Referenční popis modulu Připomínky

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_task_reminders PŘIPOMÍNKY
Název modulu Připomínky
Popis modulu Seznam připomínek evidovaných k provozovnám nebo zákazníkům

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Potřebujete si k zákazníkům nebo k provozovnám evidovat nějaké připomínky? Připomínky, které se Vám sami připomenou v zadaný čas, na zadaných místech a u zvoleného uživatele? Potřebujete připomínky opakovat v nějakém intervalu (např. periodická revize v místě
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
)? K tomu Vám poslouží modul
mod_submenu_task_reminders PŘIPOMÍNKY
, který je navíc nadlokační, tzn., že pokud máte přístup do více lokací, zobrazí se Vám v modulu
mod_submenu_task_reminders PŘIPOMÍNKY
všechny připomínky z dostupných lokací.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Připomínky

2. Záložky

Žádné.

Tabulka "Připomínky"

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   ID připomínky task_reminders.TR_ID
Aktivace ANO Formát zobrazení: d.m.Y H:i Datum a čas aktivace připomínky task_reminders.TR_ACTIVATE
První aktivace NE Formát zobrazení: d.m.Y H:i Datum a čas prvního naplánování aktivace připomínky task_reminders.TR_FIRST_ACTIVATE
ID zák. NE   Identifikátor zákazníka task_reminders.TR_U_ID (funkce: get_user_name(USER_ID))
Lokace NE   Lokace ve které je zákazník, kterému je přiřazena připomínka. zdroj: installations.NAME podle vazby ( users.CT = installations.ID )
Zákazník ANO   Jméno nebo název zákazníka funkce: get_user_name_data( users.TYPE, users.COMPANY, users.FIRST_NAME, users.LAST_NAME )
Adresa zákazníka ANO     funkce: get_user_address_data( users.STREET, users.HOUSE_ID, users.ZIP, users.CITY )
Telefony NE   Telefonní čísla zákazníka funkce: contact_phone_numbers_get( TR_U_ID )
ID prov. NE   Identifikátor
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
task_reminders.TR_UP_ID (zdroj: user_premises.UP_ID)
Název provozovny NE Název
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
.
task_reminders.TR_UP_NAME (zdroj: user_premises.UP_NAME)
Adresa provozovny NE Zobrazuje adresu
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
.
zdroj: user_premises
Připomínka ANO   Text připomínky task_reminders.TR_NOTE
ID už. NE   ID uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
), kterému je připomínka určena
task_reminders.TR_TARGET_ID (vazba na logins.ID)
Uživatel NE   Jméno uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
), kterému je připomínka určena
funkce: login_name_sql( 'trg' )
Opakování NE   Perioda, po které se připomínka má opakovat task_reminders.TR_REPEAT (zdroj: code_list.CL_CATEGORY = 'TR_REPEAT')
Hledání ANO   Datum a čas ohlášení připomínky nebo interval ohlášení připomínky před její aktivací v modulu 'Vyhledávání' task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'DIALOG'
Hledání přip. NE   Interval ohlášení připomínky před její aktivací v modulu 'Vyhledávání' task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'DIALOG'
Hledání ohl. NE   Datum a čas ohlášení připomínky v modulu 'Vyhledávání'  
Karta ANO   Datum a čas ohlášení připomínky nebo interval ohlášení připomínky před její aktivací v modulu 'Karta zákazníka' task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'USER_DETAIL'
Karta přip. NE   Interval ohlášení připomínky před její aktivací v modulu 'Karta zákazníka' task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'USER_DETAIL'
Karta ohl. NE   Datum a čas ohlášení připomínky v modulu 'Karta zákazníka'  
Wizard ANO   Datum a čas ohlášení připomínky nebo interval ohlášení připomínky před její aktivací v modulu 'Wizard' task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'WIZARD'
Wizard přip. NE   Interval ohlášení připomínky před její aktivací v modulu 'Wizard' task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'WIZARD'
Wizard ohl. NE   Datum a čas ohlášení připomínky v modulu 'Wizard'  
e-mail ANO   Datum a čas odeslání emailu s ohlášením připomínky nebo interval odeslání emailu s ohlášením připomínky před její aktivací task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'EMAIL'
e-mail přip. NE   Interval odeslání emailu s ohlášením připomínky před její aktivací task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'EMAIL'
e-mail ohl. NE   Datum a čas odeslání emailu s ohlášením připomínky  
SMS ANO   Datum a čas odeslání SMS s ohlášením připomínky nebo interval odeslání SMS s ohlášením připomínky před její aktivací task_reminder_alerts..TRA_KIND = 'SMS'
SMS přip. NE   Interval odeslání SMS s ohlášením připomínky před její aktivací task_reminder_alerts.TRA_KIND = 'SMS'
SMS ohl. NE   Datum a čas odeslání SMS s ohlášením připomínky  
ID už. v. NE   ID uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
), který připomínku vytvořil
task_reminders.TR_CREATE_L_ID (vazba na logins.ID)
Vytvořil NE   Jméno uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
), který připomínku vytvořil
funkce: login_name_sql( 'lc' )
Vytvořeno NE Formát zobrazení: d.m.Y H:i Datum a čas vytvoření připomínky task_reminders.TR_CREATED
ID už. z. NE   ID uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
), který naposledy změnil připomínku
task_reminders.TR_MODIFY_L_ID (vazba na logins.ID)
Změnil NE   Jméno uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
), který naposledy změnil připomínku
task_reminders.TR_MODIFY_L_ID (vazba na logins.ID)
Změněno ANO Formát zobrazení: d.m.Y H:i Datum a čas poslední změny připomínky task_reminders.TR_MODIFIED
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID připomínky Číslo Prázdné Připomínka dle zadaného ID.
Hledej Text Prázdné Porovnávání výrazu se provádí se sloupci Zákazník/Provozovna (jméno nebo příjmení zákazníka, název společnosti), Adresa zákazníka/provozovny a Připomínka. Filtr "Hledej" hledá tak, že rozdělí zadaný text na jednotlivá slova oddělená od sebe mezerou, tabulátorem, atd. a pak hledá, zda se jednotlivá slova vyskytují v uvedených sloupečcích. Příklad: Hledá se "A B", máme záznam o třech sloupcích ["B A", "X", "Y"], takový to najde. Dále to taky najde ["A", "B", "X"]. Pokud by záznam měl být v jediném sloupci a ve správném pořadí, tak by se hledaná věta musela dát do úvozovek - shodná pravidla pro inteligentní hledání jako v modulu
menu_search HLEDAT
.
ID provozovny Číslo Prázdné Připomínky, které patří zadanému ID provozovny.
ID zákazníka Číslo Prázdné Připomínky, které patří zadanému ID zákazníka. Pokud vytváříte novou připomínku ve chvíli, kdy máte naplněný tento filtr, v dialogu bude nastaven zákazník dle tohoto filtru.
Moje Zaškrtávátko Odškrtnuto Připomínky, které jsou přiřazeny přihlášenému uživateli.
Hledání Zaškrtávátko Odškrtnuto Připomínky, které se mají připomínat v modulu
menu_search HLEDAT
.
Karta Zaškrtávátko Odškrtnuto Připomínky, které se mají připomínat na kartě zákazníka.
Wizard Zaškrtávátko Odškrtnuto Připomínky, které se mají připomínat v modulu
mod_submenu_wizard_uds WIZARD
.
e-mail Zaškrtávátko Odškrtnuto Připomínky, které mají být připomenuty e-mailem.
SMS Zaškrtávátko Prázdné Připomínky, které mají být připomenuty SMS zprávou.
Stav Výběr *VŠE Seznam připomínek dle stavů. Obsah číselníku je pevně definovaný a nelze měnit. VŠE: všechny připomínky; Neukončené: připomínky bez ohledu na datum a čas aktivace, které nejsou ukončeny (připomínky, které nemají zaškrtnut příznak "Ukončená"); Připomínané: připomínky, které jsou právě teď připomínané - neukončené připomínky jejichž datum a čas aktivace ještě nenastal a zároveň mají u některé z voleb (Hledání, Karta, Wizard) nastavené zobrazení; Aktivní: neukončené připomínky jejichž datum a čas aktivace již proběhl; Ukončené: připomínky, které mají zaškrtnut příznak "Ukončená";
Periodicita Výběr *VŠE Připomínky podle periodicity (jednorázová, periodická).
Opakování Výběr *VŠE Připomínky, které mají zvolené opakování.
Připomínka Text Prázdné Připomínky se zadaným textem.
Lokace Výběr Prázdné Připomínky, které patří zákazníkovi/provozovně z vybrané lokace (využití u uživatelů, kteří mají přístup do více lokací).
Adresa zákazníka   Prázdné Připomínky, které jsou svázány na zadanou adresu zákazníka.
Telefony Číslo Prázdné Seznam připomínek dle tel. čísla evidovaného u zákazníka/provozovny.
Název provozovny Výběr *VŠE Připomínky založené na
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
. Porovnávají se data vůči sloupci Název provozovny.
Adresa provozovny Výběr *VŠE Připomínky, které jsou svázány na zadanou adresu
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
.
Aktivace od - do Datum Prázdné Připomínky, které jsou aktivované v zadaném rozpětí.
První aktivace od - do Datum Prázdné Připomínky, které mají datum a čas prvního naplánování aktivace připomínky v zadaném rozsahu.
Vytvořeno od - do Datum Prázdné Připomínky, které mají datum a čas vytvoření připomínky v zadaném rozsahu.
Změněno od - do Datum Prázdné Připomínky, které mají datum a čas poslední změny připomínky v zadaném rozsahu.
ID už. Číslo Prázdné Připomínky, které jsou určeny zadanému ID uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
Uživatel Text Prázdné Připomínky, které jsou určeny zadanému jménu uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
ID už. v. Číslo Prázdné Připomínky, které byly vytvořeny pod zadaným ID uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
Vytvořil Text Prázdné Připomínky, které byly vytvořeny pod zadaným jménem uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
ID už. z. Číslo Prázdné Připomínky, které byly změněny pod zadaným ID uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
Změnil Text Prázdné Připomínky, které byly změněny pod zadaným jménem uživatele (modul
mod_submenu_admins ADMINISTRÁTOŘI
).
# seznam filtrů setříděn dle skupin filtrů

Tlačítka tabulky

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Připomínky

Legenda tabulky

Tabulka "Připomínky" může zobrazovat legendu k připomínkám podle jejich stavu.
Zobrazování legendy napříč systémem lze nastavit právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
mod_submenu_settings NASTAVENÍ
.

Význam hodnot u legendy:
  • Soukromé: přiřazené přihlášenému uživateli
  • Aktivní: neukončené připomínky s proběhnutým datem a časem aktivace bez ohledu na další parametry připomínky
  • Připomínané: připomínky, které jsou právě teď připomínané - neukončené připomínky s proběhnutým datem a časem aktivace a zároveň mají u některé z voleb (Hledání, Karta, Wizard) nastavené připomínání
  • Ukončené: připomínky, které mají zaškrtnut příznak "Ukončená"

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Připomínky

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=TASK_REMINDERS, TASK_REMINDERS_*, ZÁKAZNÍCI, ZÁKAZNÍCI.PŘIPOMÍNKY, TASK_REMINDER.CREATE, TASK_REMINDER.DELETE, TASK_REMINDER.EDIT, TASK_REMINDER.OTHER_ASSIGN, TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_DELETE, TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_EDIT, TASK_REMINDER.OTHER_PRIVATE_SHOW, TASK_REMINDERS.TASK_REMINDERS.ACTION.CC.

Obecná související práva

  • právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
    mod_submenu_settings NASTAVENÍ
    je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Připomínky - admin
Modul Připomínky - user
Modul Připomínky - user - vlastni pripominky

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu TASK_REMINDERS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Připomínky

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Připomínky

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Připomínky

Topic revision: r6 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback