Referenční popis modulu Pohledávky

Položka menu
menu_finance FINANCE
Položka podmenu
mod_submenu_debits POHLEDÁVKY
Název modulu POHLEDÁVKY
Popis modulu Modul návrhu a správy šablon dokumentů.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Význam modulu

Modul slouží k evidenci pohledávek.

Popis modulu

Záložka Dle zákazníka

Tabulka Seznam dlužníků

Obsahuje seznam pohledávek dle zákazníků. Vynulováním filtrů lze docílit zobrazení všech zákazníků, kromě těch, kteří mají všechny předpisy za nula nebo jsou ponížené slevou na nula.

Defaultní zobrazení modulu

Akční tlačítka

Filtry

Filtry slouží pro zobrazení omezené množiny dat dle nastavených filtrů, např. omezení seznamu na konkrétní frontu.

Tabulka filtrů
Název Typ Defaultní Validace Popis Hint
Č. smlouvy Text Prázdné ... Filtruje seznam zákazníků podle č. smlouvy. Číslo smlouvy
Způsob účtování Výběr *VŠE ... Filtruje seznam na zákazníky účtované, neúčtované nebo všechny. Filtrem ovlivňujete s jakou skupinou zákazníků budete pracovat. Vyberte ze seznamu způsob účtování zákazníka.
Provisioning Výběr *VŠE ... Filtruje seznam na zákazníky dle stavu provisioningu. Volby: Provisioning: zákazníci, kteří mají k aktuálnímu datu 1 čí více služeb řízené provisioningem a zároveň alespoň jedna jednotka zákazníka má nastaven příznak "Provisioning Portax". Bez provisioningu: zákazníci, kteří nemají k aktuálnímu datu žádnou službu řízenou provisioningem či nemají nastaven příznak "Provisioning Portax" u jednotky. Filtruje dle toho, zda lze upomínat přes provisioning
ID procesu Číslo NE   Filtruje seznam na pohledávky přiřazené k otevřeného procesu typu "Vymáhání pohledávek". Využívané pro funkcionalitu vymáhacího procesu.  
Název procesu Výběr NE   Filtruje seznam na pohledávky přiřazené k otevřeného procesu typu "Vymáhání pohledávek" bez ohledu na stav vymáhání. Využívané pro funkcionalitu vymáhacího procesu.  
Dluh posl. upomínky od – do Číslo NE   Zbývající částka dluhu [celková výše poslední vygenerované upomínky bez ohledu na splatnost (může se lišit o poplatek upomínek) mínus spárované platby na upomínané předpisy, které byly zahrnuty do upomínky od doby vystavení upomínky]. Využívané pro funkcionalitu vymáhacího procesu.  

Sloupce

Sloupce slouží pro zobrazení konkrétních údajů týkající se dané tabulky.

Seznam sloupců se může lišit v závislosti CIBS partnera.

Tabulka sloupců
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Dávky NE Zobrazuje ID dávek, ve kterých je zákazník zahrnut (pro účely dohledání zákazníků v dávkách, když znáte zákazníka a chcete zjistit další zákazníky ze stejné dávky). Pokud je zákazník evidován ve více dávek, jsou tyto dávky odděleny čárkou. Seznam ID dávek, ve kterých je zahrnut zákazník.  
ID procesu NE Využívané pro funkcionalitu vymáhacího procesu. ID otevřeného procesu typu "Vymáhání pohledávek".  
Název procesu NE Zobrazuje otevřené procesy typu "Vymáhání pohledávek". Využívané pro funkcionalitu vymáhacího procesu. Otevřené procesy typu "Vymáhání pohledávek".  

Záložka Dle předpisu

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Filtry

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 
Název Typ Defaultní Validace Popis Hint
Odepsané předpisy Výběr NE ... Zobrazuje předpisy podle toho, zda byly odepsány nebo nikoliv. Na odepsané předpisy existuje záznam v pokladně určené pro provádění odpisů. Zobrazuje předpisy podle toho, zda byly odepsány nebo nikoliv. Na odepsané předpisy existuje záznam v pokladně určené pro provádění odpisů (příznak Odpisy v definici pokladny).

Sloupce

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 
Název Defaultní Popis Hint
Odepsáno NE Částka, která již byla v minulosti odepsána např. pomocí akce 'Vytvoření odpisů', jedná se o přiřazení platby k příslušnému předpisu přes odpisovou pokladnu. Částka, která již byla v minulosti odepsána např. pomocí akce 'Vytvoření odpisů', jedná se o přiřazení platby k příslušnému předpisu přes odpisovou pokladnu.

Akční tlačítka

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Akce slouží k vytvoření odpisů k vyfiltrovaným předpisům. Na základě této akce systém provede spárování plateb s pohledávanými předpisy přes odpisovou pokladnu.
4.0.19-Dial-VytvoreniOdpisu.jpg
V případě úspěšného provedení, systém oznámí
4.0.20-Dial-VysledekVytvoreniOdpisu.jpg
Název Popis
Info Textová informace obsahující počet předpisů k nimž budou vytvořeny odpisy včetně celkové částky za tyto předpisy.
Pokladna Pokladna, na kterou vzniknou odpisy pohledávek (seznam pokladen je určen příznakem "Odpisy" v definici pokladny.)
Datum platby Datum platby, které budou mít uvedené vytvořené odpisy.
Poznámka Textová poznámka, která bude doplněna ke každé vytvořené platbě.

help Akce je dostupná pouze s právem DEBITS_DOCS.WRITE_OFF.ACTION.GENERATE, dále je pak vhodné mít právo PAY_ACCOUNT.CREATE (právo na přidání pokladny/účtu)

Záložka Věková struktura

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Sloupec Popis
Billing Zobrazuje název billing plánu u zvoleného dokladu. Upozornění: u dobropisů neevidujeme billing plán (ve sloupci Billing je uveden výraz "Dobropis").
Splatnost Zobrazuje datum splatnosti dokladu.

Filtr Popis
Billing Filtruje seznam na doklady s vybraným billing plánem.
Splatnost od - do Filtruje seznam na doklady splatné v daném rozsahu.

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu DEBITS.

Název Úroveň Hodnota Popis

Pro přidání uvedených práv operátorům CIBSu je potřeba, aby operátor měl shodnou či vyšší úroveň než definovanou u práva.

Související odkazy

Odkazující články

Topic revision: r5 - 03 Jan 2020, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback