Referenční popis modulu Koncová zařízení

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
Název modulu KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
Popis modulu Management call centra

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
slouží pro evidenci a správu koncových zařízení ve struktuře sítě Mango partnera. Modul je rozčleněn do záložek, ve kterých jsou zobrazovány pouze zařízení vhodná pro určitý typ služeb (datové, hlasové, televizní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Koncová zařízení

2. Záložky

Záložka Vše

Záložka obsahuje seznam všech koncových zařízení bez odlišení pro jakou třídu služeb se zařízení používá.

Tabulka Seznam koncových zařízení

Zde se zobrazuje seznam všech koncových zařízení bez odlišení pro jakou třídu služeb se zařízení používá. Ke každému zařízení je k dispozici Detail zařízení , Poznámky k jednotkám a Události zařízení .
koncova zarizeni

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Třída NE Zobrazuje třídu zařízení   funkce network_node_name_getex (poslední parametr 'TITLE')
Typ NE Zobrazuje typ zařízení   funkce network_node_name_getex (poslední parametr 'DEVICE')
Sklad NE Zobrazuje název skladu, kde je zařízení aktuálně umístěno. Sklad se zobrazuje pouze pokud využíváte funkcionalitu skladů a zároveň je zařízení na některém skladu naskladněno. Sklad, na němž se aktuálně zařízení nachází warehouse_list.WL_NAME

Sp. NE Zobrazuje informaci, zda-li je zařízení konfigurováno systémem Mango (Ano, Ne) Zařízení konfigurováno skrz Mango nodes.MANAGED
IP NE Zobrazuje se pouze na záložce pro datové služby a zobrazuje IP adresu zařízení. IP adresa nodes.MANAG_IP
MAC NE Zobrazuje se pouze na záložce pro datové služby a zobrazuje MAC adresu zařízení. MAC adresa nodes.MAC
Párovací klíč NE   Párovací klíč STB node_info.PAR_NAME = 'CONAX_PAIRING_KEY'
Číslo karty NE   Číslo karty STB node_info.PAR_NAME = 'CONAX_CARD'
Kritéria NE   Kritéria STB node_info.PAR_NAME = 'CONAX_CRITERIUM'
Dostupnosti na jednotce NE Pokud má lokace nastavené dostupnosti u jednotek, jsou zde k dispozici další volitelné sloupce s názvem dostupnosti. Zobrazuje stav (0/1), zda-li má jednotka povolenou dostupnost služeb. Toto nastavení u jednotek ovlivňuje aktivaci služeb zákazníkům (v dialogu na aktivaci/přechod služeb se zobrazují pouze ty služby, které jsou zařazeny do této dostupnosti a zároveň je u jednotky tato dostupnost povolena).   SELECT PAR_NAME, NN_TITLE, NP_NOTE FROM node_params WHERE NP_VIEW='nodes_last';
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
ID Číslo ANO   Filtruje seznam na zadané ID zařízení.
Hledej text Text ANO   Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID", "Zařízení", "Zákazník", "Obec, ""Ulice", "Číslo", "PSČ" (adresa jak od zákazníka tak od zařízení), "Zásuvka", "Poznámka" a shoda s parametrem zařízení (IP adresa).
ID zák. Číslo ANO   Filtruje seznam zařízení u zadaného ID zákazníka.
ID služby Číslo ANO   Filtruje seznam zařízení, na kterých je připojeno zadané ID služby.
Stav zařízení Výběr ANO   Filtruje seznam zařízení, které odpovídají stavu filtru. Na výběr jsou hodnoty: VŠE, volné (zařízení bez zákazníka a bez služeb), přiřazené (zařízení přiřazené k zákazníkovi), bez služeb (zařízení přiřazené zákazníkovi ale bez služeb), se službami (zařízení přiřazené zákazníkovi a k jeho službám).
Stav služeb Výběr ANO   Filtruje seznam zařízení, na kterých jsou připojeny služby ve vybraném stavu. Ve sloupci "Služby" se zobrazí pouze služby, které odpovídají danému stavu služby. Na výběr jsou hodnoty: VŠE, Zablokovaná, Aktivní, Zrušená, Nezapojeno
Třída zařízení Výběr ANO   Filtruje seznam zařízení, které jsou v dané třídě.
Stav monitorování Výběr ANO   Filtruje seznam zařízení, dle stavu monitorování. Na výběr jsou hodnoty: výpadek, nesledováno (zařízení, která dosud nebyla omonitorovaná), OK.

Obec dle registru Text NE   Filtruje seznam zařízení, která jsou umístěna v zadané obci dle registru.
Část obce dle registru Text NE   Filtruje seznam zařízení, která jsou umístěna v zadané části obce dle registru.
Ulice dle registru Text NE   Filtruje seznam zařízení, která jsou umístěna na zadané ulici dle registru.
Číslo dle registru Číslo NE   Filtruje seznam zařízení, která jsou umístěna na zadaném čísle dle registru.

Byt/Zásuvka Číslo NE   Filtruje seznam zařízení, která jsou umístěna na zadaném čísle zásuvky.
Sp. Číslo NE   Filtruje seznam zařízení, která jsou konfigurována IS Mango nebo nikoliv.
Dostupnosti na jednotce Číslo NE   Filtruje seznam zařízení (jednotky), které odpovídají zadané dostupnosti.

Akční tlačítka

Tabulka Detail zařízení

Zde se zobrazuje detail vybraného zařízení a jeho parametry .
zar detail.png

Sloupce tabulky #

Obecný seznam pro všechna zařízení:
Název Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Nadřízení uzel Zobrazuje nadřízený uzel k vybranému zařízení (pod jakým nadřazeným zařízením je připojeno). Při editaci/zakládání zařízení můžete provádět filtraci v seznamu pro výběr nadřazeného uzlu. Hledat lze podle libovolné hodnoty v textu, ale je nutné dodržet celistnost řetězce, tedy např. "rb wap 60), 10.50". Možnost stejného filtrování se nachází i v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
.
Nadřízený uzel funkce network_node_name_getex
Role zařízení Zobrazuje, o jaký typ zařízení se jedná (zákaznické, infrastruktura), v jaké lokaci je umístěno a zda-li je možné pod toto zařízení [[Mango.CibsDocReferencNetwork#AnchorChAktualizaceParametru][ připojit další zařízení ] Role zařízení (odlišení zákaznického nebo infrastrukturního zařízení s informací o umístění v lokaci a o příznaku AP - možnost připojení dalších zařízení) CONCAT(IF(nodes.N_CUSTOMER,CONCAT('Zákaznické (',installations.NAME,')',IF(nodes.CUSTOMER_PARENT,', pro připojení dalších','')),'Infrastruktura'),IF(NCL_CT IS NOT NULL,CONCAT(', AP pro ',GROUP_CONCAT(DISTINCT cust_inst.NAME SEPARATOR ', ')),''))
Sér. číslo Zobrazuje sériové číslo u zařízeních, kde je podporována evidence sériového čísla. Sériové číslo zařízení nodes.N_SERIAL_NUM
Aktualizace Zobrazuje stav a datum poslední aktualizace zařízení Stav a datum aktualizace zařízení funkce get_node_action_state(nodes.ID)
Zákazník Zobrazuje jméno zákazníka či název provozovatele daného koncového zařízení. Jméno nebo název zákazníka nebo provozovatele funkce get_user_name_data(users.TYPE,users.COMPANY,users.FIRST_NAME,users.LAST_NAME)
Služby Zobrazuje služby, které jsou připojeny pod toto zařízení. V případě, že se bude jednat o ukončenou službu nebo o službu, která bude teprve zapojena, zobrazuje se za názvem služby datum platnosti služby od - do). Zobrazované služby lze ovlivnit dle filtru "Stav služeb", kdy se zobrazí pouze ty služby, odpovídající danému stavu služby. Služby, ke kterým je přiřazeno toto zařízení services_name.NAME, omezení platnosti od: services_active.DATE_START, omezení platnosti do: services_active.DATE_END
Umístění Zobrazuje fyzické umístění zařízení. Fyzické umístění zařízení nodes.STREET, nodes.HOUSE_ID, nodes.N_CITY, nodes.SOCKET
Vytvořil Zobrazuje příjmení a jméno operátora, který vytvořit toto zařízení Vytvořil CONCAT(logins.SURNAME, ' ', logins.FIRST_NAME)
Vytvořeno Zobrazuje datum vytvoření tohoto zařízení Vytvořeno nodes.N_CREATED
Poznámka Zobrazuje poznámku vyplněnou v poli "Poznámka" zadaná při založení čio editaci zařízení Poznámka z dialogu Vložení nového zařízení nebo Editace zařízení nodes.NOTE
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Seznam specifických parametrů pro jednotlivá zařízení, které se zobrazují na pravé straně v tabulce "Detail zařízení" (seznam parametrů je definován dle node_params.N_TYPE). Seznam se může lišit dle nastavení lokace:
NTYPE zařízení Parametr Popis parametru
ADSLMODEM INFRA_LOC Infrastruktura
ADSLMODEM MANAG_IP Adresa zařízení
BLK_DEVICE ASSOCIATED Družstevní
BLK_DEVICE FIBER_ID Optický kanál
BLK_DEVICE FLOOR Podlaží
BLK_DEVICE PREWIRED Pevné zapojení
CIBSROUTER INFRA_LOC Infrastruktura
CIBSROUTER MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
CIBSROUTER MANAG_IP Adresa zařízení
CIBSROUTER SERVICE_STATE Stav služby
CODE_CARD CRITERIUM Kritérium
CODE_CARD NUMBER Číslo karty
CODE_CARD SERVICE_STATE Stav služby
DECODER CODER_ID Číslo kódéru
DECODER SERVICE_STATE Stav služby
DS_MODEM ALL_NETWORKS Neomezený přístup
DS_MODEM CIBSRM_ID Nadřízený Mango RM
DS_MODEM DHCPD_ID Nadřízený DHCP
DS_MODEM DHCP_CLIENT DHCP klient
DS_MODEM DOWNSTREAM_FREQUENCY Frekv. downstreamu
DS_MODEM DOWN_SPEED Max. rychlost down
DS_MODEM FUP_DOWN_SPEED FUP download
DS_MODEM FUP_UP_SPEED FUP upload
DS_MODEM INT_NETWORK Interní síť
DS_MODEM MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
DS_MODEM MANAG_IP Adresa zařízení
DS_MODEM NODE_CONFIG_TEXT Konfigurace
DS_MODEM SERVICE_STATE Stav služby
DS_MODEM TFTP_FILE TFTP soubor
DS_MODEM UPSTREAM Číslo upstreamu
DS_MODEM UPSTREAM_ENABLE Přiřadit upstream
DS_MODEM UP_SPEED Max. rychlost up
DS_MODEM VAR_DOWN_SPEED VAR Max. download
DS_MODEM VAR_END VAR Hodina do
DS_MODEM VAR_MIN_DOWN_SPEED VAR Min. download
DS_MODEM VAR_MIN_UP_SPEED VAR Min. upload
DS_MODEM VAR_START VAR Hodina od
DS_MODEM VAR_UP_SPEED VAR Max. upload
DS_MODEM VAR_WDAYS VAR Dny v týdnu
DVB_STB STB_SN Sériové číslo
ETH DHCP_SUBNET_PAR DHCP parametry
ETH MANAG_IP Adresa zařízení
ETH VIRTUAL_ETH (null)
ETTH_PORT MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
FTTX_GW FIBER_ID Optický kanál
FTTX_GW MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
FTTX_GW PHONE_NUMBER Telefonní číslo
INTERFACE MANAG_IP Adresa zařízení
IPTV_STB IPTV_PROXY_ID ID IPTV proxy
IPTV_STB MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
IPTV_STB MANAG_IP Adresa zařízení
IPTV_STB STB_SN Sériové číslo
MG_GENEXIS DHCPD_ID Nadřízený DHCP
MG_GENEXIS DHCP_CLIENT DHCP klient
MG_GENEXIS GAPS_SERVER ID GAPS serveru
MG_GENEXIS MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
MG_GENEXIS MANAG_IP Adresa zařízení
MG_GENEXIS SERVICE_STATE Stav služby
NG_MODEM DOWN_SPEED Max. rychlost down
NG_MODEM FUP_DOWN_SPEED FUP download
NG_MODEM FUP_UP_SPEED FUP upload
NG_MODEM MANAG_IP Adresa zařízení
NG_MODEM SERVICE_STATE Stav služby
NG_MODEM UP_SPEED Max. rychlost up
NG_MODEM VAR_DOWN_SPEED VAR Max. download
NG_MODEM VAR_END VAR Hodina do
NG_MODEM VAR_MIN_DOWN_SPEED VAR Min. download
NG_MODEM VAR_MIN_UP_SPEED VAR Min. upload
NG_MODEM VAR_START VAR Hodina od
NG_MODEM VAR_UP_SPEED VAR Max. upload
NG_MODEM VAR_WDAYS VAR Dny v týdnu
NIC AGR_GROUP nepoužito
NIC AGR_GROUP_NUMBER Počet členů v agrego
NIC AGR_MAX_DOWN_SPEED Maximální download s
NIC AGR_MIN_DOWN_SPEED Garantovaný download
NIC AGR_MIN_UP_SPEED Garantovaný upload s
NIC ALLOW_CHANGE Změna MAC
NIC CIBSRM_ID Nadřízený Mango RM
NIC DHCPD_ID Nadřízený DHCP
NIC DHCP_CLIENT DHCP klient
NIC DOWN_SPEED Max. rychlost down
NIC EXTERNAL_SERVICE_ID Externí ID služby
NIC EXT_ACCESS Internet
NIC FUP_DOWN_SPEED FUP download
NIC FUP_ENABLED FUP
NIC FUP_LEVEL FUP úroveň
NIC FUP_UP_SPEED FUP upload
NIC INT_ACCESS Interní síť
NIC IP_ADDRESS IP adresa
NIC MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
NIC MIKROTIK_AP_ID Nadřízený mikrotik
NIC MIN_DOWN_SPEED Min. rychlost down
NIC MIN_UP_SPEED Min. rychlost up
NIC NAT_IP DNAT IP
NIC SERVICE_STATE Stav služby
NIC UP_SPEED Max. rychlost up
NIC VAR_DOWN_SPEED VAR Max. download
NIC VAR_END VAR Hodina do
NIC VAR_MIN_DOWN_SPEED VAR Min. download
NIC VAR_MIN_UP_SPEED VAR Min. upload
NIC VAR_START VAR Hodina od
NIC VAR_UP_SPEED VAR Max. upload
NIC VAR_WDAYS VAR Dny v týdnu
SETTOPBOX CONAX_CARD ID conaxové karty
SETTOPBOX CONAX_CRITERIUM Kódy kritéria
SETTOPBOX CONAX_PAIRING_DATE Datum spárování
SETTOPBOX CONAX_PAIRING_KEY Párovací klíč
SIP_DEVICE CIBSRM_ID Nadřízený Mango RM
SIP_DEVICE CIM CIM
SIP_DEVICE EXTERNAL_SERVICE_ID Externí ID služby
SIP_DEVICE FAX_SUPPORT Podpora FAX
SIP_DEVICE KEEP_ALIVE Keep alive
SIP_DEVICE MANAG_IP IP adresa
SIP_DEVICE OUTPUT_GAIN Output Gain
SIP_DEVICE PHONE_NUMBER Telefonní číslo
SIP_DEVICE PINGMON_ID ID ICMP monitoringu
SIP_DEVICE PORT Port
SIP_DEVICE PROVISIONING Provisioning
SIP_DEVICE SERVICE_STATE Stav služby
SIP_DEVICE SIP_NAME SIP jméno
SIP_DEVICE SIP_PASSWORD SIP heslo
SIP_DEVICE TOS TOS
SIP_DEVICE WIRELESS Bezdrátový
WIFI CIBSRM_ID Nadřízený Mango RM
WIFI DHCPD_ID Nadřízený DHCP
WIFI DHCP_CLIENT DHCP klient
WIFI DOWN_SPEED Max. rychlost down
WIFI EXTERNAL_SERVICE_ID Externí ID služby
WIFI EXT_ACCESS Internet
WIFI FUP_DOWN_SPEED FUP download
WIFI FUP_UP_SPEED FUP upload
WIFI INT_ACCESS Interní síť
WIFI MAC_ADDRESS MAC adresa - Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače (aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff).
WIFI MANAG_IP Adresa zařízení
WIFI MASKED_MAC Maskuje MAC
WIFI MIKROTIK_AP_ID Nadřízený mikrotik
WIFI MIN_DOWN_SPEED Min. rychlost down
WIFI MIN_UP_SPEED Min. rychlost up
WIFI NAT_IP DNAT IP
WIFI SERVICE_STATE Stav služby
WIFI UP_SPEED Max. rychlost up
WIFI VAR_DOWN_SPEED VAR Max. download
WIFI VAR_END VAR Hodina do
WIFI VAR_MIN_DOWN_SPEED VAR Min. download
WIFI VAR_MIN_UP_SPEED VAR Min. upload
WIFI VAR_START VAR Hodina od
WIFI VAR_UP_SPEED VAR Max. upload
WIFI VAR_WDAYS VAR Dny v týdnu

Tabulka Poznámky k zařízení

Zde se zobrazují poznámky, evidované pouze k zařízení třídy "Jednotka" (BLK_DEVICE). Poznámky k jednotkám lze zadávat v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
.
poznamky.png

Tabulka Události zařízení

Zde se zobrazuje seznam všech koncových zařízení bez odlišení pro jakou třídu služeb se zařízení používá. Ke každému zařízení je k dispozici Detail zařízení , Poznámky k jednotkám a Události zařízení .
udalosti.png

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Zařízení Text Vyplněné   Zobrazuje se zde vybrané zařízení z tabulky "Seznam koncových zařízení *". Údaj zde zobrazený nelze měnit. Změnu zařízení proveďte výběrem v tabulce "Seznam koncových zařízení *" v příslušné záložce.
Datum od Datum Prázdné   Filtruje seznam událostí začínajících od zadaného data.
Datum do Datum Prázdné   Filtruje seznam událostí končících k zadanému datu.

Záložka Jednotky

Záložka obsahuje seznam zařízení typu jednotka (BLK_DEVICE). Oproti záložce "Koncová zařízení" je zde navíc tabulka "Seznam podřízených zařízení".

Tabulka Seznam podřízených zařízení

Tabulka obsahuje seznam zařízení, která jsou napojena pod jednotkou. Vazba na nadřízené zařízení je v databázové tabulce nodes.PARENT_NODE.
seznam.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID ANO Jedinečné identifikační číslo koncového zařízení. ID zařízení nodes.ID
IP ANO Zobrazuje IP adresu zařízení (pokud dané zařízení může mít IP adresu). IP adresa nodes.MANAG_IP
Třída NE Zobrazuje třídu zařízení   funkce network_node_name_getex (poslední parametr 'TITLE')
Typ NE Zobrazuje typ zařízení   funkce network_node_name_getex (poslední parametr 'DEVICE')
SN NE Zobrazuje sériové číslo u zařízeních, kde je podporována evidence sériového čísla. Sériové číslo zařízení nodes.N_SERIAL_NUM
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Nadřazený Text Vyplněné   Zobrazuje se zde vybrané zařízení z tabulky "Seznam koncových zařízení pro datové služby". Údaj zde zobrazený nelze měnit. Změnu zařízení proveďte výběrem v tabulce "Seznam koncových zařízení pro datové služby".
ID Číslo Prázdné   Filtruje seznam na zadané ID zařízení.
IP Text Prázdné   Filtruje seznam podřízených zařízení, které má zadanou IP adresu.

Legenda tabulky

Zařízení, u kterých je potřeba provést update (nodes.UPDATE_FLAG = 1), jsou barevně odlišeny, viz legenda "je potřebný update".

Záložka Data

Záložka obsahuje seznam zařízení, pod která lze připojit datové služby. Jedná se o třídy zařízení: Jednotka, DOCSIS modem, DVB_STB karta, ETTH port, FTTX gateway, IP kamera, Síťové zakončení, UPS, Wifi klient. Seznam tříd zařízení je definovatelný pro lokaci/Mango partnera, je tedy možné zobrazovat pouze třídy zařízení, které lokace/Mango partner používá (nastavení v DB tabulce device_type_params ). Záložka obsahuje tabulky, které jsou popsané již v záložce "Koncová zařízení".

Záložka Grafy

Záložka obsahuje seznam zařízení, pod která lze připojit datové služby. Jedná se o třídy zařízení: Jednotka, DOCSIS modem, DVB_STB karta, ETTH port, FTTX gateway, IP kamera, Síťové zakončení, UPS, Wifi klient. Seznam tříd zařízení je definovatelný pro lokaci/Mango partnera, je tedy možné zobrazovat pouze třídy zařízení, které lokace/Mango partner používá (nastavení v DB tabulce device_type_params ). Záložka obsahuje tabulky, které jsou popsané již v záložce "Koncová zařízení". Oproti záložce "Koncová zařízení" je zde navíc tabulka "Grafy zařízení".

Tabulka Grafy zařízení

Zobrazuje podporované grafy dle typu koncového zařízení.
Denní graf je vytvořen z 5 minutových vzorků, týdenní z 1 hodinových vzorků, měsíční z 3 hodinových vzorků a roční z 24 hodinových vzorků.
grafy.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Graf ANO Zobrazuje grafy týkající se vybraného zařízení v tabulce "Seznam koncových zařízení pro datové služby".    
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Validace Popis
Graf Text Vyplněné   Zobrazuje se zde vybrané zařízení z tabulky "Seznam koncových zařízení pro datové služby". Údaj zde zobrazený nelze měnit. Změnu zařízení proveďte výběrem v tabulce "Seznam koncových zařízení pro datové služby".
Období Výběr den   Zobrazuje grafy zařízení s rozhsahem na zvolené období. Můžete zvolit tato období: den, týden, měsíc a rok.
Seznam typů grafů, podporovaných u tříd zařízení:

Význam grafů:
Graf typu "Odezva", měří se ping, jednotka je ms.
odezva.png

Graf typu "Signály", měří se úroveň na bridge, CNR na bridge, RX Level, TX Level, RX CNR.
signaly.png

Graf typu "Propojení", měří se připojení na ETH nebo USB.
propojeni.png

Graf typu "Ztrátovost", měří se ztrátovost, jednotka je %.
ztratovost.png

Graf typu "Rychlosti", měří se odchozí, příchozí data, jednotka je kbit/s.
rychlosti.png

Graf typu "Chyby přenosu", měří se upstream a downstream s odlišením, zda-li se jednalo o opravitelné nebo neopravitelné chyby.
chyby.png

Akční tlačítka

Záložka SIP

Záložka obsahuje seznam zařízení, pod která lze připojit hlasové služby. Jedná se o třídy zařízení: DVB_STB karta, DVB-C SetTopBox, DOCSIS modem, ETTH port, FTTX gateway, Jednotka, Set-top BOX, SIP zařízení, Síťové zakončení. Seznam tříd zařízení je definovatelný pro lokaci/Mango partnera, je tedy možné zobrazovat pouze třídy zařízení, které lokace/Mango partner používá (nastavení v DB tabulce device_type_params ). Záložka obsahuje tabulky, které jsou popsané již v záložce "Koncová zařízení".

Záložka TV

Záložka obsahuje seznam zařízení, pod která lze připojit televizní služby. Jedná se o třídy zařízení: DVB_STB karta, Set-top BOX, SIP zařízení, ETTH port, FTTX gateway, Jednotka. Seznam tříd zařízení je definovatelný pro lokaci/Mango partnera, je tedy možné zobrazovat pouze třídy zařízení, které lokace/Mango partner používá (nastavení v DB tabulce device_type_params ). Záložka obsahuje tabulky, které jsou popsané již v záložce "Koncová zařízení".

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Koncová zařízení

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Koncová zařízení (bez jednotek) - user
Modul Koncová zařízení - admin
Modul Koncová zařízení - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu LAST_NODES.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Koncová zařízení

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Koncová zařízení

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Koncová zařízení

Topic revision: r18 - 13 Dec 2021, JanJasansk
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback