Referenční popis modulu UniCredit

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_unicredit UNICREDIT
Název modulu UNICREDIT
Popis modulu Modul přehled uniCreditu

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul nabízí přehled uniCredit účtů a aplikovaných dárkových poukazů. V přehledu uniCredit účtů vidíte stavy uniCredit účtů jednotlivých zákazníků, historii pohybů (např. dobití) a rezervací částek na úhradu poskytnutých služeb nebo produktů. V přehledu dárkových certifikátů lze sledovat seznam certifikátů s informacemi o dárci, příjemci, hodnotě, platnosti certifikátu aj.

2. Záložky modulu

2.1. Záložka Účty

2.1.1. Tabulka Účty uniCredit

2.1.1.1. Sloupce

Název Defaultní Popis
ID choice-yes ID uniCredit
ID zákazníka choice-no ID zákazníka
Zákazník choice-yes Zákazník
Adresa choice-no Adresa zákazníka
Služba choice-yes uniCredit služba
Druh choice-yes Typ uniCredit služby
VS choice-yes Variabilní symbol
Počátek choice-no Datum aktivace služby (od kdy je služba funkční)
Konec choice-no Datum deaktivace služby (do kdy je služba funkční)
Volné choice-yes Použitelný aktuální zůstatek
Zůstatek choice-no Celkový zůstatek
Dobití choice-no Datum a čas posledního dobití
Platba choice-no Datum a čas poslední platby

2.1.1.2. Filtry

Název Typ Defaultní Popis
ID Text choice-yes Jednoznačné id záznamu v tabulce
Hledej Text choice-yes Fulltextový filtr, který vyhledává v názvu zákazníka a jeho adrese
ID zákazníka Text choice-yes Id zákazníka
Druh kreditu Výběr choice-yes Druh kreditu (finanční/bodový)
Adresa Text choice-no Adresa zákazníka
Služba Text choice-no uniCredit služba
VS Text choice-no Variabilní symbol zákazníka/uniCredit služby
Počátek Datum choice-no Datum aktivace uniCredit služby
Konec Datum choice-no Datum ukončení služby
Zůstatek od - do Text choice-no Celkový zůstatek uniCreditu
Dobití od - do Datum choice-no Datum a čas posledního dobití
Platba od - do Datum choice-no Datum a čas poslední platby

2.1.1.3. Akční tlačítka

Bez akčních tlačítek. Modul slouží pouze pro přehled uniCredit účtů.

2.1.2. Tabulka Rezervace uniCredit

2.1.2.1. Sloupce

Název Defaultní Popis
ID choice-yes ID uniCredit
Služba choice-yes Služba pro kterou je rezervováno
Detail rezervace choice-yes Dodatečné informace k rezervaci
Rezervováno choice-yes Čas provedení rezervace
Expirace choice-yes Čas expirace rezervace
Částka choice-yes Rezervovaná částka

2.1.2.2. Filtry

Název Typ Defaultní Popis
Účet neaktivní choice-yes Vybraný záznam v tabulce Účty uniCredit
Stav Výběr choice-yes Stav rezervace

2.1.2.3. Akční tlačítka

2.1.3. Tabulka Historie uniCredit

2.1.3.1. Sloupce

Název Defaultní Popis
Datum a čas choice-yes Datum a čas změny
Služba choice-yes Služba
Pohyb choice-yes Typ pohybu
Provedl choice-yes Autor operace zadané manuálně
Částka choice-yes Částka

2.1.3.2. Filtry

Název Typ Defaultní hodnota Popis
Stav služby Výběr = Zrušená Filtruje seznam dle aktuálního stavu služby, k dispozici jsou varianty: *VŠE, zablokovaná, aktivní, zrušená, nezapojená.

2.1.3.3. Akční tlačítka

Bez akčních tlačítek. Modul slouží pouze pro přehled uniCredit účtů.

2.2. Záložka Dárkové cert.

2.2.1. Tabulka Dárkové certifikáty

2.2.1.1. Sloupce

Název Defaultní Popis
ID certifikátu choice-yes ID certifikátu
Číslo certifikátu choice-no Číslo certifikátu
ID příjemce choice-no ID příjemce certifikátu
Příjemce choice-yes Příjemce certifikátu
Adresa příjemce choice-no Adresa příjemce certifikátu
ID dárce choice-no ID dárce certifikátu
Dárce choice-yes Dárce certifikátu
Adresa dárce choice-no Adresa dárce certifikátu
Hodnota choice-yes Hodnota certifikátu v bodech
Služba choice-yes Služba
Emailová adresa choice-yes Emailová adresa příjemce
Omezení choice-yes Datum, do kterého je certifikát platný. Pokud není vyplněno, má neomezenou platnost. Pokud se certifikát do konce platnosti nevyužije, body propadají.
Platnost choice-yes Datum uplatnění certifikátu
Vytvořeno choice-yes Datum a čas vytvoření certifikátu
Vytvořil choice-yes Autor vytvoření certifikátu

2.2.1.2. Filtry

Název Typ Defaultní Popis
ID choice-yes ID certifikátu
Číslo certifikátu choice-yes Číslo certifikátu
ID příjemce choice-yes ID příjemce certifikátu
ID dárce choice-yes ID dárce certifikátu
Pouze platné choice-yes Pouze platné certifikáty
Adresa příjemce choice-no Adresa příjemce certifikátu
Adresa dárce choice-no Adresa dárce certifikátu

2.2.1.3. Akční tlačítka

Bez akčních tlačítek. Modul slouží pouze pro přehled uniCredit účtů.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu UNICREDIT.

Související odkazy

Odkazující články

Topic revision: r6 - 16 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback