You are here: Foswiki>Mango Web>WebChanges (04 Sep 2019, UnknownUser)EditAttach

50 recent changes in Mango Web retrieved at 16:25 (GMT)

CibsDocHowToPrintDocumentSubChapter
Pro potřeby expedice dokumentů jako jsou např. daňové doklady, upomínky aj. CIBS v jednotlivých modulech nabízí následující akční tlačítka: * tlačítko "Tisk *"...
CibsDoc10WebServicesMainChapter
Přístup k datům systému je možný i přes web services metody využívající protokol SOAP a jazyk WSDL (SOAP), REST API v1 (APIv1) nebo REST API v2 (APIv2). #Without...
CibsDocAPIv1
Účel článku Článek má za cíl zdokumentování Mango REST API v1. Dokumentaci postupně doplňujeme. API lze volat na produkční doméně https://is.cibs.cz nebo testovac...
CibsDocReferencHelpdesk
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Call centrum Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontaktujte zá...
MangoDocMangoNS28DevBackup
Účel Dokumentace slouží k popisu zálohování Mikrotiků systémem Mango. Použití Tato funkcionalita slouží k vytváření záloh zařízení s OS Mikrotik. Zálohy jsou vyt...
CibsDocBillingPlan
Při aktivaci služby zákazníka potřebujete určit jakým způsobem se bude služba zákazníkovi účtovat. Potřebujete určit např. zda se má zákazníkovi generovat faktura...
CibsDoc05PaymentsPairingBillingChapter
Dohledávat zákazníka k platbě a následně párovat platby proti interním daňovým dokladům (předpisům) je možné ručně nebo na základě interního nastavení automaticky...
CibsDocReferencGsm
#AnchorCh Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Zobrazí přehled GSM služeb zákazníků. Význam modulu Systém CIBS aktuál...
CibsDocReferencAutomatizace
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Modul sloužící pro management automaticky prováděných podmíněných akcí. Pokud je ...
CibsDocDebtRecovery
Pro vymáhání pohledávek má komplexní variabilně konfigurovatelný systém vymáhací proces. Jedná se o nástroj, který vám poskytne hromadné vymáhání pohledávek s ...
CibsDocReferencInfrastruktura
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Modul infrastruktury Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kontak...
MangoDocDevProvisioningGPON
Řídime GPON technologii na síti Popisujeme zde funkční a vyzkoušený příklad implementace provisioningu technologie GPON pomocí . * PON (Passive Optical Networ...
CibsDocReferencAccountancy
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Sběrné účetní doklady Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, konta...
MangoDocMangoNS50NetworkDataExport
Export dat pro řízení sítě jiným řešením než Mango Tento scénář je možné využívat pro hybridní řešení, kde jsou jen částečně využity ostatní služby Mango Network ...
CibsDocHowToNetwork
#AnchorName Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Seznam níže uvedených akcí lze nalé...
MangoDocMangoNS21DistributedShaping
Úvod koncepce distribuovaný shaping vychází z předpokladu, že je efektivní řídit/omezovat rychlost připojení nejblíže zdroji daného provozu, tzn. možnost ovlivni...
CibsDocHowToSettingsUserCard
Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Podrobné informace k modulu Karta záka...
CibsDocReferencUserList
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Seznam zákazníků evidovaných v CIBS včetně parametrů k nim přidělených. Pokud je v...
CibsDocReferencPayments
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Vkládání a přehled plateb, párování, definice pokladen a účtů Pokud je v textu chy...
CibsDocCurYearReleaseSchedule
Verze Term #237;n DEN SUP DEV 4.3.61 17.1.2023 #250;ter #253; BEM HOM 4.3.62 22.2.2023 st #345;eda JAJ BEK 4.3.63 21.3.2023 ...
CibsDocHowToTemplates
Jak na šablony Pomocí šablon můžete přesně určit jak vypadá konkrétní výstup z Mango. Šablony jsou rozděleny podle způsobu použití na jednotlivé typy. Každá šablo...
CibsDocAgreements
Smluvní dokumenty specifikují vztah mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Jedná se o dvoustranný vztah jehož předmětem může být poskytnutí služby a/nebo zaříze...
CibsMaintenanceDetail
#WithoutAnnotation Význam Poskytuje podrobné informace o vybraném procesu. Detail je tvořen samostatnými moduly (tzv. widgety), které rozšiřují práci s procese...
CibsDoc021FrameworkMainChapter
#WithoutAnnotation #AnchorPopisProstredi CIBS umožňuje pro každého uživatele/operátora provést velké množství nastavení oprávněni. Správným a pečlivým nastavením ...
CibsDocReferencViews
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Přehled definovaných pohledů Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace...
AccessProtectedData
#WithoutAnnotation Přístup k chráněným údajům se řídí kategorií chráněných údajů, které jsou definovány v modulu na záložce . Pro přístup k jednotlivým kategori...
CibsDocReferencUserParams
* Položka menu: * Položka podmenu: PARAMETRY * Název modulu: PARAMETRY * Popis modulu: Parametry zákazníků * Ikona modulu: 1. Význam modulu Mod...
MangoDocMangoNS05DHCP
Koncepce DHCP v Mango Mango Cloud i Mango Standalone platforma obsahuje pokročilé řešení implementace inteligentního DHCP serveru. Zde je zobrazeno umístění DHCP ...
CibsDocReferencSelfCare
Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Článek popisuje funkcionality dostupné...
CibsDocReferencWizard
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Wizard zákazník jednotka služby Význam modulu Wizard umožňuje jednoduchou a logi...
CibsDocHowToInvoiceSubChapter
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu . ...
CibsDocHowToDependentServices
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@mango.cloud, jako předmět uveďte název článku. Závislá služba Pod pojmem závislá služba si ...
CibsDoc02ServicesAvailabilityProductsServicesChapter
Dostupnost služby na zařízení Dostupnost služeb slouží k určení množiny služeb, které je možné aktivovat na zařízení z pohledu technického nebo obchodního. #Ancho...
CibsDocReferencSlevy
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Definice slevových kampaní #AnchorSlevyKampane Záložka "Slevy a kampaně" Tabulka...
CibsDocReferencDispatchTable
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Správa záznamů o stavu sítě Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace,...
CibsDocHowToDispatchTable
Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Referenční dokumentaci k modulu Dispeč...
CibsDocHowToReimbursementRegulations
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu . ...
CibsDocReferencReminders
#AnchorCh1Upominky Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Seznam upomínek Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké in...
CibsDocReferencReimbursementRegulations
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Výzvy k úhradě, Vyúčtování služeb Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké info...
CibsDocReferencTemplates
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Modul návrhu a správy šablon dokumentů. Pokud je v textu chyba či Vám schází nějak...
CibsDocVoiceServices3S
Jedná se o služby poskytované třetími stranami prostřednictvím Premium SMS (např. platba za jízdenky MHD), DMS (dárcovské SMS) nebo audiotextového volání (volání ...
MangoTrainingAccountancy
TIMELINE: 09:30 10:30 bod 1, 2 a 3 10:30 10:45 přestávka 10:45 11:45 bod 4, 5, 6 11:45 12:15 oběd 12:15 13:15 bod 4.3.2. detailně 13:15 13:30 ...
MangoDocMangoNS03RmPositionInNetwork
Co je to Router Manager? Mango Router Manager, zkráceně Mango RM nebo jen RM, je síťové zařízení plně ve správě společnosti OG Soft s.r.o. Jedná se o výkonný serv...
CibsWidgetNotifications
#WithoutAnnotation Notifikace použijete v systému v okamžiku kdy budete potřebovat odeslat upozornění např. zákazníkovi nebo technikovi jakmile dojde např. ke z...
CibsDocVoiceServicesIpex
Systém IPEX je komunikační řešení s telefonní ústřednou iPBX (virtuální, fyzickou), IP telefony a volání (IP telefonii). Mango umožňuje stahování CDR záznamů o us...
CibsStatesAndTransations
#WithoutAnnotation Stavy jsou základní prvky každého typu procesu, propojeny mezi sebou jsou pak pomocí přechodů. V průběhu životního cyklu se proces nachází vž...
MangoDocMangoNS08RadiusAutentication
Koncepce Mango Radius Radius je služba v rámci Mango Network Services, která je poskytovaná Dx serverem. Službu lze využít zejména pro autorizaci zařízení (nejča...
CibsDocHowToCallCentrum
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. V tomto článku naleznete informaci, jak pracovat ...
CibsDocEshop
Účel článku Zdokumentování všech web services funkcí využívaných pro potřeby vedení či komunikace s eshopem. Registrované metody Metoda Popis ws_product_...
CibsDocHowToAddNewServiceFrameworkSubChapter
Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Správa produktů/služeb je řešena v mo...
Number of topics: 50
Page 1 of 8 Next >

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback