Referenční popis procesů uniCredit

Toky informací v uniCredit

Zůčastněné objekty

Název objektu Popis objektu
CIBS Informační systém platformy CIBS
CIBS partner Partner platfrormy CIBS - používá CIBS platformu
Services provider Poskytovatel surových služeb (velkoobchodní dodavatel CIBS partnera)
Terminál iXpos Platební online terminál připojený přes GPRS
Koncový zákazník Koncový zákazník partnera platformy CIBS
Externí pokladna Místo, kde je umístěn Terminál iXpos - obvykle třetí osoba

Dobíjení uniCredit přes terminál iXpos

Zdroj Cíl Informační kanál Popis
Koncový zákazník Terminál iXpos Obsluha terminálu Identifikace na terminálu a žádost o provedení transakce dobití
Terminál iXpos CIBS GPRS Terminál vykomunikuje transakci s CIBS, v případě chyby je obdržena na terminálu záporná odpověď
CIBS CIBS AppBus CIBS dobije kredit a vytvoří platbu v externí pokladně napojené na iXpos
CIBS Terminál iXpos GPRS CIBS informuje iXpos o provedení transakce a iXpos tiskne pokladní doklad
CIBS Koncový zákazník SMS CIBS informuje koncového zákazníka o dobytí uniCredit pomocí SMS
CIBS CIBS partner CIBS frontend CIBS partner vidí informace o dobití i o platbě zákazníka
CIBS CIBS partner CIBS frontend CIBS partner má v účetní evidenci zaevidovanou pohledávku spárovanou s plabou

Čerání uniCredit ze strany libovolných služeb

Zdroj Cíl Informační kanál Popis
Koncový zákazník CIBS Čerpání služeb VoIP, Hotspot, .... Zákazník čerpá služby napojené na uniCredit
CIBS Services provider Čerpání služeb VoIP, konektivita, .... CIBS získává informace o čerpání služeb
CIBS CIBS AppBus CIBS rezervuje prostředky na uniCredit účtu
CIBS CIBS AppBus CIBS konzumuje prostředky na uniCredit účtu
CIBS CIBS partner CIBS frontend CIBS partner má evidenci o konzumaci uniCredit účtů
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback