Referenční popis modulu Pracovní místa

Položka menu
menu_auto AUTOMAT
Položka podmenu
mod_submenu_jobs PRACOVNÍ MÍSTA
Název modulu PRACOVNÍ MÍSTA
Popis modulu Administrace pracovních míst

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zákaznickou podporu.

Informace o sloupcích a filtrování naleznete přímo v systému při najetí kurzoru na název sloupce nebo filtru dané tabulky.

Význam modulu

Modul PRACOVNÍ MÍSTA slouží pro správu pracovních míst (počet ohlášených a obsazených míst evidovaných na úřadu práce).

Obsahuje 2 tabulky:
  • Seznam provozoven zákazníků a
  • Pracovní místa.

Tabulka Seznam provozoven zákazníků

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Tabulka Pracovní místa

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Tlačítka tabulky

  • table_nav_insert Přidání pracovního místa
  • table_nav_delete Smazání pracovního místa
  • table_nav_edit Editace pracovního místa
  • job_accept Potvrdit znovupřijetí pracovního místa
  • job_up Potvrdit nahlášení na Úřad práce
  • job_full Potvrdit obsazení pracovního místa

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Seznam všech práv. Práva tohoto modulu jsou uvedena v předdefinovaných rolích.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Modul Pracovní místa - user

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí operátorovi po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu JOBS.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pracovní místa

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pracovní místa

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Pracovní místa

Topic revision: r12 - 27 Dec 2019, JanSmid
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback