Referenční popis modulu Účtovací skupiny

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_service_groups ÚČTOVACÍ SKUPINY
Název modulu Seznam účtovacích skupin
Popis modulu Účtovací skupiny pro produkty a služby

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte zákaznickou podporu, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Zákazníkům se aktivují služby s danou periodou (měsíční, čtvrtletní,...) a billing plánem (např. Hotovost, Fakturace, Trvalý příkaz, inkaso, SIPO). Služby lze třídit do účtovacích skupin, např. podle tříd služeb nebo dle Vašich zvyklostí v účetním programu. Se skupinami lze pracovat např. v modulu
mod_submenu_accountancy ÚČTO
, kde lze získat přehled tržeb dle těchto skupin nebo ve sběrných dokladech budou produkty/služby seskupené dle účtovacích skupin. Pro správu těchto skupin a detailu zaúčtování slouží právě modul
mod_submenu_service_groups ÚČTOVACÍ SKUPINY
. Skupiny se následně přiřazují produktům/službám v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
. Nastavením u produktů/služeb bude možné napříč systémem pracovat s množinou produktů/služeb dle účtovacích skupin.

2. Záložky

Žádné.

Tabulka "Seznam účtovacích skupin"

Sloupce tabulky #

Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   ID účtovací skupiny acc_groups.ID
Účtovací skupina ANO   Název účtovací skupiny, který se bude vyskytovat na dalších místech v systému acc_groups.AG_NAME
Poznámka ANO   Poznámka k účtovací skupině acc_groups.AG_NOTE
Externí služby ANO   Služby poskytované smluvním partnerem (přeprodej služeb, předpisy nejsou zahrnuty do účetnictví). Tento příznak má vliv na doklady. Služby, zahrnuté do této skupiny se na dokladu typu faktura nezobrazují, pokud je položka dokladu neuhrazená. U typu výzva k úhradě se na dokladu nezobrazují, pokud je položka dokladu uhrazená. acc_groups.AG_VAS
Účtováno ANO Filtr je k dispozici např. v modulu
mod_submenu_debits POHLEDÁVKY
.
Služby zahrnuté do výběru, pokud je filtr nastaven na účtováno acc_groups.AG_ACCOUNTING
Aktivní ANO   Zobrazí seznam účtovacích skupin dle jejich platnosti acc_groups.AG_ACTIVE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hledej Text Prázdné Porovnávání výrazu se provádí se sloupci "Účtovací skupina" a "Poznámka".
ID Číslo Prázdné Dle zadaného ID záznamu účtovací skupiny.
Externí služby Výběr *VŠE Účtovací skupiny dle příznaku 'Externí služby'.
Účtovací skupina Výběr *VŠE Dle účtovacích skupin.
Poznámka Text Prázdné Účtovací skupiny s poznámkou.
Účtováno Text Prázdné Účtovací skupiny dle příznaku 'Účtováno'.
Aktivní Výběr *VŠE Účtovací skupiny s ohledem na jejich platnost (aktivní/neaktivní).
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účtovací skupiny

Tabulka "Seznam účtovacích skupin - detail účtování"

Sloupce tabulky #

Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   ID detailu zaúčtování acc_groups_number.AGN_ID
Typ zaúčtování ANO   Typ zaúčtování v rámci účtovací skupiny acc_groups_number.AGN_TYPE, číselník: code_list.CL_CATEGORY='ACCOUNTING_TYPE_TAX'
Účet pro zaúčtování ANO   Účet shodný s číslem účtu v účetním programu acc_groups_number.AGN_ACCOUNT
Popis ANO Volitelný popis k detailu zaúčtování.   acc_groups_number.AGN_TITLE
Akce ANO Editace jednoho záznamu zaúčtování - je možné upravit pouze číslo účtu, případně popis. Přímé akce s položkami  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní hodnota Popis
Účetní skupina Text Vybraná skupina z tabulky "Seznam účtovacích skupin". Filtruje detail pro účtování vybrané skupiny z tabulky "Seznam účtovacích skupin".
ID Číslo Prázdné Filtruje seznam dle zadaného ID detailu zaúčtování.
Typ zaúčtování Výběr *VŠE Filtruje seznam dle typu zaúčtování v rámci vybrané účtovací skupiny.
Účet pro zaúčtování Číslo Prázdné Filtruje seznam dle čísla účtu.
Popis Text Prázdné Filtruje seznam dle popisu detailu zaúčtování.
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účtovací skupiny

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=SERVICE_GROUPS, SERVICE_GROUPS_*, SLUŽBY, SLUŽBY.ÚČTOVÁNÍ.

Obecná související práva

Žádné.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Účtovací skupiny - admin
Modul Účtovací skupiny - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu SERVICE_GROUPS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účtovací skupiny

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účtovací skupiny

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Účtovací skupiny

Topic revision: r4 - 03 Sep 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback