Referenční popis modulu Upomínky

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_reminders UPOMÍNKY
Název modulu Upomínky
Popis modulu Seznam upomínek

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Slouží pro přehled upomínek zákazníků s možností generování upomínek , expedice, editace či smazání upomínek.

Ilustrační obrázek

1. Editace upomínky

Editovat se dají následující parametry upomínky. Datum vystavení, poznámka k upomínce, rozšířená poznámka, lhůta pro zaplacení.

formulář editace upomínky

Jak se nastavuje formulář pro editaci upomínky

Název Typ Povinné Popis
Datum vystavení Datumové pole ANO Zde zadejte datum vystavení upomínky, které bude uvedeno v šabloně upomínky.
Poznámka k upomínce Textové pole NE Zde vepište poznámku k upomínce, která bude uvedena v šabloně upomínky.
Rozšířená poznámka: Textové pole NE Zde můžete vepsat rozšířenou poznámku k upomínce.
Lhůta pro zaplacení: Datumové pole ANO Zde zadejte datum lhůty pro zaplacení, která bude uvedena v šabloně upomínky.

2. Jak smazat upomínky

Upomínky lze smazat jednotlivě tlačítkem Smazání upomínky, tím dosáhnete smazání označené upomínky. Pro hromadné smazání vyfiltrovaných upomínek použijte tlačítko Smazání upomínek. Po kliktnutí na jedno z uvedených tlačítek budete dotazováni, zda opravdu chcete smazat upomínku/y. Pokud chcete dialog zavřít, použijte tlačítko Ikona pro zrušení dialogu smazání pro zrušení dialogu smazání upomínky. Potvrzením dialogu tlačítkem Ikona pro potvrzení dialogu smazání dojde k trvalému vymazání upomínky/upomínek.

3. Jak tisknout upomínku/upomínky

Kmenová služba je na dokladu vždy jako první, pod ní budou řazeny případné závislé služby. Třídění informací na dokladech je následující: ID kmenové služby, pak ID 1. závislé služby, pak ID 2. závislé služby,...

Bližší informace naleznete zde .

4. Další funkční tlačítka

Tlačítko Přechod na kartu zákazníka umožňuje přejít na kartu zákazníka vybrané upomínky.
Tlačítko Přechod do modulu Expedice umožňuje přejít do modulu Expedice k zobrazení kdy, kdo, jakým způsobem (email, sms, tisk) byla vybraná upomínka expedována.

5. Volitelné filtry a sloupce

V seznamu upomínek je možné si zobrazit následující filtry/sloupce:

Zobrazení vygenerování upomínek

Důležitý je sloupec Pořadí tabulky Seznam upomínek. Číslice tohoto sloupce vyjadřuje o kolikátou upomínku se jedná. Počet upomínek před soudním vymáháním lze podle Vašich požadavků nastavit. Např. Tři upomínky a poté soudní vymáhání.
Často se používá seřazení podle tohoto sloupce pro zjištění zákazníků s největším počtem upomínek.

Ilustrační obrázek

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu REMINDERS.

Odkazující články

Topic revision: r7 - 15 Nov 2022, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback