Mango Router Manager a jeho možnosti

ibmrm.jpg

Co je to Router Manager?

Mango Router Manager, zkráceně Mango RM nebo jen RM, je síťové zařízení plně ve správě společnosti OG Soft s.r.o. Jedná se o výkonný server, nacházející se na pomyslném vrcholu síťové infrastruktury Mango partnera. Pro koncové zákazníky představuje bránu do internetu ale i ke službám třetích stran. Pro Mango partnera se jedná o naše proprietární řečení, pomocí něhož může skrze  MANGO  poskytovat datové, IPTV, VoIP a jiné služby, dále ovládat a monitorovat svou síť, sbírat rozličné statistiky o využívání služeb a vytížení zařízení. RM je také vstupním bodem systému Mango do Vaší sítě a díky tomu, že je plně ve správě naší společnosti, představuje pro Vás pohodlný a nenáročný způsob, jak poskytovat služby koncovým zákazníkům.

Zatimco v IS Mango musí Router Manager vždy představovat vrchol sítě, ve fyzické síti tomu tak být vždy nemusí. V závislosti na poskytovaných službách může RM běžet ve dvou režimech respektive na dvou pozicích. Obě pozice je možné i kombinovat v jednom RM.

RM v pozici ROUTER/GATEWAY

RM-gateway.png

V pozici "hlavního" routeru a výchozí brány se Router Manager nachází na vrcholu Vaší sítě a kromě jiných služeb poskytuje především služby přímo související s napojením Vaší sítě do veřejného internetu. Mezi tyto služby patří:

 • Směrování (statický či dynamický routing - OSPF)
 • Firewall (stavový firewall - nftables/iptables)
 • NAT (překlad adres veřejné/neveřejné), Port Forwarding (resp. manipulace s přenášeným provozem)
 • řízení datového toku (shaping, FUP, statistiky přenesených dat)
 • blokování služeb, přesměrování zablokovaných / neautorizovaných zákazníků do selfcare
 • NetFlow statistiky ( vlastní netflow sonda s podporou NATu)
 • provisioning DOCSIS modemů (DHCP, TFTP, ToD)
 • provisioning GPON (DHCP, traffic shaping)
 • monitoring a alerting zařízení (SNMP, ICMP)
 • služby SMTP, DNS, DHCP, Radius
 • pomoc s řešením problémů na síti (analýza toku dat)

RM v pozici PROVISIONING SERVER

RM-provisioning.png

Pokud si např. chcete směrování, překlad adres, zabezpečení apod. řídit sami, přesto ale chcete z IS Mango poskytovat a řídit služby koncových zákazníků, může RM běžet jako jeden z hraničních routerů v pozici tzv. "provisioning serveru". V této pozici Router Manager nabízí:

Virtuální Router Manager

Nasazení Mango Router Manageru ve Vaší síti není nutnou podmínkou pro využívání Informačního Systému  MANGO . Pokud si z libovolného důvodu nepřejete do své sítě zapojovat náš Router Manager, stále můžete využívat výhod systému Mango jak pro řízení sítě a zařízení, tak pro evidenci Vašich koncových zákazníků a jejich služeb. Řízení sítě bez Router Manageru je nicméně náročnější a vyžaduje vaši spolupráci při implementacích jednotlivých řešení.

Společně se službami můžete chtít evidovat i zařízení typu "síťové zakončení", která představují IP adresy u Vašich zákazníků. S datovými službami pravděpodobně nabízíte prodej či pronájem rozličných síťových zařízení, od modemů po domácí (Wifi) routery. I tato zařízení je možné v Mango evidovat. V případě absence fyzického Router Manageru v Mango vzniká tzv. "Virtual Router Manager". Právě toto virtuální zařízení představuje pomyslný vrchol sítě (stromové struktury zařízení) za nějž jsou v IS Mango připojována všechna zařízení. Těmito zařízeními mohou být prvky páteřní infrastruktury, bezdrátové přístupové body, síťová zakončení nebo fyzická zařízení zákazníků.

cesta-siti-vrm.png

Topic revision: r14 - 09 Nov 2020, JaroslavKopeck
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback