Referenční popis modulu GSM

Položka menu
menu_services SLUŽBY
Položka podmenu
mod_submenu_gsm_overview GSM
Název modulu GSM
Popis modulu Zobrazí přehled GSM služeb zákazníků.

Význam modulu

Systém CIBS aktuálně podporuje GSM služby v síti VODAFONE (Quadruple). Tisková zpráva ZDE . Připravujeme podporu dalších operátorů.

Modul
mod_submenu_gsm_overview GSM
zobrazuje přehled ke GSM službám s těmito možnostmi:
 • zobrazení přehledu všech GSM služeb
 • zobrazení hovorů/odeslaných SMS/datových přenosů/ostatních záznamů GSM služeb
 • provést/smazat uzávěrku GSM služeb

Je podporováno variabilní billingové období (plovoucí billing) a to tak, že se ke službě dohledá předpis na daný vybraný měsíc (dle filtrů) a podle toho předpisu se pak vyberou data z ostatních tabulek (hovory, atd.). Pro různé služby je to období tedy různé. Pokud u některého zákazníka v daném období je hodnota pro některou položku, lze se kliknutím na tuto hodnotu přepnout na příslušnou záložku, kde je vyfiltrovaná služba daného zákazníka. V tomto modulu se také provádí uzávěrky variabilních cen GSM.

Při přechodu z karty zákazníka, odskokovým tlačítkem do modulu GSM z tabulky:
 • "Detaily" se předvyplní filtr "ID zákazníka" na všech záložkách.
 • "Produkty a služby" se předvyplní filtr "ID služby" na všech záložkách.
 • "Přehled GSM služeb" (záložka GSM) se předvyplní filtr "ID služby" na všech záložkách a filtry dle období, které dané službě v daném měsíci odpovídá: záložka Hovory (filtr Datum a čas od - do), záložka SMS (filtr Odesláno od - do), záložka Data (filtr Začátek od - do) a záložka Ostatni (filtr Začátek od - do).
 • "Přehled GSM služeb" se předvyplní v záložce "Přehled" filtr Měsíc shodně jako byl filtr Měsíc na kartě zákazníka.

K modulu GSM navazují následující funkcionality:

Záložky modulu

Záložka "Přehled"

Záložka obsahuje přehled ke GSM službám (hovory/odeslané SMS/datové přenosy/ostatní záznamy GSM služeb) a přehled provedených uzávěrek.

Tabulka "Přehled GSM služeb"

Zde je zobrazen přehled ke GSM službám zákazníků (hovory/odeslané SMS/datové přenosy/ostatní záznamy GSM služeb).
TabulkaPrehled.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID služby ANO Zobrazuje ID služby. ID služby, které je přiřazen tento CDR záznam.  
ID zákazníka NE Zobrazuje ID zákazníka. ID zákazníka, kterému je přiřazen tento CDR záznam.  
Zákazník ANO Zobrazuje jméno nebo název zákazníka, který využívá službu. Zákazník, kterému je přiřazen tento CDR záznam. funkce get_user_name_data(users.TYPE,users.COMPANY,users.FIRST_NAME,users.LAST_NAME)
Služba ANO Zobrazuje název služby, kterou zákazník využívá. Služba, které je přiřazen tento CDR záznam.  
Tel. číslo NE Zobrazuje telefonní číslo přiřazené ke službě, kterou zákazník využívá. Telefonní číslo zákazníka přiřazené k této službě.  
Perioda od NE   Začátek období předpisu služby.  
Perioda od NE   Konec období předpisu služby.  
Cena ANO   Celková variabilní cena GSM služby zákazníka za vybrané období.  
P. hovorů NE   Počet hovorů u služby zákazníka za vybrané období.  
C. hovorů ANO   Celková cena hovorů u služby zákazníka za vybrané období.  
V. minuty ANO Pokud je stav volných minut platný pro prohlížený rok a měsíc (aktuální období), tak se zobrazuje zůstatek volných minut. Pokud je zobrazován stav volných minut pro předchozí období, tak se zobrazuje prázdná hodnota (do minulosti nemáme žádné informace). Pokud je zobrazován stav volných minut pro následující období, tak se zobrazí celkový počet volných minut. Pokud je stav volných minut platný pro prohlížený rok a měsíc (aktuální období), tak se zobrazuje zůstatek volných minut. Pokud je zobrazován stav volných minut pro předchozí období, tak se zobrazuje prázdná hodnota (do minulosti nemáme žádné informace). Pokud je zobrazován stav volných minut pro následující období, tak se zobrazí celkový počet volných minut. Aktuální délka volných minut u služby zákazníka za vybrané období (stav po posledním stažení CDR). quadruple_gid.QG_FREE_UNITS_CALL
P. SMS NE   Počet SMS u služby zákazníka za vybrané období.  
C. SMS ANO   Celková cena SMS u služby zákazníka za vybrané období.  
V. SMS ANO Pokud je stav volných minut platný pro prohlížený rok a měsíc (aktuální období), tak se zobrazuje zůstatek volných minut. Pokud je zobrazován stav volných minut pro předchozí období, tak se zobrazuje prázdná hodnota (do minulosti nemáme žádné informace). Pokud je zobrazován stav volných minut pro následující období, tak se zobrazí celkový počet volných minut. Aktuální počet volných SMS u služby zákazníka za vybrané období (stav po posledním stažení CDR). quadruple_gid.QG_FREE_UNITS_SMS
P. data NE   Počet datových přenosů u služby zákazníka za vybrané období.  
C. data ANO   Celková cena datových přenosů u služby zákazníka za vybrané období.  
P. ostatní NE   Počet ostatních záznamů u služby zákazníka za vybrané období.  
C. ostatní ANO   Celková cena ostatních záznamů u služby zákazníka za vybrané období.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz. Vyhledává se v: jméno, příjmení, název zákazníka, ulice, číslo popisné, město zákazníka.
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného ID zákazníka.
ID služby Číslo ANO Filtruje seznam dle zadané ID služby.
Služba Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného názvu služby, kterou zákazník využívá.
Rok Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného roku a podle DUZP, ve kterém byly čerpány služby.
Měsíc Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného měsíce a podle DUZP, ve kterém byly čerpány služby.
Cena od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí celkové variabilní ceny GSM služeb.
Tel. číslo Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného telefonního čísla přiřazené ke službě.
Zákazník Text NE Filtruje seznam dle zadaného jména nebo názvu zákazníka.
P. hovorů od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu hovorů.
C. hovorů od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny hovorů.
P. SMS od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu SMS.
C. SMS od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny SMS.
P. data od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu datových přenosů.
C. data od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny datových přenosů.
P. ostatní od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počtu ostatních položek.
C. ostatní od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny ostatních položek.
# Jako oddělovač desetinných míst lze použít jak desetinnou tečku, tak čárku (systém čárku automaticky převede na tečku)

Akční tlačítka

 • tlačítko close month gsm.png "Uzavřít kalendářní měsíc pro GSM služby" - Umožňuje uzavřít kalendářní měsíc pro GSM služby:
dialog-gsm-uzaverka.png
Název Typ Povinné Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Datum uzávěrky Datum ANO Zde se uvádí datum provedení uzávěrky za zvolený měsíc/rok.    
Měsíc Výběr ANO Zde se uvádí měsíc, pro který se provést uzávěrka GSM služeb. Měsíc pro který se má uzávěrka provést  
Rok Výběr ANO Zde se uvádí rok, pro který se provést uzávěrka GSM služeb. Rok pro který se má uzávěrka provést  

Po potvrzení proběhnou kontroly, zdali je možné uzávěrku vytvořit. Pokud ano, po dokončení se zobrazí dialog:
dialog-potvrzeni-dokonceni.png

Uzávěrku je možné vytvořit i v situaci, kdy na předchozí měsíc žádná uzávěrka nebyla vytvořena nebo vytvořena byla, ale neobsahovala žádná data:
dialog-gsm-uzaverka-dokonceniBezZakaznika.png

Upozornění: vytvořit uzávěrku není možné např. za těchto případů:
 • pokud v daném období nedošlo k nacenění služeb:
  Nenaceněné období
 • pokud na dané období je již vytvořena účetní uzávěrka:
  Uzavřené období
 • pokud nemáte právo (seznam práv ZDE ) na uzavírání GSM služeb:
  Uzávěrka - právo
 • pokud v daném období existují:
  • záznamy bez vazby na službu
  • služby, na které jsou navázány variabilní ceny a nejsou ještě zapojeny
  • služby, na které jsou navázány variabilní ceny, ale které v systému neexistují (např. editací úkolu pro aktivaci služeb se generují nové ID služeb)
 • tlačítko event process progress.png "Modul progress - nedokončené a chybné procesy (kliknutím pravým tlačítkem přejdete do modulu s nastavením výchozího pohledu)".
Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Tabulka "Provedené uzávěrky"

Zde je zobrazen přehled provedených uzávěrek.
tbl-provedeneUzaverky.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Od ANO První den uzávěrky.   services_var_closures.SVC_DATE_FROM
Do ANO Poslední den uzávěrky.   services_var_closures.SVC_DATE_TO
Uzavřeno NE Datum uzavření předpisů služeb.   services_var_closures.SVC_CLOSED
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření uzávěrky.   services_var_closures.SVC_CREATED
Vytvořil NE Jméno operátora, který provedl uzávěrku.   CONCAT_WS( ' ', NULLIF( TRIM( logins.SURNAME ), '' ), NULLIF( TRIM( logins.FIRST_NAME ), '' ) ) AS SVC_L_ID
Celková cena NE Celková výše variabilních dat uzávěrky.   services_var_closures.SVC_SUM
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní Popis
Období od - do Datum ANO Filtruje seznam dle zadané rozpětí období uzávěrek.
Do od - do Datum NE Filtruje seznam dle zadané rozpětí konce uzávěrek.
Uzavřeno od - do Datum NE Filtruje seznam dle zadané rozpětí uzavření uzávěrek.
Celková cena od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadané rozpětí celkové ceny uzávěrek.
Vytvořeno od - do Datum NE Filtruje seznam dle zadané rozpětí datumu vytvoření uzávěrek.
Vytvořil Text NE Filtruje seznam uzávěrek vytvořených zadaným operátorem.

Akční tlačítka

 • tlačítko delete.png "Smazání poslední uzávěrky GSM služeb" - umožňuje smazat poslední uzávěrku GSM služeb:
dialog-potvrzeni-smazani.png
Po dokončení se zobrazí další další dialog:
dialog-potvrzeni-smazani-potvrzeni.png
Seznam tlačítek se může lišit v závislosti CIBS partnera/práv uživatele.

Upozornění: smazat uzávěrku není možné za těchto případů:
 • pokud je již vytvořena účetní uzávěrka

 • pokud jsou v daném období na předpisy variabilních částek vytvořeny faktury (faktury lze případně stornovat, ale to je vhodné pouze pokud faktury nebyly expedovány zákazníkům)
  hláška uzávěrky

Záložka "Hovory"

Záložka obsahuje přehled hovorů ke GSM službám a přehled provedených uzávěrek.

Tabulka "Seznam všech hovorů"

Zde je zobrazen přehled hovorů ke GSM službám.
TabulkaHovory.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
Čas hovoru ANO   Datum a čas počátku hovoru.  
Směr ANO Zobrazuje směr hovoru (IN - příchozí, OUT - odchozí) Směr hovoru.  
Volající ANO   Volající číslo.  
Volaný ANO   Volané číslo.  
Délka ANO   Délka hovoru v minutách a sekundách.  
Cena ANO   Cena hovoru.  
ID zákazníka NE Zobrazuje ID zákazníka. ID zákazníka, ke kterému je hovor přiřazen.  
Zákazník ANO Zobrazuje jméno nebo název zákazníka, který využívá službu. Zákazník, ke kterému je hovor přiřazen. funkce get_user_name_data(users.TYPE,users.COMPANY,users.FIRST_NAME,users.LAST_NAME)
Služba ANO Zobrazuje název služby, kterou zákazník využívá. Služba, ke které je hovor přiřazen.  
Druh hovoru NE Zobrazuje podrobnější rozdělení hovoru. Podrobné rozdělení hovorů dle typu sítě a jejich umístění.  
Uzavřeno NE Datum uzávěrky, do které je přiřazen tento záznam. Datum uzávěrky, do které je přiřazen tento záznam.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní Popis
ID Text ANO Filtruje seznam dle zadaného ID záznamu.
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz. Vyhledává se v: jméno, příjmení, název zákazníka, ulice, číslo popisné, město zákazníka.
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného ID zákazníka.
ID služby Číslo ANO Filtruje seznam dle zadané ID služby.
Typ hovoru Výběr ANO Filtruje seznam hovorů dle typu hovoru, volby: *VŠE, odchozí, příchozí, nepřiřazené.
Služba Výběr NE Filtruje seznam dle zadaného názvu služby, kterou zákazník využívá.
Datum a čas od - do Datum NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí zahájení hovorů.
Volající Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí čísla volajícího.
Volaný Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí čísla volaného.
Délka Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí délky hovoru.
Cena od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny hovoru.
Druh hovoru Výběr NE Filtruje seznam na konkrétní typ hovoru. Filtr nabízí pouze hodnoty z aktuálně vyfiltrovaných záznamů.
Uzávěrky Výběr NE Filtruje předpisy podle toho, zda jsou zařazeny do uzávěrky variabilních cen nebo nejsou.
# Jako oddělovač desetinných míst lze použít jak desetinnou tečku, tak čárku (systém čárku automaticky převede na tečku)

Akční tlačítka

Seznam tlačítek je shodný jako v záložce Přehled .

Tabulka "Provedené uzávěrky"

Tabulka je shodná jako v záložce Přehled .

Záložka "SMS"

Záložka obsahuje přehled SMS ke GSM službám a přehled provedených uzávěrek.

Tabulka "Seznam odeslaných SMS"

Zde je zobrazen přehled SMS ke GSM službám.
TabulkaSMS.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID NE   ID záznamu.  
Datum odeslání ANO   Datum odeslání SMS.  
Odesílatel ANO   Telefonní číslo, ze které byla SMS poslána.  
Příjemce ANO   Telefonní číslo, na které byla SMS poslána.  
Cena ANO   Cena SMS.  
ID zákazníka NE Zobrazuje ID zákazníka. ID zákazníka, ke kterému je SMS přiřazena.  
Zákazník ANO Zobrazuje jméno nebo název zákazníka, který využívá službu. Zákazník, ke kterému je SMS přiřazena. funkce get_user_name_data(users.TYPE,users.COMPANY,users.FIRST_NAME,users.LAST_NAME)
ID služby NE Zobrazuje ID služby. ID služby, ke které je SMS přiřazena.  
Služba ANO Zobrazuje název služby, kterou zákazník využívá. Služba, ke které je SMS přiřazena.  
Druh zprávy NE Zobrazuje podrobnější rozdělení SMS. Podrobné rozdělení SMS/MMS dle typu sítě a jejich umístění.  
Typ zprávy ANO Zobrazuje rozdělení zpráv (SMS/MMS). Typ SMS/MMS.  
Uzavřeno NE Datum uzávěrky, do které je přiřazen tento záznam. Datum uzávěrky, do které je přiřazen tento záznam.  

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní Popis
ID Text ANO Filtruje seznam dle zadaného ID záznamu.
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz. Vyhledává se v: jméno, příjmení, název zákazníka, ulice, číslo popisné, město zákazníka.
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného ID zákazníka.
ID služby Číslo ANO Filtruje seznam dle zadané ID služby.
Služba Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného názvu služby, kterou zákazník využívá.
Odesílatel Text NE Filtruje seznam dle čísla odesílatele.
Příjemce Text NE Filtruje seznam dle čísla příjemce.
Cena od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí ceny SMS.
Zákazník Text NE Filtruje seznam dle zadaného jména nebo názvu zákazníka.
Druh zprávy Výběr NE Filtruje seznam na konkrétní typ zprávy (SMS/MMS). Filtr nabízí pouze hodnoty z aktuálně vyfiltrovaných záznamů.
Odesláno od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí odeslání SMS.
Uzávěrky Výběr NE Filtruje předpisy podle toho, zda jsou zařazeny do uzávěrky variabilních cen nebo nejsou.
# Jako oddělovač desetinných míst lze použít jak desetinnou tečku, tak čárku (systém čárku automaticky převede na tečku)

Akční tlačítka

Seznam tlačítek je shodný jako v záložce Přehled .

Tabulka "Provedené uzávěrky"

Tabulka je shodná jako v záložce Přehled .

Záložka "Data"

Záložka obsahuje přehled datových přenosů ke GSM službám a přehled provedených uzávěrek. Přehled datových přenosů se zobrazuje pouze pro data roaming (kB). Pro data v ČR je pouze záznam týkající se aktivace denního/měsíčního balíčku v záložce Ostatní . O dočerpání limitu balíčku je zákazník informován SMSkou (aktuální stav čerpaných gprs dat v ČR nelze zjistit).

Přístupový bod: internet-q

Tabulka "Seznam datových přenosů"

Zde je zobrazen přehled datových přenosů ke GSM službám.
TabulkaData.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID zákazníka NE Zobrazuje ID zákazníka. ID zákazníka, kterému je přiřazen tento datový přenos.  
Zákazník ANO Zobrazuje jméno nebo název zákazníka, který využívá službu. Zákazník, kterému je přiřazen tento datový přenos. funkce get_user_name_data(users.TYPE,users.COMPANY,users.FIRST_NAME,users.LAST_NAME)
ID služby NE Zobrazuje ID služby. ID služby, které je přiřazen tento datový přenos.  
Služba ANO Zobrazuje název služby, kterou zákazník využívá. Služba, které je přiřazen tento datový přenos.  
Druh dat NE Zobrazuje podrobnější rozdělení dat. Podrobné rozdělení dat dle typu sítě a jejich umístění.  
Tel. číslo NE Zobrazuje telefonní číslo přiřazené ke službě, kterou zákazník využívá. Telefonní číslo zákazníka přiřazené k této službě.  
Typ ANO Typ přenášených dat. Typ přenášených dat.  
Začátek ANO   Počáteční čas datového přenosu.  
Konec NE   Čas ukončení datového přenosu (pokud je evidován).  
Data ANO   Objem dat (kB) v tomto datovém přenosu.  
Cena ANO   Cena účtovaná za daný datový přenos.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz. Vyhledává se v: jméno, příjmení, název zákazníka, ulice, číslo popisné, město zákazníka.
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného ID zákazníka.
ID služby Číslo ANO Filtruje seznam dle zadané ID služby.
Služba Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného názvu služby, kterou zákazník využívá.
Typ Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného typu datového přenosu, volby Data, Data roaming.
Začátek od - do Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počátku datových přenosů.
ID Text NE Filtruje seznam dle zadaného ID záznamu.
Druh dat Výběr NE Filtruje seznam na konkrétní typ dat. Filtr nabízí pouze hodnoty z aktuálně vyfiltrovaných záznamů.
Zákazník Text NE Filtruje seznam dle zadaného jména nebo názvu zákazníka.
Tel. číslo Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného telefonního čísla přiřazené ke službě.
Konec od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí konce datových přenosů.
Data od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí objemu dat (kB).
Cena od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí účtované ceny datového přenosu.
# obsahuje pouze popis filtrů, které nejsou k dispozici na záložce Přehled # Jako oddělovač desetinných míst lze použít jak desetinnou tečku, tak čárku (systém čárku automaticky převede na tečku)

Akční tlačítka

Seznam tlačítek je shodný jako v záložce Přehled .

Tabulka "Provedené uzávěrky"

Tabulka je shodná jako v záložce Přehled .

Záložka "Ostatní"

Záložka obsahuje přehled ostatních záznamů ke GSM službám a přehled provedených uzávěrek.

Tabulka "Ostatní záznamy"

Zde je zobrazen přehled ostatních záznamů ke GSM službám.
TabulkaOstatni.png

Sloupce tabulky #

Název Defaultní Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID zákazníka NE Zobrazuje ID zákazníka. ID zákazníka, kterému je přiřazen tento CDR záznam.  
Zákazník ANO Zobrazuje jméno nebo název zákazníka, který využívá službu. Zákazník, kterému je přiřazen tento CDR záznam. funkce get_user_name_data(users.TYPE,users.COMPANY,users.FIRST_NAME,users.LAST_NAME)
ID služby NE Zobrazuje ID služby. ID služby, které je přiřazen tento CDR záznam.  
Služba ANO Zobrazuje název služby, kterou zákazník využívá. Služba, které je přiřazen tento CDR záznam.  
Tel. číslo NE Zobrazuje telefonní číslo přiřazené ke službě, kterou zákazník využívá. Telefonní číslo zákazníka přiřazené k této službě.  
Typ ANO Typ přenášených dat. Typ přenášených dat.  
Začátek ANO   Počáteční čas CDR záznamu.  
Konec NE   Konečný čas CDR záznamu (pokud je evidován).  
Hodnota ANO   Hodnota daného CDR nebo EDR záznamu.  
P. hodnota ANO   Předchozí hodnota CDR nebo EDR záznamu.  
Cena ANO   Cena účtovaná za tento CDR záznam.  
Popis NE   Popis operace zaznamenané v EDR.  
Uzavřeno NE Datum uzávěrky, do které je přiřazen tento záznam. Datum uzávěrky, do které je přiřazen tento záznam.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

Filtry tabulky #

Filtry slouží pro zobrazení omezeného počtu dat z celkové množiny dat dle nastaveného filtru.
Název Typ Defaultní Popis
Hledej Text ANO Filtruje seznam na zadaný výraz. Vyhledává se v: název služby, kategorie, operace, popis a hodnota záznamu, telefonní číslo, jméno, příjmení, název zákazníka, ulice, číslo popisné, město zákazníka.
ID zákazníka Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného ID zákazníka.
ID služby Číslo ANO Filtruje seznam dle zadané ID služby.
Služba Výběr ANO Filtruje seznam dle zadaného názvu služby, kterou zákazník využívá.
Začátek od - do Číslo ANO Filtruje seznam dle zadaného rozpětí počátku CDR záznamu.
ID Text NE Filtruje seznam dle zadaného ID záznamu.
Zákazník Text NE Filtruje seznam dle zadaného jména nebo názvu zákazníka.
Tel. číslo Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného telefonního čísla přiřazené ke službě.
Konec od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí konce CDR záznamu.
Hodnota Číslo NE Filtruje seznam dle zadané hodnoty CDR nebo EDR záznamu.
P. hodnota Číslo NE Filtruje seznam dle zadané hodnoty CDR nebo EDR záznamu.
Cena od - do Číslo NE Filtruje seznam dle zadaného rozpětí účtované ceny datového přenosu.
Popis Číslo NE Filtruje seznam na zadaný výraz operace.
Uzávěrky Výběr NE Filtruje předpisy podle toho, zda jsou zařazeny do uzávěrky variabilních cen nebo nejsou.
# Jako oddělovač desetinných míst lze použít jak desetinnou tečku, tak čárku (systém čárku automaticky převede na tečku)

Akční tlačítka

Seznam tlačítek je shodný jako v záložce Přehled .

Tabulka "Provedené uzávěrky"

Tabulka je shodná jako v záložce Přehled .

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

MENU_ITEM=SLUŽBY.GSM
MODULE=SLUŽBY.GSM
MODULE_VIEW=GSM_OVERVIEW_OVERVIEW
MODULE_VIEW=GSM_OVERVIEW_CALLS
MODULE_VIEW=GSM_OVERVIEW_SMS
MODULE_VIEW=GSM_OVERVIEW_DATA
MODULE_VIEW=GSM_OVERVIEW_OTHER
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.CLOSE_GSM
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.EVENT_PP
GSM_OVERVIEW.GSM_CLOSES.ACTION.CD
CLOSE_GSM_SERVICES
CLOSE_GSM_SERVICES_DELETE
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.ASSIGN_GSM
GSM_OVERVIEW.*.ACTION.EXCLUDE_GSM
SERVICES_VARIABLE_ASSIGN
SERVICES_VARIABLE_EXCLUDE

Pro přidání uvedených práv operátorům CIBSu je potřeba, aby operátor měl shodnou či vyšší úroveň než definovanou u práva.

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu GSM_OVERVIEW.

Související odkazy

Význam podbarvení tlačítek ZDE

Topic revision: r19 - 24 Aug 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback