Referenční popis modulu Televize

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_tvprogs TELEVIZE
Název modulu TELEVIZNÍ KANÁLY
Popis modulu Přehled analogových televizních programů a kanálů

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Modul Referenční popis modulu Televize]]). V tomto modulu si můžete ještě vytisknout k vybranému dni statistiku počtu zákazníků a služeb.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2. Záložky modulu

2.1. Záložka Kanály

2.1.1. Tabulka "Seznam televizních kanálů"

2.1.1.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis
ID NE ID televizního kanálu
Televizní kanál ANO Název televizního kanálu
Lokace ANO Název lokace
Typ kanálu ANO Typ televizního kanálu
Číslo kanálu ANO Číslo televizního kanálu
Kmitočet ANO Kmitočet televizního kanálu
Typ zvuku ANO Typ zvuku televizního kanálu
Jazyk ANO Jazyk televizního kanálu
Kód služby ANO Kód televizní služby
Kód kritéria ANO Kód kritéria
Popis ANO Popis televizního kanálu
Vytvořil NE Operátor, který záznam vytvořil
Vytvořeno NE Datum a čas vytvoření záznamu
Zobrazit ANO na webu Nastavení zobrazení na koncových stránkách zákazníka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.1.2. Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné ID televizního kanálu
Hledej Text Prázdné Fulltextový filtr (hledá v názvu, čísle kanálu, typu zvuku a jazyku tv kanálu
Zvuk Výběr *VŠE Typ zvuku televizního kanálu
Zobrazit na webu Výběr *VŠE Nastavení zobrazení na koncových stránkách zákazníka - podmíněné nastavením
Skupiny kanálů Výběr *VŠE Skupiny televizních kanálů - podmíněné nastavením
Lokace Text Prázdné Název lokace
Televizní kanál Výběr *VŠE Název televizního kanálu
Typ kanálu Výběr *VŠE Typ televizního kanálu
Číslo kanálu Text Prázdné Číslo televizního kanálu
Kmitočet Text Prázdné Kmitočet televizního kanálu
Norma zvuku Text Prázdné Norma zvuku televizního kanálu
Jazyk Text Prázdné Jazyk televizního kanálu
Kód služby Text Prázdné Kód televizní služby
Kód kritéria Text Prázdné Kód kritéria
Popis Text Prázdné Popis televizního kanálu
Vytvořil Text Prázdné Operátor, který záznam vytvořil
Vytvořeno od - do Datum Prázdné Datum a čas vytvoření záznamu

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.1.3. Akční tlačítka

2.1.1.3.1. table_nav_insert Vložit nový televizní kanál
Po vyplnění dialogu a jeho potvrzení vložíte do seznamu televizních kanálů nový kanál.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.1.3.2. table_nav_edit Editace televizního kanálu
Po vyplnění dialogu a jeho potvrzení provedete editaci vybraného televizního kanálu.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.1.3.3. table_nav_delete Smazání televizního kanálu
Po potvrzení dialogu provedete smazání aktuálně vybraného záznamu v seznamu televizních kanálů.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.1.3.4. aicon07 Tisk počtu zákazníků a služeb

Po vyplnění dialogu a jeho potvrzení vygenerujete pdf dokument s počtem zákazníků a služeb s ohledem na počátek placení služeb ke zvolenému televiznímu kanálu služby. Sesatvu můžete omezit pouze na vybranou skupinu služeb.

Sestava obsahuje statistiku počtu zákazníků a služeb dle oblastí k vybranému televiznímu kanálu za poslední den předchozího měsíce (s ohledem na vybrané datum), za první a poslední den aktuálního měsíce (s ohledem na vybrané datum), počet nově připojených a nově odpojených zákazníků a služeb. Dále je možné zobrazit název služeb a jejich cenu, ve kterých se zvolený kanál nachází.

tip Systém počty televizních kanálů vztahuje vždy k bázové službě. Pokud bude mít např. zákazník 3 bázové služby (bez ohledu na jejich adresu poskytování), z toho součástí 2 bázových služeb bude stejný kanál, tak se do počtu tento kanál počítá 2x.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.2. Tabulka "Seznam skupin kanálů"

2.1.2.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Poznámka
__        
ID ANO Číselný identifikátor skladu ID skladu warehouse_list.WL_ID
Kód ANO Textový kód skladu Kód skladu warehouse_list.WL_CODE
Název ANO Název skladu Název skladu warehouse_list.WL_NAME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.2.2. Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
__        

2.1.2.3. Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.1.2.3.1. confirm_groups_multi Uložit nastavení skupin pro všechny vybrané položky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.2. Záložka Skupiny

2.2.1. Tabulka "Seznam skupin kanálů"

2.2.1.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Poznámka
__        
ID ANO Číselný identifikátor skladu ID skladu warehouse_list.WL_ID
Kód ANO Textový kód skladu Kód skladu warehouse_list.WL_CODE
Název ANO Název skladu Název skladu warehouse_list.WL_NAME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.2.1.2. Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
__        

2.2.1.3. Akční tlačítka

2.2.1.3.1. table_nav_insert Vložení nové skupiny

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.2.1.3.2. table_nav_edit Editace skupiny

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.2.1.3.3. table_nav_delete Smazání skupiny

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.2.1.3.4. aicon07 Tisk počtu zákazníků a služeb

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.2.2. Tabulka "Seznam kanálů ve skupině"

2.2.2.1. Sloupce tabulky

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Poznámka
__        
ID ANO Číselný identifikátor skladu ID skladu warehouse_list.WL_ID
Kód ANO Textový kód skladu Kód skladu warehouse_list.WL_CODE
Název ANO Název skladu Název skladu warehouse_list.WL_NAME

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.2.2.2. Filtry tabulky

Název Typ Defaultní Popis
__        

2.2.2.3. Akční tlačítka

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.3. Záložka Statistika

Tato sestava slouží ke zjištění průběhu aktivace služeb v daném období. Celý seznam (bez nutnosti zobrazení všech dostupností) je možné vyexportovat do CSV souboru.

2.3.1. Tabulka "Statistika televizních kanálů"

2.3.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Rok ANO   Rok tmp_service_tv_progs.TSTP_YEAR
Měsíc ANO   Měsíc tmp_service_tv_progs.TSTP_MONTH
ID oblasti NE   ID oblasti (zdroj: modul Oblasti, sloupec ID). tmp_service_tv_progs.TSTP_GA_ID (zdroj: groups_address.GA_ID)
Oblast ANO Zobrazuje název oblasti Název oblasti (zdroj: modul Oblasti, sloupec Název oblasti). groups_address.GA_TITLE
ID kanálu NE Zobrazuje ID televizního kanálu. ID televizního kanálu (zdroj: modul Televize, sloupec ID). tmp_service_tv_progs.TSTP_TP_ID
Televizní kanál ANO Zobrazuje název televizního kanálu. Název televizního kanálu (zdroj: modul Televize, sloupec Televizní kanál). tv_programs.NAME
Typ kanálu ANO Zobrazuje typ televizního kanálu. Typ televizního kanálu (zdroj: modul Televize, sloupec Typ kanálu). tmp_service_tv_progs.TST_NAME
Počet.min.měsíc ANO Zobrazuje počet zákazníků kanálu ke konci předchozího měsíce vzhledem ke zvolenému období (měsíc a rok). Počet služeb zákazníků vybraného televizního kanálu ke konci předchozího měsíce vzhledem ke zvolenému období (měsíc a rok). Pokud má zákazník více služeb s vybraným televizním kanálem pak je tento zákazník započítán vícekrát. tmp_service_tv_progs.TSTP_PRECEDENT
Počet první den ANO Zobrazuje počet zákazníků kanálu k prvnímu dni ve zvoleném období (měsíc a rok). Počet služeb zákazníků vybraného televizního kanálu k prvímu dni ve zvoleném období (měsíc a rok). Pokud má zákazník více služeb s vybraným televizním kanálem pak je tento zákazník započítán vícekrát. tmp_service_tv_progs.TSTP_ACTUAL_FIRST
Počet posl. den ANO Zobrazuje počet zákazníků kanálu k poslednímu dni ve zvoleném období (měsíc a rok). Počet služeb zákazníků vybraného televizního kanálu k poslednímu dni ve zvoleném období (měsíc a rok). Pokud má zákazník více služeb s vybraným televizním kanálem pak je tento zákazník započítán vícekrát. tmp_service_tv_progs.TSTP_ACTUAL_LAST
Rozdíl ANO Zobrazuje rozdíl mezi počtem zákazníků z posledního dne předchozího měsíce vzhledem ke zvolenému období (měsíc a rok) a počtem zákazníků z posledního dne ve zvoleném období (měsíc a rok). Rozdíl mezi počtem služeb zákazníků z posledního dne předchozího měsíce vzhledem ke zvolenému období (měsíc a rok) a počtem služeb zákazníků z posledního dne ve zvoleném období (měsíc a rok). tmp_service_tv_progs.TSTP_ACTUAL_LAST - tmp_service_tv_progs.TSTP_PRECEDENT

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.3.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Rok Výběr aktuální rok Filtruje seznam pouze na zvolený rok.
Měsíc Výběr aktuální měsíc Filtruje seznam pouze na zvolený měsíc.
Televizní kanál Výběr *VŠE Filtruje seznam na všechny či pouze vybrané televizní kanály.
Oblast Výběr --Nevybráno-- Filtruje seznam televizních kanálů dle přiřazení k vybrané oblasti.
Typ kanálu Výběr *VŠE Filtruje seznam televizních kanálů dle typu kanálu. Možnosti jsou: ANALOG, DVBC, IPTV
Bez oblasti Zatržítko Nezatrženo Filtruje seznam na záznamy bez ohledu na přiřazení k oblasti nebo při zatržení zobrazí pouze záznamy, které nejsou přiřazeny k oblasti.
ID oblasti Číslo Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID oblasti".
ID kanálu Číslo Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "ID kanálu".
Počet min.měsíc Číslo Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Počet min.měsíc".
Počet první den Číslo Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Počet první den".
Počet posl. den Číslo Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Počet posl. den".
Rozdíl Číslo Prázdné Filtruje seznam na zadaný výraz. Porovnávání výrazu se provádí se sloupcem "Nárust/úbytek".

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

2.3.1.3. Akční tlačítka

  • make_tvprograms_report "Přegenerování statistiky pro vybraný měsíc".
    • Formulář tlačítka make_tvprograms_report "Přegenerování statistiky pro vybraný měsíc"
Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Měsíc Výběr ANO Zde se uvádí měsíc, pro který se bude generovat statistika televizních kanálů. Měsíc, pro který se bude generovat statistika televizních kanálů. tmp_service_tv_progs.TSTP_MONTH
Rok Výběr ANO Zde se uvádí rok, pro který se bude generovat statistika televizních kanálů. Rok, pro který se bude generovat statistika televizních kanálů. tmp_service_tv_progs.TSTP_YEAR

  • event_process_progress "Modul procesů na pozadí - nedokončené a chybné procesy" - Přesměrování do modulu
    mod_submenu_backproc PROCESY NA POZADÍ
    .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

Obecná související práva

Žádná. MAINTENANCE_LIST.INSERT_MULTI, MAINTENANCE_LIST.ASSIGN, MAINTENANCE_LIST.CHANGE_TYPE

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí uživateli po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu XXX.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Role Modul Řízení výroby – admin
Role Modul Řízení výroby – user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

5. Odkazující články

arrowbleft Digitální televize Itself arrowbleft Statistiky televizních kanálů

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Televize

locktopic

6. Analýzy + CIT + nastavení

Analýza NazevAnalyzy

CIT#11864

<span class=
Topic revision: r9 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback