Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
Název modulu Skupiny produktů/služeb
Popis modulu Detailní náhled na zákazníka.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

V systému lze definovat samostatně produkty/služby, které je možné pomocí tabulky 'Skupiny produktu/služby' přiřazovat do různých skupin. Důvodů může být mnoho např. pro účely práce se slevovým kupóny, termíny dopravy, zobrazení v Selfcare, rozlišení technologie dostupné na jednotce. Modul je určen ke správě těchto skupin.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

2. Tabulka "Seznam skupin produktů/služeb"

Tabulka představuje seznam všech nadefinovaných skupin produktů/služeb.

4.1.0-Tab-SeznamSkupinSluzeb.jpg

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

2.1. Sloupce

Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Název ANO Název skupiny. Název skupiny. services_groups_def.SGD_NAME
Poznámka ANO Poznámka ke skupině. Poznámka ke skupině. services_groups_def.SGD_NOTE
Typ ANO Typ skupiny. Podrobný popis jednotlivých typů a především význam jejich použití naleznete pod tabulkou. Typ skupiny, podrobnější informace v ref. dokumentaci 'Skupiny služeb'. type_clp.CLP_VALUE
Priorita ANO Používá se v souvislosti se skupinou typu 'dostupnost na jednotce', kterou lze použít pro rozlišení použité technologie. V případě těchto skupin služeb se pak vytvářejí seznamy dostupností ve
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
. Nejnižší hodnoty dopředu.
Priorita výběru skupiny zdrojů. services_groups_def.SGD_PRIORITY
Aktivní NE Příznak zdali je skupina aktivní nebo ne. S neaktivní skupinou nelze pracovat. Aktivní - určuje zda lze s danou skupinou pracovat. IF(SGD_ACTIVE = 1, concat('Ano'), concat('Ne'))
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

help Typy skupiny
 • termíny dopravy - tento typ skupiny je určen především pro nastavení 'Termínů dodání' pro produkty přiřazené ve skupině tohoto typu. Tuto skupinu nelze nastavit do neaktivního stavu, pokud je skupina přiřazena k produktu. Nejprve je nutné provést přenastavení skupin.
 • selfcare - tento typ skupiny je určen pro produkty, které chceme zobrazovat v Selfcare
 • přístup operátora v systému lze vytvořit tento typ skupiny. Operátor, kterému následně přidělíme právo ACCESS_GROUP.SERICE a jako hodnotu nastavíme skupinu tohoto typu, bude svázán tím, že po přihlášení uvidí pouze produkty/služby přiřazené do této skupiny.
 • dostupnost na jednotce - tento typ skupiny je určen především pro rozlišení technologie dostupné na jednotce.
 • kupóny - tento typ skupiny má smysl vytvářet pouze v souvislosti se slevovými kupóny, které používají zákazníci provozující eshop prostřednictvím CIBSu. Slevové kupóny se definují prostřednictvím web services metody ws_product_coupon_create nebo v Opcare tabulce 'Kupóny'. Vytvořením kupónu se automaticky založí skupina tohoto typu. Do této skupiny lze následně přiřazovat slevové produkty pro něž je kupón definován.
 • ostatní - nemá žádný specifický význam, ideální pro členění produktů/služeb do skupin z jakéhokoli důvodu a jejich filtrování.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

2.2. Filtry

Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hledej Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Název".
Typ skupiny Výběr = *VŠE Typ skupiny, podrobnější informace v ref. dokumentaci 'Skupiny služeb'.
Aktivní Výběr = *VŠE Filtruje seznam dle toho zda je aktivní skupina aktivní.
Název Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle názvu skupiny.
Poznámka Text obsahuje - prázdné Filtruje seznam dle poznámky ke skupině.
Priorita Číslo obsahuje - prázdné Filtruje sezname dle pořadí, vztahuje se pouze na skupiny typu dostupnost na jednotce.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

2.3. Akční tlačítka

Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v dokumentaci 'Grafické uživatelské rozhraní'.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

3.1. Modulová práva

SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.INSERT,
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.EDIT,
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS_LIST.DELETE,
MODULE=SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS,
SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS,
SLUŽBY.SKUPINY,
SLUŽBY

3.2. Obecná související práva

 • právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
  mod_submenu_settings NASTAVENÍ
  je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy

3.3. Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Skupiny (služby) - admin
Modul Skupiny (služby) - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu SERVICES_CIBS_PARTNER_GROUPS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

4. Související odkazy

Definice skupin služeb ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Skupiny produktů/služeb

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback