Školení: Efektivní využití IS

1. Popis uživatelského rozhraní

Aby bylo možné systém efektivně využívat, je nutné znát především jeho možnosti. Z tohoto důvodu je velice důležité popsat uživatelské rozhraní. Níže je uvedena pouze struktura, která vychází z dokumentace Grafické uživatelské rozhraní v níž naleznete podrobný popis.

1.1 Záhlaví systémového okna

 • Výběr lokace
 • Seznam položek menu a podmenu
 • Jednotka
 • Záložky modulu

arrowbup Zpět na obsah: Školení: Efektivní využití IS

1.2 Boční panel

 • Oznamovací oblast
  • Připomínky
  • Zařízení
  • Call centrum
  • Procesy (vidí pouze ten, kdo má úkol u procesu s porušeným SLA)
  • Evidence práce
 • Seznam otevřených modulů, lokační a nadlokační moduly
 • Nastavení uživatelského prostředí

arrowbup Zpět na obsah: Školení: Efektivní využití IS

1.2 Prostřední část systémového okna

 • Iniciální modul
 • Kurzorová nápověda
 • Tabulka
  • Název
   • Sloupce:
    • Ovládání
     • Změna šířky, pořadí, viditelnost, vodorovný posuvník
    • Skupiny
    • Přepínače
   • Filtry:
    • Druhy
    • Logika
    • Zobrazení, ovládání rozšířených filtrů
    • Aplikace/potvrzení
   • Logika vyhledávání
   • Menu pro práci s filtry a pohledy, reset vybraných hodnot tabulky
   • Ovládací tlačítka
    • Význam barvy
    • Multifunkční
    • Automatizace nabízených tlačítek
    • Tlačítka umožňující otevření více karet zákazníka / procesů
   • Zápatí
    • Legenda
    • Změna výšky tabulky
    • Pohyby v tabulce
    • Exporty dat
 • Formulář
  • Záhlaví
   • Srolování do záhlaví
   • Aktualizace
  • Zápatí
   • HELP
 • Dialog
  • Kontroly
 • Hlášení systému
  • Význam barvy

arrowbup Zpět na obsah: Školení: Efektivní využití IS

1.3 Zápatí systémového okna

 • Přihlášený operátor
 • Verze systému
 • Datum a čas generování stránky
 • Doba zpracování akce
 • Odkaz na manuál
 • Orientace
 • Kontakt na výrobce systému

arrowbup Zpět na obsah: Školení: Efektivní využití IS

2. Obecné

 • Testovací instalace
  • Účel
  • Jak se do ní dostat
  • Kopírování dat
 • Informace na login page
 • NEWS
  • Vysvětlení co to je
  • Kde je nalézt

arrowbup Zpět na obsah: Školení: Efektivní využití IS

3. Praktické funkcionality při běžné praxi

 • Hromadné akce v seznamu zákazníků
  • Odeslání mailu/sms
  • Přidání/odebrání zákazníků do/ze skupin
  • Editace parametrů
  • Aktivace služeb
  • Změna služeb
 • Komunikace se zákazníky
  • Odeslání mailu/sms hromadnou akcí v seznamu zákazníků
  • Zprávy v Selfcare
 • Expedice dokumentů
 • Šablony
  • Význam modulu
   mod_submenu_templates ŠABLONY
   , ukázka šablony, význam proměnných, bloků, náhled, historie šablony, automatické výběry šablon.
 • Skupiny zákazníků
 • Karta zákazníka - wizard
  • Stručný přehled toho co karta nabízí. Podrobně se zaměřit na Historii zákazníka.
 • Připomínky
  • Popis modulu
   mod_submenu_task_reminders PŘIPOMÍNKY
   , praktická ukázka nastavení a její využití při běžných činnostech.
 • Události
  • Popis modulu
   mod_submenu_main_log UDÁLOSTI
   , ukázka využití při běžných činnostech.
 • Externí odkazy
  • Popis modulu
   mod_submenu_links_external EXTERNÍ ODKAZY
   , praktická ukázka nastavení odkazu např. na mapy.cz, selfcare, facebook k jednotlivým zákazníkům.

arrowbup Zpět na obsah: Školení: Efektivní využití IS
Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback