Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Referenční dokumentaci k modulu Dispečerská tabule naleznete ZDE, kde je uveden i význam, k čemu modul slouží a co obsahuje.

Obecné pojmy CIBS

Název Popis
Porucha Porucha, zpravidla v některé z oblastí CIBS partnera, která vznikla neplánovaně.
Výpadek Výpadek, zpravidla v některé z oblastí CIBS partnera, který vznikl plánovaně.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

SEZNAM DOSTUPNÝCH AKCÍ

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

table_nav_insert Vložení záznamu na dispečerskou tabuli

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro vložení nového záznamu na dispečerskou tabuli. Tlačítko table_nav_insert otevře dialog pro zadání nového záznamu o poruše/výpadku v síti CIBS partnera.

Vytvoření záznamu na dispečerskou tabuli lze provést také z modulu Procesy, kdy nad vybraným hromadným procesem použijete akci maintenance_dt_create "Vytvořit záznam do dispečerské tabule".

Z jakých pokladů se akce provádí?
Jako podklad slouží informace o stavu sítě. Stav sítě zná uživatel lokace CIBS partnera, který má na starosti modul Dispečerská tabule.

4.0.15-dialog-vlozeni-zaznamu.png

Název Popis Kurzorová nápověda
Typ Typ záznamu v dispečerské tabuli  
Třídy služeb Nabízí se seznam tříd služeb Třídy služeb, které se mohou týkat poruchy/výpadku
Zahájeno   Datum zahájení řešení poruchy/výpadku
Před. termín   Datum předpokládaného vyřešení poruchy/výpadku
Odstraněno   Datum, kdy došlo k vyřešení poruchy/výpadku
Oblast Oblast, které se týká řešení poruchy/výpadku  
Obec Obec, které se týká řešení poruchy/výpadku  
Část obce Část obce, které se týká řešení poruchy/výpadku  
Ulice Číslo popisné, kterého se týká řešení poruchy/výpadku  
Číslo Číslo popisné, kterého se týká řešení poruchy/výpadku  
Obec Obec v textové podobě, které se týká řešení poruchy/výpadku  
PSČ PSČ v textové podobě, které se týká řešení poruchy/výpadku  
Ulice Ulice v textové podobě, které se týká řešení poruchy/výpadku  
Číslo Číslo popisné v textové podobě, kterého se týká řešení poruchy/výpadku  
Navázat na proces   Nabízí se seznam neukončených hromadných procesů (proces bez vazby na zákazníka), které je možné navázán na záznam v dispečerské tabuli.
Popis Popis poruchy/výpadku  
Závada   Popis závady poruchy/výpadku
Vytvořit hrom. proces Pro zobrazení příznaku musí mít uživatel přiřazené právo DISPATCH_TABLE.PROCESS_CREATE. Po uložení záznamu do dispečerské tabule bude v modulu Procesy otevřen dialog na vytvoření hromadného procesu.
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Kdy akci provádět?
V případě potřeby provést vložení záznamu o poruše/výpadku v síti CIBS partnera.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Akce volané z modulu Dispečerská tabule:
 • Pole "Zahájeno" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Chybí datum zahájení řešení" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum zahájení musí být vyplněn."
 • Pole "Zahájeno" - při chybném formátu systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát data a času (dd.mm.rrrr hh:mm)".
 • Pole "Zahájeno" - při chybném vyplnění systém oznámí hlášku "Chybné datumy!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum předběžného termínu je nižší než datum zahájení!".
 • Pole "Před. termín" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Chybí datum pravděpodobného ukončení" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum pravděpodobného ukončení musí být vyplněn."
 • Pole "Před. termín" - při chybném formátu systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát data a času (dd.mm.rrrr hh:mm)".
 • Pole "Odstraněno" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Chybí datum odstranění poruchy/výpadku" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum odstranění musí být vyplněn"
 • Pole "Odstraněno" - při chybném formátu systém oznámí hlášku "Chyba" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Špatný formát data a času (dd.mm.rrrr hh:mm)".
 • Pole "Odstraněno" - při chybném vyplnění systém oznámí hlášku "Chybné datumy!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum odstranění poruchy/výpadku je nižší než datum zahájení!".
 • Pole "Popis" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "Chybí popis" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Popis musí být vyplněn.".

Akce volané z modulu Procesy:
 • Pokud se nejedná o hromadný proces, systém oznámí hlášku "Záznam na dispečerskou tabuli lze založit jen u hromadného procesu (proces bez vazby na zákazníka).".
 • Pokud je hromadný proces již přiřazen k záznamu v dispečerské tabuli, systém oznámí hlášku "Tento hromadný proces je již přiřazen k záznamu v dispečerské tabuli.".
 • Pokud plánujete proces na "provozovnu/POP", bude dialog na vložení záznamu na dispečerskou tabuli předvyplněn, více ZDE.

Co se stane, když se akce spustí?
Provede se vložení záznamu na dispečerskou tabuli, kdy se záznam promítne ve Wizardu u jednotek, které spadají do shodné oblasti poruchy/výpadku.

Pokud bylo vložení záznamu na dispečerskou tabuli vyvoláno z modulu Procesy akcí maintenance_dt_create "Vytvořit záznam do dispečerské tabule", bude po uložení záznamu oznámena hláška "K novému záznamu dispečerské tabule byl vytvořen hromadný proces ID XXX".

Jak postupovat dále?
Až bude porucha/výpadek odstraněn, proveďte ukončení platnosti záznamu na dispečerské tabuli tak, že vyplníte pole "Odstraněno". Nastavení datumu ukončení poruchy/výpadku můžete provést dvěmi způsoby:
 • V modulu dispečerská tabule proveďte editaci záznamu na dispečerské tabuli (akce table_nav_edit Editace záznamu na dispečerské tabuli) a vyplňte datum v poli "Odstraněno" (změní se platnost záznamu na "Ukončeno"). Pokud byl na záznam navázán hromadný proces, bude u hromadného procesu zapsána informace "Ukončení hromadného procesu při uzavření záznamu v DT".
 • V modulu Procesy proveďte dokončení hromadného procesu, na který je navázán záznam v dispečerské tabuli. Systém automaticky vyplní datum v poli "Odstraněno" (změní se platnost záznamu na "Ukončeno").

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

table_nav_edit Editace záznamu na dispečerské tabuli

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro editaci záznamu na dispečerské tabuli.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem nebo záznamem přiřazeným k hromadnému procesu, který se označuje za dokončený.

Popis je shodný jako u akce "Vložení záznamu na dispečerskou tabuli".

Kdy akci provádět?
 • V případě potřeby provést úpravu záznamu na dispečerské tabuli. Je možné např. přidat dodatečné informace do pole "Popis" či "Závada" nebo nastavit datum odstranění poruchy/výpadku (ukončení platnosti záznamu).
 • V případě ukončování záznamu na dispečerské tabuli, na který je navázán hromadný proces.
 • V případě ukončování hromadného procesu, na který je navázán záznam v dispečerské tabuli.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Shodné jako u akce "Vložení záznamu na dispečerskou tabuli".

+

V případě ukončování záznamu na dispečerské tabuli, na který je navázán hromadný proces, může být oznámeno:
 • Záznam nelze upravit - Chyba přihlášení
 • Záznam nelze upravit - nepodařilo se ukončit všechny zavislé procesy hromadného procesu, který je svázaný s tímto záznamem
 • Záznam nelze upravit - nepodařilo se ukončit hromadný proces, který je svázaný s tímto záznamem
 • Záznam nelze upravit - nepodařilo se ukončit návazné záznamy

Co se stane, když se akce spustí?
Provede se aktualizace záznamu na dispečerské tabuli, která se může promítnout ve Wizardu u jednotek, které spadají do shodné oblasti poruchy/výpadku.

V případě ukončování záznamu na dispečerské tabuli, na který je navázán hromadný proces (vyplněním datumu v poli "Odstraněno" = změní se platnost záznamu na "Ukončeno"), bude u hromadného procesu zapsána informace "Ukončení hromadného procesu při uzavření záznamu v DT".

V případě ukončování hromadného procesu, na který je navázán záznam v dispečerské tabuli, systém editaci řeší automaticky: vyplní datum v poli "Odstraněno" (změní se platnost záznamu na "Ukončeno").

Jak postupovat dále?
Není potřeba další činnost.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

table_nav_delete Smazání záznamu z dispečerské tabule

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro smazání záznamu z dispečerské tabule.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby provést smazání záznamu z dispečerské tabule, např. při planém poplachu.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Žádné.

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko table_nav_delete otevře potvrzovací dialog na smazání poruchy/výpadku z dispečerské tabule, ve kterém je informace o čase zahájení poruchy/výpadku.

4.0.15-hlaska-smazani-zaznamu.png

Po odeslání se provede smazání poruchy/výpadku z dispečerské tabule.

Jak postupovat dále?
Můžete provést "vložení záznamu na dispečerskou tabuli".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

assign_group_task Vytvořit hromadný proces k tomuto záznamu

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro vytvoření hromadného procesu k vybranému záznamu poruchy/výpadku na dispečerské tabuli. Shodnou akci lze zajistit v dialogu Vložení záznamu na dispečerskou tabuli zaškrtnutím příznaku "Vytvořit hrom. proces".

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem, kdy vytvořený hromadný proces bude s tímto záznamem svázán.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby vytvořit hromadný proces k vybranému záznamu poruchy/výpadku na dispečerské tabuli. Hromadný proces je proces bez vazby na zákazníka.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Pokud má záznam na dispečerské tabuli přiřazen proces, systém oznámí hlášku "Nelze vytvořit hromadný proces, k záznamu je již přiřazen proces ID XXXXX".

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko assign_group_task otevře v modulu Procesy dialog "Založení hromadného procesu". Po založení hromadného procesu dojde ke svázání hromadného procesu se záznamem na dispečerské tabuli.

Jak postupovat dále?
Není potřeba další činnost.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

event_maintenance_group Zobrazit standardní procesy přiřazené k hromadnému procesu svázaného s tímto záznamem

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro zobrazení standardních procesů (evidované na zákazníky) přiřazené k hromadnému procesu (proces, který není evidován na zákazníka) svázaného s vybraným záznamem na dispečerské tabuli.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby zobrazit si standardní procesy (evidované na zákazníky), např. pro přehled, koho se týkala nahlášená porucha/výpadek.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Pokud nemá záznam na dispečerské tabuli přiřazen žádný proces, systém oznámí hlášku "Vybraný záznam nemá přiřazený proces. Vyberte záznam s přiřazeným hromadným procesem (proces bez vazby na zákazníka).".

Pokud má záznam na dispečerské tabuli přiřazen proces, ale který není hromadný (má přiřazeného zákazníka), systém oznámí hlášku "Vybraný záznam má přiřazený standardní proces (proces s vazbou na zákazníka). Vyberte záznam s přiřazeným hromadným procesem (proces bez vazby na zákazníka).".

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko event_maintenance_group otevře modul Procesy s vyplněným filtrem "Návazné procesy" (obsahuje hromadný proces), kterým se zobrazí standardní procesy (evidované na zákazníky) přiřazené k hromadnému procesu (proces, který není evidován na zákazníka) svázaného s vybraným záznamem na dispečerské tabuli.

Jak postupovat dále?
Proveďte v modulu Procesy nad seznamem vyfiltrovaných procesů požadovanou činnost, např. ml_send_mails, ml_send_mails_multi " wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip " Odeslání mailu nebo SMS zákazníkovi přiřazenému k vybranému procesu/Odeslání mailu nebo SMS zákazníkům přiřazeným k vybraným procesům.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

event_maintenance Přejít na hromadný proces

K čemu akce slouží?
Akce slouží pro zobrazení hromadného procesu (proces, který není evidován na zákazníka) svázaného s vybraným záznamem na dispečerské tabuli.

Z jakých pokladů se akce provádí?
Akce bude spuštěna nad vybraným záznamem.

Kdy akci provádět?
V případě potřeby zobrazit si hromadný proces, např. pro doplnění informací přímo k procesu.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
Pokud nemá záznam na dispečerské tabuli přiřazen žádný proces, systém oznámí hlášku "Vyberte záznam s přiřazeným hromadným procesem (proces bez vazby na zákazníka)".

Co se stane, když se akce spustí?
Tlačítko event_maintenance otevře modul Procesy s vyplněným filtrem "ID" (ID hromadného procesu).

Jak postupovat dále?
Proveďte v modulu Procesy nad vyfiltrovaným hromadným procesem požadovanou činnost, např. add_note " wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip " Přidat poznámku k procesu nebo aicon05 " wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip " Dokončení procesu.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

FAQ

Jak ukončit platnost poruchy/výpadku?

Nastavení datumu ukončení poruchy/výpadku můžete provést dvěmi způsoby:
 • V modulu dispečerská tabule proveďte editaci záznamu na dispečerské tabuli (akce table_nav_edit Editace záznamu na dispečerské tabuli) a vyplňte datum v poli "Odstraněno" (změní se platnost záznamu na "Ukončeno"). Pokud byl na záznam navázán hromadný proces, bude u hromadného procesu zapsána informace "Ukončení hromadného procesu při uzavření záznamu v DT".
 • V modulu Procesy proveďte dokončení hromadného procesu, na který je navázán záznam v dispečerské tabuli. Systém automaticky vyplní datum v poli "Odstraněno" (změní se platnost záznamu na "Ukončeno").

Jak zobrazit informaci o poruše/výpadku ve Wizardu?

 • Pokud při vložení záznamu na dispečerskou tabuli vyplníte údaje o oblasti (pole Oblasti, Město, Část města, č.p.), kde k poruše/výpadku dochází/bude docházet, záznam se promítne ve Wizardu u jednotek, které spadají do shodné oblasti poruchy/výpadku.

Jak poznám, že je záznam po termínu?

 • V případě, že u aktivního záznamu je datum ve sloupci "Před. termín" v minulosti od aktuálního, tento záznam bude zvýrazněn odlišnou barvou, viz legenda pod tabulkou "Dispečerská tabule".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak na funkce v modulu Dispečerská tabule
Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback