Mango NS - Export dat pro proprietární řízení sítě

Export dat pro řízení sítě jiným řešením než Mango

Tento scénář je možné využívat pro hybridní řešení, kde jsou jen částečně využity ostatní služby Mango Network Services, nebo dokonce nejsou (třeba dočasně, v rámci postupné implementace) využité vůbec. Mango umí vyexportovat csv soubor s informacemi o všech koncových zařízeních, službách či zákaznících a to při jakékoli změně ve službách nebo zařízeních. Dokáže se pak také automaticky přes ssh připojit na zařízení (Linux based), ve kterém pak v definovaném adresáři vytvoří csv soubor, a bude-li potřeba, může i zavolat příslušný skript pro další zpracování. Vše se konfiguruje v síťovém modulu na RM, viz následující screen.

4.0.12-Tab-ParametryZarizeniAJehoRozhranni.jpg

Název parametru Hodnota Popis
Cíl pro export 192.15.254.9 IP adresa nebo hostname cílového systému pro export.
Výstupní soubor /home/web/export001-iptv/cibs_sndmrkdflcms/soubor.txt Cílová cesta k souboru s exportem na cílovém systému.
Notifikační příkaz ./export001.sh Příkaz, který bude spuštěn na cílovém systému po dokončení exportu.
Login pro export export001-iptv Login na cílový systém po zkopírování exportu.
Heslo pro export Lp@k5UD1 Heslo na cílovém systému po zkopírování exportu.

Zpět na začátek.

Šablona pro export

Samotná data určená k exportu se konfigurují prostřednictvím šablony v modulu 'Šablony'. K tomuto účelu slouží šablona typu 'Export' jejíž struktura může být např.
%USERS.USER_ID;USERS.AGR_NAME;USERS.LOGIN;USERS.U_ACTIVE;SA.STATE;SN.NAME;%NODES.SAFE_IP;%USERS.FULL_NAME;%USERS.STREET;%USERS.HOUSE_ID;%USERS.CITY;%USERS.ZIP;%USERS.STREET2;%USERS.HOUSE_ID2;%USERS.CITY2;%USERS.ZIP2;%USERS.STREET3;%USERS.HOUSE_ID3;%USERS.CITY3;%USERS.ZIP3;USERS.PHONES;USERS.EMAILS

4.0.12-Tab-SeznamSablonLokace.jpg

Seznam proměnných, které lze pro export využít

Název proměnné Popis
NODE.ID ID zařízení
NODE.NAME Název zařízení
NODE.LOCATION Umístění zařízení
NODE.NOTE Poznámka k zařízení
NODE.F_TYPE Typ zařízení, použitý pro interní účely
NODE.N_TYPE Třída zařízení např. Wifi klient, Síťové zakončení, CIBS Router, DOCSIS modem...
NODE.N_DEVICE_TYPE Typ zařízení např. VPN Router RB852, Ovislink 1120AP...
NODE.SOCKET Číslo bytu u zařízení třídy jednotka.
NODE.N_PRODUCER Výrobce zařízení např. THOMSON
NODE.N_SERIAL_NUM Sériové číslo zařízení
NODE.N_CREATED Čas vytvoření zařízení ve formátu DD.MM.RRR 00:00:00
NODE.N_GPS_LATITUDE GPS souřadnice zařízení
NODE.N_GPS_LONGITUDE GPS souřadnice zařízení
NODE.N_UCP_ID Adresní atribut vyjadřující část města uvedené u zařízení
NODE.FULL_NAME Název zařízení včetně doplňujících parametrů např. DOCSIS modem (Atlanta EPC 2100R2), 10.0.1.10
NODE.ADDRESS Kompletní adresa vedená u zařízení např. Mladý Smolivec 79, Nepomuk
NODE.SAFE_IP IP adresa zařízení
NODE.SAFE_MAC MAC adresa zařízení

PARENT.ID ID nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.NAME Název nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.LOCATION Umístění nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.NOTE Poznámka vedená u nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.F_TYPE Typ nadřazeného zákaznického zařízení, použitý pro interní účely
PARENT.N_TYPE Třída nadřazeného zákaznického zařízení např. Wifi klient, Síťové zakončení, CIBS Router, DOCSIS modem...
PARENT.N_DEVICE_TYPE Typ nadřazeného zákaznického zařízení např. VPN Router RB852, Ovislink 1120AP...
PARENT.SOCKET Číslo bytu nadřazeného zákaznického zařízení u třídy jednotka
PARENT.N_PRODUCER Výrobce nadřazeného zákaznického zařízení např. THOMSON
PARENT.N_SERIAL_NUM Sériové číslo nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.N_CREATED Čas vytvoření nadřazeného zákaznického zařízení ve formátu DD.MM.RRR 00:00:00
PARENT.N_GPS_LATITUDE GPS souřadnice nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.N_GPS_LONGITUDE GPS souřadnice nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.N_UCP_ID Adresní atribut vyjadřující část města uvedené u nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.FULL_NAME Název nadřazeného zákaznického zařízení včetně doplňujících parametrů např. DOCSIS modem (Atlanta EPC 2100R2), 10.0.1.10
PARENT.ADDRESS Kompletní adresa vedená u nadřazeného zákaznického zařízení např. Mladý Smolivec 79, Nepomuk
PARENT.SAFE_IP IP adresa nadřazeného zákaznického zařízení
PARENT.SAFE_MAC_ADDRESS MAC adresa nadřazeného zákaznického zařízení

AP.ID ID nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.NAME Název nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.LOCATION Umístění nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.NOTE Poznámka vedená u nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.F_TYPE Typ nadřazeného infrastrukturního zařízení, použitý pro interní účely
AP.N_TYPE Třída nadřazeného infrastrukturního zařízení např. Wifi klient, Síťové zakončení, CIBS Router, DOCSIS modem...
AP.N_DEVICE_TYPE Typ nadřazeného infrastrukturního zařízení např. VPN Router RB852, Ovislink 1120AP...
AP.SOCKET Číslo bytu nadřazeného infrastrukturního zařízení u třídy jednotka
AP.N_PRODUCER Výrobce nadřazeného infrastrukturního zařízení např. THOMSON
AP.N_SERIAL_NUM Sériové číslo nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.N_CREATED Čas vytvoření nadřazeného infrastrukturního zařízení ve formátu DD.MM.RRR 00:00:00
AP.N_GPS_LATITUDE GPS souřadnice nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.N_GPS_LONGITUDE GPS souřadnice nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.N_UCP_ID Adresní atribut vyjadřující část města uvedené u nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.FULL_NAME Název nadřazeného infrastrukturního zařízení včetně doplňujících parametrů např. DOCSIS modem (Atlanta EPC 2100R2), 10.0.1.10
AP.ADDRESS Kompletní adresa vedená u nadřazeného infrastrukturního zařízení např. Mladý Smolivec 79, Nepomuk
AP.SAFE_IP IP adresa nadřazeného infrastrukturního zařízení
AP.SAFE_MAC_ADDRESS MAC adresa nadřazeného infrastrukturního zařízení

USERS.USER_ID ID zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.LOGIN Login zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.USER_NOTE Poznámka vedená u zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.INTERNAL_NOTE Interní poznámka (pro zákazníka neviditelná) u zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.SIPO_NUM Číslo SIPO zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.VAR_SYMBOL VS symbol zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.AGR_NAME Číslo smlouvy zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.PERSON_ID_NUMBER Kódové označení zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.U_BIRTHDAY Datum narození zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.U_BIRTH_NUMBER Rodné číslo zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.U_ACTIVE Příznak zda-li je zákazník aktivní / neaktivní
USERS.U_COMP_VATID IČO zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.FULL_NAME Jméno + Příjmení zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.STREET Trvalé bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - ulice
USERS.HOUSE_ID Trvalé bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - č.p
USERS.CITY Trvalé bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - město
USERS.ZIP Trvalé bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - PSČ
USERS.STREET2 Doručovací bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - ulice
USERS.HOUSE_ID2 Doručovací bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - č.p
USERS.CITY2 Doručovací bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - město
USERS.ZIP2 Doručovací bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - PSČ
USERS.STREET3 Fakturační bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - ulice
USERS.HOUSE_ID3 Fakturační bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - č.p
USERS.CITY3 Fakturační bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - město
USERS.ZIP3 Fakturační bydliště zákazníka přiřazeného k zařízení - PSČ
USERS.PHONES Telefonní čísla zákazníka přiřazeného k zařízení
USERS.EMAILS Emaily zákazníka přiřazeného k zařízení

SA.ID ID aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.SERVICE_ID ID definice služby z modulu 'Produkty a služby', která je u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.PRICE Cena aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.DATE_START Počátek aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.DATE_END Konec aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.VAR_SYMBOL VS aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.ACCORD_NUM 'Platit od' aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.SA_PERIOD Perioda aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.NOTE Poznámka vedená u aktivní služby u zákazníka přiřazeného k zařízení
SA.STATE Stav služby u zákazníka přiřazeného k zařízení

SN.ID ID definice služby z modulu 'Produktů a služeb'
SN.NAME Název definice služby z modulu 'Produktů a služeb'
SN.CODE Kód definice služby z modulu 'Produktů a služeb'

Další proměnné pro individuálně definovatelné parametry (* je název parametru):
  • parametry zákazníka (UP.*)
  • parametry zařízení (NODE.PARAM.*)
  • parametry interface infrastrukturních zařízení (AP.IFACE.PARAM.*)

Zpět na začátek.

Odkazující články

Topic revision: r9 - 11 Jun 2020, JaroslavKopeck
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback