Referenční popis modulu Přehled zařízení

Položka menu
menu_network SÍŤ
Položka podmenu
mod_submenu_nodes_list PŘEHLED
Název modulu PŘEHLED ZAŘÍZENÍ
Popis modulu Přehled síťových zařízení

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

1. Význam modulu

Jedná se o nadlokační modul (lze filtrovat zařízení ve všech Vámi povolených lokací) sloužící pro přehled všech Vašich zařízení s možností filtrování třídy zařízení, role zařízení (infrastrukturní nebo koncové), stavu služby (existující, odpojená, servisovaná), zařízení (volné, přiřazené, bez služeb, se službami) a monitorování (výpadek, nesledováno, OK).

2. Záložky

Záložka Vše

Tabulka Všechna zařízení

Záložka obsahuje seznam všech zákaznických zařízení a zařízení provozovatele. Zákaznická zařízení jsou popisovány v referenčním modulu
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
.

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo Prázdné Vyhledá událost podle ID
Hledej Text Prázdné Vyhledá zadaný výraz
BRANCHID Text Prázdné ID větve
Lokace Výběr *VŠE Vyhledává podle zvolené lokace
ID zákazníka Text Prázdné Vyhledá zařízení podle ID zákazníka

Tlačítka tabulky

Záložka Hotspot

Tabulka Seznam hotspotů

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
ID Číslo Prázdné Vyhledá hotspot podle ID
Hledej Text Prázdné Vyhledá zadaný výraz

Tabulka Seznam spojení

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hledej Text Prázdné Vyhledá zadaný výraz
ID Číslo Prázdné Vyhledá spojení podle ID
Aktivní Zaškrtávací tlačítko Vyplněné Zobrazí aktivní spojení

Záložka IP

Tabulka IP adresy

Filtry tabulky #
Název Typ Defaultní hodnota Popis
Hledej Text Prázdné Vyhledá IP
Lokace Výběr *VŠE Definuje lokace pro výběr
Stav Výběr *VŠE Definuje stav volné/obsazené

Tlačítka tabulky

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehled zařízení

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Obecná práva

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Přehled - admin
Modul Přehled - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu NODES_LIST.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehled zařízení

4. Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní
Jak pracovat se zařízeními v síti

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehled zařízení

5. Související články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Přehled zařízení

Topic revision: r10 - 19 Aug 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback