Referenční popis modulu XXX

Položka menu
menu_maintenance ŘÍZENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_maintenance PROCESY
%
Název modulu Např. Procesy
Popis modulu z app.menu.NOTE

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

mod_submenu_maintenance PROCESY
% slouží ...

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu XXX

2. Záložky modulu

Žádné.

  • záložka "Xxxxxxx" Error: (3) can't find xxxxxx.png in Mango
  • záložka "Xxxxxxx" Error: (3) can't find xxxxxx.png in Mango

2.1. Záložka "Xxxxxx"

Xxxxxxxxx.

#Anchor

Tabulka "Xxxxxxx"

Xxxxxxxxx
Error: (3) can't find VerzeSystemu-tab-xxxxxxxxxxx.png in Mango

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
__        
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

info Bližší informace o sloupcích naleznete v popisu dialogu "Název akce".

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní Popis
__        

Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány ZDE.
  • tlačítko table_nav_insert "xxxxxxxxx" - xxxxxxx xxxxxx xxxx:
Error: (3) can't find 3.112-form-VytvoreniSkladu.png in Mango

  • tlačítko table_nav_insert "Xxxxx" - xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x xxxxx xxxx

  • tlačítko table_nav_insert "Xxxx xx" - xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx.
Xxxxxxx x xxxxx xxxx

#Anchorxxxxxxx] --+++++ Xxxxxxx xxxx Error: (3) can't find VerzeSystemu-form-xxxxxxxxx.png in Mango

Formulář "Xxxxxxxx xxx"

Xxxxx x x x x xxxxxx xx xxxxx x xxx.
Error: (3) can't find VerzeSystemu-form-xxxxxxxxx.png in Mango

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu XXX

2.2. Záložka "Xxxxxx"

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu XXX

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=XXXXXXX, XXXXXXXX_XXXX.XXXX, XXXXXX.XXX

Obecná související práva

Žádná. MAINTENANCE_LIST.INSERT_MULTI, MAINTENANCE_LIST.ASSIGN, MAINTENANCE_LIST.CHANGE_TYPE

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí uživateli po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu XXX.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Role Modul Řízení výroby – admin
Role Modul Řízení výroby – user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu XXX

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu XXX

5. Odkazující články

arrowbleft Popis modulů Mango arrowbleft [[Mango.PublishPluginHistory#DocReferenceTemplate][]]

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu XXX

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback