Jak používat účtovací skupiny

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte zákaznickou podporu, jako předmět uveďte název článku.

Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu
mod_services_cibs_partner_groups SKUPINY PRODUKTŮ/SLUŽEB
.

table_nav_insert "Vložení skupiny"

Vytvoří se účtovací skupina, kterou bude možné doplnit o detail pro účtování. Skupina se následně přiřazuje produktům/službám v modulu
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
. Nastavením u produktů/služeb bude možné napříč systémem pracovat s množinou produktů/služeb dle účtovacích skupin.

Název Popis Kurzorová nápověda
Účtovací skupina   Název účtovací skupiny, který se bude vyskytovat na dalších místech v systému
Poznámka   Poznámka k účtovací skupině
Účtováno Filtr je k dispozici např. v modulu
mod_submenu_debits POHLEDÁVKY
nebo
mod_submenu_accountancy ÚČTO
.
Služby zahrnuté do výběru, pokud je filtr nastaven na účtováno
Externí služby   Služby poskytované smluvním partnerem (přeprodej služeb, předpisy nejsou zahrnuty do účetnictví). Tento příznak má vliv na doklady. Služby, zahrnuté do této skupiny se na dokladu typu faktura nezobrazují, pokud je položka dokladu neuhrazená. U typu výzva k úhradě se na dokladu nezobrazují, pokud je položka dokladu uhrazená.
Aktivní V dialozích v příslušných výběrových polích se nabízejí pouze aktivní hodnoty a účetní skupina odpovídající aktuálně přiřazené hodnotě (byť je třeba neaktivní). Ve filtrech, kde se vyskytují i neaktivní hodnoty jsou seskupeny aktivní a neaktivní zvlášť, každé samostatně setříděny podle abecedy. Skupiny aktivních hodnot jsou ve filtrech uvedeny jako první v seznamu, mezi obě skupiny (aktivní/neaktivní) je vložen oddělovač a u neaktivních hodnot se v závorce zobrazuje ID záznamu účtovací skupiny. Aktivní - určuje, zda lze v systému s danou účtovací skupinou pracovat
# seznam polí se může lišit v závislosti podle nastavení

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

table_nav_edit "Editace skupiny"

Upraví se údaje o účtovací skupině. Změna je povolena u všech polí.

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

table_nav_delete "Smazání skupiny"

Smaže se vybraná účtovací skupina (pokud není přiřazena ke službě nebo není použita např. v uzávěrce) nebo se označí za neaktivní (již použitou účtovací skupinu nelze smazat).

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

table_nav_insert "Vložení detailu zaúčtování - je nutné vložit vždy celou skupinu účtů"

Vytvoří se účetní souvztažnost (detail zaúčtování) pro zvolenou účtovací skupinu. Vytvořit lze pouze kompletní detail, pro všechny zobrazené typy zaúčtování. Typ zaúčtování nelze měnit. Výchozí hodnoty u typů zaúčtování jsou dány číselníkem.

Vytvoření detailu zaúčtování

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

table_nav_edit "Editace jednoho záznamu zaúčtování - je možné upravit pouze číslo účtu, případně popis"

Upraví se údaje účetní souvztažnosti u zvoleného typu zaúčtování.

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

delete_all "Smazání celého detailu zaúčtování"

Smaže se celý detail účtovací skupiny.

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

FAQ

K čemu jsou dobré účtovací skupiny?

Účtovací skupiny je vhodné použít mimojiné pro rozčlenění produktů/služeb, kde např. ve sběrných dokladech lze získat rozpis DPH dle těchto účtovacích skupin. Rozpis DPH lze využít pro zaevidování do účetního programu. V modulu
mod_submenu_accountancy ÚČTO
lze v přehledu zaúčtování podle účetní souvztažnosti vygenerovat a vytisknout přehledy, na kterých jsou uvedeny sumárně i detailně jednotlivé účetní případy agregované dle účetních souvztažností.

Jak přiřadit účtovací skupinu produktu/službě?

Modul
mod_submenu_services PRODUKTY/SLUŽBY
, definice produktu/služby, pole "Účtovací skupina": změnit hodnotu "Nezařazeno" na jinou.

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak používat účtovací skupiny

Topic revision: r2 - 03 Sep 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback