Referenční popis modulu Číselníky

Položka menu
menu_system NASTAVENÍ
Položka podmenu
mod_codelist ČÍSELNÍKY
Název modulu ČÍSELNÍKY
Popis modulu z app.menu.NOTE

Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support_mango@ogsoft.cz, jako předmět uveďte název článku.

1. Význam modulu

Umožňuje spravovat číselníky, které MANGO používá např. u parametrů procesů, produktů/služeb. Pod pojmem číselník v MANGu si představte seznam položek. Číselník můžete mít např. formátů pro polygrafické produkty, typů zařízení, typů služeb atd.. Podrobné informace jak s tímto modulem pracovat naleznete v dokumentaci Jak pracovat s modulem Číselníky.

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Číselníky

3. Uživatelská oprávnění použitá v tomto modulu

Modulová práva

MODULE=CODELIST, MENU_ITEM=SYSTÉM, MENU_ITEM=SYSTÉM.CODELIST

Obecná související práva

APPBUS.CODE_LIST.ACTIVATE,
APPBUS.CODE_LIST.COPY,
APPBUS.CODE_LIST.DELETE,
APPBUS.CODE_LIST.DOWN,
APPBUS.CODE_LIST.EDIT,
APPBUS.CODE_LIST.INSERT,
APPBUS.CODE_LIST.UP,
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.DELETE,
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.EDIT,
APPBUS.CODE_LIST_CATEGORY.INSERT,
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.DELETE,
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.EDIT,
APPBUS.CODE_LIST_PARAMS.INSERT,
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.DELETE,
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.EDIT,
CODELIST.CL_CATEGORY.ACTION.INSERT,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.ACTIVATE,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.COPY,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.DELETE,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.DOWN,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.EDIT,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CP.ACTION.INSERT,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.ACTIVATE,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.DELETE,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.DOWN,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.EDIT,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.INSERT,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_CT.ACTION.UP,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.ACTIVATE,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.COPY,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.DELETE,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.DOWN,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.EDIT,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.INSERT,
CODELIST.CL_ITEMS_TREE_GLOBAL.ACTION.UP,
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.DELETE,
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.EDIT,
CODELIST.CL_PARAMS_CP.ACTION.INSERT,
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.DELETE,
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.EDIT,
CODELIST.CL_PARAMS_CT.ACTION.INSERT,
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.DELETE,
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.EDIT,
CODELIST.CL_PARAMS_GLOBAL.ACTION.INSERT

V případě použití práva INIT_MODULE (iniciační modul, tedy modul, který se zobrazí uživateli po přihlášení do systému) je nutno pro modul zadat hodnotu CODELIST.

Předdefinované role

RoleSorted ascending
Role Modul Číselníky admin
Role Modul Číselníky user

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Číselníky

4. Odkazující články

arrowbleft Jak pracovat s Call Centrem arrowbleft Jak pracovat s eshopem v  MANGO  arrowbleft Popis rozhraní SelfCare - zákaznické stránky arrowbleft Mazání chráněných údajů

arrowbup Zpět na obsah: Referenční popis modulu Číselníky

locktopic

5. Analýzy + CIT + nastavení

Analýza Úpravy modulu Číselníky

<span class=
  • Číselníky:
    4.2.16-Ciselniky.jpg
Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback