You are here: Foswiki>Mango Web>WebChanges (04 Sep 2019, UnknownUser)EditAttach

50 recent changes in Mango Web retrieved at 02:41 (GMT)

CibsDocCurYearReleaseSchedule
Verze Term #237;n DEN SUP DEV 4.3.49 19.1.2022 st #345;eda SMJ SVJ 4.3.50 22.2.2022 #250;ter #253; NEJ HOM 4.3.51 23.3.2022 ...
CibsDocTvServicesKuki
Internetová televize Kuki je online televize od společnosti Netbox, která umí streamovat takřka jakýkoliv videoobsah v HD kvalitě do vašeho tabletu, telefonu, tel...
CibsDocTaxDocuments
Interní daňové doklady jsou základem pro účtování služeb zákazníků a důležitým podkladem pro výstupy do účetnictví. Na základě interních daňových dokladů provádí ...
CibsBPM
#WithoutAnnotation Řízení procesů a zdrojů v Mango Součástí služby Mango může být komplexní řízení procesů a zdrojů. Této části služby říkáme Mango Control a víc...
CibsParameters
#WithoutAnnotation Slouží k ukládání hodnot k procesu, ty jsou pak dále využívány v automatických akcích, podmínkách přechodů nebo čistě jen k evidenci. Definic...
CibsDocHowToPaymentRounding
Novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách Na Slovensku novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách zavedla zaokrouhlování s cílem omezit oběh 1 a 2 centových mincí (zůs...
CibsDoc06PaymentBillingChapter
Jednou z vlastností interních daňových dokladů je cena, výše předpisu. Celá výše předpisu musí být uhrazena, popř. jinak účetně vyrovnaná. Úhrady předpisů mohou z...
CibsDocAgreements
Smluvní dokumenty specifikují vztah mezi poskytovatelem služby a zákazníkem. Jedná se o dvoustranný vztah jehož předmětem může být poskytnutí služby a/nebo zaříze...
CibsDoc021FrameworkMainChapter
#WithoutAnnotation #AnchorPopisProstredi CIBS umožňuje pro každého uživatele/operátora provést velké množství nastavení oprávněni. Správným a pečlivým nastavením ...
CibsDocDebtRecovery
Pro vymáhání pohledávek má komplexní variabilně konfigurovatelný systém vymáhací proces. Jedná se o nástroj, který vám poskytne hromadné vymáhání pohledávek s ...
CibsDocFaqAdministrator
FAQ pro NEJ.cz administrátory #5598 Administrátoři Otázka: Jak nastavit práva pro koncové zákazníky? Odpověď: Pro nastavení práv koncových zákazníků se používá ...
CibsDocReferencAccountancy
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Sběrné účetní doklady Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, konta...
MangoISPSelfcare
Zákaznická zóna je samostatná aplikace, ve které se vašim zákazníkům po přihlášení zobrazují informace týkající se jeho osobních údajů, služeb, plateb a zařízení....
MangoISP
1. Stručně o Mango ISP V této kapitole je celkové shrnutí možností systému. Tyto i další možnosti jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách jednak na pří...
CibsDocHowToAgreements
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modulu . ...
CibsDocReferencKoncovaZarizeni
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Management call centra Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kont...
CibsDocParameterDependenciesDevicesChapter
Existují reálná zařízení, která jsou stejné třídy i typu (např. ONT), ale liší se od sebe režimy provozu, které se dají sw nastavit. Každý režim pak může mít různ...
CibsDoc05HowDoesCIBSworksMainChapter
V této kapitole jsou popisovány funkcionality a nastavení týkající se obecně zařízení a sítě (zejména z pohledu evidence).
MangoTrainingGpon
%IF{"''!='WikiGuest'" then='$percntSTART_HIDDEN$percnt TIMELINE: 09:00 09:30 bod 1, 2 09:30 09:45 přestávka 09:45 10:15 bod 3 10:15 10:30 přestávk...
MangoTrainingNetwork
%IF{"''!='WikiGuest'" then='$percntSTART_HIDDEN$percnt TIMELINE: 09:00 10:00 bod 1, 2 10:00 10:15 přestávka 10:15 11:15 bod 3 11:15 11:30 přestávk...
MangoTrainingMonitoring
%IF{"''!='WikiGuest'" then='$percntSTART_HIDDEN$percnt TIMELINE: 09:00 09:30 bod 1, 2 09:30 09:45 přestávka 09:45 10:45 bod 3, 4 a 3 10:45 11:00 p...
CibsDocHowToEshops
#AnchorCh Tato dokumentace nezahrnuje podrobný popis jednotlivých modulů, záložek či tabulek, ale je zaměřena na praktickou práci vedení eshopu a k tomu klíčová ...
MangoDocDevProvisioningGPON
Řídime GPON technologii na síti Popisujeme zde funkční a vyzkoušený příklad implementace provisioningu technologie GPON pomocí . * PON (Passive Optical Networ...
CibsDocReferencSelfCare
Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, informujte nás na support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Článek popisuje funkcionality dostupné...
CibsDocReferencWizard
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Wizard zákazník jednotka služby Význam modulu Wizard umožňuje jednoduchou a logi...
CibsDocHowToNetwork
#AnchorName Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. Seznam níže uvedených akcí lze nalé...
CibsDocReferencNetwork
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Modul administrace sítě a všech zařízení Pokud je v textu chyba či Vám schází něja...
CibsDocDeviceClassTypeDevicesChapter
Třídy zařízení Třída zařízení je daná: * účelem, ke kterému zařízení slouží * technologií, která je na zařízení provozovatelná * množinou parametrů, kter...
GoogleSync
Synchronizace s Google kalendářem Mango Control umožňuje synchronizovat svůj interní kalendář zdrojů s kalendářem Google. Uživatel tak může mít své Mango úkoly do...
WebNotify
* .JiriNecek: CibsDocTaxDocuments CibsMaintenanceDetail * jan.jasansky@ogsoft.cz: * * jan.smid@ogsoft.cz: * * jaroslav.kopecky@ogsoft.cz: * * jiri.nec...
CibsDocTechIPaddressManagement
Úvod Správa IP adres je modul systému nabízející logický pohled a správu IP adres, které jsou užívany ve struktuře zařízení v síti zákazníka. Modul pracuje se tř...
CibsDocHowToReverseCharge
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@mango.cloud, jako předmět uveďte název článku. Úvod Služby pro použití režimu přenesení daň...
CibsDocReferencExpedice
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Přehled expedovaných nebo k expedici určených dokumentů. Pokud je v textu chyba či...
CibsCalculations
V dokumentaci naleznete informace kde a jakým způsobem nastavit ceny produktů, dále pak jak fungují výpočty těchto cen. #AnchorProductPriceCalculate V modulu můž...
CibsDocReferencUserList
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Seznam zákazníků evidovaných v CIBS včetně parametrů k nim přidělených. Pokud je v...
CibsWorkflow
#WithoutAnnotation Pomocí automatizací můžete vybrané akce delegovat na systém, aby jste se o ně nemuseli starat a myslet na ně. Automatizací může být vytvoření...
CibsDocReferencServiceGroups
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Účtovací skupiny pro produkty a služby Pokud je v textu chyba či schází nějaká inf...
CibsDocHowToAccGroups
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte zákaznickou podporu, jako předmět uveďte název článku. Seznam níže uvedených akcí lze nalézt v modul...
CibsDocReferencGsm
#AnchorCh Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Zobrazí přehled GSM služeb zákazníků. Význam modulu Systém CIBS aktuál...
MangoISPTaskTemplateServicesComplaint
Tento proces je určený pro řešení požadavků zákazníků směřujících na telekomunikačního operátora zejména jde o zpracování požadavků souvisejících s (ne)funkčnos...
CibsDocHowToTemplates
Jak na šablony Pomocí šablon můžete přesně určit jak vypadá konkrétní výstup z Mango. Šablony jsou rozděleny podle způsobu použití na jednotlivé typy. Každá šablo...
CibsDocReferencGroups
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Zobrazí skupiny zákazníků a jejich management Význam modulu Modul Skupiny záka...
CibsDocReferencProvozovny
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Modul administrace provozoven Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informac...
CibsDocReferencCCManagement
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Management call centra Pokud je v textu chyba či Vám schází nějaké informace, kont...
CibsDocNanguTv
#AnchorChInfoCp Služba Nangu.TV je určená pro poskytovatele internetových služeb (ISP) a přináší Vašim zákazníkům vysílání přímo do televizoru, počítače nebo tab...
CibsDocHowToPrintDocumentSubChapter
Pro potřeby expedice dokumentů jako jsou např. daňové doklady, upomínky aj. CIBS v jednotlivých modulech nabízí následující akční tlačítka: * tlačítko "Tisk *"...
CibsDocReferencUsersContacts
Položka menu Položka podmenu Název modulu Popis modulu Pomocí tohoto modulu můžete snadno a rychle vytvářet nabídky na Vámi nabízené produk...
CibsDocRightsReference
#AnchorCh Název Úroveň Typ Obor hodnot Popis AGREEMENT_CONFIRMATION 10 BOOL Potvrzení smluvního dokumentu. AGREEMENTS.AGREEMENTS_DOC...
CibsDoc025HowDoesMANGOworksMainChapter
V tomto článku najdete informace týkající se obecně zákazníků a dalších objektů, komunikace se zákazníky, ochraně údajů,... 1. Více info: /Mango/CibsDocAgre...
CibsDocHowToCallCentrum
Pokud je v textu chyba či schází nějaká informace, informujte support@cibs.cz, jako předmět uveďte název článku. V tomto článku naleznete informaci, jak pracovat ...
Number of topics: 50
Page 1 of 8 Next >

See also: rss-small RSS feed, recent changes with 50, 100, 200, 500, 1000 topics, all changes
Topic revision: r1 - 04 Sep 2019, UnknownUser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback