Jak pracovat s objednávkami

Obsah:
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu
mod_submenu_orders OBJEDNÁVKY
.

order_head_create "Vytvoření hlavičky objednávky"

Vytvoří se hlavička objednávky, ke které se přidávají
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
.

Název Popis Kurzorová nápověda
Datum přijetí objednávky   Datum přijetí objednávky
Zákazník Zákazník, kterého se týká tato objednávka. Na výběr jsou zákazníci zaregistrovaní v systému, správu nad těmito zákazníky lze vykonat v modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
.
Zákazník, kterého se týká tato objednávka
Kontakty U objednávky může být žádoucí uvést jako kontaktní osobu někoho jiného, než-li je zákazník evidovaný v systému. Příklad: V systému je evidována společnost, která má více zaměstnanců a objednávka se chce sice evidovat pod společnost, ale komunikace bude probíhat s konkrétní osobou. Z tohoto důvodu je možné v modulu
mod_submenu_users_contacts KONTAKTY
nadefinovat kontaktní osoby pro zákazníka evidovaného v systému a mezi těmito osobami vybírat během vytváření či změny objednávky.
Další kontakty vybraného zákazníka
Provozovna   Provozovna, ke které bude objednávka přiřazena
Jednotka   Jednotka, které se týká tato objednávka
Referenční číslo   Referenční číslo zákazníka
Způsob úhrady Nastavení způsobu úhrady je definováno nastavením billing plánů. Způsob, jakým bude objednávka účtována. Výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Zvolit později', 'Dobírka', 'Faktura před expedicí', 'Předplacený kredit'.
Typ dopravy Typ dopravy.  
Obchodník   Obchodník, který zprostředkoval tuto objednávku
Prodejní kanál   Číselník prodejních kanálů
Datum dodávky Konkrétní datum dodání produktu. Datum dodávky
Kompletace   Určuje, zda může být dodávka expedována částečně nebo kompletně.
Neexpedovat automaticky   Pokud je zaškrtnuto, tak se k této objednávce neprovádí automatická expedice faktur, záloh a výzev k úhradě.
Skrýt ceny   Pokud je zaškrtnuto, tak se v tisku objednávky, v tabulkách v SelfCare a v informačních e-mailech skryjí ceny u detailních položek.
Název objednávky Popis objednávky, omezeno na 100 znaků.  
Poznámka    
# seznam polí se může lišit v závislosti podle nastavení

help Typ dopravy, varianty:
 • Zvolit později - Bez výběru typu dopravy není možné objednávku dokončit. Může ale nastat situace, kdy se chce zjistit pouze cena objednávky pro zadanou kombinaci parametrů. Pro tyto účely není potřeba dopravu zadávat a je možné zvolit tuto hodnotu.
 • Osobní odběr - Objednávku as touto variantou lze dokončit. Odběr probíhá osobně = není nutné zadávat žádné adresní údaje pro doručení.
 • Dopravcem - Zpřístupní se další položka 'Způsob dopravy' pro bližší specifikaci způsobu dopravy. Výběr se může lišit v závislosti na nastavení lokace. Mezi nejběžnější způsoby patří 'Vlastní nebo jiná', 'PPL', 'Česká Pošta', 'Messenger', 'Messenger Express'. Další způsoby dopravy lze vytvořit ve spolupráci se support@cibs.cz.
 • Provozovna - Zpřístupní se další položka 'Odběr na provozovně' pro bližší specifikaci osobního odběru na vybrané provozovně.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Pole "Zákazník" - při nevybrání systém oznámí hlášku "Chybí zákazník".
 • Pole "Zákazník" - při vybrání zákazníka, který již má otevřenou objednávku, systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "U tohoto zákazníka na základě nastavených parametrů nelze vytvořit více otevřených objednávek.'".
 • Pole "Název objednávky" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Název objednávky musí být vyplněn.".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

table_nav_edit "Editace hlavičky objednávky"

Změní hlavičku u vytvořené objednávky. Dialogové okno je totožné s akcí 'Vytvoření hlavičky objednávky'.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Při nevybrání objednávky systém oznámí hlášku "Pro editaci není vybraná objednávka !".
 • Při vybrání objednávky ve stavech, kdy není možné objednávku editovat, systém oznámí některou z hlášek "Objednávku nelze editovat, byla stornována!", "Objednávku nelze editovat, byla realizována!", "Objednávku nelze editovat, byla dokončena!", "Objednávku nelze editovat, byla předána k expedici!" nebo "Objednávku nelze editovat, je již připravená k odběru zboží na provozovně!".
 • Některé údaje hlavičky objednávky je možné měnit pouze, pokud má uživatel vhodné právo.

warning Cenu lze změnit, pouze pokud je v definici produktu / služby zaškrtnuto "Lze provádět změnu ceny služby".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

table_nav_delete "Pokud je objednávka ve stavu Otevřená, dojde ke smazání objednávky. Pokud je objednávka ve stavu Objednaná nebo Expedice, bude provedeno storno objednávky, pokud vyhovuje podmínkám storna (příslušná práva, uzávěrky, faktury, napárované platby, opravné daňové doklady). V ostatních případech se akce neprovede."

Úplné smazání objednávky, nejen její hlavičky, ale i produktů v ní obsažených. Případně stornování objednávky, pokud jí nelze smazat.

help Pokud existují k objednávce procesy, bude v dialogu seznam těchto procesů.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Při nevybrání objednávky systém oznámí hlášku "Nebyla vybrána objednávka ke smazání.".

 • Při vybrání objednávky ve stavech, kdy není možné objednávku smazat, systém oznámí některou z hlášek "Objednávku nelze smazat, je již dokončena!", "Objednávku nelze smazat, je již stornována!", "Objednávku nelze smazat, je již v realizaci!", "Objednávku nelze smazat, je již v expedici!" nebo "Objednávku nelze smazat, je již připravená k odběru zboží na provozovně!".
 • Při vybrání objednávky ve stavech, kdy není možné objednávku stornovat, systém oznámí některou z hlášek "Objednávku nelze stornovat, je již dokončena!", "Objednávku nelze stornovat, je již stornována!", "Objednávku nelze stornovat, je již v realizaci!", "Objednávku nelze stornovat, je již v expedici!" nebo "Objednávku nelze stornovat, je již připravená k odběru zboží na provozovně!".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

orders_realization "Objednání objednávky - u otevřené objednávky provede objednání produktů / aktivaci služeb a objednávka přejde do stavu Objednaná"

Předání objednávky k realizaci (provedení u otevřené objednávky, u kterého došlo k připravení všech podkladů pro provedení objednání) a schvalování grafiky.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Při vybrání objednávky ve stavu Otevřená, systém oznámí hlášku "Objednávku nelze realizovat, není ve stavu 'Otevřená'.".
 • Pokud nejsou u objednávky přidané produkty/služby, systém oznámí hlášku "Objednávku nelze realizovat, existuje pouze hlavička objednávky (nejsou produkty/služby).".
 • Pokud není v hlavičce objednávky vyplněn způsob dopravy, systém oznámí hlášku "Objednávku nelze realizovat, není vyplněn způsob dopravy.".
 • Pokud není zvolen termín, systém oznámí hlášku "Objednávka nemá termín dodání. Práva neumožňují tyto údaje vyplnit dodatečně až při realizaci objednávky.".
 • Pokud produkty neobsahují grafiku (nebyla vložena nebo uplynul čas, po kterou se grafika archivuje), systém oznámí hlášku "Objednávku nelze realizovat, objednávané produkty %%PP_DELETED%% obsahují grafiku, která již bohužel není dostupná."
 • Pokud chcete dialog na potvrzení objednávky uzavřít, systém zobrazí potvrzovaní dialog "Ukončením práce ztratíte všechny úpravy, které jste doposud provedli. Přejete si přesto práci ukončit?".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

orders_done "Dokončení celé objednávky - pokud je objednávka ve stavu Objednaná, provede se zapojení všech služeb/produktů bez ohledu na procesy a objednávka přejde do stavu Dokončeno. V případě povolení volby Expedice v definici produktu v modulu Produkty a služby přejde objednávka do stavu Expedice a do stavu Dokončeno se změní až po provedení expedice produktu."

Název Popis Kurzorová nápověda
Datum dokončení   Datum dokončení objednávky
Poznámka   Poznámka k dokončení objednávky
# seznam polí se může lišit v závislosti podle nastavení

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Pole "Datum dokončení" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum musí být vyplněno.".
 • Pole "Datum dokončení" - při chybném formátu systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Chybný formát".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

table_nav_insert "Přidat produkt k objednávce"

Přidání nového produktu do hlavičky objednávky. Obsahuje stránkového průvodce, který provede uživatele nastavením hodnot jednotlivým parametrům produktu až k samotné rekapitulaci.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Při nevybrání objednávky systém oznámí hlášku "Produkt nelze přidat, není vybrána objednávka !".
 • Pokud nelze k objednávce přidat produkt, systém oznámí hlášku "Personalizovaný produkt nelze vložit do objednávky".
 • Při vybrání objednávky ve stavech, kdy není možné přidat produkt, systém oznámí některou z hlášek "Objednávka není ve stavu otevřena ani objednaná, nelze k ní přidávat další produkty !", "Objednávka je již uzavřena, nelze k ní přidávat další produkty !" nebo "Produkt nelze na objednávku přidat, produkt na objednávku ve stavu Objednaná lze přidat na základě práva ORDERS.INSERT.REALIZATION.".
 • Pokud chcete dialog na potvrzení objednávky uzavřít, systém zobrazí potvrzovaní dialog "Ukončením práce ztratíte všechny úpravy, které jste doposud provedli. Přejete si přesto práci ukončit?".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

eu_orderitem_edit "Editovat vybraný produkt objednávky"

Změna produktu/služby u otevřené objednávky. Obsahuje stránkového průvodce, který provede uživatele nastavením hodnot jednotlivým parametrům produktu až k samotné rekapitulaci.

Editace služby typu 'Doprava'
Název Popis Kurzorová nápověda
Cena s daní Aktuální cena s daní s možností její změny (pokud jde o povinnou položku) Povinné při výpočtu ceny 'Z ceny s daní'
Cena s daní Aktuální cena bez daně s možností její změny (pokud jde o povinnou položku) Povinné při výpočtu ceny 'Z ceny bez daně'
Nepřepočítávat automaticky   Pokud je zaškrtnuto, tak se u této objednávky neprovádí automatický přepočet dopravy.
# seznam polí se může lišit v závislosti podle nastavení

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Při nevybrání objednávky systém oznámí hlášku "Položku objednávky nelze editovat. Nejedná se o produkt ani dopravné".
 • Při nevyplnění ceny systém oznámí hlášku "Položka musí být vyplněna".
 • Editace služby typu 'Doprava':
  • Podle změny údajů (cena nebo přepočet) systém oznámí některou z hlášek "Byl změněn způsob přepočítávání dopravy" "Byl změněn způsob přepočítávání dopravy, zároveň byla změněna i cena." "Byla změněna cena dopravy.".
 • Při neprovedení změn a pouze potvrzení dialogu, systém oznámí hlášku "Neproběhla změna způsobu přepočtu dopravy ani změna ceny.".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

table_nav_delete "Smazat produkt objednávky, která je ve stavu Otevřená nebo stornovat produkt objednávky, která je ve stavu Objednaná. Při smazání/stornování posledního produktu objednávky dojde i ke smazání/stornování celé objednávky."

Podle stavu objednávky a podle počtu produktů dojde ke smazání nebo ke stornu položek/objednávky. Např. pokud jde o poslední produkt, bude stornován produkt včetně celé objednávky. Pokud u objednávky zůstávají další produkty, dojde pouze ke stornování produktu, objednávka zůstane v původním stavu. Pokud je produkt zařazen u procesů, bude při stornování od nich odřazen.

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Neplatný operátor.
 • Chybí právo %RIGHT na storno objednávky bez ohledu na její stav.
 • Nejedná se o produkt.
 • Objednávka je již dokončena.
 • Položka je již stornována.
 • Položku ve stavu Expedice lze stornovat na základě práva %RIGHT.
 • Položka je již připravená k odběru zboží na provozovně, lze ji stornovat na základě práva %RIGHT.
 • Položky jsou v uzavřeném období.
 • Položka je obsažena v nestornované faktuře %INVOICE.
 • K položce jsou přiřazeny platby %PA_ID.
 • K položce je vytvořen opravný daňový doklad %CREDIT.

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

orderitem_done "U objednávky s částečnou kompletací provede dokončení položky objednávky a případně ji předá k expedici"

Název Popis Kurzorová nápověda
Datum dokončení   Datum dokončení objednávky
Poznámka   Poznámka k dokončení
# seznam polí se může lišit v závislosti podle nastavení

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Při nevybrání objednávky systém oznámí hlášku "Pro dokončení nebyla vybrána žádná položka !".
 • Pole "Datum dokončení" - při nevyplnění systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum musí být vyplněno.".
 • Pole "Datum dokončení" - při chybném formátu systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Chybný formát".
 • Pole "Datum dokončení" - při nižším datumu než je datum objednání systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Tuto operaci lze provést až od DD.MM.RRRR".
 • Pole "Datum dokončení" - při vyšším datumu než je datum objednání systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Datum musí být od DD.MM.RRRR do DD.MM.RRRR".
 • Pole "Datum dokončení" - pokud datum zasahuje do uzávěrky a nemá uživatel oprávnění tuto kontrolu ignorovat (právo SERVICES_NAME_LOG.IGNORE_CLOSURE), systém oznámí hlášku "!!!" a po najetí kurzoru na tento výraz systém oznámí "Položka nebyla dokončena ani předána k expedici, zadané datum zasahuje do uzávěrky (viz modul Uzávěrky)! Lze až od DD.MM.RRRR".
 • Pokud není povolena částečná kompletace, systém oznámí hlášku "Dokončení nelze provést. U této objednávky není možná částečná kompletace."
 • Při vybrání objednávky ve stavech, kdy není možné dokončení provést, systém oznámí některou z hlášek "Objednávka je dosud ve stavu otevřená!" nebo "Objednávka je stornována!".
 • Při vybrání položek ve stavech, kdy není možné dokončení provést, systém oznámí některou z hlášek "Položka je již dokončena!", "Položka je již předána k expedici!", "Položka je stornována!", "Objednávka je stornována!" nebo "Produkt je přiřazen k procesu (ID XXX)".

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

order_item_download "Stažení souboru s grafikou k položce objednávky"

Jaké jsou kontrolní mechanismy?
 • Vyberte položku objednávky ke stažení grafiky.
 • Tato položka objednávky neobsahuje žádnou grafiku!
 • Tato položka objednávky není grafický produkt!
 • Tato položka objednávky není připravena ke zpracování!

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

FAQ

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).
Jak na poptávky.
Jak na nabídky.

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s objednávkami

Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback