Referenční popis modulu CALL CENTRUM

Obsah:

Popis modulu CALL CENTRUM

CALL CENTRUM poskytuje technickou podporu uživatelům platformy CIBS. Zadavatel požadavku se prostřednictvím Helpdesku spojí s týmem techniků, kteří vzniklí problém odpovídajícím způsobem vyřeší. Call centrum nabízí přehledné rozhraní pro řešitele požadavků. Výhodou je, že požadavky jsou centrálně na jednom místě, což umožňuje i kontrolu jejich řešení managementem.

Základní údaje o modulu

  • Název modulu: CALL CENTRUM
  • Popis modulu: Modul technické podpory zákazníků
  • Ikona modulu: Error: (3) can't find ikonaHelpdesk.jpg in Mango
  • Propojovací ikona modulu: Error: (3) can't find CIBSrefZakPropojIkZakaznici.jpg in Mango
  • Položka menu Error: (3) can't find ikonServisZasah.jpg in Mango
  • Položka podmenu CALL CENTRUM

Přístup k modulu CALL CENTRUM

Error: (3) can't find PristKHelpdesk2N.jpg in Mango

Seznam objektů modulu CALL CENTRUM

Tabulka
Vyhledávání
Výsledky vyhledávání
Otevřené servisní procesy
Aktivní helpdesk volání
Zmeškaná / nevyřešená volání
Probíhající hovor

1.Tabulka vyhledávání

Je funkcionálně ekvivalentní jako rychlé inteligentní hledání, tzn. že tento dialog prohledá všechny lokace, ke kterým má daný administrátor právo. Vyhledává kromě zákazníků také zařízení a servisní události. Zadejte slova oddělená mezerou, která má hledaná množina objektů obsahovat, uvozovky narozdíl od apostrofů určují, že nejde o podřetězec ale o celý parametr (např. [Novák Pražská], ["Jan Novák"], [Novák "Pražská 338"], ['192.168.2.1'], ["192.168.2.1"]) uvozovky narozdíl od apostrofů určují, že nejde o podřetězec ale o celý parametr (např. [Novák Pražská], ["Jan Novák"], [Novák "Pražská 338"], ['192.168.2.1'], ["192.168.2.1"]). Výsledky vyhledávání se zobrazí ve stejném modulu, jen v druhé záložce.

Error: (3) can't find vyhledavani.jpg in Mango

Akční tlačítka tabulky vyhledání

Ikona Název tlačítka Typ
Error: (3) can't find CIBSrefZakIkonaNike.jpg in Mango Potvrzení dialogu AKCE
Error: (3) can't find CIBSrefZakIkonaZpet.jpg in Mango Vyčistit dialog AKCE

2.Výsledky vyhledávání

V tomto objektu se zobrazují zákazníci odpovídající zadanému hledání.
Defaultně zobrazuje všechny zákazníky v lokaci či lokacích, ke kterým má administrátor přístup.

Error: (3) can't find VysledkyVyhledavani.jpg in Mango

Sloupce tabulky výsledky vyhledání

Sloupec Popis Detailní popis
Lokace Název lokace Udává název lokace do niž zákazník/ci patří.
Jméno/Název Název zákazníka/firmy Udává název vyhledaného zákazníka či firmy.
Adresa Adresy Udává adresu firmy či osoby.
Telefon Kontaktní telefon Udává telefonní kontakt na firmu či osobu.

Akční tlačítka tabulky výsledky vyhledání

Ikona Název tlačítka Typ
Error: (3) can't find ikonaPriradZakHelsp.jpg in Mango Přiřadit vybraného zákazníka helpdeskovému volání AKCE
Error: (3) can't find ikonaVolaniZakaznik.jpg in Mango Zavolat vybranému zákazníkovi AKCE

Přiřadit vybraného zákazníka helpdeskovému volání Error: (3) can't find ikonaPriradZakHelsp.jpg in Mango

Akční tlačítko umožňuje obsluze helpdesku, aby se automaticky převedly údaje vybraného zákazníka a vyplnila se textová pole v objektu Probíhající hovor. Toho lze dosáhnout pouze v průběhu hovoru. Př. pokud bude vybrán zákazník např. Atypický Jarmil a bude právě probíhat hovor, tak se objekt Probíhající hovor vyplní následovně:

Error: (3) can't find probHovor.jpg in Mango

Akční tlačítka objektu Probíhající hovor
Ikona Název tlačítka Typ
Error: (3) can't find IkonaKartaZak.jpg in Mango Modul karta zákazníka MODUL
Error: (3) can't find IkonaZarizeni.jpg in Mango Modul Zařízení MODUL
Error: (3) can't find IkonaMonitoring.jpg in Mango Modul Monitoring MODUL
Error: (3) can't find IkonaSit.jpg in Mango Modul Síť MODUL
Error: (3) can't find CIBSrefZakIkonPridZak.jpg in Mango Založení nového servisního procesu AKCE
Error: (3) can't find CIBSrefZakIkonaNike.jpg in Mango Odeslat dialog a provést akci. AKCE
Error: (3) can't find CIBSrefZakIkonaZrus.jpg in Mango Zavřít dialog AKCE

Sloupce objektu Probíhající hovor
Název Typ Popis
Zákazník Výběrové pole Umožňuje výběr zákazníka, pokud jich je k danému číslu přiřazeno víc.
Dluhy Textové pole Zobrazuje seznam všech dlužných služeb zákazníka ve formátu název služba a v závorce dlužná částka.
Služby Textové pole Zobrazuje seznam všech dlužných služeb zákazníka ve formátu název služba a v závorce dlužná částka.
Zařízení Textové pole Zobrazuje seznam všech zařízení zákazníka.
Služby Výběrové pole Umožňuje vybrat požadovanou službu.
Zařízení Výběrové pole Umožňuje vybrat požadované zařízení.
Servisní proces Výběrové pole Umožňuje vybrat odpovídající typ servisní události.

Založení nového servisního procesu
Stisknutím akčního tlačítka založení nového servisního procesu se založí nový servisní proces v databázi a obsluha helpdesku může zadat následující informace: Error: (3) can't find NovSerProcesN.jpg in Mango

Zavolat vybranému zákazníkovy Error: (3) can't find ikonaVolaniZakaznik.jpg in Mango

Akční tlačítko umožňuje obsluze helpdesku, aby zavolali vybranému zákazníkovi. Po stisknutí ikony se vyvolá dialogové okno Volat s předvyplněným tel. číslem, které lze i dodatečně měnit, tím že jej přepíšete a pokud chcete toto číslo změnit i na kartě zákazníka zaškrtněte pole Opravit.

Error: (3) can't find DialogVolat.jpg in Mango

3. Otevřené servisní procesy

Tento objektu zobrazuje servisní procesy vztahující se k vyhledanému zákazníkovi či zákazníkům. Defaultně zobrazuje všechny servisní procesy v lokaci či lokacích, ke kterým má administrátor přístup.

Error: (3) can't find OtevrSerProcesy.jpg in Mango

Sloupce tabulky otevřené servisní procesy

Sloupec Popis Detailní popis
Nahlášení Datum a čas Udává datum, hodinu a minutu nahlášení.
Lokace Název lokace Udává název lokace do niž zákazník/ci patří.
Zákazník Název zákazníka Udává název vyhledaného zákazníka.
Název závady Druh závady Udává popis závady.
Technik Jméno technika Udává jméno technika, který je servisnímu zásahu přidělen.

Akční tlačítka tabulky otevřené servisní procesy

Ikona Název tlačítka Typ
Error: (3) can't find ikonaPriradZakHelsp.jpg in Mango Přiřadit vybraného zákazníka helpdeskovému volání AKCE
Error: (3) can't find ikonaVolaniZakaznik.jpg in Mango Zavolat vybranému zákazníkovi AKCE

4. Aktivní helpdesk volání

Tento objektu zobrazuje seznam aktivních helpdesk hovorů.

Error: (3) can't find AktivHelpdeskVolani2N.jpg in Mango

Sloupce tabulky aktivní helpdesk volání

Sloupec Popis Detailní popis
Volající č. Číslo Udává číslo volajícího zákazníka.
Čas Číslo Udává přesný datum a čas hovoru.
Lokace Název Udává název lokace, pod kterou zákazník patří.
Zákazník Název Udává název firmy či zákazníka.

Akční tlačítka tabulky aktivní helpdesk volání

Ikona Název tlačítka Typ
Error: (3) can't find IkonaPrihlOper.jpg in Mango Přihlášení operátora k helpdesku. AKCE
Error: (3) can't find IkonaOdhlasOper.jpg in Mango Odhlášení operátora z helpdesku. AKCE
Error: (3) can't find IkonaPrevzetiHovorNeident.jpg in Mango Převzetí hovoru - zákazník není identifikován. AKCE
Error: (3) can't find IkonaPrevzetiHovorIdent.jpg in Mango Převzetí hovoru - zákazník je identifikován telefonním číslem. AKCE

Převzetí hovoru - zákazník není identifikován Error: (3) can't find IkonaPrevzetiHovorNeident.jpg in Mango
Stisknutím tohoto akčního tlačítka dojde k uskutečnění helpdeskového hovoru s nevyplňenými údaji o zákazníkovy viz. ilustrační obrázek níže. Error: (3) can't find ProbihajHovorNeidentZak.jpg in Mango

Převzetí hovoru - zákazník je identifikován telefonním číslem Error: (3) can't find IkonaPrevzetiHovorIdent.jpg in Mango
Stisknutím tohoto akčního tlačítka dojde k uskutečnění helpdeskového hovoru s vyplňenými údaji o zákazníkovy více objekt probíhající hovor.

5. Zmeškaná / nevyřešená volání

Tento objektu zobrazuje seznam všech zmeškaných nebo nevyřešených volání na helpdesk.

Error: (3) can't find ZmeskanaVolani2N.jpg in Mango

Sloupce tabulky zmeškaná / nevyřešená volání

Sloupec Popis Detailní popis
Volající č. Číslo Udává číslo volajícího zákazníka.
Čas Číslo Udává přesný datum a čas hovoru.
Lokace Název Udává název lokace, pod kterou zákazník patří.
Zákazník Název Udává název firmy či zákazníka.

Akční tlačítka tabulky zmeškaná / nevyřešená volání

Ikona Název tlačítka Typ
Error: (3) can't find IkonaPrehraniUdalN.jpg in Mango Přehrání nahlášení servisní události. AKCE
Error: (3) can't find ikonaVolaniZakaznik.jpg in Mango Zavolat vybranému zákazníkovi. AKCE
Error: (3) can't find CIBSrefZakIkonaNike.jpg in Mango Přiřadit hovor k servisní události bez volání zákazníkovi. AKCE

Akční tlačítko Přehrání nahlášení servisní události Error: (3) can't find IkonaPrehraniUdalN.jpg in Mango
Kliknutím na akční tlačítko přehrání nahlášení servisní události se zobrazí menu (viz. obrázek níže), které umožňuje záznam otevřít a přehrát ve zvoleném přehrávači (např. windows media player) či uložit na požadované paměťové médium.

Error: (3) can't find PrehraniServisUdal.jpg in Mango

Akční tlačítko Přiřadit hovor k servisní události bez volání zákazníkovi Error: (3) can't find ikonaPriradZakHelspN.jpg in Mango
Umožňuje přiřadit zmeškaný či nevyřešený hovor k servisní události bez nutnosti volání zákazníkovi.

Odkazující články

Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback