Jak pracovat s IBANem a BIC kódem

Na Slovensku od 1.2.2014 byla zavedena:
 • podpora IBAN v bankovních výpisech
 • potřeba uvádět IBAN/BIC kód v šablonách dokumentů

Pro použivání IBAN je potřeba:
 • definovat IBAN v definici účtu (pokud importujete výpis, který obsahuje IBAN a chcete dle něho párovat), viz jak se pracuje s dialogem pro přidání pokladny či účtu
 • definovat IBAN u zákazníka a:
  • zaškrtnout příznak "Párovat na bankovní spojení" (pokud importujete výpis, který obsahuje IBAN a chcete dle něho provádět párování), hledejte ZDE výraz IBAN
  • nezaškrtnout příznak "Párovat na bankovní spojení" (pokud chcete jen zobrazovat údaj na šablonách), hledejte ZDE výraz IBAN

Pro použivání IBAN a BIC kódu v šablonách je potřeba:
 • mít v šablonách proměnné PR_COMP_IBAN (IBAN provozovatele lokace), CT_IBAN (IBAN koncového zákazníka), PR_COMP_BIC (BIC kód provozovatele lokace), CT_BIC (BIC kód koncového zákazníka)

IBAN je v CIBS evidován na těchto místech:
 • sloupec/filtr IBAN lze zobrazit v modulu Platby , v záložkách Platby, Párování a Účty, v modulu Zákazníci
 • parametr IBAN lze nastavit v dialogu na založní/editaci zákazníka (modul Zákazníci , Wizard ) a v dialogu na založení/editaci účtu (modul Platby , záložka Účty)

BIC je v CIBS evidován na těchto místech:
 • pouze v databázi bank_codes u jednotlivých bank, kde tento údaj se přes proměnné PR_COMP_BIC (BIC kód provozovatele lokace), CT_BIC (BIC kód koncového zákazníka) zobrazují v šablonách (podle kódu banky evidovaného u provozovatele lokace/zákazníka)

Popis automatického dohledání zákazníka a párování plateb na předpisy ZDE .

help Při importu zákazníků ve formátu XML se neprovádí kontrola na shodu č.účtu s IBAN. Při chybném formátu IBAN se údaj nebude ve sloupci IBAN zobrazovat. Za data nese zodpovědnost CIBS partner.
Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback