Jak na infrastrukturní zařízení

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku.

Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu
mod_submenu_infrastructure INFRASTRUKTURA
.

top_devices "Zobrazení nejvyšší úrovně infrastruktury lokace"

Po kliknutí dojde k zobrazení základní/nejvyšší úrovně infrastrukturních zařízení dané lokace. Pokud klikneme na odkaz číselného identifkátoru u provozovny v prvním sloupci, dostaneme se na zařízení, která jsou umístěna pod touto provozovnou. Kliknutím na toto tlačítko zajistíme návrat zpět, tedy na nejvyšší úroveň infrastruktury lokace. Stejného výsledku bychom docílili kdybychom zvolili ve filtru "Provozovna / POP" hodnotou "bez zařazení".

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

online "Online měření"

Slouží k online měření vybraného zařízení. Online měření lze spustit na zařízeních ONT, OLT, SWITCH, DOCSIS modem, DOCSIS bridge. Mezi měřené veličiny v rámci různých typů zařízení patří např. uptime, frekvence, šířka pásma, modulace, apod.

arrowbright Více info: Jak pracovat s modulem události & alerting

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

ping "Ping na IP adresu zařízení"

Slouží k zjištění dostupnosti daného zařízení pomocí pingu.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

mon_interfaces_off "Vypnutí všech interface zařízení"

Používá se k vypnutí všech interface vybraného zařízení.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

event_network "Odkaz na schéma síťových zařízení / rozbalení provozovny"

Slouží k přesměrování do modulu
mod_submenu_network SÍŤ
s vybraným zařízením z modulu
mod_submenu_infrastructure INFRASTRUKTURA
).

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

event_premises "Odkaz na provozovnu zařízení"

Složí k přesměrování do modulu
mod_submenu_premises PROVOZOVNY
s vybranou provozovnou z modulu
mod_submenu_infrastructure INFRASTRUKTURA
.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

list_size "Změna velikosti grafů"

Používá se ke změně velikosti grafů, které se budou zobrazovat.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

pike_crop "Změna ořezávání grafů"

Zobrazuje grafy bez limitu hodnot nebo s limitem hodnot (špičky grafu nejsou vidět, naopak ostatní hodnoty jsou díky tomu detailnější)

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

table_nav_edit "Editace interface"

Slouží pro editaci vybraného rozhraní (interface)

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

mon_interfaces_off "Vypnutí všech interface zařízení"

Slouží k vypnutí všech interfaců na vybraném zařízení.

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

FAQ

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).
Referenční popis modulu Provozovny

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak na infrastrukturní zařízení

Topic revision: r3 - 19 Aug 2020, JiriNecek
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback