Referenční popis modulu Kontakty

Položka menu
menu_users ZÁKAZNÍCI
Položka podmenu
mod_submenu_users_contacts KONTAKTY
Název modulu Kontakty
Popis modulu Pomocí tohoto modulu můžete snadno a rychle vytvářet nabídky na Vámi nabízené produkty.

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@mango.cloud, jako předmět uveďte název článku.

Význam modulu

Modul Kontakty je modul pro seznam kontaktů zákazníků obsahující informace o názvu kontaktu, emailu, k jakému zákazníkovi je kontakt přiřazen, adresa a rozlišení kontaktů dle jejich pracovní pozice.

Popis rolí a jejich návaznosti

Kontakt může být přiřazen do následujících rolí:
 • finance
 • jednatel
 • management
 • marketing
 • obchod
 • technik

Modul kontaktů

Pokud je kontakt přiřazen do rolí, použije se e-mail nebo tel. číslo v následujících modulech nebo akcích:
 • modul Zákazníci
  • zobrazení e-mailu všech rolí
  • akce "Tisk dokumentu pro vyfiltrované zákazníky" použije e-mail podle role Marketing
 • modul Faktury - zobrazení e-mailu podle role Obchod
 • modul Upomínky - zobrazení e-mailu podle role Obchod
 • odeslání tiskových dokumentů - Při manuálním nebo automatickém vytváření tiskových dokumentů (např. upomínka, opravný daňový doklad, faktura, poplatek k faktuře,...) se přednostně vybírá e-mail i telefonní číslo podle role Obchod.
 • zadávání kontaktů v modulu poptávky, nabídky a objednávky podle role Obchod

Pokud požadovaná role není nastavena, vybere se e-mail nebo telefonní číslo přímo od zákazníka.

Uživatelská práva použitá v tomto modulu

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu USERS_CONTACTS.

Související odkazy

Topic revision: r6 - 10 Aug 2021, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback