Referenční popis modulu Měřiče a vodoměry

Položka menu
menu_voto ENERGIE
Položka podmenu
mod_submenu_voto_evidence EVIDENCE
Název modulu Energie - Evidence
Popis modulu Evidence správců. objektů, měřičů a subjektů pro rozúčtování nákladů na vodu a teplo.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_voto_evidence EVIDENCE
slouží pro evidenci entit, které jsou základem pro rozúčtování nákladů poskytovatelů služeb mezi koncové příjemce služeb. Jedná se především o rozúčtování nákladů na vytápění, na dodávku vody a na přípravu teplé vody. Základním prvkem evidence je stromová struktura entit s jejich parametry:
  • správci
  • objekty
  • vchody
  • jednotky
  • místnosti
  • radiátory
  • měřiče

arrowbright Více info:  MANGO  Energy 

2. Záložky

2.1. Záložka Vyhledávání

2.1.1. Tabulka Vyhledávání

2.1.2. Tabulka Objekty

2.1.3. Tabulka Jednotky

2.2. Záložka Zákazníci a objekty

Ve formuláři   Náhled   jsou zobrazeny čtyři entity Zákazník, Objekt, Jednotka a Uživatel. Všechny entity zůstávají nastavené shodně napříč záložkami Zákazníci a objekty, Vchody a jednotky, Fyzické měřiče a Virtuální měřiče.

Výběrem zákazníka v tabulce Zákazníci se zároveň vybere odpovídající zákazník ve formuláři Náhled u entity Zákazník a naopak.

2.2.1. Tabulka Zákazníci

2.2.2. Tabulka Objekty

Tabulka je závislá na tabulce Zákazníci. Dle výběru zákazníka v tabulce Zákazníci se automaticky nastavuje filtr Zákazník v této tabulce.

2.2.3. Tabulka Kontakty

Tabulka je závislá na tabulce Zákazníci. Dle výběru zákazníka v tabulce Zákazníci se automaticky nastavuje filtr Zákazník v této tabulce.

2.3. Záložka Vchody a jednotky

2.3.1. Tabulka Vchody

2.3.2. Tabulka Jednotky

2.3.3. Tabulka Historie jednotky

2.4. Záložka Fyzické měřiče

2.4.1. Tabulka Jednotka

2.4.2. Tabulka Měřiče

2.5. Záložka Virtuální měřiče

2.5.1. Tabulka Objekt

2.5.2. Tabulka Virtuální měřiče

Topic revision: r9 - 16 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback