Referenční popis modulu Infrastruktura

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_infrastructure INFRASTRUKTURA
Název modulu INFRASTRUKTURA
Popis modulu Modul infrastruktury

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Modul
mod_submenu_infrastructure INFRASTRUKTURA
slouží pro zobrazení infrastrukturních síťových zařízení. U zařízení lze vykonávat online měření, ping na IP adresu zařízení, vypnutí všech interface zařízení a mnoho dalšího.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

2. Záložky

Záložka po grafech

Obsahuje 4 tabulky:
  • Infrastruktura síťových zařízení
  • Události zařízení
  • Dostupné grafy
  • Grafy rozhraní

Tabulka Infrastruktura síťových zařízení

Zde jsou zobrazeny informace o nadefinovaných infrastrukturních zařízeních a provozovnách. Veškeré typy zařízení případně provozovny jsou označeny příslušnou ikonou ve druhém sloupci. Kliknutím na odkaz číselného identifikátoru v prvním sloupci se lze dostat v případě provozovny na zařízení umístěné pod tuto provozovnu. V případě zařízení se dostaneme do modulu
mod_submenu_network SÍŤ
.

infrastrukturni zarizeni

Zařízení lze do této tabulky nadefinovat následovně. Přesuneme se do modulu
mod_submenu_network SÍŤ
čehož můžeme dosáhnout kliknutím na číselný identifikátor zařízení v prvním sloupci tabulky nebo nacházíme-li se na zařízení, pomocí tlačítka rozsah ip.png "Odkaz na schéma síťových zařízení / rozbalení provozovny". V tomto modulu využijeme tabulky "Připojená zařízení", tlačítko icon vlozit.png "Vložení nového zařízení". Zobrazí se následující dialog. Bližší informace týkající se přidání nového zařízení ZDE

pridani zarizeni.PNG

Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Řazení ANO Řazení zařízení dle jejich typu Řazení vzestupně / sestupně v_infraloc_items.VII_ICON
IP NE IP adresa zařízení IP adresa zařízení v_infraloc_items.VII_MANAG_IP
MAC NE Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače. Velká malá písmena nerozhodují. Platné formáty tedy jsou aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.ccdd.eeff; aabbccddeeff. Když jsou použity oddělovače, tak lze vynechat uvozovací nuly v každé skupině. Způsoby zápisu MAC adresy jsou dvojice oddělené dvojtečkou, nebo spojovníkem (pomlčkou), čtveřice oddělené tečkou a 12 cifer bez jakéhokoliv oddělovače. Velká malá písmena nerozhodují. Platné formáty tedy jsou aa:bb:cc:dd:ee:ff; aa-bb-cc-dd-ee-ff; aabb.cc v_infraloc_items.VII_MAC
Odezva v ANO Číselná hodnota odezvy zařízení v sekundách Hodnota odezvy v_infraloc_items.VII_LASTRESP
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo Prázdné Filtruje zařízení podle jeho číselného identifikátoru
Hledej text Text Prázdné Fultextové vyhledávání v názvu zařízení
Hledej text Text Prázdné Fultextové vyhledávání v názvu zařízení
Provozovna / POP Výběr Vyplněné Výběr provozovny obsahující zařízení
Stav zařízení Výběr Vyplněné Výběr stavu zařízení, na výběr jsou varianty Vše, Funkční, Výpadek
IP Číslo Prázdné Fultextové vyhledávání v IP adrese
MAC Text Prázdné Fultextové vyhledávání v MAC adrese
Odezva v Číslo Prázdné Fultextové vyhledávání v odezvě zařízení

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

Tabulka Události zařízení

Zde jsou zobrazeny informace o nadefinovaných událostech zařízení. Název události např. NodeIsUP nebo NodeIsDown jsou zároveň odkazy do modulu "Události a Alerting" kde jsou tyto události nadefinovány. Např. událost NodeIsUp znamená obnovení zařízení, NodeIsDown znamená výpadek zařízení.

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Popis
Zařízení Text Vyplněné Do tohoto filtru nelze zasahovat, pouze zobrazuje vybrané zařízení z master tabulky
Datum od Číslo Prázdné Filtruje dle data OD
Datum do Číslo Prázdné Filtruje dle data DO
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

Tabulka Dostupné grafy

Zde jsou zobrazeny informace o dostupných grafech pro vybrané zařízení.

Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Graf ANO Název / Typ grafu, který lze pro vybrané zařízení zobrazit Název / Typ grafu, který lze pro vybrané zařízení zobrazit monitored_storage.MV_DESC
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

Tabulka Grafy rozhraní

Zde jsou zobrazeny grafy, jejichž typ jsme zvolili v tabulce "Dostupné grafy".

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Popis
Graf Text Vyplněné Do tohoto filtru nelze zasahovat, pouze zobrazuje vybraný typ grafu z tabulky Dostupné grafy
Období Text Vyplněné Filtruje dle dostupných časových období. Těmito obdobími jsou den, týde, měsíc a rok
Stav Text Vyplněné Filtruje dle stavu zařízení. Těmito stavy jsou zapnuté nebo vypnuté
Typ rozhraní Text Vyplněné Filtruje dle rozhraní zařízení, např. ethernetCsmacd

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

Záložka po rozhraních

Obsahuje 3 tabulky:
  • Infrastruktura síťových zařízení
  • Rozhraní zařízení
  • Grafy rozhraní

Tabulka Infrastruktura síťových zařízení

V tabulce se zobrazují infrastrukturní síťová zařízení používaná v systému. Pro každé zařízení je možné zobrazit dostupná rozhraní (interface), k těmto účelům slouží tabulka "Rozhraní zařízení".

Tabulka Rozhraní zařízení

Zde jsou zobrazeny informace o všech rozhraních vybraného zařízení z tabulky "Infrastruktura síťových zařízení".

Sloupce tabulky #
Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Rozhrani ANO Název rozhraní, které jsou dostupné pro vybrané zařízení z tabulky "Infrastruktura síťových zařízení" Název rozhraní monitored_storage.MI_INTERFACE
Typ ANO Typ rozhraní Typ rozhraní monitored_storage.MI_TYPE
Stav ANO Stav rozhraní, např. zapnuto, vypnuto, neznámý Stav rozhraní monitored_storage.MI_STATUS_TXT
Popis rozhraní NE Textový popis daného rozhraní Textový popis monitored_storage.MI_DESC
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní Popis
Zařízení Text Vyplněné Do tohoto filtru nelze zasahovat, pouze zobrazuje vybrané zařízení
Stav Text Vyplněné Filtruje dle stavu zařízení. Těmito stavy jsou zapnuté nebo vypnuté
Typ rozhraní Text Vyplněné Filtruje dle rozhraní zařízení, např. ethernetCsmacd

Tlačítka tabulky

Tabulka Grafy rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Infrastruktura - admin
Modul Infrastruktura - user
V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu INFRASTRUCTURE.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Infrastruktura

Topic revision: r13 - 31 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback