You are here: Foswiki>Mango Web>CibsDocNews (04 Sep 2019, UnknownUser)EditAttach

Seznam novinek ve verzích Mango

Seznam novinek je zasílán vždy před vydáním nové verze. Popisované funkce je možné implementovat. Neznamená to vždy tedy, že je máte ve své lokaci všechny automaticky dostupné. Pokud Vás některá z nich zaujme a nebude ve Vaší lokaci dostupná, kontaktujte zákaznickou podporu s požadavkem implementace konkrétní funkcionality (uveďte název verze, ve které byla funkce uvolněna a evidenční číslo - čtyřmístné číslo před popisem funkcionality).

Seznam jednotlivých releasů s popisem nových funkcionalit naleznete zde .

Termíny plánovaných verzí

O přesném termínu budete v předstihu informováni. Zde je plán release s datumy pro aktuální rok.

Verze Termín DEN SUP DEV
4.3.61 17.1.2023 úterý BEM HOM
4.3.62 22.2.2023 středa JAJ BEK
4.3.63 21.3.2023 úterý NEJ HOM
4.3.64 19.4.2023 středa JAJ BEK
4.3.65 23.5.2023 úterý BEM HOM
4.3.66 20.6.2023 úterý NEJ BEK
4.3.67 18.7.2023 úterý BEM HOM
4.3.68 23.8.2023 středa JAJ BEK
4.3.69 19.9.2023 úterý NEJ HOM
4.3.70 18.10.2023 středa JAJ BEK
4.3.71 21.11.2023 úterý NEJ HOM
4.3.72 13.12.2023 středa BEM BEK
SRD = Planovaný den release

Další vývoj Mango

Fronty projektů, čekajících na zařazení do vývoje.
Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback