Jak na funkce v modulu PLATBY

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Referenční dokumentaci k modulu Platby naleznete ZDE , kde je uveden i význam, k čemu modul slouží a co obsahuje.

SEZNAM DOSTUPNÝCH AKCÍ
Záložka "Účty", tabulka "Seznam pokladen a bankovních účtů":  wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Záložka "Účty", tabulka "Seznam pokladen a bankovních účtů"

payaccount_insert Přidání pokladny/účtu

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro vytvoření pokladen, na které budou ukládány hotovostní platby a účtů, na které budou importovány platby z internetového bankovnictví. Akce také slouží pro nastavení automatizace uzávěrek plateb, kdy podle nastavení se v den D provede potvrzení otevřeného předpisu generování anebo generování nového předpisu.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Tlačítko payaccount_insert otevře dialog pro definici pokladny/účtu s možností nastavení ovládání automatizace uzávěrek plateb.

4.0.15-FormPokladny.png

4.0.15-FormUcet.png

Název Popis Kurzorová nápověda
Typ (pokladna nebo účet) Zde vyberte odpovídající typ. Pokladna či účet. Typ (pokladna nebo bankovní účet)
Měna pokladny nebo účtu Zde vyberte odpovídající měnu. Výchozí hodnota: česká koruna. Měna pokladny nebo účtu
Název Zde vepište odpovídající název pro pokladnu či účet. Název
Předčíslí Zadejte předčíslí účtu. Předčíslí účtu
Bankovní účet Zadejte číslo účtu. Při vyplnění čísla účtu a banky se automaticky vytvoří IBAN v písemné podobě (elektronická forma: CZ6508000000192000145399, písemná forma: CZ65 0800 0000 1920 0014 5399). Číslo bankovního účtu
Kód banky účtu Vyberte kód banky. Při vyplnění čísla účtu a banky se automaticky vytvoří IBAN v písemné podobě (elektronická forma: CZ6508000000192000145399, písemná forma: CZ65 0800 0000 1920 0014 5399). Kód banky účtu
IBAN Zadávání je možné jak v písemné podobě (CZ65 0800 0000 1920 0014 5399), tak v elektronické (CZ6508000000192000145399). Při vyplnění IBAN se automaticky vytvoří číslo účtu a banka. Při vyplnění IBAN v elektronické podobě dojde k transformaci IBAN do písemné podoby). Číslo účtu ve formátu IBAN
Import Zde vyberte odpovídající formát importu. Typ importu účtu
Provize Zde vyberte typ importu provizí při platbě kartou. Typ importu provizí při platbě kartou
Inkaso Zde vyberte typ inkasních souborů. Typ inkasních souborů
Aktuální Zde označte, zda-li se jedná o aktuální účet nebo pokladnu. Aktuální
Externí fakturace   Pokud je zaškrtnuto, doklady, na které je napárovaná platba z této pokladny, se zobrazují ve sběrných dokladech předpisů, ve zúčtování záloh,v tržbách, v účetních souvztažnostech.
Platební transakce   Podle tohoto příznaku se v modulu Účto, v záložce Sumární přehled určí, zda se platba zahrne mezi platební nebo neplatební transakce. Deafultní hodnota ano znamená platební transakci.
Odpisy Tento parametr je dostupný pouze pokud je jako typ zvolena pokladna. Pro typ bankovní účet není parametr dostupný. Zaškrtnutí tohoto parametru znamená, že pokladna je určena pro evidenci odpisů pohledávek, kde jsou tyto předpisy spárované. Upozorňujeme, pokud označíte stávající pokladnu jako odpisovou, pak všechny v minulosti vytvořené platby se budou tvářit jako by byly vytvořené pomocí akce 'Vytvoření odpisů' v pohledávkách a dle toho se s nimi bude zacházet při filtrování či zobrazování. Pokladna je určena pro evidenci odpisů pohledávek (odpis se provádí v modulu Pohledávky, záložce Dle předpisu, akcí "Vytvoření odpisů").
Počáteční stav   Počáteční stav hotovostni pokladny pro aktuální rok.
Datum Zde zadejte datum počátečního stavu platby hotovostní pokladny. Datum k počátečnímu stavu platby hotovostní pokladny.
Způsob kontroly Zde vyberte způsob kontroly duplicitních údajů při importu bankovních výpisů. Volby: nenastaveno, číslo výpisu, číslo záznamu, údaje platby. Při importu plateb se pak podle tohoto nastavení kontroluje buď duplicita čísla bankovního výpisu, duplicita řádku u stejného výpisu (pro import z mBank), duplicita dle údajů platby stažené z webového rozhraní banky [pouze pro Import = Formát CSV (Raiffeinsen Bank) ]. Při importu plateb z banky lze provádět kontrolu duplicity na číslo bankovního výpisu, na číslo záznamu výpisu (číslo záznamu z výpisu se nesmí shodovat s již naimportovanou platbou) nebo na údaje z platby stažené z webového rozhraní banky.
Souvztažný účet   Číselný kód souvztažného účtu pro zaúčtování, pokud není u některé pokladny nebo bankovního účtu uveden, není možné vytvářet detailně správně Přehled zúčtování podle účetní souvztažnosti v modulu Účto.
Potvrzovat automaticky Po zaškrtnutí se zobrazí detailní parametry "Den" a "Notifikace". Nastavení, zda se provádí automatické potvrzení sběrných dokladů plateb.
Den   Den v měsíci, kdy se má potvrzení provádět (hodnota 1-31). Pokud je měsíc kratší, provede se potvrzení v poslední den měsíce.
Druh plateb   Definuje, jaký druh uzávěrky plateb se má potvrzovat - CIBSové, Ostatní, Vše.
Odvod tržeb   Definuje, zda se provádí odvod tržeb automaticky.
Notifikovat na e-maily   Čárkou oddělený seznam e-mailů, na koho se mají posílat notifikace.
Generovat automaticky Po zaškrtnutí se zobrazí detailní parametry "Den" a "Notifikace". Nastavení, zda se provádí automatické generování sběrných dokladů plateb.
Den   Den v měsíci, kdy se má generování provádět (hodnota 1-31). Pokud je měsíc kratší, provede se generování v poslední den měsíce.
Druh plateb   Definuje, jaký druh uzávěrky plateb se má generovat - CIBSové, Ostatní, Vše.
Notifikovat na e-maily   Čárkou oddělený seznam e-mailů, na koho se mají posílat notifikace.
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

info Další informace pod tlačítkem form_nav_help.

Kdy akci provádět?
Evidovat platby je potřeba, aby bylo možné určit, zdali má zákazník pohledávku nebo přeplatek. Na základě stavu salda zákazníka lz provádět další činnosti (např. blokování služeb). Akci lze provádět také pro zajištění automatizace na provádění uzávěrky sběrných dokladů plateb.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Pole "Den" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Pokud je nastaveno 'Potvrzovat/Generovat automaticky', den musí být vyplněn.".
 • Pole "Den" - při vyplnění nečíselným znakem nebo vyšší číselnou hodnotou, než je možné, systém oznámí hlášku "(0 - 31)" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Hodnota musí být v zobrazeném intervalu".
 • Pole "Notifikovat na e-maily" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Chybí e-mail!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Pokud je nastaveno 'Potvrzovat/Generovat automaticky', musí být uveden e-mail. Více pod tlačítkem HELP.".
 • Pole "Notifikovat na e-maily" - při nesplnění podmínek restrikce systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát emailových adres. Chybí záznam před/za @ nebo chybí doména nebo je použit chybný oddělovač mezi emaily (použijte čárku).".

Co se stane, když se akce spustí?
Uloží se definice pokladny/účtu a nastavení se případná automatizace na provádění uzávěrky sběrných dokladů plateb. V den spuštení automatizace se provede požadovaná akce a výsledek bude zaslán na uvedené e-maily.

Výsledek potvrzení uzávěrky je zasilán dle globální šablony s názvem PAY_SUM_CONFIRM:
 • Typ "Předmět e-mailu (systémový)"
  • Potvrzení uzávěrky sběrných dokladů plateb dne: %DATE, %LOKACE
   • Proměnná %DATE vypisuje datum ve formátu DD.MM.RRRR
   • Proměnná %LOKACE vypisuje název lokace
 • Typ "Text e-mailu (systémový)":
  • Proměnná %PA_NAME vypisuje název pokladny/účtu
  • Proměnná %PA_TYPE vypisuje druh plateb, které jsou uzavírány
  • Proměnná %NOTE vypisuje konkrétní výsledek

Příklady:
Název pokladny/účtu: Pokladna X

Druh plateb: hotovost / ostatni H

Výsledek automatického potvrzení uzávěrky plateb od 01.05.2014 do 31.05.2014
Uzávěrka byla potvrzena

Pokud máte u pokladny nastaven příznak "Odvod tržeb":
...
Výsledek automatického potvrzení uzávěrky plateb od 01.05.2014 do 31.05.2014
Uzávěrka s odvodem tržeb byla potvrzena

Výsledek generování uzávěrky je zasilán dle globální šablony s názvem PAY_SUM_GENERATE:
 • Typ "Předmět e-mailu (systémový)"
  • Generování uzávěrky sběrných dokladů plateb dne: %DATE, %LOKACE
   • Proměnná %DATE vypisuje datum ve formátu DD.MM.RRRR
   • Proměnná %LOKACE vypisuje název lokace
 • Typ "Text e-mailu (systémový)":
  • Proměnná %PA_NAME vypisuje název pokladny/účtu
  • Proměnná %PA_TYPE vypisuje druh plateb, které jsou uzavírány
  • Proměnná %NOTE vypisuje konkrétní výsledek
 • V e-mailu se nezobrazí všechny chyby, ale vždy ta první, na kterou systém narazí. Při provedení opravy a opětovném spuštění (nastavením zítřejšího dne) může dojít k jiné chybě. Vyřešit generování můžete i ručně.

Příklady:
Název pokladny/účtu: Pokladna X

Druh plateb: hotovost / ostatni H

Výsledek automatického generování uzávěrky plateb od 01.05.2014 do 31.05.2014
Uzávěrka byla vygenerována

...
Výsledek automatického generování uzávěrky plateb od 01.05.2014 do 31.05.2014
Uzávěrka nebyla vygenerována
Uzávěrka pro pokladnu/účet X stejného typu pro zadané období již existuje.

...
Výsledek automatického generování uzávěrky plateb od 01.05.2014 do 31.05.2014
Uzávěrka nebyla vygenerována
Uzávěrka pro pokladnu/účet X nenavazuje na období minulé uzávěrky stejného typu.

Jak postupovat dále?
Přidejte pokladně/účtu obchodní lokaci. info Pouze u účtu je možné přiřadit více obchodních lokací.
Sledujte zasílané notifikace automatizace uzávěrek.
Nastavte automatizaci i pro sběrné doklady předpisů.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu PLATBY

Kontrolní mechanismy při manipulaci s pokladnou/účtem

 • Nelze smazat pokladnu/účet, uživatel nepřihlášen.
 • Nemáte právo %RIGHT na smazání pokladny/účtu.
 • Nelze založit pokladnu/účet, uživatel nepřihlášen.
 • Nemáte právo %RIGHT na založení pokladny/účtu.
 • Nelze editovat pokladnu/účet, uživatel nepřihlášen.
 • Nemáte právo %RIGHT na editaci pokladny/účtu.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu PLATBY

FAQ

Jak řešit odpis nevymahatelných pohledávek?

Na odpis nevymahatelných pohledávek (promlčené, prodané) doporučujeme vytvořit si v menu Platby > modulu Platby > záložce Nastavení novou pokladnu, která bude sloužit pro evidenci těchto pohledávek. Při vytváření pokladny je nutné zatrhnout příznak Odpisy. Do této pokladny budete vkládat kladné částky ve výši promlčených/odprodaných pohledávek a provedete spárování platby s dlužnými předpisy zákazníka. Díky nové pokladně budete mít přehled o odpisech nevymahatelných pohledávek.

Jak odpárovat platby zákazníka, který platí např. roční periodou?

Cíl: Odpárovat část plateb, vrátit zákazníkovi peníze nebo převést zákazníka na jinou službu a tyto peníze spárovat na novou službu.
 • 1. Vytvořte v modulu Interní doklady na daný předpis opravný daňový doklad (ODD) na daný počet měsíců do konce období (např. za měsíce 9-12 vystavíte ODD na částku 4 x cena paušálu).
 • 2a. Použijte akci aicon10 "Provést zápočet s opravným daňovým dokladem" nebo
 • 2b. V modulu Platby vytvořte zápornou platbu do zápočtové pokladny a spárujte s vystaveným ODD, vytvořte kladnou platbu (částka stejná jako u ODD) do zápočtové pokladny a spárujte s předpisem na novou službu, na kterou budete zákazníka převádět.

Dále může nastat případ, že budete chtít vrátit zákaznikovi část platby. Provedete stejný krok jako v bodě 1 a 2b s tím rozdílem, že vytvoříte pouze zápornou platbu a to v ostré pokladně.

Proč párování plateb tak dlouho trvá?

Příčina není v samotném párování (to proběhne rychle), ale v následném obnovení tabulky se seznamem plateb. Párování je tedy tak rychlé, jak jsou nastaveny filtry v tabulce plateb. Doporučení: Při párování co možná nejvíce omezit množinu zobrazených plateb, nejlépe pomocí data platby (aby se nehledalo moc do minulosti).

Podle čeho se určuje, jaký bank. účet bude přednastaven v dialogu pro import bank. výpisů?

Předvybraný účet je ten, který byl založen nejdříve (má nejnižší ID v databázi).

Lze importovat platby od Raiffaisenbank přes jejich webové rozhraní?

Ano, bankovní účet musí mít nastavenou položku "Import" na hodnotu "Formát CSV (Raiffeinsen Bank)" a položku "Způsob kontroly" na hodnotu "údaje z platby". Zákaznické podpoře je potřeba předat údaje k zajištění stahování plateb z webového rozhraní banky: URL webového rozhraní přehledu plateb a od jakého data se mají platby stahovat (datum platby na webovém rozhraní). Přesto doporučujeme řešení stahování bankovních výpisů přes VPNku nebo přes API banky (pokud banka podporuje).

arrowbright Více info: [[Trash.CibsDocCibsDocHowToAutomaticBankImport][]]

Jaké datum se vezme při odvodu tržeb?

Pokud se vkládá platba v modulu Platby a zaškrtne se odvod tržeb (musí být v definici pokladny zaškrtnuto Odvod tržeb), nastaví se datum podle zadaného datumu platby v dialogu, platba se označí jako ostatní a pokud je nastaveno zaúčtování, tak se provede.

Při potvrzení uzávěrky plateb (nikoli při vytvoření). Pokud se zaškrtne při potvrzení Provést odvod tržby, vytvoří se platba typu ostatní a pokud je nastaveno zaúčtování, tak se provede. Datum platby je poslední den potvrzované uzávěrky, tedy pokud je uzávěrka od 1.1.2020 do 31.1.2020, je datum platby 31.1.2020.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu PLATBY

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu PLATBY

Topic revision: r6 - 02 Mar 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback