 'Provozovna'. Prostřednictvím supportu je možné nakonfigurovat i další varianty dopravy.

V případě úspěšného vytvoření hlavičky poptávky, systém oznámí následující dialog.

4.0.19-Dial-VytvoreniHlavicky informacni dialog.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

table_nav_insert_copy "Vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot dle vybrané"

Akce umožňuje vytvořit novou poptávku s předvyplněním hodnot dle poptávky jiné. Jedná se o tzv. kopii s tím, že nedojde ke zkopírování pouze hlavičky, ale i všech jejích produktů. Dialogové okno je totožné s akcí 'Vytvoření hlavičky poptávky'. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek naleznete u akce 'Vytvoření poptávky'.

4.0.20-Dial-VytvoreniPoptavky-duplikace.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

table_nav_edit "Změna poptávky"

Akce umožňuje změnu poptávky, která již byla v minulosti vytvořena pomocí akcí 'Vytvoření hlavičky poptávky' nebo 'Vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot dle vybrané'. Dialogové okno je totožné s akcí 'Vytvoření nové poptávky s předvyplněním hodnot dle vybrané'. Podrobné vysvětlení jednotlivých položek naleznete rovněž u této akce.

Poptávku nelze měnit pokud je již potvrzená pomocí akce 'Potvrzení poptávky - předání poptávky zákazníkovi'. Při pokusu změnit jí v tomto stavu systém oznámí.

4.0.19-Dial-PotvrzeniPoptavky informacni dialog.jpg

enquiry_confirm "Potvrzení poptávky - předání poptávky zákazníkovi"

Akce umožňuje potvrzení, které zajistí, že poptávku již nepůjde změnit prostřednictvím akce 'Změna poptávky'.

4.0.19-Dial-PotvrzeniPoptavky.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

table_nav_delete "Úplné smazání poptávky"

Akce umožňuje úplné smazání poptávky, nejen její hlavičky, ale i produktů v ní obsažených. Akce má kontrolní mechanismus, který lze spatřit na následujícím obrázku, ke smazání dojde terpve po potvrzení tohoto dialogu.

4.0.20-Dial-UplneSmazaniPoptavky.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

offer_add "Vygenerování nabídky z poptávky"

Akce umožňuje z poptávky vytvořit nabídku, akce je platná pouze pokud je poptávka potvrzená. S nově vytvořenou nabídkou lze dále nakládat v modulu
mod_submenu_offer NABÍDKY

4.0.20-Dial-VygenerovaniNabidkyZPoptavky.jpg

V případě zavolání akce nad poptávkou, která je již potvrzená, systém oznámí.

4.0.20-Dial-VygenerovaniNabidkyZPoptavky-chyboveHlaseni.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

enquiry_close "Uzavření poptávky"

Akce umožňuje uzavření poptávky. Takovouto poptávku je pak již možné pouze kopírovat, není možné jí změnit nebo potvrdit.

4.0.20-Dial-UzavreniPoptavky.jpg

Uzavřít lze pouze poptávku, která již byla potvrzená, v opačném případě systém oznámí

4.0.20-Dial-UzavreniPoptavky-chyboveHlaseni.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

aicon07 "Tisk poptávky"

Akce umožňuje provést expedici poptávky (tisk, odeslání mailem, sms) nebo jí pouze otevřít pomocí náhledu. Bližší informace k tiskovému dilogu naleznete v modulu
mod_submenu_templates ŠABLONY
a
mod_submenu_cibs_documents EXPEDICE DOKUMENTŮ
.

4.0.20-Dial-TiskPoptavky.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

enquiry_list_download "Stažení souboru k položce poptávky"

Akce umožňuje stažení grafiky, která je přiložena k poptávce. Vyvoláním této akce dojde k otevření nového okna webového prohlížeče v němž bude grafika zobrazena.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

event_userdetail "Otevřít kartu zákazníka"

Akce umožňuje přechod na 'Kartu zákazníka' ke kterému je poptávka vztažena. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

event_offer "Modul Nabídky - nabídky tohoto zákazníka"

Akce umožňuje přechod do modulu
mod_submenu_offer NABÍDKY
s předvybráním nabídky do níž byla poptávka transformována. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

event_transport_orders "Modul Objednávky - objednávky tohoto zákazníka"

Akce umožňuje přechod do modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
s předvybráním objenávky do níž byla nabídka transformována. Podrobné informace k funkcionalitě přechodových akcí naleznete v dokumentaci grafické uživatelské rozhranní.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

Tabulka "Produkty a jednorázové služby"

Význam tabulky včetně informací v ní obsažených naleznete v referenční dokumentaci
mod_submenu_enquiry POPTÁVKY
.

table_nav_insert "Vložení nového produktu"

Akce umožňuje přidat nový produkt do hlavičky poptávky. Samotná akce vyvolá několika stránkového průvodce, který nás provede nastavením hodnot jednotlivým parametrům produktu až k samotné rekapitulaci jejíž výstup je možné spatřit v tabulce 'Detaily produktu nebo služby' případně grafického náhledu tabulky 'Náhled produktu'. Akci je možné vyvolat pouze u otevřené poptávky. Budeme-li chtít přidat produkt do uzavřené nebo expedované poptávky, systém oznámí chybovou hlášku.

4.0.20-Dial-PridaniProduktu ChyboveHlaseni.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

table_nav_edit "Editace produktu/služby"

Akce umožňuje změnu produktu/služby v otevřené poptávce. Pokud není poptávka ve stavu 'otevřená', není změna možná, systém oznámí chybovou hlášku.

4.0.20-Dial-EditaceProduktu ChyboveHlaseni.jpg

U akce záleží na záznamu, který se chystáme editovat. Editace produktu vyvolá několika stránkového průvodce, který nás provede nastavením hodnot jednotlivým parametrům produktu až k samotné rekapitulaci jejíž výstup je možné spatřit v tabulce 'Detaily produktu nebo služby' případně grafického náhledu tabulky 'Náhled produktu'. Editace služby není možná, systém oznámí hlášku.

4.0.20-Dial-EditaceSluzby.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

table_nav_delete "Smazání produktu"

Akce umožňuje smazat produkt obsažený v poptávce.

4.0.20-Dial-SmazaniProduktu.jpg

Smazat lze pouze produkt, při pokusu smazat službu, systém oznámí hlášku:

4.0.20-Dial-SmazaniSluzby.jpg

Produkt můžeme smazat pouze pokud je hlavička poptávky stále otevřená. V okamžiku kdy se stav změní na potvrzená nebo uzavřená není možné produkt smazat, systém oznámí hlášku:

4.0.20-Dial-SmazaniProduktu-varovneHlaseni.jpg

Služba je vždy vázána k produktu. K jejímu odstranění dojde spolu s odstraněním posledního produktu v rámci poptávky.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

3. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak na poptávky

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback