Jak pracovat s DVB-C zařízeními a šifrováním Conax

V současné době se kritéria mohou zadávat jako parametr k digitálním TV službám "Digitální TV (DVB-C)" (lze povolit další třídy, které mohou obsahovat DVB-C služby). Nastavení se provádí v modulu "Produkty a služby" na záložce "Produkty a služby" v tabulce "Parametry služby nebo produktu". Kritéria je také možné (dle nastavení lokace) evidovat přímo u kanálů s novou možností párování klíčů a SN STB a odesílání párovacích SMS. Podporovaná zařízení jsou třídy DVB_STB (DVB-C SetTopBox) a SETTOPBOX (Set-top BOX). V textu níže se mluví o těchto zařízeních a mohou obsahovat jeden zvolený typ jako příklad.

Operace prováděná v CIBS a providerem

Pro nastavení a využívání tohoto způsobu evidence je zapotřebí:

Nastavení zařízení typu TVCODER

U zařízení reprezentující kódér CIBS partnera (ntype: TVCODER, device_type: CONAX_CODER), pod kterým mají být evidované STB se musí v modulu "Cesta sítí" v záložce "Náhled na interface", přidat interface "dvb-c" se jménem "dvb-c".

U zařízení reprezentující kódér CIBS partnera (ntype: TVCODER, device_type: CONAX_CODER;) se musí v modulu "Cesta sítí" v záložce "Náhled na strukturu sítě a parametry", tabulka "Parametry zařízení a jeho rozhraní" nastavit parametry:

Název Hodnota Popis
Poskytovatel (CODER_PROVIDER) LICA, SELFSERVIS Vyberte Vašeho providera Set-top BOXu.
Přístupový URL (ACCESS_URL)    
Přístupový účet (ACCESS_ACOUNT)   Zadejte Váš přístupový účet (přístupový účet získáte u Vašeho providera).
Přístupové heslo (ACCESS PSSWD)   Zadejte Vaše přístupové heslo (přístupové heslo získáte u Vašeho providera).

Evidence code_criterium u TV kanálů/skupin

V modulu TELEVIZE, jak u kanálu tak u skupiny je možné u typu DVBC zadat parametr "Kód kritéria", který se pak za určitých okolností převede k zařízení. Vyšší váhu má nastavené kritérium u skupiny, tedy pokud je zde nastaveno, bude přeneseno k zařízení.

Evidence zařízení v CIBSu

Podporovaná zařízení se připojují pod zařízení třídy TVCODER a mají tyto parametry:
PARAMETR POPIS
CONAX_PAIRING_KEY Párovací klíč - 11 místné číslo je vidět v modulu "Cesta sítí" v záložce "Náhled na strukturu sítě a parametry", tabulka "Parametry zařízení a jeho rozhraní" ale je k dispozici i v dialogu na vložení/editaci zařízení
CONAX_CARD ID conaxové karty - 12 místné číslo (poslední číslo je kontrolní) je vidět v modulu "Cesta sítí" v záložce "Náhled na strukturu sítě a parametry", tabulka "Parametry zařízení a jeho rozhraní" ale je i k dispozici v dialogu na vložení/editaci zařízení.
CONAX_CRITERIUM Kódy kritéria - je vidět v modulu "Cesta sítí" v záložce "Náhled na strukturu sítě a parametry", tabulka "Parametry zařízení a jeho rozhraní", parametr "Kódy kritéria". Tyto kódy generuje CIBS automaticky.
CONAX_PAIRING_DATE Datum spárování (obsahuje datum odeslání požadavku na spárování zařízení) - je vidět v modulu "Cesta sítí" v záložce "Náhled na strukturu sítě a parametry", tabulka "Parametry zařízení a jeho rozhraní", ale je i k dispozici v modulu
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
, ve formuláři "Detail zařízení". V případě použití akce renew_stb_pairing "Opakované odeslání požadavku na spárování zařízení třídy Set-top BOX", dojde k odeslání požadavku na spárování k providerovi, informace o párování ZDE .
CODER_ID Vazba na TV kodér (vybrán automaticky)

V modulu "Koncová zařízení", záložka "Koncová zařízení pro televizní služby", jsou k dispozici tyto volitelné sloupce:
 • "Párovací klíč" s hintem "Párovací klíč STB"
 • "Číslo karty" s hintem "Číslo karty STB"
 • "Kritéria" (hodnoty oddělené čárkou a mezerou) s hintem "Kritéria STB"

V modulu "Koncová zařízení", záložka "Koncová zařízení pro televizní služby", jsou k dispozici tyto volitelné filtry:
 • "Párovací klíč" s hodnotami "*VŠE" (výchozí hodnota), "bez párovacího klíče", "s párovacím klíčem"
 • "Číslo karty"
 • "Kritéria"

V modulu "Koncová zařízení", záložka "Koncová zařízení pro televizní služby", jsou k dispozici tyto akce:
 • tlačítko "Import STB a párovacích klíčů", které provede import párovacích klíčů a podporovaných zařízení

CONAX_CARD

Mechanismus na kontrolu posledního kontrolního čísla conaxové karty je použit při přidávání/editaci conaxové karty. Dále kontrolujeme počet znaků conaxové karty. Mechanismus kontrol se skládá ze tří úrovní:
 • povinnost uvedení čísla conaxové karty
 • globální unikátnost záznamu v databázi (kontrola duplicity je řešena přes nastavení v databázi: node_params.NP_UNIQUE = 'global')
 • správnost kontrolního čísla conaxové karty

Pro kontroly se používají 2 nové APPBUS funkce:
 • network_conax_checksum: vypočítá z 11-ti místného čísla karty kontrolní součet
  SELECT network_conax_checksum('01725000006');
 • network_conax_check: ověří správnost čísla karty (12-ti místného včetně kontrolní číslice), výsledek musí být 1
  SELECT network_conax_check('017250000068');

V případě zadání neúplného čísla conaxové karty systém zobrazí nápovědu "!!! Číslo conaxové karty není správné, zadejte 12 znaků (11 znaků čísla karty + kontrolní součet)"
V případě zadání nesprávného kontrolního čísla conaxové karty systém zobrazí nápovědu "!!! Číslo conaxové karty není správné, ověřte správnost čísla a kontrolní znaku."
V případě duplicitní karty systém zobrazí nápovědu "Duplicitní! Parametr musí být jedinečný v rámci celého systému CIBS".

Import párovacích klíčů pro zařízení podle sériového čísla STB

Import párovacích klíčů se provádí v modulu "Koncová zařízení", záložka "Koncová zařízení pro televizní služby", akce "Import STB a párovacích klíčů". Importovat lze buď jen SETTOPBOX, nebo SETTOPBOX + párovací klíč (platí pro všechny podporované třídy zařízení). Data se importují do DB tabulky import_nodes a odtud dále AppBus procedurami.

Speciální případ importu jsou SETTOPBOXy (platí pro všechny podporované třídy zařízení) z reklamace.
 • Buď se bude jednat o SETTOPBOX, který v systému nemáme > naimportujeme ho.
 • Pokud se bude jednat o SETTOPBOX, který již v CIBS je, tak se provede:
  • nahrazení hodnoty parametru CONAX_PAIRING_KEY (Párovací klíč) a vymazání hodnoty parametru CONAX_PAIRING_DATE (Datum spárování).
  • Pokud je k STB evidována nějaká karta, tak jí ponecháme (parametr CONAX_CARD ponecháme bez změny).

Obecné požadavky na CSV soubor:
 • CSV soubor musí být čistý textový formát s hodnotami oddělenými symbolem ";"" (středník) a tento znak se nesmí objevit v obsahu hodnoty.
 • Pokud v daném řádku a daném sloupci není žádná hodnota, nechává se zápis prázdný bez mezery a jakéhokoliv jiného znaku.
 • Hodnoty nemusí být uvozeny uvozovkami.
 • Pokud se ve sloupcích objevuje diakritika, musí být soubor v kódování UTF-8.
 • V souboru nesmí být záhlaví. Tedy už první řádek jsou hodnoty, nikoliv pojmenování sloupců atd.
 • V souboru se mohou objevit prázdné řádky, které budou ignorovány.
 • Sloupce mají přesně dané pořadí a nemohou být zaměňovány, či jinak seřazeny.

Přehled sloupců:

Význam jednotlivých sloupců:
 • 1. pack - Číslo krabice. Musí být na každém řádku dané dodávky, tzn. není žádným způsobem automaticky doplněno. Žádný konflikt.
 • 2. pack_number - Pořadové číslo krabice. Žádný konflikt.
 • 3. complet_id - ID kompletu páru. Musí být unikátní, jinak konflikt. Formát pro LICA: 8 místné číslo, např.: 1019501. Formát pro ostatní: řetězec max. 15 znaků dlouhý a začínající identifikací dodavatele a pomlčkou, např: MTL-0000cokoliv
 • 4. serial_number - Sériové číslo SETTOPBOXu. Musí být unikátní. Pokud už existuje, řádek označen ke kontrole administrátorem.
 • 5. pairing_key - Párovací klíč. Musí být unikátní. Pokud už v systému existuje, řádek označen ke kontrole administrátorem.
 • 6. card - ID conaxové karty vč. kontrolního součtu, tedy 12 čísel. Musí být unikátní. Pokud už v systému existuje, řádek označen ke kontrole administrátorem.
 • 7. order_id - Číslo objednávky. Žádný konflikt.
 • 8. type_stb - Typ setopboxu, max. 50 znaků. Musí jít o jeden z typů existujících STB. Pokud SETTOPBOX neexistuje, řádek bude označen ke kontrole administrátorem. Seznam existujících SETTOPBOXů a jejich identifikačních stringů naleznete níže. V případě, že se objeví nový typ SETTOPBOXu, můžete navrhnout identifikační string, ten uvést v CSV souboru a do poznámky note napsat, že se jedná o nový typ SETTOPBOXu. Seznam existujících typů SETTOPBOXů pro itself s.r.o. přiložen níže.
 • 9. delivery_note_number - Číslo dodacího listu. Žádný konflikt.
 • 10. operator - Z pohledu dodavatele jde o identifikaci odběratele. Identifikační řetězec musí být jeden z existujících. Pokud v systému neexistuje, je řádek označen ke kontrole administrátorem. V případě, že se objeví nový operátor/odběratel, můžete navrhnout identifikační string, ten uvést v CSV souboru a do poznámky note napsat, že se jedná o nového operátora. Seznam existujících operátorů pro itself s.r.o. přiložen níže.
 • 11. note - Poznámka k řádku od dodavatele pro itself s.r.o. Žádný konflikt.
 • 12. reclamation - Indikuje, zda se jedná o nový předmět dodávky nebo o dříve reklamovaný pár, SETTOPBOX nebo kartu. Nabývá hodnot REKLAMACE nebo zůstává prázdné. Pokud nabývá hodnoty REKLAMACE je řádek označen pro kontrolu a zpracování administrátorem. V případě reklamace nejsou povinné sloupce "order_id" a "delivery_note_number", je však nutné vyplnit sloupec REKLAMACE !!!

Seznam existujících typů STB (stav k 15.4.2015):
ID string (Typ STB) Výrobce
A110 PopcornHour
AC-2410VHD Arion
AC-2410VHD_PR Arion
ARC-1010HR Arion
ARIVA-102 Ferguson
AT-2410VHD Arion
AT-N310PD2A Arion
CA module Conax
CAM NEOTION Irdeto
CAM SMIT SMIT
CAM SMIT C+ SMIT
CAM TechniCrypt CXV TechniSat
CV-5000 Handan
CV-6000 Handan
CV-7000 Handan
DigiCorder NoName
DIGIT MF4 TechniSat
HC8610CX FORTIS
HD-C63CX Intek
KCF-B3001 HD PVR KAON
KCF-S270 HD KAON
LCX-700T Handan
MK-4 Technisat TechniSat
PZ-786C Prozeta
SD-C30CX Intek
SD-C60CX Intek
SmarCAM 3 Irdeto
TechniBox K1 CSP TechniSat
TechniBox K1 CSP PVR TechniSat
TechniCrypt CX CSP TechniSat
VIP 1910-9 Motorola

help Pozor při použití akce renew_stb_pairing "Opakované odeslání požadavku na spárování zařízení třídy Set-top BOX" u zařízení značky Technisat, která již byla spárovaná. Opakované párování vede u těchto zařízení k zablokování Set-top BOXům.

Příklad dat CSV souboru (zdroj itself s.r.o.):
 • varianta "STB a jeho karta":
STB463;1;1019499;0909BAW04DS02991;01660525446;017250379868;20090696;CV-5000;0434;BKS;poznámka;
 • varianta "STB":
;;;0909BAW04DS02991;01660525446;;20090696;CV-5000;0434;BKS;poznámka;

Vlastní popis importu:
Import párovacích klíčů a podporovaných zařízení se provádí v modulu "Koncová zařízení", záložka "Koncová zařízení pro televizní služby", akce "Import STB a párovacích klíčů". Importovat lze buď jen SETTOPBOX, nebo SETTOPBOX + párovací klíč. V zobrazeném formuláři je editační pole pro výběr souboru CSV. Jako nadřazený uzel se bude jednat o DVB kodér a interface uzlu bude dvb-c. Před vlastním importem se provádí zakladní kontrola importovaného CSV souboru (počet sloupců a použitý oddělovač ";").


K naimportovaným hodnotám se dále přidávají ještě dodatečné údaje o importu:
 • ID operátora, který provedl import CSV souboru (nodes.N_L_ID, zdroj: logins.ID)
 • Datum a čas importu CSV souboru (nodes.N_CREATED)
 • ID CIBS partnera (nodes.N_CT, zdroj: installations.ID), podle aktuální vybrané lokace při importu CSV souboru

V případě vyplněného sloupce "Reklamace" hodnotou "REKLAMACE" a shodou ID CIBS partnera dojde k aktualizaci existujícího údaje pro uvedený "SN SETTOPBOXu" (jedná se totiž o registraci opraveného STB). V ostatních případech musí být hodnota "S/N STB" jedinečná napříč všemy CIBS partnery. O provedeném importu CSV souboru přijde operátorovi email, ve kterém jsou uvedeny informace o existenci duplicitních sériových čísel SETTOPBOXu. V emailu se uvádí vždy sériové číslo SETTOPBOXu a párovací klíč SETTOPBOXu. Dále se v emailu zobrazují i informace o provedených updatech pro daný "S/N STB". Aktualizace parametrů se provádí u dohledaných SETTOPBOXů, porovnání se provádí dle SN (sériové číslo).

Příklad obsahu emailu při duplicitním SN SETTOPBOXu: Existující zařízení dle SN:0909BAW04DS02992(NID: 128886)
Příklad obsahu emailu při označení SETTOPBOXu k reklamaci: Reklamace zařízení SN: 0909BAW04DS02992, NID: 128886, CONAX_PAIRING_KEY: 1660525446
Příklad obsahu emailu při importu nového zařízení: OK: Zařízení NID: 128888, TYPE: CV-5000 bylo vytvořeno.

Kdy dochází k odeslání párovací SMS k providerovi?

K odeslání párovací SMS dochází ve chvíli, kdy u podporovaného zařízení došlo k přidání/odebrání kritérií nebo k akci renew_stb_pairing "Opakované odeslání požadavku na spárování zařízení třídy Set-top BOX". Parametr lze vidět v modulu "Cesta sítí" v záložce "Náhled na strukturu sítě a parametry", tabulka "Parametry zařízení a jeho rozhraní", ale je i k dispozici v modulu
mod_submenu_last_nodes KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ
, ve formuláři "Detail zařízení". K odeslání dochází na zařízeních třídy TVCODER. Rozlišují se různé typy odeslání (podle nastavení v parametrech zařízení TVCODER), které budou rozlišovat způsob odeslání:
 • CIBS kontroluje interval expirace párovací SMS, který v případě LICA je 40 dní. Datum spárování lze poznat z parametru Datum spárování (CONAX_PAIRING_DATE). Po odeslání nové párovací SMS se aktualizuje hodnota v parametru Datum spárování (CONAX_PAIRING_DATE).

help K automatické obnově předplatného na další období dochází každého 1. dne v měsíci v 7:00. Předplatné se prodlužuje pouze na kartách, u kterých je evidována služba ve stavu aktivní a aktivují se pouze ta kritéria, která jsou evidována u TV kanálu/skupiny kanálu přiřazených ke službě.

help Systém monitoruje provedení odeslání prodloužení předplatného (řádný termín je 1. dne v měsíci v 7:00). V případě neprovedení je zákaznická podpora informována a ta zajistí manuální odeslání předplatného a kontrolu systému.

Kdy dochází k aktualizaci kritérií u providera?

Existují různé "spouštěče", které spustí akci aktualizace kritérií u providera. Spouštěče jsou:
 • Změní se kritérium u TV programu, resp. skupiny programů.
 • Změní se TV programy resp. skupiny programů u definice služby.
 • K podporovanému zařízení se přidá, odstraní nebo změní televizní služba (i pomocí procesů).
 • Uživatel vyvolá akci manuálně (aktualizace zařízení v modulech pracujících se zařízeními).

help Při každé této akci se musí nejprve provést přenos hodnot parametrů od služeb k zařízení
help itself s.r.o. zpracovává údaje v intervalu 20min, card get se pouští 1x za hodinu v 5 minutu.
help V případě odebírání kritérií (změnou nebo ukončením služby) se odesílá do conaxu soubor s termínem ukončení dnes 23:59.

Údaje k CSV souboru pro vkládání informací o párech a SETTOPBOXech použitých v tomto článku byla využita dokumentace poskytnutá od společnosti itself s.r.o.: conax_csv_format.pdf

Co dělat když nefungují kódované kanály?

Doporučený postup od itself s.r.o., co lze se zákazníkem zkusit, než budete kontaktovat provozovatele conaxu.

Pokud nevíme, zda se jedná o STB nebo CA modul, a nevíme co se přesně zákazníkovi hlásí za chybu, tak:
 • Vypnout ze zásuvky STB, vyndat/zandat kartu, a zapnout STB
 • V případě CA modulu vytáhnout CA modul, vyndat/zandat kartu, a opět vrátit modul do TV

help Stává, se že má karta špatný kontakt, nebo je STB "zblbnutý".

Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback