Mango Network Services a Mango Monitoring

Tato kapitola popisuje obecné funkce Mango pro provisioning (řízení) a monitoring zařížení a sítí. Uvádí i některé příklady konkrétních implementací.

 wip Dokumentaci průběžně doplňujeme wip 

Základní bloky služeb pro řízení a monitoring zařízení

  • Mango Network Services
    Mango NS je soubor funkcí a služeb v Mango, které jsou využívány pro komunikaci se zařízeními v sítích a pro jejich řízení a automatické konfigurování.

  • Mango Monitoring
    Mango Monitoring je systém pro monitorování zařízení v sítích, umožňuje monitoring v čase formou grafů i tzv. online monitoring pro zobrazování okamžitých hodnot ze zařízení.

Možnosti Mango NS a Mango Monitoring

Funkce a koncepce

Příklady konkrétních implementací

Návody "Jak na..." pro Mango NS a Mango Monitoring

Ostatní

Nová stránka:
Topic revision: r7 - 26 May 2020, JaroslavKopeck
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback