Jak generovat sběrné doklady

Sběrné doklady slouží jako uzávěrka předpisů / plateb. Ve chvíli, kdy uzavřete předpisy / platby, již není možné měnit předpisy (měnit, cenu, typ platby, periodu, ...) / platby (párování, druh (ostatní), poznámku, ...). Doklady slouží také jako podklad do účetnictví.
Častá chyba: Př. Máte potvrzený sběrný doklad měsíční např. na únor, ale nemáte potvrzený sběrný doklad předplatný na měsíc únor a chcete vygenerovat sběrný doklad na měsíc březen. Systém zobrazí hlášku: předchozí uzávěrka musí být potvrzena. To je pravda protože nemáte potvrzen sběrný doklad předplatný, i když jde např. o nulovou částku. Po potvrzení sběrného dokladu předplatného, již půjde generovat sběrný doklad pro měsíc březen.
Poznámka: Pro generování nového sběrného dokladu musí být potvrzeny oba předchozí sběrné doklady jak měsíční, tak předplatné!

1. Modul sběrných účetních dokladů Modul sběrných účetních dokladů

Modul Sběrných účetních dokladů najdete pod ikonou Modul sběrných účetních dokladů "Modul sběrných účetních dokladů" hlavního menu, podmenu ÚČTO .

1.1 Jak se nastavuje dialogové okno pro generování sběrných dokladů předpisů

Pokud chcete generovat sběrný doklad předpisů, klikněte v tabulce Sběrné dok. předpisů na ikonku Generování sběrného dokladu předpisů, která zobrazí následující dialog.

Ilustrační dialog

V tomto dialogu nejprve zadáte, zda chcete generovat sběrný doklad měsíčních předpisů či předplatných (za dané období je nutné generovat oba, je jedno v jakém pořadí). Další položka je datum vystavení, které se defaultně předvyplní na aktuální datum, v následujících dvou polích zadáte datum uzavírky předpisů a nakonec případně poznámku. Po potvrzení dialogu ikonkou Odeslat dialog a provést akci bude přidán záznam do tabulky Sběrné dok. předpisů.

1.2 Jak se nastavuje dialog pro generování sběrných dokladů plateb

Pokud chcete generovat sběrný doklad plateb, klikněte v tabulce Sběrné dok. plateb na ikonku Generování sběrného dokladu předpisů, která zobrazí následující dialog.

Ilustrační dialog

V tomto dialogu je třeba nastavit datum vystavení, které se rovněž předvyplní aktuálním datem, dále je důležité zadat Typ dokladu, kdy není nutné každé období uzavírat daný typ (např. zákazník, který nebere peníze příkazem, ale jen pokladnou samozřejmě nemusí uzavírat typ Banka). Podle zvoleného typu dokladu se přenastaví pole Pokladna. Kdy pokud se jedná o typ dokladu hotovostních plateb, nabídne se v poli Pokladna pouze pokladny nikoli účty. Dalším údajem k nastavení je období, kde na rozdíl od sběrného dokladu předpisů lze přesně na den nastavit období za které se platby uzavírají. Po odeslání dialogu ikonkou Odeslat dialog a provést akci bude přidán záznam do tabulky Sběrné dok. plateb.

2. Jak potvrdit sběrný doklad

Vygenerovaný sběrný doklad je nepotvrzený. Tzn. můžete ho smazat pomocí ikonky Smazání dokladu SMAZÁNÍ a vygenerovat znovu. Doklad může zůstat nepotvrzený do doby, než potřebujete generovat další (stejného typu). Potvrzení se provádí kliknutí na ikonku Potvrzení sběrného dokladu, čímž sběrný doklad změní barevné označení a už ho nelze smazat.

3. Kde a jak sběrný doklad vytisknout

Jednotlivé položky dokladu jsou přehledně vidět v tabulce Položky dokladu pod danou tabulkou. Sběrný doklad lze vytisknout. Popis tisku naleznete zde.

4. Kdy nelze vytvořit sběrný doklad

Účetní uzávěrky není možné vytvořit, pokud nebyly zpracovány všechny uzávěrky variabilních cen (Data, SMS, VoIP, VoD). Systém oznámí hlášku: hláška sb.dokladu

Tuto kontrolu je možné na požádání CIBS partnera nastavit (config.NAME='VAR_PRICE_CLOSURE_CONTROL', config.VALUE=services_class.ID, config.C_WILDCARD='^VAR_PRICE_CLOSURE_CONTROL$'). V opačném případě se žádná kontrola neprovádí a vytvářet svěrné doklady je bez tohoto omezení.

5. Odkazující články

Topic revision: r5 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback