Referenční popis modulu Správa grafiky

Položka menu
menu_system NASTAVENÍ
Položka podmenu
mod_submenu_graphics SPRÁVA GRAFIKY
Název modulu SPRÁVA GRAFIKY
Popis modulu V modulu můžete provádět správu grafických šablon a obrázků, které
mohou zákazníci použít při tvorbě grafiky v Selfcare.

1. Význam modulu

Grafický editor printUI nabízí zákazníkovi široké možnosti tvorby vlastní grafiky, která se následně posílá k tisku. Zákazníkovi však můžete dát možnost tvořit grafiku nad připravenými grafickými šablonami. Dále mu můžete dát možnost vložit si do editoru obrázky a to jak jeho vlastní tak opět Vámi připravené. V této dokumentaci se zaměříme na to kde a jak spravovat grafické šablony a obrázky. Doplňující dokumentací je referenční dokumentace "Grafické šablony a obrázky".

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2. Záložky modulu

2.1. Záložka "Šablony"

Na záložce můžete provádět správu šablon, vytváření, editaci a smazání včetně nastavení jejich vlastností, které mají vliv na jejich chování v Selfcare.

2.1.1. Tabulka "Seznam šablon"

Tabulka představuje seznam grafických šablon, které mohou použít Vaši zákazníci v Selfcare při použití grafického editoru. Při najetí kurzorem na na řádek se zobrazí definice parametrů šablony, formát: čitelná [surová-interní] hodnota. Význam jednotlivých sloupců a filtrů naleznete pod obrázkem.

4.1.3-Tab-SeznamSablon.jpg

2.1.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Kurzorová nápověda Umístění v databázi
ID ANO Identifikátor šablony. Identifikátor šablony. w2p_template.WT_ID
Náhled ANO Náhled první a poslední strany grafické šablony. Při vložení šablony a jejím nahrání na server printUI se spustí generování náhledu první a pokud existuje tak i poslední strany. Náhled první a poslední strany grafické šablony.  
Název ANO Název šablony. Název šablony. w2p_template.WT_NAME
Typy ANO Typy produktu pro které je šablona určena. Typ se u produktů vybírá v okamžiku jeho vytvoření v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
. Po vytvoření je uložen jako parametr produktu pod názvem 'Typ produktu'. .
Typy produktů pro které je šablona určena. Podrobnější informace v referenční dokumentaci
mod_submenu_graphics SPRÁVA GRAFIKY
.
GROUP_CONCAT( DISTINCT WTT_TYPE ) AS WT_TYPES
Publikovaná ANO Určuje, zda je šablona viditelná pro zákazníky v Selfcare. Určuje, zda je šablona viditelná pro zákazníky v Selfcare. IF( WT_PUBLISHED, 'Ano', 'Ne' ) AS WT_PUBLISHED
Pořadí ANO Pořadí šablony. Šablony s nevyšší prioritou jsou zákazníkům nabízeny nejdříve. Pořadí šablony. Šablony s nevyšší prioritou jsou zákazníkům nabízeny nejdříve. w2p_template.WT_PRIORITY
Pořadí skupiny ANO Pořadí skupiny šablony. Šablony s nejvyšší prioritou jsou zákazníkům nabízeny nejdříve. Pořadí skupiny šablony. Šablony s nejvyšší prioritou jsou zákazníkům nabízeny nejdříve. w2p_template.WT_GPRIORITY
Počet grafik NE Počet grafik, které byly z této šablony vytvořeny. Počet grafik, které byly z této šablony vytvořeny. w2p_template.WT_GRAPHICS_COUNT
Vytvořil ANO Operátor který šablonu vytvořil. Operátor který šablonu vytvořil.  
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření šablony. Datum a čas vytvoření šablony. w2p_template.WT_CREATE_TIME
Změnil ANO Operátor, který jako poslední změnil šablonu. Operátor, který jako poslední změnil šablonu.  
Změněno ANO Datum a čas poslední změny šablony. Datum a čas poslední změny šablony. w2p_template.WT_MODIFY_TIME
Skupiny šablon ANO Skupiny šablon, ve kterých je šablona zařazena. Skupiny šablon, ve kterých je šablona zařazena. w2p_template.WT_GROUPS
Barva produktu NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Formát NE Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu tzn., že různé hodnoty tohoto parametru zákazníkovi nabízejí odlišné grafické šablony. Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Počáteční měsíc NE Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu tzn., že různé hodnoty tohoto parametru zákazníkovi nabízejí odlišné grafické šablony. Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Počet potištěných stran NE Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu tzn., že různé hodnoty tohoto parametru zákazníkovi nabízejí odlišné grafické šablony. Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Potisk zepředu NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Potisk zevnitř NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Potisk zezadu NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Potisk zleva NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Potisk zprava NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Sponzor produktu NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
Úchop NE Parametr produktu, pokud je v Selfcare viditelný, je jedno jakou hodnotu zákazník zvolí, tento parametr neovlivňuje množinu zobrazených grafických šablon. Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.  
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.1.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO, = prázdné Identifikátor šablony.
Typ Výběr ANO, = Nevybráno Typy produktů pro které je šablona určena. Podrobnější informace v referenční dokumentaci
mod_submenu_graphics SPRÁVA GRAFIKY
.
Publikována Výběr ANO, = Nevybráno Určuje, zda je šablona viditelná pro zákazníky v Selfcare.
Dostupnost pro uživatele Výběr ANO, = Nevybráno Omezení dostupnosti šablony pouze pro vybraného zákazníka z modulu
mod_submenu_user_list ZÁKAZNÍCI
Dostupnost pro skupinu Výběr ANO, = Nevybráno Omezení dostupnosti šablony pouze pro vybranou skupinu zákazníků.
Téma Výběr NE, = Nevybráno Téma, v němž je šablona zatříděna.
Téma Výběr NE, = Nevybráno Téma, v němž je šablona zatříděna.
Téma Výběr NE, = Nevybráno Téma, v němž je šablona zatříděna.
Název Text NE, obsahuje - prázdné Název šablony.
Vytvořil Text NE, obsahuje - prázdné Operátor který šablonu vytvořil.
Vytvořeno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Datum a čas vytvoření šablony.
Změnil Text NE, obsahuje - prázdné Operátor, který jako poslední změnil šablonu.
Změněno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Datum a čas poslední změny šablony.
Skupiny šablon Výběr NE, = Vše Skupina šablon.
Sdíleno Zaškrtávátko NE, nezaškrtnuto Sdílená šablona.
Barva produktu Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Formát Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Počáteční měsíc Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Počet potištěných stran Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, ovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Potisk zepředu Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Potisk zevnitř Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Potisk zezadu Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Potisk zleva Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Potisk zprava Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Sponzor produktu Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Úchop Text NE, obsahuje - prázdné Parametr produktu, neovlivňuje výběr šablony v Selfcare - detailu produktu.
Pořadí od-do Text NE, obsahuje - prázdné Pořadí šablony. Šablony s nejvyšší prioritou jsou zákazníkům nabízeny nejdříve.
Pořadí skupiny od-do Číslo NE, prázdné Pořadí skupiny šablony. Šablony s nejvyšší prioritou jsou zákazníkům nabízeny nejdříve.
Počet grafik od-do Číslo NE, prázdné Počet grafik, které byly z této šablony vytvořeny.
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.1.1.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.2. Záložka "Obrázky"

Na záložce můžete provádět správu obrázků, vytváření, editaci a výmaz včetně nastavení jejich vlastností, které mají vliv na jejich chování v Selfcare.

2.2.1. Tabulka "Seznam obrázků"

Tabulka představuje seznam obrázků, které mohou použít Vaši zákazníci v grafickém editoru. Význam jednotlivých sloupců a filtrů naleznete pod obrázkem.

4.1.3-Tab-SeznamObrazku.jpg

2.2.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Umístění v databázi
ID ANO Identifikátor obrázku. w2p_pictures.WP_ID AS WP_ID
Náhled ANO Náhled obrázku, který je vytvořen uložením dialogu "Přidat obrázek". w2p_pictures.WP_ID AS WP_VIEW
Typ ANO Typ polygrafického produktu, na výběr je rastr nebo vektor. cl_typ.CL_VALUE AS WP_TYP_NAME
Název obrázku ANO Název obrázku. w2p_pictures.WP_NAME AS WP_NAME
Publikován ANO Určuje, zda je obrázek viditelný v galerii grafického editoru. IF( WP_PUBLISHED, 'Ano', 'Ne' ) AS WP_PUBLISHED
Vytvořil ANO Operátor který obrázek vytvořil.  
Vytvořeno ANO Datum a čas vytvoření obrázku. WP_CREATE_TIME AS WP_CREATE_TIME
Změnil ANO Operátor, který jako poslední změnil obrázek.  
Změněno ANO Datum a čas poslední změny obrázku. WP_MODIFY_TIME AS WP_MODIFY_TIME
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.2.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
ID Číslo ANO, = prázdné Identifikátor obrázku.
ID zákazníka Číslo ANO, = prázdné Identifikátor zákazníka.
Typ Výběr ANO, = VŠE Typ polygrafického produktu, na výběr je rastr nebo vektor.
Dostupnost pro uživatele Výběr NE, = Nevybráno Omezí dostupnost obrázku v galerii grafického editoru pouze pro vybraného uživatele.
Dostupnost pro skupinu Výběr NE, = Nevybráno Omezí dostupnost obrázku v galerii grafického editoru pouze pro vybranou skupinu uživatelů.
Publikován Výběr NE, = Nevybráno Určuje, zda je obrázek viditelný v galerii grafického editoru.
Téma Výběr NE, = Nevybráno Zatřídění obrázku do víceúrovňového stromu témat. Pomáhá uživateli v orientaci velkého množství obrázků.
Název obrázku Text NE, obsahuje - prázdné Název obrázku.
Vytvořil Text NE, obsahuje - prázdné Operátor který obrázek vytvořil.
Vytvořeno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Datum a čas vytvoření obrázku.
Změnil Text NE, obsahuje - prázdné Operátor, který jako poslední změnil obrázek.
Změněno od-do Datum NE, >= prázdné, <= prázdné Datum a čas poslední změny obrázku.
arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.2.1.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.3. Záložka "Skupiny"

TODO Popis záložky

2.3.1. Tabulka "Skupiny šablon"

TODO Popis tabulky

2.3.1.1. Sloupce tabulky
Název Defaultní zobrazení Popis Umístění v databázi
ID ANO Identifikátor skupiny. w2p_template_group_defs.WTGD_ID
Název skupiny ANO Název skupiny. w2p_template_group_defs.WTGD_NAME
Pořadí ANO Pořadí zobrazení šablon skupiny v Selfcare. IF(WTGD_POSITION = 'BEFORE', CONCAT('Před šablonami CP, ', WTGD_PRIORITY), CONCAT('Za šablonami CP, ', WTGD_PRIORITY) ) AS WTGD_PRIORITY
Licencováno pro ANO Seznam lokací, které mají licenci na skupinu šablon. w2p_template_group_defs.WTGD_LICENCED
Publikováno v ANO Seznam lokací, které mají skupinu šablon publikovánu. w2p_template_group_defs.WTGD_PUBLISHED
# seznam sloupců se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.3.1.2. Filtry tabulky
Název Typ Defaultní Popis
Název skupiny Text ANO, obsahuje - prázdné Název skupiny.
ID skupiny Číslo ANO, = prázdné Identifikátor skupiny.
Licencováno v Výběr ANO, = Vše Skupina je licencovaná dané lokaci.
Publikováno v Výběr ANO, = Vše Skupina je publikovaná v dané lokaci.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

2.3.1.3. Akční tlačítka
Tlačítka v zápatí tabulky jsou popsány v článku Grafické uživatelské rozhraní.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=GRAPHICS,
GRAPHICS_TEMPLATES,
GRAPHICS_PICTURES,
GRAPHICS_GROUPS,
SYSTÉM,
SYSTÉM.GRAPHICS,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.INSERT,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.EDIT,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATES.ACTION.DELETE,
GRAPHICS_PICTURES.INSERT,
GRAPHICS_PICTURES.EDIT,
GRAPHICS_PICTURES.DELETE,
GRAPHICS_PICTURES.DOWNLOAD,
W2P.TEMPLATE.INSERT,
W2P.TEMPLATE.EDIT,
W2P.TEMPLATE.DELETE,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.INSERT,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.EDIT,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.DELETE,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.PUBLISH,
GRAPHICS.W2P_TEMPLATE_GROUPS.ACTION.GRAPHICS,
W2P.TEMPLATE.GROUP_DEFS.ADMINISTRATION,
W2P.TEMPLATE.GROUP_DEFS.PUBLISH

Obecná související práva

  • právem TABLE_VIEW.NO_ROW_COLORS nebo nastavením volby "Framework -> Nezobrazovat podbarvení řádků v tabulkách, nezobrazovat legendu" v modulu
    mod_submenu_settings NASTAVENÍ
    je možné napříč systémem nastavit zobrazování legendy

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Správa grafiky - admin
Modul Správa grafiky - user
W2P Modul Správa grafiky

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu GRAPHICS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

4. Související odkazy

Význam podbarvení akčních tlačítek ZDE .

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

5. Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Správa grafiky

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback