Jak pracovat s modulem Certifikáty

Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@mango.cloud, jako předmět uveďte název článku.

Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu
mod_submenu_certs CERTIFIKÁTY
.

table_nav_insert "Vytvoření nové žádosti o certifikát (CSR)"

Nová žádost o certifikát - Certificate signing request

Tato akce slouží k vytvoření certifikátu na základě CSR žádosti. CSR si buďto necháme vygenerovat pomocí  MANGO  nebo vložíme svou.

Název Typ Povinné Popis
Použití certifikátu Výběr ANO Účel kterému má požadovaný certifikát sloužit, na výběr jsou hodnoty (Síťové zařízení, Pro přístup k VPN)
Zařízení Výběr ANO Zobrazuje konkrétního držitele certifikátu
Soukromý klíč Výběr NE Zobrazuje výběr způsobu získání soukromého klíče a vygenerování CSR

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s modulem Certifikáty

table_nav_note "Schválení žádosti o certifikát"

Schválení certifikátu

Tato akce slouží k tomu, aby nám certifikát začal fungovat.

Název Popis
Common name Název certifikátu
Užití certifikátu Zobrazuje kdo bude uživatelem certifikátu
Držitel certifikátu Zobrazuje kdo bude držitelem certifikátu
CSR vytvořena Datum vytvoření certifikátu
CSR vytvořil Jméno operátora, který certifikát vytvořil
Začátek platnosti První den platnosti certifikátu
Konec platnosti Poslední den platnosti certifikátu

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s modulem Certifikáty

table_nav_insert_copy "Prodloužení platnosti (nový certifikát se stejným klíčem)"

Po provedení prodloužení platnosti certfifikátu je potřeba se začít přihlašovat s tímto novým certifikátem.

Prodloužení platnosti certifikátu

Název Popis
Common name Název certifikátu
Užití certifikátu Zobrazuje kdo bude uživatelem certifikátu
Držitel certifikátu Zobrazuje kdo bude držitelem certifikátu
CSR vytvořena Datum vytvoření certifikátu
CSR vytvořil Jméno operátora, který certifikát vytvořil
Začátek platnosti První den platnosti certifikátu
Konec platnosti Poslední den platnosti certifikátu
Doručit e-mailem Při zapnutí tohoto parametru vám bude nový certifikát doručen na e-mail

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s modulem Certifikáty

table_nav_delete "Zneplatnění certifikátu"

Po stisknutí tlačítka OK dojde k "revokování" (zneplatnění) vybraného certifikátu.
Již nebude možné se do VPN s tímto certifikátem přihlašovat.

Zneplatnění certifikátu

Název Popis
Common name Název certifikátu
Užití certifikátu Zobrazuje kdo bude uživatelem certifikátu
Držitel certifikátu Zobrazuje kdo bude držitelem certifikátu
Platnost od První den platnosti certifikátu
Platnost do Poslední den platnosti certifikátu

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s modulem Certifikáty

FAQ

Související odkazy

Grafické uživatelské rozhraní).

Odkazující články

arrowbup Zpět na obsah: Jak pracovat s modulem Certifikáty

Topic revision: r3 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback